fbpx

Kurzy

Tento rok organizujeme dva československé turnusy: červencový (7.-14. 7. 2019) a srpnový (18.-25. 8. 2019) v Podskalí a jeden medzinárodní turnus (4.-11. 8. 2019) v Svatém Janu pod Skalou. Kurzy medzinárodního turnusu najdeš na anglické verzi stránky.

Aplikovaná racionalita    (Irena Kotíková)

Aplikovaná racionalita je nový myšlenkový proud, který kombinuje poznatky z tradičních vědních disciplín jako behaviorální ekonomie, filozofie, psychologie, neurověda a sociologie. Klade se za cíl dvě věci:

 1. Porozumět vlastní mysli a být schopen uvažovat pečlivě a přesně (obecně toto vše patří pod část "racionalita")
 2. Použít to ke zlepšení svého života, pomoci ostatním a obecnému řešení problémů (to obecně patří pod část "aplikovaná")

Tyto dva hlavní principy pokryjeme na kurzu v šesti hodinách:

 1. Vysvětlíme si rozdíl mezi epistemickou a instrumentální racionalitou a představíme některé užitečné koncepty pro porozumění naší mysli např.: rozdíl mezi Systém 1 a Systém 2 nebo typické chyby, kterých se naše mysl dopouští.
 2. Jak získat přístup k informacím v naší mysli, které běžně nepoužíváme? Náš mozek obsahuje spoustu informací, ke kterým typicky nemáme přístup. Ukážeme a vyzkoušíme si několik technik, které nám umožní tyto informace (aspoň částečně) získat a použít.
 3. (Nedostatek) motivace. Proč často usilujeme o něco, co se nám vlastně vůbec nechce dělat? Ukážeme si několik metod, které nám pomohou při rozhodování a při stanovování si dlouhodobých cílů. Vyzkoušíte si v praxi hledání motivace a boj s prokrastinací pomocí cesty nejmenšího odporu navrhováním prostředí, které automaticky vedou k žádoucímu cíli.
 4. Role emocí v aplikované racionalitě. Ukážeme si, proč emoce nejsou protipólem racionality, ale právě naopak - jak používat svoje emoce a pocity k tomu, abychom byli racionálnější.
 5. Hledání podstaty názoru a myšlenky. Proč si myslíme to, co si myslíme? Co je v jádru našeho přesvědčení? Naučíme se identifikovat klíčové předpoklady našich názorů a přesvědčení, a v praxi si vyzkoušíme, jak tyto názory měnit, když jsme konfrontováni s novými informacemi. Budeme to aplikovat na konstruktivní formu dialogu v případě, že s někým nesouhlasíme.
 6. Co když jsem ale v nesouhlasu sám se sebou? Často chceme několik věcí zároveň, které všechny nejsou v našem zájmu a nesplňují naše cíle. Vyzkoušíme si, jak vést interní formu dialogu, která nám pomůže být vnitřně konzistentní a dosahovat svých cílů.

Na konci kurzu budete lépe rozumět, jak vaše mysl funguje, budete mít nástroje, jak svou mysl dál zlepšovat a zdokonalovat a jak ji použít k řešení reálných problémů.

Architektura    (Petra Karlová)

Co je architektura? Je to dům, prostor kolem něj, život v něm? Dotažený detail, vizionářská konstrukce, esej, báseň? Nahlédneme do okrajových žánrů architektury, které jsou pro její kvalitní jádro nezbytné. Nastíníme si, z jakých hledisek můžeme o architektuře přemýšlet, ať už jsme jejím tvůrcem, nebo uživatelem. Budeme se bavit o vztahu architektury a společnosti, která ji tvoří a obývá, o proměnách rolí, které architektura zastává, způsobech jejího vnímání a prožívání. Povíme si o její technické stránce – proč někdy stavíme radši ze dřeva a jindy z betonu a co to s sebou nese, proč tak horečně vše zateplujeme – a proč to vždycky není dobrý nápad. Na vlastním projektu si zkusíte probíraná témata aplikovat a třeba si i reálně něco postavíme! Kurz je určený všem, kteří rádi přemýšlí o svém okolí, o tom, jak je ovlivňuje a jaké vztahy ho utváří, ale i těm, které zajímají technické aspekty architektury.

Astronomie    (Stanislav Fořt)

Jaké je naše místo ve Vesmíru, co o něm víme a co nám ještě zbývá zjistit? Cílem mého kurzu je provést účastníky fascinujícím světem za hranicemi naší atmosféry. Krok po kroku se budeme vzdalovat od Země a prozkoumáme typy objektů, které se mimo naší planetu vyskytují. Od Sluneční soustavy se dostaneme ke hvězdám, jejich různým typům a planetám, které je obíhají. Odtud budeme pokračovat dále ke galaxiím a skupinám galaxií, které tvoří pletivo, ze kterého jsou utkány největší objekty ve známém Vesmíru. Kurz zakončíme kosmologií a přehledem toho, co víme o Vesmíru jako celku a jak jsme k tomuto poznání došli.

V případě dobrého počasí provedeme během kurzu několik praktických měření, které nám například umožní zjistit, jak dlouhý je jeden oběh Země kolem Slunce, na jaké zeměpisné šířce se nacházíme a jaká je úhlová velikost Slunce na obloze. Naučíme se rozeznávat letadla od umělých družic a pokud budeme mít štěstí, uvidíme i přelet Mezinárodní vesmírné stanice. V případě zájmu projdeme taktéž orientaci na noční obloze a souhvězdí.

Blízký Východ    (Ondřej Schütz)

Väčšina ľudí má s Blízkym východom spojené slová ako terorizmus, utečenecká kríza, islamizácia, revolúcia. Naše predstavy o ľuďoch, krajinách a udalostiach na Blízkeho východu sú v lepšom prípade zjednodušujúce a nepresné, v horšom prípade zavádzajúce. Discoverácky kurz o Blízkom východe si nebude klásť za ciel prejsť si dejiny Blízkeho východu. Nebude ani do detailu rozoberať aktuálne konflikty (to nájdete na Wikipédii).

Na tomto kurze sa budeme snažiť porozumieť príčinám konfliktov na Blízkom východe, kto sú jeho obyvatelia, čo ich motivuje, ako vyzerá ich každodenný život. Vysvetlíme si prečo niekde vládnu králi a šejkovia a inde generáli a prezidenti; kto sú Arabi, Turci, Kurdi, Peržania a ďalší, aké záujmy sleduje Saudská Arábia, Irán, Turecko, či USA. A áno, budeme sa rozprávať aj o Islame, prečo ľudí na Blízkom východe rozdeľuje a ako ovplyvňuje dnešnú politiku a konflikty.

Částicová fyzika - hledání bosonů    (Andrzej Novák)

Tento kurz má jasný cíl - vyzkoušet si práci výzkumíka v experimentální částicové fyzice. To znamená trochu matematiky a fyziky, ale jen to nejnutnější, trochu programování, ale jen to nejužitečnější a nakonec trochu detektivní práce - hledání elementárních částic se skutečnými daty nasbíranými ve velkém částicovém urychlovači LHC v CERNu. Sami budete mít možnost provést měření, které v roce 1984 bylo hodné Nobelovy ceny - objev Z bosonu a zbyde-li nám čas, podíváme se na zoubek třeba i Higgse. Zaujalo-li Vás to, budeme potřebovat následující témata volně organizována do šesti lekcí.

