Klimatická krize a právo

Můžeme právem zachránit svět? Nebo je naopak současný právní systém neschopný reagovat na aktuální problémy? Je klimatická krize i krize práva, nebo naopak příležitost přehodnotit zastaralé koncepty? Mohou za změnu klimatu státy nebo korporace? A jakou roli hraji a můžu hrát já, jednotlivec?

Při hledání odpovědí na tyto otázky budeme balancovat a hledat spojitosti mezi globálním a lokálním, teorií a praxí a právem a aktivismem. Kurz v jednotlivých blocích představí, jaké problémy změna klimatu představuje pro společnost i pro právo, a jaké možnosti pro její řešení naopak právo nabízí. Náplní jednotlivých bloků bude například:

1. Co je Pařížská dohoda a Green Deal aneb základy klimatické politiky
2. Aktivní občanství: Jak napsat petici, podat žádost o informace nebo svolat demonstraci
3. Odpovědnost za změnu klimatu jako morální a právní otázka
4. Limity práva a jeho alternativy: Měli bychom přiznat práva zvířatům a přírodě? Mělo by být vypouštění emisí trestný čin? Je blokáda uhelného dolu legální a legitimní?
5. Jak napsat a prosadit klimatický zákon?
6. Lidská práva a klimatické žaloby – čeho lze takovou žalobou dosáhnout?
7. Simulovaný soud inspirovaný českou klimatickou žalobou

Cílem kurzu je představit právo jako živoucí a dynamický nástroj, kterým lze měnit svět k lepšímu. Téma kurzu je mezioborové s přesahem do jiných společenských, ale i přírodních věd. Kurz nepředpokládá žádné specifické předchozí znalosti, pouze zájem o celospolečenské problémy a jejich řešení.

David Chytil

David vystudoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a nyní pracuje v Amnesty International. Během studia sbíral zkušenosti v advokátní kanceláři a na stážích na soudech a v neziskovém sektoru. Dva semestry strávil na Erasmu v německém Heidelbergu. Od počátku studií se věnuje problematice klimatické krize z aktivistické i akademické pozice, které se ideálně snaží propojovat. Je členem rady spolku Klimatická žaloba, který žaluje česká ministerstva pro jejich nedostatečnou aktivitu řešit změnu klimatu. Zároveň působí jako stážista v Centru pro klimatické právo a udržitelnost na Akademii věd, kde spolupořádal studentskou organizaci na téma klimatické spravedlnosti. Na právnické fakultě pak spoluzakládal studentský spolek Mater nostra zaměřený na vytváření bezpečného a solidárního prostředí na fakultě. Baví ho promýšlet možná řešení krize klimatického systému, přičemž se snaží neomezovat právním formalismem. Ve volném čase rád plave a poznává svět – nejlépe vlakem nebo pěšky.

Turnus E