Ďalšie aktivity

Discover stáže

Discover stáže zapájajú stredoškolákov a stredoškoláčky do organizácie všetkých aktivít Discoveru. Stážisti a stážistky sa naučia, ako to chodí v neziskovej organizácii a čo všetko obnáša zariadenie letných aktivít pre niekoľko stoviek ľudí, od rezervácie areálov po marketing. Stážisti a stážistky sa pod dozorom skúsených organizátorov a organizátoriek naplno zapájajú do všetkých aspektov Discoveru.

Discover oddíly

Discover oddiely sú neformálne krúžky zložené ako zo študentov a študentiek Discoveru, taj z organizačného tímu. Počas stretnutí oddielov sa študenti a študentky rozprávajú spolu s lektormi a lektorkami na rovnakej úrovni o čomkoľvek, čo ich zrovna zaujíma alebo trápi. Jednotlivé oddiely si tvoria vlastný program podľa preferencii svojich členov a členiek.