Politická ekologie

Jak ovlivňují ekonomické struktury a mocenské vztahy stav životního prostředí a klimatu? Jak dopadají klimatické a environmentální změny na lidi napříč světem? A jsou všichni lidé za tyto změny stejně zodpovědní? Mohou světové ekonomiky i nadále růst a přitom zastavit klimatické změny? Je vůbec možné stále udržet globální oteplování pod 1,5 stupně Celsia? A kdo o těchto otázkách rozhoduje?

Kurz „Politická ekologie“ vychází z předpokladu, že klimatické a environmentální krize nejsou pouze fyzikálním, ale také politickým a ekonomickým problémem. V tomto smyslu je věda nezbytná pro řešení problému klimatických změn, ale není dostačující. Tento kurz se zaměří na klimatické změny z pohledu společenských a humanitních věd a bude se zabývat tématy jako je koloniální historie přírody, environmentální ekonomie a nerůst, energetická tranzice nebo těžba a extraktivizmus. Hlavní otázkou, která bude prostupovat všemi zmíněnými tématy, bude vztah mezi environmentální a společenskou spravedlností.

Studenti budou mít v rámci kurzu možnost seznámit se s klíčovými debatami oboru politické ekologie. Významným prvkem každé hodiny bude diskuze, díky které budou studenti mít možnost zpochybnit vlastní zavedené názory a představy či je naopak obhájit před sebou samými. Kurz bude tedy vedený především formou otevřeného a nehierarchického dialogu. Kurz je určený všem zájemcům a žádné předchozí znalosti nejsou potřeba.

Nina Djukanović

Nina dělá PhD in Geography and the Environment na Oxfordské univerzitě, v rámci kterého se zabývá problematikou těžby lithia a environmentálním aktivismem v Srbsku. Zajímají ji otázky ohledně extraktivismu, nerůstu a skrytých problémů “zelené” transformace. Bakalářský titul získala v interdisciplinárním oboru BASc in Arts and Sciences na University College London (UCL) s hlavním oborem Societies a vedlejším oborem Health and Environment. Kromě toho působí také jako analytička v Klimatýmu AMO. Ve volném čase ráda produkuje a konzumuje umění, čte, vaří, tančí, prochází se po přírodě a věnuje se aktivismu.

Turnus C