Často kladené otázky​

VŠEOBECNÉ

Tematický turnus sa od bežných turnusov líši tým, že sa všetkými aktivitami, od klasických kurzov po tímový čas a zábavu, vinie jedna téma. Program turnusu nabáda študentov a študentky k väčšej iniciatíve a sebarealizácii cez nové aktivity a projekty. Turnus je vhodný ako pre nováčikov, tak aj pre discoveráckych veteránov a veteránky, ktorí si chcú skúsiť niečo nové. Témou roku 2023 je „občianska angažovanosť“. Turnus prebieha v češtine a slovenčine. Prihlásiť sa naň môžete klasickou prihláškou.

Zážitkový turnus (tento rok je to turnus C v Pláninke, SK) sa tento rok sústredí na nevšedné poňatie každého dňa na Discovere. Každý deň bude mať svoj špecifický význam, ktorý podporí celkový cieľ turnusu – vytvoriť ideálnu atmosféru pre osobný rast, ale tiež podporiť pocit vzájomnej spolunáležitosti. Turnus je vhodný ako pre nováčikov, tak pre discoveráckych veteránov/ky, ktorí si chcú skúsiť niečo nové v rámci Discoveru. Turnus prebieha v češtine a slovenčine. Prihlásiť sa naň môžete klasickou prihláškou.

Deň začína raňajkami. Pred nimi je možné dobrovoľne sa zúčastniť športových aktivít (beh, joga, rozcvička, meditácie). Dopoludnie je venované kurzom. Každý účastník alebo účastníčka si vyberie dva kurzy, ktorých sa zúčastňuje celý týždeň. Po kurzoch nasleduje obed a prestávka s voľnočasovými aktivitami podľa vlastného výberu, ako napríklad šport a kreatívna činnosť. Poobede a večer sa konajú rôzne aktivity, ako napríklad tímové hry či výlety. Po väčšinu dní sa tiež konajú jednorázové workshopy. Môžeš si vybrať zo širokého spektra témy, ktoré ťa zaujímajú, či objaviť nové témy, ktoré chceš spoznať.

V prípade vegetariánskej (aj vegánskej), bezlepkovej a bezlaktózovej diéty vie zariadenie chystať aj jedlá, ktoré neobsahujú dané suroviny. V prípade iných obmedzení v stravovaní budeme komunikovať so zariadením a snažiť sa vyhovieť vašim požiadavkám.

Ak čelíte akýmkoľvek prekážkam vyplývajúcim z vašich špecifických fyzických alebo duševných potrieb – napríklad máte chronické ochorenie, problémy s duševným zdravím, obmedzený zrak alebo pohyblivosť, ste nepočujúci/nedoslýchaví alebo jste neurodiverzitní (dyslexia/ADHD/autistické spektrum atď.) – Discover sa snaží byť prístupný pre všetkých. Tento rok sa turnusy A a E konajú v Hostačove, v bezbariérovom zariadení. Ak sa však chcete dozvedieť viac o našej bezbariérovej a inej prístupnosti, napíšte nám na liza.mrackova@discover.sk.

 

Je veľmi dôležité, aby si sa zúčastnil/a na celom podujatí, keďže máme časovo náročný program. Z tohto dôvodu bohužiaľ nemôžeme tolerovať neskoré príchody a skoré odchody.

Letná akadémia Discover je organizovaná pod záštitou Slovenskej debatní asociacie, ktorá nesie zodpovednosť za prípadné materiálne škody. Účastníčky a účastníci pred začiatkom podujatia čestne prehlasujú, že sa budú riadiť pokynmi organizačného tímu Discover, internými predpismi SDA a zákonmi Českej či Slovenskej republiky. Za každý turnus sú zároveň zodpovední koordinátori a koordinátorky jednotlivých turnusov, ktorí sa starajú o bezproblémový priebeh akcie. Na každom z turnusov je prítomný aj zdravotník alebo zdravotníčka so vzdelaním z oblasti medicíny a zároveň absolvovaným zdravotníckym kurzom pre podujatia, a tiež kvalifikovaný terapeut alebo terapeutka. 

Žiadna situácia nemôže uhasiť vnútorný oheň Discoveru. Pandémiu berieme veľmi vážne, pravidelne monitorujeme ako vládne opatrenia v Česku a na Slovensku, tak aj samotný epidemiologický vývoj v týchto krajinách a vyhodnocujeme ich dopady na Letnú akadémiu Discover. Pevne dúfame a aktívne pracujeme na tom, aby Discover mohol prebehnúť bezpečne a zodpovedne a v maximálnej možnej miere bolo zachované to, čo robí Disvover Discoverom.

