PODPORTE NÁS

Veríme, že možnosť zdieľať lásku ku vzdelaniu by mala byť sprístupnená všetkým študentom bez ohľadu na finančnú situáciu ich rodín. Náklady na Discover držíme čo najnižšie a všetci ho organizujeme bez nároku na odmenu. Aj napriek tomu je však cena v porovnaní s bežnými letnými tábormi väčšia. Desatine študentov dotujeme už teraz. Zvýšenie poplatku by sa stalo bariérou pre veľkú časť študentov.

AKO HOSPODÁRIME?

príjmy

A poplatky študentov
B sponzori

výdaje

I ubytovanie a strava
II štipendiá
III príprava stretnutí
IV učebné pomôcky

Darovaním 160 eur nám umožníte udeliť štipendium jednému študentovi z znevýhodnených pomerov.

Darom vo výške 290 eur pokryjete jednému študentovi celý účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok je pre všetkých študentov nižší ako skutočné náklady, ktoré máme na jedného študenta. Rozdiel pokrývame sponzorskými darmi.

AKO NÁS Môžete PODPORIŤ

Jednoducho môžete darovať Discover priamo cez darovací portál.

Druhým spôsobom darovania je uzavretie darovacej zmluvy s čiastkou, ktorú si zvolíte. V tom prípade prosím kontaktujte fundraisingovú koordinátorku Anetu Bernardovú prostredníctvom mailu bernardova@discover.sk.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na maile bernardova@discover.sk.

Darovaním 160 eur nám umožníte udeliť štipendium jednému študentovi z znevýhodnených pomerov.

Darom vo výške 290 eur pokryjete jednému študentovi celý účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok je pre všetkých študentov nižší ako skutočné náklady, ktoré máme na jedného študenta. Rozdiel pokrývame sponzorskými darmi.

 

MÁME MENO A RASTIEME

V roku 2024 organizujeme už 14. ročník, tento rok s 5 turnusmi. Jeden z nich je medzinárodný, vedený v anglickom jazyku. 

Ročne ponúkame program pre 400 študentov. 

Od roku 2011 máme už vyše 1700 absolventov. 

Na príprave Discoveru sa podieľa cez 100 dobrovoľníkov.

DISCOVER V MÉDIÁCH

„V týchto ťažkých časoch sa človeku nestáva príliš často, aby zažil okamih kryštalicky priezračného optimizmu, záblesk nekomplikovanej nádeje. Autorka týchto riadkov takýto pekný moment znovuobjavenej viery v budúcnosť prežila predminulú sobotu v benediktínskom kláštore vo Svätom Jáne pod Skalou, neďaleko Prahy.

(…) organizátori z Discoveru predávajú českým a slovenským teenagerom znalosti, ktoré načerpali na špičkových školách, a ktorým domáci vzdelávací systém stále nevenuje dosť pozornosti. Ako napríklad schopnosť sformulovať myšlienku a kultivovane debatovať, zvyk prepájania oborov a hľadania nečakaných súvislostí, zásadu nevenovať pozornosť iba študijným výsledkom, ale taktiež celkovej kvalite života. A v širšom posolstve o tom, že s kvalitným vzdelaním sa pevne prepája idea aktívneho občianstva a zodpovednosti za stav sveta.“

Silvie Lauder: Dostavte se prosím k letu na Mars
Respekt 35/2020

„Keby sa ma niekto na jar spýtal, čím by som chcela byť, odpoviem, že herečkou. Po tomto týždni odpoviem, že dobrým človekom.“ 

absolventka medzinárodného turnusu z Poľska

„Discover mi pomohol rozhodnúť sa, čo chcem ísť študovať a dodal mi motiváciu skúsiť šancu aj na zahraničných univerzitách.“

absolvent Discoveru 2020