Mezinárodní právo a moderní konflikt

V nedávných letech došlo k několika významným válečným konfliktům, které zasáhly mezinárodní společenství. Tyto konflikty nejen vyvolaly rozsáhlé humanitární krize, ale také vyprovokovaly hluboké otázky týkající se funkčnosti mezinárodního práva. Právě do těchto souvislostí je zasazen tento kurz. Seznámíme se se základními pojmy, pravidly a kontroverzemi v oblasti mezinárodního práva, v kontextu moderních konfliktů, včetně těch, které právě probíhají kolem nás.

V první části kurzu se zaměříme na mezinárodní právo jako takové. Budeme zkoumat právo týkající se vzniku a průběhu vojenských konfliktů a další relevantní oblasti mezinárodního práva, jako jsou lidská práva a mezinárodní trestní právo. Ve druhé části kurzu se pak budeme věnovat konceptu tzv. moderního konfliktu. Analýzou reálných case studies budeme diskutovat širší témata spojená s problematikou moderního konfliktu, jako jsou role mezinárodních organizací, diplomacie a efektivita mezinárodních intervencí. Poslední část kurzu se zaměří na to, jak mezinárodní právo funguje (nebo ne) po skončení války nebo konfliktní situace. Představíme si systém mezinárodních soudů a budeme debatovat koncept spravedlnosti v mezinárodním právu.

Přestože hlavním tématem je mezinárodní právo, kurz je silně interdisciplinární, protože nahlédneme i do oblasti mezinárodních vztahů, politiky a diplomacie. Kurz je částečně teoretický, abychom mohli pochopit základní pojmy v této tématice, nicméně v průběhu celého kurzu budeme aplikovat teorii na konkrétní případové studie. Vzhledem k aktuálním událostem budeme diskutovat Ruskou invazi na Ukrajinu, konflikt v Izraeli a přiblížíme si i další významné konflikty posledních let, jako jsou války v Afghánistánu a Sýrii. Tento kurz je určený všem, kteří mají zájem o mezinárodní dění, historii, právo a politiku.

Linda Krbcova

Linda vystudovala bakaláře v mezinárodním právu na University of Warwick a Hong Kong University, potom pokračovala na LSE magisterským oborem právo a veřejné politiky EU. V minulosti pracovala na velvyslanectví ČR v Londýně, stážovala v Evropské komisi a uprchlickém táboře v Řecku a jako výzkumník v oblasti mezinárodní migrace v think tanku. Nyní pracuje jako konzultantka v mezinárodní poradentské firmě McKinsey & Company. Ve volném čase ráda cestuje, hikuje a objevuje nové kavárny. Mezi studiem a „dospělým“ životem strávila skoro rok hledáním sebe sama v Asii a na cestě do Santiaga. Discover, kam se Linda vrací jako lektorka už potřetí, je pro ni každý rok highlightem celého léta.