(Meta)fyzika prostoru a času

Plyne čas, nebo je jeho běh pouhou iluzí? Jestli plyne, tak proč pouze jedním směrem? Je možné odcestovat do minulosti a způsobit rodinnou tragédii? Jak snadno a rychle napočítat do nekonečna?

V tomto interdisciplinárním kurzu na pomezí fyziky a filosofie se pokusíme odhalit ty nejhlubší taje prostoru a času. Vysvětlíme si, jak se historicky vyvíjela naše představa prostoru a času od Aristotela, Newtona a Leibnize až po Kanta a Einsteina a zařadíme se po bok těchto velikánů skrze naše vlastní filosofické úvahy. Budeme se mimo jiné zabývat následujícími tématy:

1) Základy filosofie – Co je to filosofie? Jaké metody používá, a k čemu je užitečná? Konceptuální analýza, logická argumentace… Jaké plody můžeme očekávat od filosofického bádání? Co může fyzika nabídnout filosofii a naopak?
2) Stručná historie prostoročasu – Jak lidé přemýšleli o prostoru a času před nástupem moderní fyziky? Aristotelova, Descartova a Galileova teorie pohybu.
3) Substantivalismus vs. relacionismus – Existují prostor a čas jako nezávislé substance nebo je jejich existence závislá na hmotě? Co nám o tom říká fyzika, jak s tím souvisí symetrie, a co na to Bůh? Pokusíme si tyto otázky objasnit skrze pasáže z Leibniz-Clarkovy korespondence.
4) Vnímání času – Proč se nám současnost jeví privilegovaně a proč čas plyne pouze jedním směrem? Jak skloubit to, co nám o čase říká fyzika s naším vnímáním časovosti?
5) Cestování časem – Dovoluje moderní fyzika cestování časem? Pokud ano, neskrývá se v tom paradox? Znamená to, že existují dinosauři? A vaše zítřejší snídaně?

Během kurzu budeme pravidelně pracovat s textem a diskutovat. Diskuse povedeme všichni pohromadě, v menších skupinkách a dokonce i v párech. Mimo spoustu zajímavé fyziky a filosofie se naučíme, jak efektivně zformulovat svůj názor na komplikovanou tématiku a následně tento názor obhájit. Důraz bude kladen na věcnou, přátelskou, nesoutěžní debatu.

Kurz je určený pro všechny středoškoláky a středoškolačky a nepředpokládá předchozí znalost filosofie ani fyziky. Podle zájmu studentstva se může operativně stočit více fyzikálním či filosofickým směrem.

Matěj Krátký

Matěj odmaturoval na gymnáziu v Praze, posléze získal bakaláře z fyziky a filosofie a nyní je magisterským studentem teoretické fyziky na univerzitě v Oxfordu. Momentálně ho nejvíce zajímají konceptuální a filosofické otázky spojené s teorií strun a kvantovou teorií pole, kterým sice pořád nerozumí, ale už se to naučil rafinovaně skrývat a doufá, že si na tom jednoho dne možná postaví kariéru… Mimo práci se Matěj snaží aktivně pomáhat studentům a studentkám s přihláškami na univerzity ve Velké Británii formou doučování, mentoringu a popularizačních přednášek. Když ho zrovna přestane bavit škola, chodí s kamarády na dlouhé pěší výlety pustou krajinou, hraje na kytaru, vaří nebo pomáhá svojí babičce se zahrádkou.

Turnus C

(Meta)fyzika prostoru a času

Matěj Krátký

Aplikovaná sociológia

Nina Fabšíková

Digitální design

Johana Šperlová

Dokumentárny film (prakticky aj teoreticky)

Ľuboš Perniš

EU a její sousedé

Vojtěch Hons

Jedy pohledem medicíny a historie

Theodora Voráčková

Ľudia a moc v politike

Jakub Dovčík

Migrace, hranice, Evropa

Veronika Dvorská

O AI prakticky

Václav Maixner

Postav si raketu!

Lukáš Málek

Právo v kontexte

Emil Hodál

Psychosociální intervence

Julie Kraupnerová

Tvořit architekturu

Martina Kesslová

Udržitelná energetika

Antonín Šámal

Výskum vedomia vo vedách mysle – praktický úvodný kurz

Flávia Lujza Csiky