 1. Elementární částice a jak je detekovat - abychom věděli, co hledáme a jak to najít
 2. Jak funguje urychlovač v CERNu a jak fungují detektory, které srážky částic zaznamenávají (ATLAS, CMS)
 3. Speciální relativita (a nezbytná matematika) - abychom věděli jak se částice chovají při rychlostech blížící se rychlosti světla
 4. Programování v pythonu - abychom mohli analyzovat statisíce srážek v řádu vteřin

Kurz je vlastně mezioborový, protože bude obsahovat i jednoduchý ůvod do programování ve velice přívětivém jazyce (jedna lekce), proto by Vás neměl odradit ani pokud nemáte s programováním předchozí zkušenost.

Pro účast na kurzu bude potřeba vlastní laptop, ale občas se nám podaří jeden nebo dva najít na půjčení (nutno domluvit předem).

Data Science    (Dan Jahn)

Jak chytit zločince ještě předtím, než je zločin spáchán? Ví někdo, kam půjdete, dříve, než to víte vy? Podaří se nám zcela vymýtit smrt ze silnic? Dokážeme předpovídat, kde vypukne další epidemie cholery? Jakým způsobem určují lokace vašich zákazníků vaši reklamní kampaň?

Objevte nejatraktivnější zaměstnání 21. století! Jako data scientist se dostanete k řešení nejrůznorodějších problémů za pomocí informací získaných z dat.

V tomto kurzu půjdeme však ještě o krok dále. Zaměříme se totiž výhradně na data s prostorovým prvkem. Ať už jde o adresy zákazníků, GPS souřadnice vašeho mobilu, síť zločinců, nebo místa dopravních nehod, "prostorová data" přináší nové výzvy, ale zároveň také dříve nedosažitelné výsledky. Společnosti a vlády po celém světě si často ještě ani neuvědomují jejich sílu, takže jsme tu my, abychom vedli pokrok.

Na kurzu bude nutné přinést si vlastní laptop. Nejsou vyžadované žádné předchozí znalosti programování nebo matematiky, ale obou budeme hojně v kurzu využívat. Kurz bude upraven tak, aby vyhovoval zájmům a znalostem skupiny.

Debatovanie    (Stanislav Jozef Krištofák)

Debata je všade okolo nás. Vždy keď sa rozprávame s kamarátmi či rodinou a vyjadrujeme svoj názor využvame debatné schopnosti. Snažíme sa presvedčiť druhú stranu o tom, že máme pravdu. Schopnosti ako tvorba presvedčivých a logických argumentov, podkladať ich dôkazmi či analógiami či reagovanie na argumenty iných sú neuveriteľne užitočné nielen v osobnom ale aj pracovnom živote. Na tomto kurze sa pozrieme práve na tieto schopnosti a budeme sa snažiť posunúť všetky Vaše debaty do racionálnej a konštruktívnej roviny, čo je v dnešnej dobe čoraz zriedkavejšie. Teším se na Vás.

Didaktika    (Hanka Draslarová)

Přemýšlíte nad tím, že byste v budoucnu rádi učili? Chcete být učitelem takzvaně na plný úvazek, nebo se chcete věnovat jinému oboru, ale myslíte si, že ani v něm se nevyhnete přípravám nejrůznějších prezentací, kurzů a školení (což je v dnešní době častá věc)? Na kurzu didaktiky budeme řešit, jak si počínat, pokud chceme svým studentům nebo posluchačům našich prezentací pomoci, aby se naučili co nejvíce (a naše lekce pro ně byly co nejužitečnější). Budeme mimo jiné hledat odpovědi na tyto otázky:

 • Jaké metody a aktivity zařadit do své výuky, abychom nemuseli používat pouze frontální výklad?
 • Jak se od sebe liší pohledy na vzdělávání kognitivní, behaviorální a humanistické školy?
 • Jak si naformulovat cíle své hodiny a jak zjistit, jestli byly naplněny?
 • Jaké existují formy hodnocení studentů a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Každý z účastníků si během kurzu připraví vlastní plán hodiny a část svého plánu také odučí v rámci tzv. minihod. Vedle didaktiky se tak budeme věnovat rozvoji prezentačních dovedností a poskytování zpětné vazby. Okrajově se dotkneme také koncepčních otázek středoškolského vzdělávání.

Fyzioterapie pro běžný život    (Olga Sidorenková)

Už vás někdy bolely záda? Zlomili jste si něco? Dostal někdo ve vašem okolí mrtvici? V takovém případě jste se pravděpodobně setkali s nějakým fyzioterapeutem nebo o něm alespoň slyšeli. Takže jestli se chcete dozvědět, jak vypadá běžný den fyzioterapeuta, kdy a kde se s ním můžete setkat nebo chcete slyšet o praktičtější části medicíny, je toto kurz pro vás. Kurz bude zaměřen na základy z oboru fyzioterapie a bude sestávat z teoretické a praktické části. Teoretická část kurzu bude obsahovat poznatky z oborů zásadních pro fyzioterapii (zjistíte jak funguje náš pohybový systém) a nejběžnější i nejzajímavější diagnózy, které fyzioterapeuti léčí.

Z praktické části kurzu si studenti odnesou například znalosti zásad správného protahování, základů posilování, jak má vypadat správný sed a stoj či jak se starat o jizvu.

Historie    (Jan Indráček)

Kurz Historie umožní účastníkům nahlédnout na to, jak o světě v minulosti i součastnosti přemýšlejí historici.

V jednotlivých blocích kurzu si spolu vyzkoušíme například následující: 1) Jak na základě různých zdrojů budujeme objektivní chápání minulosti, 2) Jak pracujeme s definicemi jako jsou "impérium", abychom na jejich základě lépe pochopili lidskou společnost, 3) Jak je možné, že se ve složitém světě mohly stát převratné historické události, 4) O kterých lidech v historii neustále nemluvíme, 5) Jakým způsobem se historie využívá a zneužívá pro politický zisk.

Kurz historie je určený nejen studentům se zájmem o studium minulosti, ale i o ty, kteří se chtějí inspirovat způsobem, jak se snažit objektivně pochopit události, které se odehrávají v dnešním světě.

Hrozba literatury    (Klára Vajnerová)

Mnozí tvrdí, že literatura a kultura čtení jsou s nástupem moderních technologií ve stále větším ohrožení. Je ale svět v bezpečí před literaturou? V tomto kurzu se podíváme na několik děl světové literatury, které byly v minulosti označeny za nebezpečné, ne-li staženy z prodeje či zcela zakázány.

Společně zjistíme, jaký dopad na čtenáře má vyprávění Humberta Humberta v Nabokovově Lolitě. Zamyslíme se nad tím, jestli jsou básně Sylvie Plathové vhodné čtení do vlaku či proč je proti Salmanovi Rushdiemu vyhlášená fatva. A vydáme se i do nedávné historie české literatury na díla, která byla nepohodlná bývalému režimu.

Lety do vesmíru    (Jan Svoboda)

Má smysl investovat miliardy dolarů do výzkumu malých kousků Měsíce či Marsu, když je v dnešním světě tolik bídy? Nebylo by vhodnější řešit nejdříve problémy naší civilizace a teprve potom se věnovat vznešenému výzkumu nekonečně vzdálených galaxií?

Tento kurz si dává za cíl vysvětlit význam vesmírného výzkumu v každodenním životě. Nejprve se seznámíme s historií letů do vesmíru. Vysvětlíme si základní zákony fyziky, abychom si mohli postavit vlastní raketu. Ukážeme si, jak je možné objevit planety podobné té naší ve vzdálených galaxiích. Objevíme, co mají společného předpověď počasí, platba kartou a Google Maps. A nakonec probereme, jak je to s lety na Mars a proč jsme se od dob programu Apollo nevrátili na Měsíc.

