Výskum vedomia vo vedách mysle – praktický úvodný kurz

Ako skúmať čo presne sa ženie hlavou niekoho (a či niečoho), aké pocity, vnemy a uvažovania? Prečo sa učené hlavy počas 20teho storočia o tom neraz pohádali, a čo nás to môže naučiť v pristupovaní k aktuálnym spoločenským otázkam ako je vývoj umelej inteligencie, xenofóbia, či liečba psychiatrických a neurologických porúch? Tento projektovo orientovaný kurz ťa uvedie do sveta kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu mysle. Budeme hovoriť nielen o tom, čo tieto sú, ktoré disciplíny kognitívnej vedy na ktorý najviac spoliehajú, a prečo je to vôbec potreba – vyskúšame si ich aj na vlastnej koži.

Na 2och teoretických stretnutiach sa podrobne oboznámime s tým, ako dnes neurovedy a experimentálna psychológia bežne riešia „problémy vedomia“ a prečo je dôležité, že nový výskumný smer nazývaný neurofenomenológia volí iný prístup. V 3och nasledujúcich hodinách zrealizujeme vlastný výskumný mikroprojekt. Poďme vedecky preskúmať svoje zážitky počas plnenia úloh v počítačovej minihre!

Asistovať nám budú podnety vytvorené vo vizuálnom programovacom softvéri Max MSP a jednoduché zariadenie na zber biomarkerov, ako je pulzný oxymeter. Naučíme sa triangulovať behaviorálne údaje s kvalitatívnymi prístupmi – dotazníkom a fenomenologickým interview. Na poslednom stretnutí spolu zhodnotíme prínos a limity použitých metód. Na aké otázky nám pomohli odpovedať a nakoľko sú naše poznatky spoľahlivé?

Tento kurz je pre teba ideálny, ak sa zaujímaš o kognitívne vedy a už si niečo počul/a/i aspoň o jednej z nich (experimentálna psychológia, psychiatria, behaviorálna biológia, neuroveda, filozofia mysle, vývoj umelej inteligencie atď.) Keď skončíme, budeš mať dôkladnejšiu predstavu o tom, aké metódy používajú a aké otázky vedia zodpovedať. To sa ti zíde nielen pri výbere budúceho štúdijného oboru, ale i lepšom porozumení spoločenským konceptom ako neurodiverzita alebo duševné zdravie.

Flávia Lujza Csiky

Fláv je renesančná žena presvedčená, že 21. storočie potrebuje polyhistorov aj humanizmus. Študovala Scénický dizajn v Brne a Kognitívne vedy vo Viedni, špecifické skúsenosti s metódami výskumu vedomia získala počas mobility v Ľubľane. V dnešnej dobe na ňu narazíte v SOMBY Labs na Oddelení kognitívnych vied CEU vo Viedni. Pracuje tam na ECR grantom hodnotenom výskumnom projekte, ktorý na báze najnovších pokrokov v koordinačnej psychológii vyvíja aplikáciu trénujúcu schopnosti senzorimotorickej desynchronizácie, dôležité napríklad pre výkon ansámblových hudobníkov v náročných spoločných partitúrach. Fláv má rada dobré príbehy. Ona sama už zažila nejeden, trebárs za dôb študentskej práce v luxusnej Viedenskej gastronómii a v historickom tábore, či počas nízkorozpočtového cestovania európskymi nočnými osobnými vlakmi. Rada však poasistuje s epickou prezentáciou tých vašich – takže si nezabudnite priniesť svoj konceptový zošítok! Jej neposledným koníčkom je tiež informačný dizajn a príležitostné kreslenie minimalistických komiksov na elektronický papier.

Turnus C

(Meta)fyzika prostoru a času

Matěj Krátký

Aplikovaná sociológia

Nina Fabšíková

Digitální design

Johana Šperlová

Dokumentárny film (prakticky aj teoreticky)

Ľuboš Perniš

EU a její sousedé

Vojtěch Hons

Jedy pohledem medicíny a historie

Theodora Voráčková

Ľudia a moc v politike

Jakub Dovčík

Migrace, hranice, Evropa

Veronika Dvorská

O AI prakticky

Václav Maixner

Postav si raketu!

Lukáš Málek

Právo v kontexte

Emil Hodál

Psychosociální intervence

Julie Kraupnerová

Tvořit architekturu

Martina Kesslová

Udržitelná energetika

Antonín Šámal

Výskum vedomia vo vedách mysle – praktický úvodný kurz

Flávia Lujza Csiky