Často kladené otázky​

VŠEOBECNÉ

Deň začína raňajkami. Predtým sa môžeš zúčastniť športových aktivít (beh, jóga, rozcvička, meditácia). Dopoludnia prebiehajú kurzy, ktoré si vyberieš podľa svojich preferencií. Po kurzoch nasleduje obed a prestávka s voľnočasovými aktivitami podľa vlastného výberu, ako šport, či  kreatívna činnosť. Odpoludnia a večer mávame rôzne aktivity napríklad tímové hry alebo výlety. Väčšinu dní prebiehajú taktiež jednorazové workshopy. Zo širokej škály si môžeš vybrať, čo ťa práve zaujíma, objavovať tak nové témy mimo tvojich kurzov. Typický denný rozvrh vyzerá takto:

7:00-7:45 – [Ranný šport] Jóga alebo beh

8:00-8:45 – [Raňajky]

9:00-10:30 – [Kurz 1] Neuroveda

10:45-12:15 – [Kurz 2] Salsa

12:15-13:15 – [Obed]

13:15-13:45 – [Pohyb po obede] Volejbal

14:00-17:00 – [Poobedňajšia aktivita] Hra na pevnosť

17:00-17:45 – [Voľný čas]

17:45-18:00 – [Tímový čas]

18:00-19:00 – [Večera]

19:00-20:30 – [Večerný program] Workshopy o štúdiu v zahraničí, henne, astronómii

21:00-21:30 – [Niterno] Večerná meditácia

21:30-… – [Voľný čas]

Môžeme zabezpečiť vegetariánsku (aj vegánsku), bezlepkovú a bezlaktóznu stravu. V prípade iných stravovacích obmedzení budeme komunikovať s zariadením a snažiť sa vyhovieť tvojim požiadavkám.

Pokiaľ sa kvôli svojim špecifickým fyzickým alebo psychickým potrebám potýkaš s akýmikoľvek prekážkami – napríklad trpíš chronickým ochorením, psychickými ťažkosťami, máš obmedzený zrak, sluch,  pohyb, alebo  si na neurodivergentný*á (dyslexia/ADHD/autistické spektrum atď.), vedz, že Discover sa snaží byť prístupný pre všetkých! Turnus E sa tento rok koná v Hostačove, v bezbariérovom areáli prístupnom aj pre vozičkárov. Ak chceš získať viac informácií o našej bezbariérovej a inej dostupnosti, prosím, napíš nám na discover@discover.sk a do predmetu zadaj „prístupnosť“.

Je veľmi dôležité, aby si sa zúčastnil*a celého programu, pretože ho máme veľmi  časovo náročný a na seba nadväzujúci. Z tohto dôvodu, bohužiaľ, neskoré príchody a skoré odchody nie sú povolené.

Za prípadné materiálne škody nesie zodpovednosť  Spolok Discover.  Účastníčky a účastníci pred začiatkom akcie čestne prehlasujú, že sa budú riadiť pokynmi organizačného tímu Discover, internými predpismi Spolku Discover a zákonmi Českej alebo Slovenskej republiky, podľa miesta turnusu. Za každý turnus zároveň zodpovedajú koordinátori a koordinátorky jednotlivých turnusov, ktorí sa starajú o bezproblémový priebeh akcie. Na každom z turnusov je prítomný aj zdravotník*íčka s vzdelaním z oblasti medicíny (prípadne osoba s absolvovaným kurzom prvej pomoci so zameraním na zdravotnú činnosť pri školách v prírode či  zotavovacích akciách). Nechýba ani kvalifikovaný  terapeut alebo terapeutka.

Ktokoľvek môže Discover podporiť príspevkom v ľubovoľnej sume na našom Darujme portáli. Pokiaľ si študent, môžeš taktiež podporiť Discover tým, že zaplatíš vyšší účastnícky poplatok ako je štandardný. Ak môžeš zaplatiť aspoň celý poplatok, vyber si jednu z nižšie uvedených možností. Prípadný vyšší príspevok nám veľmi pomôže udržiavať a zlepšovať aktivity, ktoré robíme.