V každém případě si ukážeme, že vesmírný výzkum a vesmírné technologie hrají důležitou roli v dnešním světě!

Lingvistika    (Radim Lacina)

Co je to jazyk? Jazyk je jednou ze základních vlastností, která nás činí lidmi; jazyk je komplexní jak ve své struktuře, tak v tom jak interaguje s dalšími částmi lidské mysli a jak se promítá do společnosti. Přesto všechno nám připadá samozřejmý. Cílem tohoto kurzu je přimět studenty, aby začali uvažovat o jazyce a to o všech jeho aspektech - od hlásek, významů slov a gramatické struktury až po jeho místo ve společnosti. Lingvistika je disciplína, která využívá rozličné metody vyžadující různé myšlenkové dovednosti - od filozofické reflexe až po neurovědu nebo analýzu záznamů hlasu. Lingvistika je oborem, který překračuje hranice mezi humanitními obory a vědou, čímž podporuje inovativní myšlení.

Během kurzu budou studenti seznámeni se všemi hlavními oblastmi lingvistiky. Poznatky ze všech těchto oblastí poskytnou studentům mírně odlišné odpovědi na otázku, co je to vlastně jazyk. Na jazyk se podíváme z hlediska sémantiky (nauky o významu), syntaxe (větné struktury), osvojování jazyka dětmi, psycholingvistiky (oboru o procesech zpracování řeči a její produkce), fonetiky a fonologie (nauky o hláskách a jejich struktuře) a sociolingvistiky (oboru o jazyku v kontextu společnosti). V každé lekci budeme hledat odpověď na jednu ze zásadních otázek o povaze jazyka. Zároveň budou studenti řešit konkrétní problémy a otázky v dané oblasti a to za pomoci vlastních myšlenek a hypotéz, které si budou moci sami otestovat. Cílem kurzu je, aby si studenti rozšířili své myšlenkové obzory a naučili se myslet mimo hranice tradičních vědních disciplín a to na příkladu jazyka. Tento kurz neslibuje odpovědi, ale otázky.

Matematická statistika    (Matúš Kurian)

Kurz je zameraný na osvojenie si poznatkov a zručností súvisiacich so štatistickou analýzou dát. Ciele kurzu sú nasledujúce

 1. Študent sa naučí určovať typickú hodnotu datasetu a porovnať typické hodnoty dvoch alebo viacerých datasetov.
 2. Študent sa naučí určovať variabilitu datasetu a porovnať variabilitu dvoch alebo viacerých datasetov. Študent bude schopný identifikovať extrémne hodnoty (outliers).
 3. Študent sa naučí vyhodnotiť súvislosť/koreláciu dvoch veličín pomocou vizuálneho zobrazenia resp. výpočtu korelačného koeficientu pre prípad lineárnej korelácie. Študent bude mať kvalifikovanú predstavu o rozdieloch medzi kauzalitou a koreláciou.
 4. Študent bude schopný nájsť lineárny model popisujúci dve veličiny pomocou metódy najmenších štvorcov (lineárna regresia). Študent bude mať kvalifikovanú predstavu o presnosti takto navrhnutého modelu.
 5. Študent sa zoznámi so základnými metódami použiteľnými na linearizáciu dát, a využije ich na modelovanie regresnej závislosti dvoch veličín. Na tomto základe potom navrhne model popisujúci nelineárnu závislosť.
 6. Študent sa naučí prevádzať potrebné výpočty prostredníctvom tabuľkového procesora (excel, Calc, google sheets). Prerekvizity Znalosť základných aritmetických operácii (vrátane odmocniny). Základná predstava o lineárnej funkcii (sklon, posun). Ochota používať excel alebo podobný program. Prerekvizity sú znalosť základných aritmetických operácii (vrátane odmocniny), základná predstava o lineárnej funkcii (sklon, posun) a Ochota používať excel alebo podobný program.

Medicína    (Filip Šiška)

Tento kurz sa bude niesť v hesle „so zdravým človekom sa nestretneš“. Prejdeme si spolu všetkými hrozbami, ktoré na ľudí číhajú a to nielen tam vonku vo svete, ale aj v ich vlastnom tele. Zoznámime sa s tým, ako jednoduché chemické látky môžu zodpovedať za život ohrozujúce ochorenia, ako sa z jednoduchých foriem života, akými sú vírusy, či baktérie, môžu stať nebezpeční zabijaci. A akú úlohu v tom zohráva naša vlastná genetická výbava? Prejdeme spolu základmi krehkého systému, ktorým ľudské telo bezpochyby je, a ukážeme si ako nám naše telo pri konkrétnych chorobách dáva vedieť, že sa niečo deje. Aby to však nebolo len o vedomostiach, ukážeme si základné vyšetrenia, ktoré nevyžadujú viac ako naše zmysly a aj tak nám môžu pomôcť spoľahlivo určiť diagnózu. Na zvládnutie kurzu ti bohato postačia vedomosti o ľudskom tele získané zo strednej školy, ktoré si spolu doplníme a rozšírime.

Politológia    (Ondrej Schutz)

Jak vyhrát volby, i když vás podporuje méně voličů? Proč se mýlíte v tom, co je pravice a levice? Proč má Singapurec hrůzu z demokracie? Politologie není nudné sledování debat v televizi, je to spíš přemýšlení nad tím, jakými principy by se měla společnost řídit a jak je co nejlépe naplňovat. Proto se v kurzu politologie podíváme na to, co to je demokracie a kde leží její hranice, co to jsou politické strany, jak volby ovlivňují společnost víc, než společnost ovlivňuje výsledky voleb, budeme diskutovat o svobodě, o tom, kdo by měl společnost řídit, a zkusíme přijít na to, co je to populismus. Kurz je vhodný nejen pro zájemce o studium politologie, ale pro každého, kdo chce víc porozumět tomu, co se ve společnosti a v politice děje.

Právo    (Hanka Draslarová)

Jakou roli hraje právo v naší společnosti? Proč je dobré se v právu orientovat a jak vůbec funguje? V čem se ve skutečnosti liší od toho, co často vidíme ve filmech a seriálech?

Co dělat, když mi přijde dopis od soudu? Jak si vyřídit žádost? Jak poznáme, co je trestné? Kurz je vhodný jak pro studenty uvažující o budoucím studiu právnické fakulty, tak pro každého, kdo má zájem více rozumět tomu, jak právní systém funguje a jak si s každodenními záležitostmi lépe poradit. V rámci kurzu si shrneme základy vybraných právních odvětví – především práva občanského a trestního, s přesahem do problematiky lidských práv.

Právo je všude kolem nás a základní právní gramotnost hraje v dnešní době důležitou roli. Vedle právních znalostí budou studenti v rámci kurzu rozvíjet též své argumentační a prezentační dovednosti a schopnost kritického myšlení, a to mimo jiné prostřednictvím přípravy a realizace simulovaného soudního jednání, kde vystoupí v roli soudců, státních zástupců i obhájců.

V každém případě si ukážeme, že právo není o nudném čtení suchých paragrafů!

Psychologie    (Iva Rolederová)

Kurz Psychologie bude ochutnávkou této fascinující vědy na vlastní kůži, a z různých stran. Psychologie není jen o porozumění funkcí základních psychologických fenoménů, ale také o osvojení si specifického způsobu myšlení a nahlížení na jevy a stavy vně i uvnitř nás a pochopení základních principů, které by každý psycholog měl ve své praxi používat. Po šesti blocích plných zajímavých teorií, experimentů, cvičení, diskusí, dotazníků, aj. budete o psychologii nejen vědět něco víc, než se dozvíte z klasických středoškolských osnov, ale také ji v některých ohledech pochopíte v hlubším detailu.