Nádej nás teda neopúšťa. Nechávame preto prihlášky stále otvorené a pokračujeme v plánovaní. Sme si ale vedomí rizika a neistoty, ktorá padá na letné akcie. Preto sme sa rozhodli, že ak bude Discover zručený z nariadenia vlády či rozhodnutia organizačného tímu, vrátime všetkým študentom a študentkám plnú výšku poplatku. Neváhaj teda poslať svoju prihlášku, nie je čo stratiť!

Zdravie a bezpečia našich študentov a študentiek spolu s organizačným tímom je našou najväčšou prioritou. Ak sa letné akcie budú môcť uskutočniť, zabezpečíme, aby Discover prebehol zodpovedne a bezpečne. Všetkým prijatým študentom a študentkám dodáme s predstihom pred turnusmi potrebné informácie ohľadom prípadného testovania a ďalších pandemických opatrení.

V posledných dvoch rokoch sme úspešne zorganizovali osem turnusov v panemických podmienkach. Na všetkých turnusoch nastavujeme sprísnené hygienické podmienky. Všetky učebne sa dezinfikujú medzi každým kurzom a všetkým účastníkom a účastníčkam sa pravidelne meria teplota. Na všetkých turnusoch je prítomný zdravotník alebo zdravotníčka, ktorí dopredu a priebežne komunikujú s krajskými hygienickými pobočkami. Vo všetkých areáloch bude k dispozícii izolačná miestnosť a dostatok dezinfekčných a ochranných pomôcok. Účastníkov a účastníčky samozrejme žiadame, aby si so sebou priniesli dostatočné množstvo vlastných respirátorov a dezinfekcií na celý pobyt.

Discover možno podporiť zvýšeným účastnickým poplatkom. Ak vieš zaplatiť aspoň plný poplatok, vyber si jednu z možností nižšie. Tvoj zvýšený poplatok nám veľmi pomôže udržiavať a zlepšovať aktivity, ktoré robíme.

380 € – okrem pokrytia všetkých základných výdavkov na Teba a organizátorov nám pomôžeš:

 • pokryť jedno štipendium pre študenta alebo študentku
 • zabezpečiť vybavenie jednej aktivity alebo kurzu
 • zvýšiť našu pripravenosť na organizáciu Discover

350 € – okrem pokrytia všetkých základných výdavkov na Teba a organizátorov nám pomôžeš:

 • zvýšiť náš rozpočet na propagáciu Discoveru ako smerom k študentom, tak aj firmám a sponzorom
 • zabezpečiť vybavenie jednej aktivity alebo kurzu
 • zvýšiť našu pripravenosť na organizáciu Discover

320 € – okrem pokrytia všetkých základných výdavkov na Teba a organizátorov nám pomôžeš:

 • zabezpečiť vybavenie jednej aktivity alebo kurzu anebo
 • zvýšiť našu pripravenosť na organizáciu Discoveru

290 € – táto suma pokryje všetky základné výdavky na Teba a organizátorov

Napíš nám na discover@discover.sk s popisom tvojho problému či otázky a my ti pomôžeme. Do predmetu prosím vždy napíš „Otázka“.

Študenti

Discover je pre všetkých stredoškolákov a stredoškoláčky (minimálne 15 rokov a maximálne leto po maturite), ktorí sa zaujímajú o svet okolo nich a chcú porozumieť, ako funguje. Nezáleží na tom, na akú školu chodíš, ani na tvojich známkach. Hoci niektoré lektorky a lektori študovali v zahraničí, Discover je otvorený všetkým, bez ohľadu na to, kde alebo čo chcú  študovať. A pokiaľ ešte nevieš, čo chceš v živote robiť, kurzy a lektori ti môžu priblížiť život vysokoškoláka daného odboru a s rozhodovaním ti pomôžu! Čo sa týka angličtiny, po anglicky je potrebné vedieť iba vtedy, keď sa hlásiš na medzinárodný turnus. Inak stačí vedieť po česky či slovensky.

Ak už máš strednú školu za sebou, môžeš sa zapojiť ako lektor/ka či organizátor/ka.

