Aplikovaná sociológia

Ako rozprávať o klimatickej kríze, aby boli ľudia motivovaní sa angažovať? Ako súvisí sociálna situácia s výsledkami v škole? Prečo niektorí ľudia dávajú peniaze charitatívnym organizáciam a iní nie? Ako dopadnú voľby? Ktorí ľudia majú väčšiu pravdepodobnosť byť závislí na alkohole?

Odpovede na tieto otázky sú dôležité, ak chceme lepšie rozumieť spoločenským problémom okolo seba a zároveň vedieť lepšie prispievať k ich riešeniu. Niektoré odpovede sa možno aj na kurze dozvieš. Čo sa ale dozvieš určite: ako sociológovia a iní sociálni vedci na tieto a podobné otázky hľadajú odpovede?

V priebehu kurzu si prejdeme celým výskumným procesom, od formulovania správnej otázky až po komunikáciu výsledkov. Na reálnych príkladoch z praxe si ukážeme ako sa robia prieskumy verejnej mienky a ako vieme v zozbieraných dátach odhaľovať vzťahy. Celý proces si spoločne nasimulujeme a skúsiš si aj kriticky zhodnotiť skutočné dotazníky. Nebude chýbať ani diskusia nad limitmi a úskaliami tohto typu skúmania ľudí a inými možnosťami, ktoré máme. Na konci kurzu si budeš vedieť navrhnúť vlastný minivýskum a pri čítaní rôznych “faktov” v novinách budeš lepšie rozumieť ako vznikajú a nakoľko im veriť.

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí zvažujú štúdium niektorej zo spoločenských vied (sociológia, politológia, psychológia, atď.) a taktiež pre tých, ktorí štúdium nezvažujú, ale zaujíma ich spoločenské dianie a problémy okolo seba alebo budú raz potrebovať zistiť, čo si o čomkoľvek iní ľudia myslia. Na kurz nie sú potrebné žiadne predošlé znalosti.

Nina Fabšíková

Nina sa zaujíma o všetko možné spoločenské, od politiky a ekonómie po antropológiu a literatúru, ale rada tiež programuje a vytvára mapky a iné vizualizácie. Veľa z týchto vecí v nejakom bode svojho života aj študovala. Vo voľnom čase rada číta knihy, vypomáha na komunitnej farme, počúva slovenský rap, medituje, snaží sa zistiť ako sa robí ten aktivizmus a pečie vo svojej nefunkčnej trúbe. Keď zrovna pracuje, tak sa venuje kvantitatívnym spoločenským analýzam v oblasti vzdelávania, sociálnej politiky a zdravia v sociologickej výskumnej organizácii PAQ Research. Skúsenosti má aj z oblasti miestnej samosprávy v Bratislave, kde sa venovala výskumu vo všetkých možných oblastiach, od dopravy a odpadu po participatívne plánovanie.