Evidence-based politika v teorii a praxi

Všichni známe politické diskuse založené na střetu ideologií. Když o někom víte, že je zatvrzelý pravičák, levičák, konzervativec nebo liberál, máte pocit, že dokážete předem odhadnout, jak se bude stavět k většině politických otázek. Pravičák bude klást důraz na nízké daně, málo regulací a volnotržní řešení, levičák na vyšší zdanění bohatých, vyšší míru přerozdělování, zkrocení trhu a větší zásahy státu, konzervativec bude bránit „tradiční rodinu” a represivní drogovou politiku, liberál zase bojovat za práva menšin a legalizaci konopí… Je toto jediný způsob, jak přistupovat k politice? Není to jen karikatura politického uvažování? Nemůžeme jít cestou identifikování problémů, které je potřeba vyřešit, a následného hledání nejefektivnějších řešení těchto problémů?

Tento kurz je určen pro studenty zajímající se o veřejné dění, protože se na něm budeme bavit o politice podložené fakty (evidence-based policy); žádné předchozí znalosti nejsou potřeba. Představíme si, co tento koncept znamená, jaké jsou jeho výhody a naopak limity (jako že jich není málo), jakými způsoby ho lze uvádět do praxe a jak si v této oblasti vede Česko. Zkusíme se perspektivou politiky podložené fakty podívat na několik konkrétních problémů, které takový radní města řeší, jako je třeba doprava ve městech, dostupnost bydlení nebo řešení bezdomovectví či klimatické krize, a u toho si ukážeme, kde lze hledat dostupnou evidenci a jak nás někdy mohou data mást. Kurz bude probíhat částečně formou předávání znalostí a zkušeností, nicméně velký důraz bude kladen na diskusi se studenty a kritické zkoumání jednotlivých tezí a problémů z jejich strany – ambicí není přesvědčit studenty o nějaké konkrétní politické pozici, ale spíš vyvolat zájem o alternativní pohled na to, jak lze o některých politických otázkách uvažovat.

Adam Zábranský

Adam je vystudovaný právník a politik, který již desátým rokem působí v zastupitelstvu hl. m. Prahy a z toho pět let ve funkci pražského radního. Dříve měl v hlavním městě na starosti bydlení, nyní řeší majetek, transparentnost a legislativu. Od 18 let je členem politické strany, zajímá ho politika na všech úrovních a kromě toho třeba psychologie, sociologie, ekonomie či evoluční biologie. Považuje se za efektivního altruistu, často poslouchá podcasty, rád hraje volejbal, badminton a chodí do posilovny a do sauny, umí zahrát pár písniček na ukulele. Na Discoveru chce ve studentech vyvolat zájem o města (která považuje za čím dál důležitější motory růstu národní ekonomiky) a problémy, které města trápí, jako je třeba nedostupnost bydlení a bezdomovectví, městská doprava, klimatická krize či nezdravý rozvoj.