Ekonomické a psychologické experimenty

V roku 1985 bola vydaná svetoznáma učebnica ekonómie od Samuelsona a Nordhausa. Autori v nej napísali, že v ekonómii a ostatných spoločenských vedách, na rozdiel od iných vedných disciplín ako je napríklad biológia alebo chémia, nanešťastie nemôžeme realizovať experimenty, a preto sa podobne ako v astronómii alebo meteorológii musíme spoľahnúť iba na pozorovania.

Hoci aj samotní autori svoj postoj k experimentom už dávno zmenili, ich nešťastná vetička sa stále prednáša študentom ekonómie na stredných a vysokých školách v mnohých krajinách sveta, vrátane Slovenska a Česka. A pritom nemôže byť ďalej od pravdy. Experimenty dnes patria medzi najdôležitejšie metódy ekonomického či psychologického výskumu a udeľujú sa za nich Nobelove ceny. Ich popularita a sila spočíva v tom, že dokážu vytvárať alternatívne “protisvety”, teda situácie, ktoré nám dávajú odpoveď na otázku “Čo by sa stalo, keby sme ľuďom povedali, napísali alebo pre nich urobili niečo iné ako to, čo skutočne počuli, videli, či zažili?”

Počas kurzu budeme pomocou experimentov testovať naše vlastné správanie, vytvoríme si spolu jednoduché vedecké otázky zamerané na rozhodovanie, naučíme sa, ako nadizajnovať experiment, ktorý nám dokáže dať na naše otázky odpovede a následne budeme pomocou experimentov odhaľovať tajomstvá ľudského rozhodovania a správania na ostatných študentoch a lektoroch Discoveru.

Matej Lorko

Matej Lorko vyštudoval PhD program behaviorálnej a experimentálnej ekonómie na Macquarie University v Sydney. V súčasnosti pôsobí na Ekonomickej Univerzite v Bratislave a tiež na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej Akadémie Vied. Vo svojom výskume sa venuje dobrovoľníckym a charitatívnym trhom, ale aj plneniu daňových povinností, plánovaniu času na projektoch, a najnovšie aj boju proti dezinformáciám o vojne na Ukrajine. Neustále premýšľa o tom, ako funguje svet, a prečo ľudia robia to, čo robia. Rád pochybuje o status quo, experimentuje a navrhuje, ako fungovať lepšie. Stretnúť ho môžete na hudobných festivaloch, na horách, v cyklistickom úbore, či hokejovom výstroji. Ak nie sú doma susedia, učí sa hrať na klávesy a kalimbu.

Turnus E