Filozofie náboženství a spirituality

Mají všechna náboženství společné jádro? Je možné mít víru a zároveň být ateistou? Existují pravdy, které jsou nevyslovitelné? Je možné usmířit spiritualitu s vědeckým pohledem na svět? V tomto kurzu se budeme zabývat některými z nejtěžších otázek, které si kdy lidstvo položilo. Řada z nich oplývá paradoxy, víceznačnostmi a metaforami. V sekulárním světě, kdy je hledání smyslu života vysoce nesamozřejmé, jsou však relevantnější než kdy dřív.

Kurz je určen komukoliv, kdo rád přemýšlí o otázkách, které jsou tradičně spojené s náboženských myšlením. Je otevřen věřícím, ateistům*kám i agnostikům*čkám. Předpokládá se pouze otevřenost novým způsobům myšlení a chuť přicházet věcem na kloub. Kurz bude primárně filozofický, nikoliv teologický či religionistický. Nebudeme se primárně zabývat otázkami, proč lidé věří různým věcem, ale tím, „jak to skutečně je“. Kurz bude kombinovat diskusi, četbu, výklad a hravé aktivity.

Adam Lalák

Adam Lalák je doktorand z filozofie na LMU v Mnichově. Zároveň pracuje jako výzkumný pracovník ve Scio Research a vede Institut živé filozofie, neziskovku, která se zabývá popularizací filozofického myšlení. Bakalářský a magisterský titul z filozofie získal na univerzitě v Cambridge. Několik let žil v Londýně, kde vystřídal několik zaměstnání od kultury přes nezisk až po korporát. V životě má nejradši hluboké konverzace s lidmi. Zajímá se též o aktivismus, umění a poezii. Discoveru se účastní již řadu let a je též členem Rady starších.