V prípade, že máš pochybnosti o tom, či prišla tvoja prihláška, bol znížený poplatok alebo či prišla tvoja platba, prihlás sa do login portálu s tvojimi prihlasovacími údajmi. V login portáli nájdeš všetky informácie o prihláške, znížení poplatku aj stave platby. V prípade zabudnutia hesla nám napíš na discover@discover.sk a my ti vygenerujeme nové heslo.

O medzinárodný turnus je medzi študentmi tradične najväčší záujem a rýchlo sa zapĺňa, preto pri výbere študentov na medzinárodný zájazd zohľadňujeme nasledujúce kritériá:

 • Národnosť (zahraniční študenti sa nemôžu zúčastniť žiadneho iného turnusu kvôli jazykovej bariére a na turnusu D sa snažíme mať 50 % zahraničných študentov a 50 % českých a slovenských študentov),
 • bodové hodnotenie prihlášok (prihlášky sa hodnotia anonymne),
 • či sa študent už predtým zúčastnil na programe Discover a na medzinárodnem turnuse,
 • motivácia študenta ísť na Discover.

Naším cieľom je tiež nemať príliš veľa študentov z jednej školy, jedného mesta a dať príležitosť skôr študentom zo štátnych škôl ako zo súkromných.

V prihláške uvádzaš dva preferenčné turnusy. O stave tvojej prihlášky a o tom, na akom turnuse (prípadne na waiting liste) sa nachádzaš, ťa budeme informovať emailom (poväčšine v polovici ďalšieho mesiaca). Tieto informácie tiež zistíš v prihlasovacom portále. Ak si prijatý alebo prijatá na svoj primárny turnus, alebo si na jeho waiting liste, môžeš sa rozhodnúť prejsť na sekundárny turnus. Zmena z druhého turnusu na prvý ani voľba úplne nového turnusu nie je možná.

Celý poplatok za Letnú akadémiu Discover je 260€. V ňom je zahrnuté:

 • Ubytovanie
 • Strava (5x/deň)
 • Materiálne zabezpečenie na kurzy a workshopy
 • Uvítací balíček

Prípadné poistenie si môžeš zariadiť individuálne, mimo našej organizácie.

Pre Discover je podstatná otvorenosť všetkým mladým ľuďom bez ohľadu na ich sociálne zázemie. Prezri si možnosti štipendií.

Všetkým prihláseným umožňujeme v prihláške anonymne požiadať o zníženie poplatku za účasť na Discoveri. Túto žiadosť pri každom študentovi a študentke zvažujeme nezávisle od prihlášky.Ak si nemôžeš dovoliť zaplatiť plnú sumu, ponúkame študentom a študentkám znížené poplatky vo výške od 0 do 260 EUR. Prosíme, uveď dôvod prečo žiadaš o zníženie účastníckeho poplatku. Mal/a by si popísať čo najkonkrétnejšie:

 • Tvoju rodinnú situáciu
 • Zamestanie Tvojich rodičov/opatrovníkov (bez uvedenia príjmov)
 • Nečakané výdavky

Aj napriek tomu, že ti to môže prísť ako zásah do Tvojho súkromia, o týchto dôvodoch sa nikto nedozvie a budú odstránené ihneď po ich vyhodnotení. Ber prosím na vedomie, že Tvojej žiadosti nemusí byť vyhovené.

Cieľom Discover štipendií je sprístupniť letné turnusy všetkým bez ohľadu na sociálno-ekonomický status, akademické zázemie a/alebo krajinu pôvodu. Okrem toho sa Discover usiluje o vytvorenie rozmanitejšieho prostredia, v ktorom sa všetci môžeme učiť jeden od druhého, a to prostredníctvom podpory prihlášok, najmä od študentov z marginalizovaných komunít.

Od roku 2023 ponúkame aj špeciálne plné štipendiá pre rómskych a ukrajinských študentov.

