Jedy pohledem medicíny a historie

Co všechno může být jed? Je možné se otrávit třeba vodou? Nebo kuchyňskou solí?

Na světě existují statisíce různých jedovatých látek. Aniž bychom si to uvědomovali, obklopují nás mnohé z nich v každodenním životě – ať už jde pokojové rostliny, čistící prostředky nebo některé volně prodejné léky. Mnoho léčiv, kosmetických přípravků nebo třeba barviv, které byly v minulosti běžně využívány, muselo být zakázáno pro toxické účinky. Naopak některé známé jedy se časem ukázaly užitečné i jako léky, pokud jsou podány ve správném množství a správným způsobem.

Na kurzu se naučíme nahlížet na problematiku jedů z různých úhlů pohledu. Povíme si, o jaké druhy látek se jedná, jaké mají vlastnosti a účinky na lidské tělo, a jaký proto mají vliv na naši společnost a její dějiny. Postupně se dotkneme medicíny, historie i detektivky, připomeneme si některé slavné a kuriózní případy úmyslných i neúmyslných otrav. Dozvíme se například, co mají společného řecká bohyně osudu, čarodějnické rituály a oční kapky, proč byla práce malíře v 17. století životu nebezpečná nebo proč bychom měli zpozornět, když ve vzduchu ucítíme vůni hořkých mandlí.

Část kurzu budeme věnovat otravám, jejich prevenci a léčbě. Dozvíme se, jaké existují protijedy a kdy je lze využít. Protože mezi nejčastější příčiny otrav, s nimiž se v lékařské praxi můžeme setkat, patří návykové látky, zaměříme se také na problematiku drog.

Kurz je vhodný pro každého, kdo má o téma zájem. Nevyžaduje žádné předchozí znalosti.

Theodora Voráčková

Theodora vystudovala medicínu na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Dvakrát se vydala na studijní pobyt – do Francie a do Německa, kde sbírala praktické zkušenosti především v oboru pediatrie. V současnosti pracuje jako lékařka na všeobecném dětském oddělení jedné pražské nemocnice. Ve volném čase se věnuje tvůrčímu psaní, šití na stroji a tanci v jeho nejrůznějších podobách. V době, kdy mívala volného času více, jezdívala jako asistentka na letní tábory sdružení Ramus pro mladé lidi s postižením a pomáhala vést mezinárodní workshopy tvůrčího psaní pro děti v Rakousku.

Turnus C

(Meta)fyzika prostoru a času

Matěj Krátký

Aplikovaná sociológia

Nina Fabšíková

Digitální design

Johana Šperlová

Dokumentárny film (prakticky aj teoreticky)

Ľuboš Perniš

EU a její sousedé

Vojtěch Hons

Jedy pohledem medicíny a historie

Theodora Voráčková

Ľudia a moc v politike

Jakub Dovčík

Migrace, hranice, Evropa

Veronika Dvorská

O AI prakticky

Václav Maixner

Postav si raketu!

Lukáš Málek

Právo v kontexte

Emil Hodál

Psychosociální intervence

Julie Kraupnerová

Tvořit architekturu

Martina Kesslová

Udržitelná energetika

Antonín Šámal

Výskum vedomia vo vedách mysle – praktický úvodný kurz

Flávia Lujza Csiky