Témata, na která se můžete těšit: objevíme jednotlivé osobnostní typy a možná i pochopíme, proč si s některými rozumíme lépe než s jinými, zjistíme čím to je, že často vyhodnocujeme svět kolem nás zkresleně vyzkoušíme si co je to vyjednávání, jak na něj, a zkusíme najít tenkou hranice mezi manipulací seznámíme se s významnými experimenty, s jejich dopady, a vyzkoušíme si navhnout vlastní výzkum poodkryjem co se skrývá pod trendy pojmem pozitivní psychologie a v neposlední řadě budeme diskutovat, tříbit si názory a rozšiřovat vlastní pohledy.

Rozvojová studia    (Vašek Těhle)

Rozvojová studia se zabývají zkoumáním života v zemích třetího světa, bariér bránícím ekonomickému růstu a dalších faktorů ovlivňující blahobyt obyvatel. Kurz se bude zaměřovat na vybrané problémy rozvojových zemí, jejich příčiny a možné řešení s důrazem na jejich provázanost na dění v rozvinutém světě. Kurz bude obsahovat těchto 6 základních okruhů:

1) Chudoba – Co vlastně znamená být chudý? Jak se chudoba definuje? Jaké má chudoba dopady v rozvojových zemích? A jak se s ní dá bojovat? 2) Nerovnost – Jak ekonomická nerovnost ovlivňuje společenský rozvoj? Jak se dá docílit větší rovnosti? A má touha po větší rovnosti vůbec smysl? 3) Migrace – Proč lidé migrují? Jaké dopady má migrace na světovou ekonomiku? Jaké dopady má na jednotlivé migranty? Co a koho migrace stojí? 4) Vzdělávání – Jaké má vzdělávání přínosy a náklady? Co brání lepšímu vzdělávání v rozvojových zemích? A proč rozvojové organizace kladou důraz na vzdělávání děvčat? 5) Rozvojový mišmaš – Proč mnoho lidí v Togu dává při nemoci přednost šamanovi před doktorem? Jaké má dopady ekonomický rozvoj na životní prostředí v Indonézii? Proč se mikrofinance považovaly (či považují) za všelék ekonomického rozvoje? Proč Etiopie staví nové elektrárny, i když ty stávající bohatě pokrývají spotřebu elektřiny? 6) Rozvojová pomoc – Co dělá západní svět (resp. co si myslí, že dělá), aby pomohl chudým státům se rozvinout? Jak může rozvojová pomoc škodit? Jak by mohl západní svět lépe pomoci rozvojovým zemím?

Kurz bude obsahovat několik experimentů a praktických úkolů, kdy účastnici budou sami navrhovat možná řešení existujících problémů a následně o nich diskutovat. Důraz bude kladen na přemýšlení nad současným stavem a schopnost artikulovat svůj názor. Povinnou přípravou pro kurz bude studium předem zaslaných materiálů, jako jsou například novinové články, filmové dokumenty nebo nahrané přednášky. Kurz je určen zejména pro účastníky, které zajímá svět kolem sebe a kteří mají zájem přemýšlet nad tím, jak se dá ovlivnit.

Umělá inteligence    (Michal Bída)

Počítače už dokázaly člověka porazit v piškvorkách, šachách nebo ve hře go. Samořídící auta už brázdí silnice v testovacích provozech. Zajímá Vás, co už umělá inteligence všechno umí a jak se vytváří? Na kurzu si vysvětlíme, co to umělá inteligence vlastně je a jak se o ní v informatice přemýšlí. Také si řekneme něco o počítačových hrách a proč jsou hry z hlediska umělé inteligence zajímavé. Pokud nás to bude zajímat, podíváme se také blíž na neuronové sítě, umělé emoce, motion capture nebo třeba na dialogové systémy.

Debata    (Milan Fedorik)

V spoločnosti, kde je internet bežnou súčasťou života a jedným z hlavných zdrojov informácii, je veľmi jednoduché prísť k správam, ktoré sú vymyslené a nezakladajú sa na pravde. Ešte horšie je, že niektorí ľudia tieto informácie používajú v utváraní si svojich názorov a skrz nich potom vidia svet. A vtedy často aj racionálny protinázor sa stráca v spŕške dohadov a poloprávd.

Úlohou tohto kurzu je ukázať na to, ako sa formujú názory a akým spôsobom dokážeme tieto názory šíriť. Spoločne sa postupne pozrieme na základy štruktúrovanej argumentácie, hodnoty v spoločnosti, zdroje informácií, ktoré používame, rôzne spôsoby prezentácie názorov, niektoré celospoločenské problémy a zakončíme to zhrnutím týchto poznatkov a schopností do jednej ucelenej hodiny. Celý kurz bude plný diskusií a každý z účastníkov do neho dá kus zo seba.

Digitální fotografie    (Vojtěch Indráček)

Kurz je vohdný pro začínající a mírně pokročilé fotografy. Celý kurz je zaměřen na praktické zkušenosti, kdy budeme společně fotografovat a editovat pořízené fotografie v počítačích. Studenti budou potřebovat svůj vlastní notebook a fotoaparát. (Po domluvě lze nějakou techniku zapůjčit)

Naučíme se ovládat fotoaparát pouze v manuálním módu, kde je důležité porozumění vztahu mezi časem, clonou a citlivostí (iso). Probereme různá kompoziční pravidla využívaná nejen při focení krajinek a vyzkoušíme si je přímo v praxi. Budeme trénovat focení portrétů a naučíme se lépe stavět fotografovanou osobu.

Fotografie budeme zpracovávat v programech Adobe Lightroom/Luminar a Photoshop/Affinity Photo. Kromě vyvolání RAW formátů (do JPEG fotit nebudeme) prozkoumáme i práci s vrstvami a různé druhy retuší.

Informatika    (Jirka Lhotka)

Co se stane, když napíšeš do prohlížeče google.com? Proč ti, když zapomeneš heslo, přijde mailem resetovací link a nikoliv heslo samotné? Jak se vlastně hesla ukládají a co to znamená, když leaknou? Proč si teroristé píší přes Whatsapp a ne přes Messenger? Proč se BIS bojí telefonů Huawei? A jak ti Google najde cestu domů? Počítače jsou všude kolem nás a debata o nich cloumá veřejným prostorem, bohužel ne vždy je to debata informovaná. V tomto kurzu se podíváme na základy informatiky, vědy, která víc a víc ovlivňuje každodenní životy nás všech. Tento kurz je vhodný pro všechny, které zaujaly výše položené otázky a neznají na ně odpovědi -- budeme začínat od píky, předchozí znalosti tedy nejsou potřeba."

Ekonomie    (Ondřej Dočkal)

Co to je ekonomie? Jak ekonomové přemýšlí o světě? A proč jsou tolik vidět a slyšet v médiích? Jaký vliv má nastavení daňového systému na chování lidí? Proč se lidé v něčem rozhodují racionálně a v něčem ne?

O čem ekonomie je, co ekonomové prakticky dělají a k čemu je to dobré se dozvíte a vyzkoušíte si v srpnovém kurzu na Discoveru.

Experimentální psychologie    (Tereza Stárková)

Proč není inteligence jen číslo? A dá se změřit štěstí? V kurzu experimentální psychologie se podíváme na to, jestli a jak můžeme zkoumat lidské vlastnosti, schopnosti a dovednosti, a sociální jevy kolem nás. Povíme si o různých přístupech a metodách, podíváme se na slavné experimenty (např. Zimbardův vězeňský experiment a Seligmanův experiment naučené bezmoci) a i na důvody, proč by etická komise některé z nich dnes už možná neschválila. Teorii budeme rovnou aplikovat, čeká nás nadesignování vlastního experimentu a jeho provedení se vším všudy, tedy i s vymyšlením výzkumné otázky a hypotézy, návrhem metod, předběžným výzkumem, vyhodnocením dat a jejich prezentací.

