PodpoRte nás

AKO NÁS MÔŽETE PODPORIŤ:

Jednoducho môžete darovať Discover priamo cez darovací portál.

Druhým spôsobom darovania je uzavretie darovacej zmluvy s čiastkou, ktorú si zvolíte. V tom prípade prosím kontaktujte fundraisingovú koordinátorku Anetu Bernardovú prostredníctvom mailu bernardova@discover.sk.

Pokiaľ ste platičom daní na Slovensku, máte možnosť venovať 2 % Vašich daní na chod Discoveru. Viac informácií nájdete tu, prípadně nás kontaktujte.

  • Darovaním 140 eur nám umožníte udeliť štipendium jednému študentovi zo znevýhodnených pomerov.
  • Darom vo výške 240 eur pokryjete jednému študentovi celý účastnícky poplatok.
  • Účastnícky poplatok pre všetkých študentov je nižší ako skutočné náklady, ktoré máme na jedného študenta. Rozdiel poktývame sponzorskými darmi.