SI RÓM / Rómka? PRÍĎ A POUČ NÁS.

Verzia v rómčine nižšie.

Už viac ako desať rokov organizuje Letná akadémia Discover letné tábory pre študentov stredných škôl z Česka, Slovenska i zo zahraničia.

Discoveru nadovšetko záleží na hodnotách vzdelávania, diverzity a aktívneho občianstva a s hrdosťou tieto hodnoty uplatňuje napríklad znižovaním účastníckeho poplatku, zapojením terapie a konverzácií o mentálnom zdraví do programu, prijímaním LGBT+ študentov/tiek a dobrovoľníkov/čok alebo hlasovaním za komunitné pravidlá o šikane a obťažovaní. Naši študenti a študentky nám často hovoria, že nikdy predtým nič podobné ako Discover nezažili a veľa z nich sa každoročne vracia ako členovia/ky nášho tímu.

Discover sa však má čo učiť. Naša komunita je stále rasovo a etnicky homogénna. Napriek tomu, že Rómovia sú najväčšou minoritou v Európe a tvoria takmer desatinu populácie Slovenska a okolitých krajín, sú na Discoveri takmer nezastúpení. Rómovia a Rómky z Česka a Slovenska chýbajú úplne.

Tak by to nemalo byť.

V krajinách, kde sa Discover organizuje, ilegálna segregácia rómskych detí do oddelených škôl, tried a „špeciálnych škôl“ robia školy, ktoré navštevovali naši zakladatelia a zakladateľky, neprístupné. Z tohto dôvodu a dôvodov širšej diskriminácie Rómov a Rómiek v občianskom živote, na pracovnom trhu, prostredníctvom sterilizácií či genocídy sa mnohí z nás nenaučili pýtať, prečo sú v našich triedach iba gadžovia (ne-Rómovia).

Discover je odhodlaný spolupracovať s rómskymi organizáciami, aby s ich pomocou zvrátil dopad rasizmu na našu komunitu. To sa týka aj zloženia nášho tímu a študentov/tiek. Nateraz sme si vedomí, že väčšina z nás sa stále učí ako rozprávať o anticigánizme, a že absencia rómskych poznatkov v tom, čo učíme – od československej histórie cez právo, verejný život a kultúrny dopad pandémie – je súčasťou problému.

Ak to pandemické opatrenia dovolia, turnusy Discoveru sa tento rok budú konať v auguste. Ak ste Róm/ka, angažujete sa vo vzdelávaní a hovoríte po česky, po slovensky alebo po anglicky – či už si jednotlivec/kyňa alebo skupina, akademik/čka alebo aktivista/ka, z Česka, Slovenska alebo zo zahraničia – radi by sme vás pozvali navštíviť náš tábor, kde by sme sa od vás mohli niečo naučiť. (Môže ísť o workshop, rozprávanie o tvojej práci alebo čokoľvek, o čom by si chcel/a s nami diskutovať.)

Discover zabezpečí stravu a ubytovanie a zaplatí náklady na cestovanie, takisto sme ochotní diskutovať o tom, čo ti môžeme ponúknuť za tvoju prácu. Obzvlášť by sme uvítali správy od rómskych žien, LGBT+ Rómov/iek a Rómami/kami, ktorí čelia prekážkam pre ich mentálne alebo fyzické potreby. Napíš nám o sebe na sociálnych sieťach alebo na email emma.nabi-bourgois@discover.sk. Dúfame, že sa nám ozveš a že sa od teba niečo naučíme.

ROMA? AVEN U SIKHAVEN AMEN.

Imar buter sar deš berš e ňilajeskeri akademija Discover kerel ňilajeskere tabori perdal sikhľuvne so phiren pre maškarutne sikhade andal o Čechi the Slovačiko.

Hin lenge but pal o sikhľuvibnaskere hodnoti, pal e diverzita, pal oda kaj manuš te el aktivno občanos u kale hodnoti keren le prikladoha, oleha kaj o poťibena nane avka bare, keren terapije the vakeribena pal o mentalno sasťipen, Andro programos kiden the le sikhľuvnen andal e LGBT+ komunita the olen so keren bijo love vaj keren kidnipena vaš e komunitna pravidla pal e šikana. O sikhľuvne amenge vakeren, hoj mek nigda nazadžiďile ajso vareso sar o Discover u but lendar aven pale.

Discover hin so te sikhľol. Amari komunita hiňi rasovo the etnicko homogenno. The vaš oda, hoj Roma hine nekbareder minorita andre europa u keren maj jekh deš la slovačikone populacijatar. Hine pro Discover maj nazaačade.

Kada nane ča sar oda hin.

Thema kaj e ňilajeskeri akademija hiňi, keren nalegalno segregacija romane čhavenca. Toven len andro aver sikhade u klasi, the andro špecijalna sikhade. Kada keren o sikhade, andre save phirenas amare zathode le romane čhavenge napristupno. Olestar the olestar kaj hiňi bari le romengeri diskriminacija andro manušengero dživipen, pro buťakero trhos, the tel e sterilizacija vaj samurdaripen, pen buter aňi naačhaven pre oda, hoj andro amare klasi hine ča romane čhave.

Discover hin o phundrado buťake le romane organizacijenca, kaj te visarel avri o dikhiben pro rasizmus pre amari komunita. Kada kerel the amaro timos the o sikhľuvne. Pro akana džanas, hoj buter amendar, pes furt sikhavel sar te vakerel pal o anticiganizmus u hoj hiňi absencija pal o romane džaňibena andre oda, so sikhavas – la čechikoslovaťiko historijatar kijo hakaj, anglomanušengero dživipen u kulturno doperiben pandemijatar – hin jekh le problemostar.

Te e pandemija domukela, Discover turnusa ada berš ena andro augustos. Te sal rom. U keres la sikhľuvibnaha, vakeres čechika, slovačika vaj angličika – te sal jekh vaj san grupa, akademik vak aktivistas palo Čechi, Slovačiko vaj aver thema – rade tumen vičinas te dikhel pro amaro taboris, kaj bi tutar šaj vareso sikhľiľam. (Kada šaj el te denašel o vorkšopos, te phenel amenge the amare sikhľuvnenge pal oda so keren, vaj vareso aver soha kamen te avel avri.)

Discover poťinela chaben u heľol kaj te presovel the o drom. Sam phundrade te vakerel the pal oda, so ela tiri buťi. Samas bi rade, kaj te avenas LGBT+ manuša, romane manuša saven hin problema le mentalno vaj fizicko kampľipnaha. Irin amenge pal peste pro socijalna seri vaj pro mejlos emma.nabi-bourgois@discover.sk. Paťas hoj amenge irineha u pes vareso tutar sikhľuvaha.

Kada sas irindo u prethodo anglo meriben le Stanislavoskero Tomášiskero andro eňadešto Julos, saves chudne o phandle Teplicate. Andro kale keribnaskero vuvud, amen džanas hoj le Romenge kampel hangi andre manušengero vakeriben. Pal le romengero dživipen džal.