Filozofia umenia    (Romana Grajcarová)

Existuje objektívna definícia umenia? Čo je primárnou funkciou umenia? Kde končí remeslo a začína umenie? Kde je hranica medzi umením a filozofiou? Ako sa umenie vyvíjalo? Ako ho ľudia vnímali včera a ako ho vnímajú dnes? Vo svojom kurze by som chcela ponúknuť historicko-filozofický náhľad na umenie, ktoré sprevádza ľudstvo od samotného počiatku (Alebo nie?) a ktorého (ne)jasná definícia je a bola predmetom mnohých úvah, prác, rozhovorov, reflexií.. Študentov by som chcela stručne previesť dejinam umenia od praveku až po súčasnosť a zároveň predstaviť jednotlivé postoje k umeniu z pohľadu súčasníkov danej doby. (Prečo boli mnohí umelci počas života kritikmi opovrhovaní a dnes sa ich obrazy dražia na najprestížnejších aukciách?) Mojím hlavným cieľom je však motivovať študentov ku reflexii, kladeniu otázok a hľadaniu vlastných odpovedí.

Historie    (Martin Hájek)

Tento kurz je zaměřený na to, jak dějiny, a historické knihy můžeme číst a interpretovat. Je představením způsobů, jak historici o dějinách přemýšlejí, jak o nich přemýšleli v minulosti, a především, jak o nich můžeme přemýšlet my dnes. Kurz je také představením toho, jaké všechny podoby historické bádání má, a kterými směry se rozvíjí. Rozebere taky něco o dějepisectví a ideologiích, a jak ovlivňují výuku na školách.

Ako funguje hlas    (Dominika Dudášová)

Na absolvovanie kurzu Ako funguje hlas? nie je potrebné vedieť spievať (ani lektorka nevie). Ľudský hlas je fenomén. Na jednej strane je to náš výrazový prostriedok, ktorý denne využívame, na druhej strane črta, s ktorou je väčšina z nás po jej vypočutí nespokojná. Na úvod si povieme ako hlas funguje, kedy a prečo nefunguje a možno pochopíme, prečo rockové (a iné drsné) hviezdy tak často rušia svoje koncerty. Od profesionálov prejdeme k bežným ľuďom a zistíme, akým spôsobom môže Parkinsonova choroba ovplyvniť kvalitu hlasu a či hlas pacienta s Parkinsonovou chorobou vieme pozitívne ovplyvniť alebo sa bude neustále zhoršovať. Ďalšia hodina bude venovaná diagnostike hlasu. Čo môže hlasový terapeut vyčítať z dotazníka, ktorý je vyplnený subjektívne? Vieme objektívne ohodnotiť stupeň porúch hlasu? Čo môžeme robiť, ak nemáme k dispozícii objektívne vyšetrenie? Na tejto hodine si vyskúšame diagnostiku porúch hlasu na sebe. Po diagnostike zistíme, či existujú rizikové skupiny vzniku porúch hlasu. Predtým než sa pustíme do samotnej terapie si prejdeme zásady hlasovej hygieny (zoznam zákazov). Na záver si vyskúšame niektoré z terapeutických techník a overíme si, či skutočne fungujú.

Knižní vazba a linoryt    (Karolína Chalupová)

Ve svém kurzu knižní vazby vám chci představit různé druhy šité vazby, od jednodušších japonských sešitů až po složitější koptskou vazbu, nebo vazbu klasickou lepenou. Ráda bych, abyste již před Discoverem vymysleli svůj vlastní projekt, například album na fotografie, kuchařku, leporelo z grafik apod., na kterém budeme společně pracovat. Pokud Vás nic konkrétního nenapadne, můžete si vyzkoušet všechny uvedené typy vazeb, vyrobíte si tak spoustu praktických zápisníků. Minimálně jeden den bychom se mohli věnovat linorytu, vaši grafiku pak můžeme dále využívat, nejen při práci s papírem. Linorytová razítka se dají použít i na textil, takže výsledkem může být oblečení s autorským potiskem. Vazba knih a linoryt jsou pro mě způsob, jak si odpočinout při náročném studiu, kdy člověk dře, učí se nové věci, ale jen tuší konec té námahy. U praktických a řemeslných činností vidíme výsledek okamžitě, proto nás naplňují a krásně si u nich odpočineme.

Liberálna demokracia    (Juraj Kačur)

Mali by mať vzdelanejší ľudia vo voľbách viac hlasov? Načo nám je ústava? Prečo a kedy môže väčšina prehlasovať menšinu? Ako by nám bolo bez politických strán? Je správne, aby neziskovky ovplyvňovali politiku a verejnú mienku? A kto vlastne sú tí populisti a fašisti? V tomto kurze budeme hľadať základné princípy politického zriadenia, v ktorom žijeme. Pomôžeme si pri tom debatovaním o krátkych úryvkoch textov od veľkých postáv politickej filozofie, ale aj analýzou príkladov zo súčasnej politiky.

Literatura    (Kristýna Šťastná)

Co je to literatura? Jaký je její vztah se světem? S člověkem? Co vše může literární dílo ukrývat? Na tyto a další otázky se pokusíme společně najít odpověď. Na začátku kurzu se ponoříme do oblasti literární teorie. Seznámíme se s některými jejími význačnými směry a zamyslíme se nad samotným pojmem “teorie” a jeho vztahem k literatuře. V druhé části se pak po hlavě pustíme do prozkoumávání poetického a narativního textu. Jako odrazový můstek pro naši práci nám poslouží konkrétní literární díla (povídka a básně), která bude potřeba přečíst před začátkem kurzu. Cílem kurzu je přiblížit, jak se k literatuře přistupuje na vysoké škole a především rozšířit možnosti čtení a chápání literatury.

Čo je skutočne matematika    (Monika Saganová)

Čo je matematika? Keď sa opýtate túto otázku, väčšina ľudí odpovie niečo ako veda o číslach, počítaní, niekto možno spomenie geometriu alebo algebru. Takto predsa všetci poznáme matematiku zo základnej, či strednej školy. Matematika je ale oveľa širší pojem, ktorý zahŕňa množstvo vecí, o ktorých si obyčajne ani nepomyslíme, že majú s matematikou niečo spoločné. Osnovy v školách nám ale nedávajú veľa priestoru, aby sme sa pozreli na hlbší zmysel, obsah a aplikácie matematiky. Preto je tu tento kurz, kde sa pozrieme na:

 • Filozofia matematiky - Bola matematika objavená alebo vynájdená?
 • Algebrická topológia - Prečo je šálka a donut podľa matematikov rovnaký predmet?
 • Teória grafov - Čo majú spoločné Euler, 7 mostov v Königsbergu a internet?
 • Matematická analýza - O čom je matematika na univerzite a prečo potrebujeme matematické dôkazy?
 • Aplikovaná matematika - Ako vieme matematicky popísať tok vody alebo namodelovať šírenie choroby?
 • Vzory, algoritmy a logika - Ako položila matematika základ počítačom? Tento kurz je pre Teba ak sa zaujímaš o matematiku a premýšľaš nad jej štúdiom na vysokej škole alebo sa ti len páčia pekné matematické veci. Nepotrebuješ mať jednotky z matiky, ale mal by si mať rád logické úlohy a hlavolamy.

