Ďalšie aktivity

Discover stáže

Discover stáže sú mimoletný program pre študentov a študentky Letnej akadémie. Cieľom programu je umožniť študentom a študentkám získať prvé pracovné skúsenosti ešte na strednej škole. Stáže trvajú jeden školský polrok, počas ktorého sa stážisti a stážistky stanú neoddeliteľnou súčasťou všetkých tímov Discoveru, od logistiky, cez marketing, fundraising, až po web development. 

Stáže v tejto podobe boli úspešne obnovené v roku 2020 a každý rok sa zapája približne 30 talentovaných študentov a študentiek do Discover tímu. Každým rokom vylepšujeme priebeh stáží a zameriavame sa na niekoľko cieľov: budovanie praktických a profesijných znalostí stážistov a stážistiek, rozvoj Discover komunity a výmena know-how medzi generáciami Discoveru. 

Pod vedením skúsenejších stážisti a stážistky prispievajú do celkovej organizácie discoveráckych akcií. Stážistický program obsahuje workshopy zamerané na praktické zručnosti aj profesijný rozvoj. Od stážistov a stážistiek sa očakáva aktívna účasť na organizácii a vylepšovaní Discoveru. Stáže sú zakončené prezentáciami všetkých absolventov a absolventiek o ich skúsenostiach. 

Prihlášky na stáže sa otvárajú vždy koncom roka. Sú otvorené všetkým, ktorí sú ešte na strednej škole a aspoň jeden krát sa zúčastnili Letnej akadémie Discover. 

Discover oddíly

Discover oddiely sú neformálne krúžky zložené ako zo študentov a študentiek Discoveru, taj z organizačného tímu. Počas stretnutí oddielov sa študenti a študentky rozprávajú spolu s lektormi a lektorkami na rovnakej úrovni o čomkoľvek, čo ich zrovna zaujíma alebo trápi. Jednotlivé oddiely si tvoria vlastný program podľa preferencii svojich členov a členiek.