Spravedlnost a právo

Co je to spravedlnost? Musíme uposlechnout nespravedlivý zákon? Jak vůbec hodnotit, zda jsou zákony a společenské instituce spravedlivé? A jak se spravedlností souvisí demokracie, ústavy či lidská práva?

V první části kurzu budeme diskutovat o pojmu spravedlnosti. Nahlédneme do politické filozofie a představíme si základní teorie spravedlnosti. Zkusíme přijít na principy, kterými by se měly řídit společenské instituce, a pak se schováme za tzv. závoj nevědomosti. Bude nás zajímat vztah rovnosti a svobody – a také vztah společnosti a jednotlivce.

Ve druhé části kurzu se budeme zamýšlet nad vztahem spravedlnosti, práva a státu. Zabrousíme nejen do debat o politické autoritě, nespravedlivém právu a občanské neposlušnosti, ale podíváme se rovněž na praktické fungování státu. Začneme u role ústav a lidských práv, povíme si o jejich interpretaci a ochraně, ale dostaneme i k řešení právních případů z praxe. Kurz vyvrcholí simulovaným soudním jednáním.

Kurz je vytvořen nejen pro zájemce o budoucí studium práv či souvisejících oborů, ale pro každého, kdo chce být informovanějším a hloubavějším občanem. Po jeho absolvování by se měl lépe orientovat v právně-politických debatách ve veřejném prostoru, zaujmout k nim vlastní informovaný názor a nebát se být kritický.

Filip Jelínek

Filip studoval práva v Praze a v Oxfordu. Zabývá se ústavním právem, právní teorií a vztahem práva a veřejné politiky. V současnosti dělá doktorát, učí na Univerzitě Karlově a působí jako asistent soudce Ústavního soudu. Mimo právo je nadšencem do vzdělávání: na gymplu zakládal a poté vedl Českou středoškolskou unii a později působil ve vedení Pražského studentského summitu. Ve volném čase si rád čte, fotí, obdivuje města a moderní architekturu.