CogSci — Mechanizmy mysli    (Adam Růžička)

Slyším to, co jiní neslyší,
bosé nohy chodit po plyši.
Vzdechy pod pečetí v dopise,
chvění strun, když struna nechví se.
Prchávaje někdy od lidí,
vidím to, co jiní nevidí ...
        -Jaroslav Seifert, Píseň o lásce

Kognitivní věda přichází na scénu po druhé světové válce a nadobro mění způsob, jakým nahlížíme na člověka. Tento obor kombinuje psychologii, studium umělé inteligence, filozofii, a neurovědu s jedním cílem: snažit se popsat a vysvětlit, jak funguje naše mysl. Budeme nahlížet na lidský mentální aparát jako inženýři, kteří mají před sebou tajemný stroj a snaží se vymyslet, co dělá a jak to dělá (jako když do Samsungu přinesou nový iPhone). V kurzu se spolu podíváme do bizarního světa kognice a zadumáme nad otázkami typu: Jak fungují optické iluze? Proč lidi vidí očima a netopýři ušima? Proč je láska šílená? A co má koktání společného se skutečností, že se člověk sám nezlechtá?

Medicína    (Karel Kieslich)

Medicína vychází z přírodovědných a technických oborů, ale ve středu jejího zájmu stojí člověk. Snaží se pochopit, jak lidské tělo funguje a proč a jak může onemocnět. Musí tedy studovat geny a molekuly, chemické reakce, buňky, orgány, mikroorganismy a také psychický svět každého člověka a jeho sociální prostředí. My do tohoto komplexního a neustále se vyvíjejícího světa každý den nahlédneme prostřednictvím jiného oboru medicíny.

  1. den: Co se děje, když selžou orgány? Společně se zamyslíme, které orgány potřebujeme k životu a proč a pak zkusíme odvodit, jak to vypadá, když přestanou fungovat.
  1. den se nám představí obranná armáda našeho těla – imunitní systém. Vypravíme do světa mikrobů, zažijeme jejich útok, podíváme se, jak tělo rozpozná, že je napadeno a jak se umí bránit.
  1. den pohlédneme do tváře největším zabijákům v dějinách lidstva – infekčním nemocem. Jak to vypadá, když se válka s mikroby rozšíří do celého těla? A co se děje, je-li v důsledku infekční nemoci strašlivá síla imunitního systému obrácena proti vlastnímu tělu? Zamyslíme se nad tím, o co vlastně mikrobům jde, v čem je jejich velká síla a proč definitivního vítězství nad nimi zřejmě nikdy nedosáhneme.
  1. den: Klinická neurověda. Jak funguje lidský mozek? Proč ho máme, co umí a jak dělá to, co umí? A jak to vypadá, když se nějaká jeho část poškodí? Seznámíme se s lidmi, kteří jsou slepí a přesto nevrážejí do věcí, s opicí, která pouhými myšlenkami dokáže ovládat stroje na dálku a s dětmi, které se narodily prakticky bez mozku, a přesto tancují do hudby.
  1. den se podíváme, co to je bolest, jak a proč vzniká a jak se dá léčit. O čem nás bolest jako lékaře informuje, jaké typy bolesti se dají ztišit léky a jaké ne? A proč někteří lidé cítí bolest v končetinách, o které přišli?
 1. den: Kurz zakončíme na pitevním stole. Jaké to je, být v roli soudního lékaře, který ohledává mrtvé tělo a musí přijít na to, jak a kdy daný člověk zemřel? Co se s lidským tělem děje po smrti? Jak vypadá mrtvola a co všechno z ní zkušený lékař může zjistit? Jaké informace vrah nikdy neutají?

Pokud vás někdy zajímalo, jak funguje vaše tělo a co se děje při různých nemocech, a chcete se dozvědět, co o tom ví současná medicína a kde jsou hranice jejích znalostí, je kurz pro vás. Není to „medicína v kostce“, je pro ty, kdo se na věci rádi dívají zeširoka a nebojí se kriticky přemýšlet.

Medicínské právo a etika    (Jan Hořeňovský)

Tento kurz bude kombinovat dva obory - medicínské právo a lékařskou etiku (která s lékařským právem neoddělitelně souvisí). Kurz je primárně určen pro studenty se zájmem o právo, medicínu, filosofii nebo etiku; jak je vidět spektrum to je poměrně široké. Budoucím medikům má nabídnout jinou perspektivu na jejich vysněný obor, právníkům možnost zaměřit se na velmi specifickou a zajímavou právní oblast a filosofům příležitost zamyslet se nad složitými filosofickými otázky lidského (ne)bytí. Podstatou kurzu budou velké otázky medicínského práva a etiky: právo odmítnout léčbu, informovaný souhlas, odpovědnost ve zdravotnictví, život, smrt, klonování, transplantace orgánů, výzkum embrií, designované děti atd. Právně bude kurz vycházet primárně z britské jurisdikce, znalost angličtiny však nutná není, a vzhledem k všeobecnosti témat to vadit rozhodně nebude. A co že budeme reálně probírat? Vynikajícím příkladem je například rozhodnutí britského Nejvyššího soudu In re A (Children)(conjoined twin: surgical operation), kde šlo o rozhodnutí, zda povolit chirurgické rozdělení siamských dvojčat v situaci, kdy by nerozdělení vedlo ke smrti obou, a rozdělení pouze ke smrti slabšího z nich. Rodiče byli z náboženských a hodnotových důvodů proti rozdělení. Soud zde řešil dvěprávní otázky: a) je-li rozdělení dětí v jejich nejlepším zájmu; b) je-li rozdělení vraždou, pokud neodmyslitelně vede k okamžité smrti jednoho z dvojčat. Jak to dopadlo? Jak by to dopadnout podle vás mělo? Proč o tomhle má nebo nemá rozhodovat soud? To jsou všechno otázky, na které se zaměříme.

Předem upozorňuji, že kurz bude dost interaktivní; kdo chce hlavně přednášku, pro něj není úplně vhodný.

P.S. Spousta černých historek (nejen) z britského zdravotnického systému zaručena.

Právo (a spravedlnost) ve světě    (Michaela Nováková)

Common Law systém (nebo také Anglosaský systém) je jeden ze dvou nejrozšířenějších právních systémů na světě. Na rozdíl od Evropského kontinentálního práva a právní kultury, pod které spadá i české právo, je částečně tvořen soudci na základě precedentů. Někdy se mu také říká „obecné právo“ a poskytuje ideální půdu (alespoň podle lektorky kurzu 😊) pro diskuzi o spravedlnosti a o společnosti.

Právo ve světě tedy není kurz mezinárodního práva, nýbrž lehce interdisciplinární kurz který má za cíl zmapovat globální právní kontext a zároveň si klást (a společně formulovat odpovědi) na širší otázky z oblasti politologie a politické sociologie, týkající se především teorie a fungování demokracie a spravedlnosti (což v sobě zahrnuje například diskuzi o podstatě práva, jeho funkcích ve společnosti a o celospolečenských otázkách o rovnosti, bezpečnosti, životním prostředí, trestu nebo o autonomii jedince). Předběžný plán kurzu:

· Komparativní úvod do principů kontinentálního (českého) a anglosaského („obecného“) právního systému – s důrazem na systém anglosaský. · Jaké problémy ve společnosti právo řeší? – Law as a problem solver · Vybrané oblasti práva: o Trestní právo o Lidská práva – u nás a ve světě § Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod o Právo EU a diskriminace o Tort (a civil wrong = „spáchané bezpráví“) · Součástí diskuze o trestním právu – jeho povaze, funkcích a limitech – bude i diskuze o trestu smrti ve světě se zaměřením na trest smrti v USA.

