Etické výzvy současnosti

V kurzu se naučíme kriticky a strukturovaně přemýšlet nad etickými výzvami současnosti a budoucnosti. Seznámíme se se základními filosofickými směry, které nám pomohou vést debatu o vývoji nových technologií a jejich etice. Na konci kurzu by studenti měli být schopni aplikovat základní filosofické směry na přemýšlení o konkrétních výzvách, které nám přinese budoucnost. Do kurzu pravděpodobně budete vstupovat s vyhraněnými názory na některé otázky – jeho cílem je na konci naše názory umět zpochybnit a kriticky o nich přemýšlet.

Témata, kerými se budeme zabývat:
1. Utilitarismus. Je správné zabít jednoho člověka, abych zachránila pět jiných?
2. Deontologie. Úpravy lidského genomu. Měli bychom využít genetické inženýrství k úpravě lidských embryí?
3. Reprodukční práva žen: náhradní mateřství, umělá děloha, umělé oplodnění.
3. Transhumanismus. Etika zlepšování výkonnosti ve sportu. Měli bychom povolit doping?
4. Etika umělé inteligence – zkreslení, explainability, diskriminace… Jak vyvažovat bezpečnost a inovace?

Anet Bernardová

Anet studovala v Praze práva, dotkla se i medicíny, následně absolvovala studjní pobyt na Yale University v oblasti bioetiky a magistra na Oxfordu v oblasti praktické etiky a morální filosofie. Pracuje v Poslanecké sněmovně kde se podílí na tvorbě legislativy především v oblasti zdravotnictví. Krom toho ráda cestuje všude tam, kde je chladno, a jezdí se tam na koni.