Čo je Letná akadémia Discover?

Letná akadémia Discover je prázdninové podujatie, na ktorom sa počas jedného týždňa môžete učiť od najlepších odborníkov v rôznych oblastiach. Akadémia Discover ponúka širokú škálu kurzov, kde účastníci prostredníctvom experimentov, simulácií a diskusií objavujú témy, ktoré ich jednoducho fascinujú alebo ktoré chcú v budúcnosti študovať.

PROGRAM LETNEJ AKADÉMIE DISCOVER

Kurzy

V Discover veríme v holistický rozvoj, preto sú všetky kurzy, ktoré ponúkame, interaktívne a interdisciplinárne. Každý*á študent*ka si na svojom turnuse vyberie 2 kurzy. Tento rok si študenti*ky môžu vybrať zo 71 kurzov naprieč odbormi, ako napr:

  • STEM (umelá inteligencia, matematika, medicína, neurobiológia)
  • Spoločenské vedy (ekonómia, pozitívna psychológia, ľudské práva v praxi),
  • Praktické kurzy (fotografia, joga a meditácia, prvá pomoc)
  • Humanitné vedy (právo a etika, história)
  • Umenie (udržateľný dizajn, architektúra)

ĎALŠÍ PROGRAM

Letná akadémia Discover ponúka oveľa viac ako len rôzne kurzy. Program sa pripravuje celoročne a je založený na holistickom a zážitkovom prístupe k vzdelávaniu. Každý*á študent*ka tak v priebehu 1 týždňa objaví svoj vlastný „vnútorný oheň“.

  • Noc za oponou je tradičná aktivita, ktorá pomáha detabuizovať tému duševného zdravia a znižuje hranice medzi lektormi*kami a študentmi*kami.
  • Popoludňajší Veľtrh životných príležitostí ponúka príležitosť na diskusiu medzi všetkými študentmi*kami a lektormi*kami na rôzne témy, ako je štúdium v zahraničí, výber študijného odboru, low-cost cestovanie alebo meditácia. 
  • Zážitková hra študentov*ky zasväcuje do zložitých aspektov života a vďaka preberaniu rôznych rolí môžu študenti na vlastnej koži spoznať ako rýchlo môže demokracia skĺznuť do diktatúry.
  • Workshopy sú tak rôznorodé ako je rôznorodá komunita. Príklady: Angažované umenie, Kultúra a sexualita, Improvizačné divadlo, Swing, Kúzlenie, Lacné cestovanie, Vybrané psychologické témy (napr. mindset, práca so stresom, giftedness…), Kvety, Rozvojová a humanitárna pomoc v praxi, Čo môžeš urobiť pre klímu ty?, Počúvanie hudby a zvukov, Ako porodiť, Štúdium medicíny, Balet pre každého, Stopom po Európe, Slackline, Crash course západného Balkánu, Štúdium v zahraničí, Analógová fotografia, Horolezectvo, Všetko, čo ste chceli vedieť o EÚ a báli ste sa spýtať, Environmentálna psychológia, Základy vedenia empatického rozhovoru atď.

ŠTIPENDIÁ

Discover je komunita, ktorá chce byť otvorená pre každého bez ohľadu na jeho finančné zázemie. Preto nechceme, aby niekto nemohol ísť na Letnú akadémiu len preto, že je pre neho registračný poplatok príliš vysoký. V takýchto prípadoch ponúkame štipendiá na základe individuálnych potrieb. Tento rok sa základné účastnícke poplatky líšia v závislosti od turnusu a pohybujú sa v rozmedzí 269-329 EUR. Ak je táto suma pre tvoju rodinu prekážkou alebo pochádzaš zo sociálne znevýhodneného prostredia, môžeš požiadať o štipendium až do výšky plnej sumy. Žiadosť je súčasťou prihlášky, stačí pravdivo opísať dôvody na zníženie poplatku a tvojurodinnú situáciu… Poplatky môžu byť čiastočne znížené alebo dokonca úplne odpustené (plné štipendium). Viac informácií nájdeš v časti Prihláška.