V rámci přípravy na kurz budeme číst materiály, které budou převážně v angličtině. Nicméně se středně pokročilou angličtinou bychom to spolu měli vše zvládnout. Debaty a výuka bude plně v češtině. Pro koho je kurz vhodný: 1) Pro kohokoli, kdo uvažuje o studiu práv ve Velké Británii nebo jiné common law jurisdikci, 2) pro studenty, které zajímá právní situace ve světě a jak interaguje s politikou v daných zemích, 3) Pro kohokoli, kdo se chce zamyslet nad tím, co je to spravedlnost, jak se projevuje, jak se ji snažíme zajistit a jak se nám to (ne)daří.

Produktový dizajn    (Martin Opatovský)

Takmer všetok dizajn vo výrobnom priemysle (od nábytku a chladničiek, cez smartfóny a appky, až po autá a jadrové elektrárne) sa riadi jednou metodológiou - takzvaným "Dizajnovým V". Každé odvetvie má samorejme svoje špecifiká, ale základný princíp je rovnaký. Dizajnové V popisuje proces, ktorým sa dostaneme z bodu, kedy zistíme že trh/náš zákazník niečo potrebuje, k produktu, ktorý môžeme predávať. Tento proces je vyvinutý tak, aby sme správne zachytili všetky požiadavky, a správne a bezpečne ich zapracovali do výsledného produktu. Ak proces správne nasledujeme, výrazne znížime riziko, že bude treba niečo prerábať, že skončíme s produktom, ktorý zákazník nechcel alebo ktorý sa kazí, alebo že budeme mať problém s projektovou dokumentáciou. Tento kurz Ťa prevedie základnými fázami dizajnu podľa Dizajnového V, vysvetlí Ti prečo sú dôležité a čo treba v každej urobiť. Na začiatku kurzu nájdeš dieru na trhu (alebo zákazníka s nejakou potrebou), špecifikuješ požiadavky a podľa nich nadizajnuješ produkt (od konceptuálneho až po detailný dizajn). Potom svoj dizajn implementuješ, produkt otestuješ a pripravíš dokumentáciu (na certifikáciu ale aj používateľskú príručku), a nakoniec svoj produkt možno aj predáš! Kurz Produktového dizajnu bude veľmi zaujímavý najmä pre všetkých ašpirujúcich inžinierov (pretože toto Ti nepovedia takmer na žiadnej technickej škole!), ale aj startupistov a všetkých "tvorcov".

Programovánie agentov v hrách    (Matěj Hamaš)

Technológie zohrávajú v našich životoch každým dňom väčšiu a väčšiu rolu. Prenikajú do mnohých profesií, niektoré kvôli nim zanikli a veľa nových vzniká a ešte len vznikne. Programovanie, logické a algoritmické myslenie sú neoddeliteľnou súčasťou práce s technológiami, a tým sa stáva dôležitou zručnosťou s veľkým uplatnením. Nielen vo svete gigantických systémov ako Facebook či Google, pri smartphonoch a umelej inteligencii, ale aj v medicíne pri operáciach na diaľku, monitorovaní úrody v poľnohospodárstve, pilotovaní lietadiel atď., zoznam je nekonečný.

Na kurze sa zoznámime so základmi programovania a algoritmického rozmýšľania. Na príkladoch jednoduchých počítačových hier (napr. piškvorky, lodičky, preteky áut v 2D, snake, mário, míny, resp. jednoduché hry podobného charakteru) budeme spolu vytvárať agentov/botov, t.j. algoritmy schopné samostatného hrania danej hry. V rámci kurzu budeme programovať v Pythone, znalosť informatiky je výhodou, ale nie podmienkou, úplní začiatočníci sú takisto vítaní!

Podmienkou účasti na kurze je možnosť priniesť si vlastný laptop. Ak nebudeš mať žiadny k dispozícii, prosím daj nám vedieť a niečo vymyslíme.

Psychologie města    (Eliška Málková)

Město je prostředí ve kterém se denně pohybuje více jak 70% lidí na planetě. Prostředí, které se neustále mění a vyvíjí. Popsání města a jeho vlivů na nás bylo až donedávna nemožným úkolem, který se však nyní (především díky možnosti získání a analyzování obřího množství dat) stává čím dál tím reálnějším.

Jak nás tedy prostředí města ovlivňuje? Byli bychom šťastnější v New Yorku nebo v Plzni? A co město dělá s naší morálkou? Jak se plánuje město? A existuje nějaká ideální forma lidského příbytkuna planetě?

Na tyto a další otázky propojující architekturu a urbanismus se sociologií, psychologií, neurovědami, biologií, fyzikou, matematikou a dalšími obory budeme v průběhu kurzu hledat odpovědi pomocí zkoumání konkrétních příkladů, diskuze a provádění experimentů sami na sobě.

Zážitkový kurz první pomoci    (Petr Hanák, Klára Vyhnánková)

Dvacet, dvacet jedna… Každý dobře ví, že masáž srdce je třicet ku dvěma. …dvacet tři, dvacet čtyři… Ale jak se dopočítat třiceti, když se vedle vás kouří z nabouraného auta, řidič leží bezvládně na volantu, spolujezdec zmateně běhá tam a zpět a další tři lidé po vás chtějí vědět, co majídělat. …dvacet pět, dvacet šest… Už mám dýchat?

Do takovýchto situací se naštěstí nedostaneme často, avšak pokud se tak stane, nejsou to jen teoretické znalosti, které mohou v tuto chvíli zachránit život. Bohužel často platí, že dokud to člověk sám nezažije, nedovede si dobře představit, co daná situace opravdu obnáší.

Pojďte si s námi vyzkoušet, jaké je se uprostřed takového momentu ocitnout. Ve dvou seminářích si řekneme o základech první pomoci. Poté vás provedeme čtyřmi modelovými scénáři, kde se v bezpečném, ale velmi reálně vypadajícím prostředí naučíte, jak pod tlakem dobře komunikovat s okolím a zároveň první pomoc správně poskytovat.

Kurz není určen jen pro zájemce o studium medicíny, protože věříme, že nemusíte být lékaři, abyste zachránili život.

Sociální filozofie    (Adam Lalák)

V čem spočívá skutečná svoboda? Je kapitalismus morální? Dá se za peníze koupit všechno? Je náboženství opium lidstva? Proč někteří lidé ovládají jiné?

Margaret Thatcherová jednou prohlásila, že „neexistuje nic jako společnost. Existují pouze jednotlivci.“ Náš svět přesto zaplňují podivné objekty, které lze chápat pouze v jejich společenském kontextu: peníze, svaté knihy, prezidenti, módní trendy, národy, lidská práva, symboly, vědecké časopisy, tituly a žraloci ve formaldehydu. Co jsou tyto věci zač a proč pro nás tolik znamenají?

V tomto kurzu se filozoficky zamyslíme nad tím, jak funguje a měla by fungovat lidská společnost. Nahlédneme do myšlenek významných moderních filozofů, antropologů a sociálních teoretiků a kriticky zhodnotíme jejich argumenty. Kurz bude založen především na diskusi a je určen pro filozofické začátečníky i pokročilé.

