Dokumentárny film (prakticky aj teoreticky)

Na tomto kurze si prejdeme celým procesom prípravy dokumentárneho filmu, od námetu až po strih. Na konci kurzu si so sebou domov odnesieme vlastný film. Naučíme sa tiež tvorbe námetov, práce s kamerou, zvukom a strihu. Ako súčasťou kreatívneho procesu sa budeme takisto spoločne učiť praxe vnímavému pozeraniu filmov, a spoločne o filmoch diskutovať.

O dokumentárnom filme sa hovorí aj ako filme lží, dokumentujúcom nie “objektívnu” realitu, ale subjektívny pohľad autorstva na svet. Počas tvorby nášho dokumentárneho filmu budeme skúmať a reflektovať práve náš subjektívny pohľad na svet. Kurz pozostáva z viacerých prakticko-teoretických blokov a samostatnej práci na svojom filme:
-Pozrieme sa na začiatky dokumentárneho filmu, budeme polemizovať o tom, nakoľko je dokumentárny film objektívnou reprezentáciou reality a budeme sa rozprávať o jeho umeleckej a spoločenskej úlohe.
-Kurz bude pretkaný prehliadkou výstrižkami dôležitých diel stredoeurópskeho dokumentárnu filmu. Krátko sa pozrieme aj do iných regiónov v Európe a mimo Európy.
-Naučíme sa ako vyzerá praktický a zrealizovateľný námet na film
-Naučíme sa praktickej práci s kamerou na mobilnom telefóne
-Zoznámime sa s rôznymi typmi zvuku, ktorý sa používa vo filme a ukážeme si jednoduché metódy práce so zvukom
-Ukážeme si jednoduché metódy strihu a čomu sa pri strihu vyvarovať

Jedným z hlavných zámerov kurzu je vytvoriť tvorivú kolaboratívnu atmosféru a mať pritom zábavu! Kurz je otvorený komukoľvek kto by si chcel natočiť svoj vlastný dokumentárny film a žiadne vlastné vybavenie nie je potrebné (vlastný smartphone je plus).

Ľuboš Perniš

Ľuboš má 26 rokov, kde aktuálne študuje magisterské štúdium menežmentu verejnej správy a nadväzuje na jeho bakalárske štúdium politológie, ekonómie a dátovej vedy. Mimo toho ho to ťahá k umeniu a k filmu a absolvoval kurz dokumentárneho filmu na UCL, v rámci ktorého pracoval aj na svojom vlastnom filme. Na svojom druhom filme pracuje teraz, v rámci programu Mystreetfilms pre amatérskych tvorcov. Jeho kurz na Discoveri sa bude zaoberať práve dokumentárnym filmom, jeho významom ako formy umenia a bude sa snažiť prakticky adresovať ako začať tvoriť. Okrem toho rád vymýšľa a organizuje aktivity, rád sa bicykluje a lyžuje, chodí na hory a venuje sa budhizmu.

Turnus C

(Meta)fyzika prostoru a času

Matěj Krátký

Aplikovaná sociológia

Nina Fabšíková

Digitální design

Johana Šperlová

Dokumentárny film (prakticky aj teoreticky)

Ľuboš Perniš

EU a její sousedé

Vojtěch Hons

Jedy pohledem medicíny a historie

Theodora Voráčková

Ľudia a moc v politike

Jakub Dovčík

Migrace, hranice, Evropa

Veronika Dvorská

O AI prakticky

Václav Maixner

Postav si raketu!

Lukáš Málek

Právo v kontexte

Emil Hodál

Psychosociální intervence

Julie Kraupnerová

Tvořit architekturu

Martina Kesslová

Udržitelná energetika

Antonín Šámal

Výskum vedomia vo vedách mysle – praktický úvodný kurz

Flávia Lujza Csiky