Pri udeľovaní štipendií komisia zohľadňuje:

 • preukázanú potrebu štipendia na účasť na programe Discover
 • Tvoja motivácia ísť na Discover
 • Odkiaľ a z akej školy uchádzač pochádza
 • Národnosť kandidáta
 • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie rodičov

Pri udeľovaní štipendií sa výbor NErozhoduje na základe:

 • pohlavia
 • národnosti
 • kvality prihlášky
 • mimoškolských aktivít žiadateľa

Uvedomujeme si, že do dátumu Discoveru je ešte ďaleko a môžu sa vyskytnúť nečakané udalosti, ktoré Ti zabránia v účasti. Ak sa tak stane, daj nám prosím s predstihom vedieť, aby sme Tvoje miesto vedeli ponúknuť inému záujemcovi alebo záujemkyni. Zaplatený registračný poplatok vraciame v takýchto prípadoch nasledovne:

 • Do 31. mája: vrátime 100% z poplatku
 • Od 1.júna do mesiaca pred turnusom: vrátime 50% z poplatku
 • Mesiac pred turnusom až 5 dní pred začiatkom turnusu: vrátime 25% z poplatku
 • Menej ako 5 dní pred turnusom sa poplatok nevracia

Discover je nielen o spoznávaní nových vecí, no taktiež o spoznávaní nových ľudí. Preto ubytovanie rozdeľujeme tak, aby si nebýval/a s tvojimi kamarátmi a mala možnosť spoznať nových ľudí. No neboj sa toho, že by si na Discoveri nemal/a dostatok priestoru s nimi tráviť čas.

Lektori

Lektorkou alebo lektorom sa môžeš stať, pokiaľ máš ukončené tri roky štúdia na vysokej škole. Výnimkou je učenie neakademického kurzu ako napr. joga alebo debata, tam tri roky štúdia nevyžadujeme. Pokiaľ máš aspoň 22 rokov, môžeme od tejto podmienky ustúpiť aj v iných výnimočných prípadoch.

Discover je otvorený všetkým, či už študovali v Česku, na Slovensku alebo v zahraničí. Stačí zapálenie pre svoj odbor a odhodlanie túto vášeň zdieľať ďalej. Potom je jedno, či máš titul z Hornej Dolnej alebo z Harvardu.

Čistého času sú to určite desiatky hodín, kedy je potrebné si rozmyslieť koncepciu kurzu, plán hodín a jednotlivé aktivity. Dôrazne odporúčame nenechávať prípravu kurzu na poslednú chvíľu. Priamo na Letnej akadémii nie je dostatok času (a často ani internetového pripojenia) na dotváranie kurzov. Je to ale iba na tebe, či budeš kurz pripravovať intenzívne v priebehu pár týždňov alebo priebežne v rámci celého roka.

Natoľko, aby sa naň prihlásili študenti :). Študenti si kurzy vyberajú sami a pokiaľ sa nikto neprihlási, kurz nemôže prebiehať. Je už ale na tebe, či chceš učiť kurz úzko zameraný pre pár nadšencov, alebo široko zameraný pre viac študentov a študentiek.

Áno! Tvorba kurzu je čisto na tebe – stačí rôzne témy zaujímavo prepojiť.

Tak dobrá, aby si sa na turnuse a všetkých aktivitách cítil/a dobre. V angličtine neprebiehajú iba kurzy, ale celý program vrátane diskusií pri jedle. Medzinárodný turnus je skrátka anglický od začiatku až do konca.

Pokiaľ sa na anglický turnus necítiš, určite si vyberieš z ostatných turnusov v češtine a slovenčine.

Discover je neziskový projekt, organizovaný nadšenými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Za prácu pre Discover si neberieme inú odmenu, ako energiu, ktorú nám študenti a študentky dodávajú. Samozrejme je tvoja cesta (do určitej výšky), ubytovanie a jedlo po celú dobu turnusu hradená Discoverom.

Áno. Je hneď niekoľko spôsobov, ako sa zapojiť do zdieľania svojho nadšenia. V priebehu poobedia sa konajú individuálne workshopy, ktoré môže zrealizovať lektorský, ale aj organizačný tím. Taktiež stále radi uvidíme externých hostí, hoci len na jedno poobedie – napíšte nám

Snažíme sa maximálne vyjsť v ústrety preferenciám, ktoré lektori/ky a organizátori/ky uvádzajú v prihláške. Pravdaže, nie vždy to je možné. Priraďovanie lektorov na turnusy je zložitý proces. Snažíme sa o vyvážené zastúpenie odborov a skúseností. Preto nemôžeme zaručiť, že sa dostaneš na svoju prvú voľbu.

Samozrejme! Discover začínal pred jedenástimi rokmi a jeho prví lektori sa pochopiteľne ako študenti nikdy nezúčastnili. Až posledné roky sa nám stáva, že spokojní študenti sa vracajú ako lektori. My to berieme ako známku toho, že svoju prácu robíme dobre <3