Socio-psychologická percepcia sveta    (Jakub Kobela, Eliška Remešová)

Kurz socio-psychologickej percepcie je experimentom, na ktorom Vám Eliška a Kobi predstavia, akým spôsobom sa vedy psychológia a sociológia pozerajú na správanie a život ľudí v spoločnosti. Pôjde o kurz, ktorý sa každý deň bude venovať analýze každodenného života človeka v dvoch komplementárnych percepciách. Môžete sa tešiť napríklad na dva rôzne rozbory interakcie medzi ľuďmi, na to, ako vznikajú postoje ľudí, ako funguje dynamika v spoločenských skupinách, či ako sa sociálne vedkyne a vedci pozerajú na vzťahy či sexualitu. POZOR! Tento kurz bude pokrývať oba sloty určené v programe pre kurzy. Ak si teda tento kurz vyberiete a dostanete ho pridelený, bude prebiehať v dvoch blokoch - jednom vedeným Eliškou, jednom vedeným Kobim. Bloky budú každý deň komplementárne.

Sociologie médií a kultury    (Kristina Králová)

S postupem globalizace a s vývojem komunikačních technologií spoustu lidí vnímá média, a to hlavně nová sociální média, jako platformy umožňující rychlejší a efektivnější komunikaci. Společnost se nám může zdát propojenější a jednotnější. Z obrazovek našich telefonů nám přijde, že všichni koukáme na stejné seriály, nosíme stejné oblečení, jíme stejné jídlo, anebo máme dokonce stejné politické názory, ať už jsme kdekoliv na světě. Je to ale tak? Spojují nás sociální média? Je naše společnost otevřenější, tolerantnější, a hlavně rovnější, než bývala? Byl Black Panther revolučním filmem Hollywoodu? Jsou naše zájmy a vkus opravdu naší volbou? Jak vůbec mohl Trump vyhrát volby? A proč si vlastně fotíme selfíčka a dáváme snídaně na Instagram? Moderní sociologie už neznamená jen teorie společenských struktur a chování, ale i studie každodennosti. Tento kurz se podívá na to, jakým způsobem média a technologie utváří kulturu a společnost, ve které žijeme. Pomocí teoretických základů jako je "intersectionality", nebo "political economy" se zaměříme se na vliv médií a kultury na sociální rasové, třídní a genderové nerovnosti a jak se tyto faktory fungují v dnešním globálním světě. Podíváme se také na náš vztah k médií – jakým způsobem je používáme, utváříme, ale taky jak média používají a utvářejí nás. Cílem tohoto kurzu je naučit se přemýšlet kriticky nad vlastním denním životem, ale i nad tím, co považujeme za společensky normální. Na konci už nikdo nebudeme postovat stejně.

Typologie osobnosti a týmová spolupráce    (Eva Bochová)

Týmová spolupráce - jediná věc, kterou nejspíš nikdy plně nenahradí stroje nebo roboti. Právě proto je nesmírně důležité umět vést skupinu lidí, efektivně komunikovat, podporovat spolupráci a vnímat silné i slabé stránky každého jednotlivce. Tomu všemu se budeme věnovat a zároveň i poznávat sami sebe.

Vycházet budeme z teorie typologie osobnosti podle Carla G. Junga a zabývat se budeme otázkami “co mi dává energii?, jak mě ovlivňuje okolní prostředí?, na základě čeho se rozhoduji? a jak získávám informace?”. Veškerou teorii nakonec uvedeme do praxe v závěrečném projektu, kdy si zkusíte analyzovat fungující tým (je jedno zda si vyberete jeden z týmů účastníků, tým organizátorů Discoveru nebo tým z kuchyně). Vaším úkolem bude podívat se na osobnost a roli každého člena a zhodnotit fungování týmu jako celku. Skvěle tak hned aplikujete vše, co jste se během týdne naučili a zároveň si na vlastní kůži vyzkoušíte týmovou spolupráci na menším projektu.

A co dalšího se během kurzu dozvíte? Třeba odpovědi na následující otázky...

 • Je lepší tým s větší diverzitou členů nebo je naopak skupina hodně podobných lidí?
 • Proč bychom měli instrukce ke stejnému úkolu zadávat každému členovi skupiny odlišně?
 • Proč se každý pod stresem chová jinak a jak předem odhadnout jeho reakci?
 • Proč plánování výletu s kamarádem může být hračka ale taky dřina a spousta kompromisů?

Udržitelný rozvoj    (Eva Novotná)

Myslíte, že je pravda, že 15 největších lodí znečisťuje ovzduší stejně jako všechny auta na světě nebo že krávy znečišťují životní prostředí více než auta? V tomto kurzu se určitě zaměříme a budeme diskutovat nad těmi nejznámějšími "buzz words" v udržitelném rozvoji jako uhlíková stopa, skleníkové plyny, znečištění oceánů a plýtváním jídla.

Podíváme se ale i na další témata spojená s udržitelným rozvojem - ekologie (co můžeme jako jednotlivci udělat, aby to mělo dopad), technologie pro udržitelný rozvoj (třeba jak nám může umělá inteligence pomoci v zemědělství), mezinárodní instituce a mezinárodní spolupráce (co je to ta Pařížská dohoda, o které všichni tak mluví a některé země od ní odstupují a jak nám můžou pomoci cíle udržitelného rozvoje). Součást kurzu bude i reflexe na to, co jako jednotlivci/firmy/země/mezinárodní instituce musíme udělat, aby se různé věci změnily.

Umělá inteligence    (Ondřej Bajgar)

Co je to inteligence? Existuje už něco co bychom mohli označit za umělou inteligenci? Jak fungují "staré" metody umělé inteligence - tj. třeba AI, která hraje šachy? Jak funguje strojové učení, umělé neuronové sítě a deep learning? Jaká bezpečnostní rizika s sebou umělá inteligence nese ve své současné formě? Jaká rizika přináší v delším časovém horizontu, kdy svými schopnostmi možná přesáhne člověka? *Jaké mohou být středně- a dlouhodobé dopady AI na společnost a mezinárodní politiku? Široce zaměřený kurz, který se pokusí poskytnout pohled na současné otázky týkající se AI a směry, ze kterých se tato technologie dá zkoumat.

Chirurgia a veterinárna medicína    (Lucia Valíková)

Tento rok na Akadémii Discover ožíva detský sen! Na chvíľu sa stanete veterinárnymi špecialistami a spojíme dva fascinujúce smery - medicínu a chirurgiu.

Tento kurz je špecifický tým, že ponúka jedinečnú hands-on experience za spolupráce ďalšieho člena tímu - štvrnohého lektora - ktorý nám umožní prakticky si vyskúšať manipuláciu a bežné úkony. Minulý rok nám pomáhala nádherná fenka labradora Aidička, ktorá už odišla do Discover dôchodku, tento rok ešte prebehne výberové konanie :)

Kurz bude mať vyvážený pomer teoretickej a praktickej zložky a tri línie:

EMERGENCY MEDICINE: Ako stabilizovať pacienta v ohrození života? Ako správne vykonať masáž srdca u psa? Aké lieky treba rýchlo podať? Ukážeme si, ako sa v krízových situáciách zachovať a vyskúšame si správne aplikovať lieky a obväzové techniky.

SURGERY: Chirurg musí s prehľadom rozhodovať o starostlivosti o pacienta a jeho následnej liečbe. Princípy chirurgie sú takmer totožné vo veterinárnej tak aj humánnej (ľudskej) medicíne - ukážeme si nástroje a základnú prácu s nimi, chirurgické stehy a uzly. Budeme sa riadiť heslom, že uzlík navyše ešte nikoho nezabil.

INTERNAL MEDICINE: Pozrieme sa na kľúčové koncepty veterinárnej starostlivosti a fyziologické procesy v tele zvierat. Táto oblasť bude zahŕňať inštrukcie ako identifikovať príznaky a určiť diagnózu, klinické vyšetrenie, prácu s fonendoskopom a zobrazovanie metódy.