 • 40 € nad štandardnú cenu – okrem pokrytia všetkých základných nákladov pre teba a organizátorov nám pomôžeš:
  • ponúknuť štipendium pre jedného študenta,
  • poskytnúť vybavenie pre jednu aktivitu alebo kurz,
  • uskutočňovať Discover tým, že prispeješ na náklady na jeho celoročnú organizačnú prípravu. To zahrňuje napríklad stretnutia lektorov a organizátorov, kde je plánovaný program a poskytovaná didaktická príprava.
 • 80 € nad štandardnú cenu – okrem pokrytia všetkých základných nákladov pre teba a organizátorov nám pomôžeš:
  • navýšiť náš rozpočet na propagáciu Discoveru u viac študentov a potenciálnych sponzorov,
  • poskytnúť vybavenie pre jednu aktivitu alebo kurz,
  • uskutočňovať Discover tým, že prispeješ na náklady na jeho celoročnú organizačnú prípravu. To zahrňuje napríklad stretnutia lektorov a organizátorov, kde je plánovaný program a poskytovaná didaktická príprava.
 • 120 € nad štandardnú cenu – okrem pokrytia všetkých základných nákladov pre teba a organizátorov nám pomôžeš:
  • ponúknuť štipendium aspoň pre jedného študenta,
  • navýšiť náš rozpočet na propagáciu Discoveru u viac študentov a potenciálnych sponzorov,
  • poskytnúť vybavenie pre jednu aktivitu alebo kurz,
  • uskutočňovať Discover tým, že prispeješ na náklady na jeho celoročnú organizačnú prípravu. To zahrňuje napríklad stretnutia lektorov a organizátorov, kde je plánovaný program a poskytovaná didaktická príprava.

Štandardný poplatok (290-329€) – táto suma pokryje všetky základné náklady pre teba a organizátorov.

Pozri najprv do nižšie uvedených sekcii. Ak tvoju otázku zodpovedanú nenájdeš, napíš nám na discover@discover.sk s popisom tvojho problému, či otázky. Radi ti pomôžeme. Do predmetu prosím vždy uveď „Otázka“.

PRE ŠTUDENTOV

Discover usporadúvame pre všetkých stredoškolákov a stredoškoláčky (min. vek 15  rokov a maximálne jedno leto po maturite), ktorí sa zaujímajú o svet okolo seba a chcú rozumieť tomu, ako funguje. Nezáleží na tom, na akú školu (či typ školy) chodíš, ani na tvojich známkach. Aj keď niektorí lektorky a lektori študovali v zahraničí, Discover je otvorený všetkým, bez ohľadu na to, kam, alebo čo chceš ísť študovať. A ak ešte nevieš, čo mieniš v živote robiť, kurzy a lektorský tím ti môžu život vysokoškolákov daného oboru priblížiť a s rozhodovaním ti pomôcť! Čo sa týka angličtiny, tú je potrebné vedieť len v prípade, že sa hlásiš na medzinárodný turnus – inak stačí hovoriť po česky alebo slovensky.

Z právnych dôvodov nie je Letná akadémia Discover prístupná študentom mladším než 15 rokov, bez ohľadu na to, či sú zapísaní na strednej škole.

 

No ak ešte na strednej škole (alebo jej ekvivalente) nie si, no 15 rokov v čase konania sa tebou zúčastneného turnusu mať budeš, na Discover môžeš ísť!

 

Ak máš viac než 15 rokov, musíš na strednej škole (alebo jej ekvivalente)  byť zapísaný*á v čase, keď budeš podávať prihlášku. Ak v čase, keď sa Discoveru zúčastníš, budeš mať naopak viac než 19 rokov (tzn. aspoň 20), odporúčame, aby si nás kontaktoval/a na e-maile: discover@discover.sk s predmetom „Prihláška“.

Účastnícky poplatok sa líši v závislosti od toho, na ktorý turnus sa chystáš.

Turnus A (klasický), ktorý prebehne od 21. do 28. júla v Turistickom raji (SK), stojí 269 EUR.

Turnus B (klasický), ktorý prebehne  od 4. do 11. augusta v Svatém Janu pod Skalou (CZ), stojí 289 EUR.

Turnus C (klasický), ktorý prebehne   od 11. do 18. augusta v PT Javorina (SK), stojí 279 EUR.

Turnus D (medzinárodný), ktorý prebehne  od 11. do 18. augusta v Svatém Janu pod Skalou (CZ), stojí 329 EUR.

Turnus E (tematický), ktorý ktorý prebehne  od 18. do 25. augusta v Hostačově (CZ), stojí 299 EUR.

Čiastočne áno. Všetkým prihláseným umožňujeme v prihláške požiadať o zníženie poplatku za účasť na Discoveri. Tieto žiadosti u každého študenta a študentky posudzujeme nezávisle na zvyšku prihlášky. Ak si zaplatiť plnú sumu nemôžeš dovoliť, ponúkame znížené poplatky v rozsahu od 60 do 329 EUR. Prosíme, uveď dôvod, prečo o zníženie účastníckeho poplatku žiadaš, a koľko potrebuješ. Mal*a by si čo najkonkrétnejšie popísať:

 • Akú výšku štipendia potrebuješ (tzn. koľko môžeš zaplatiť alebo koľko by si chcel*a, aby Ti Discover udelil)
 • Tvoju rodinnú situáciu (napr. žiješ len s jedným rodičom, alebo s Tebou a tvojimi rodičmi/súrodencami žijú aj ďalší príbuzní?)
 • Zamestnaneckú situáciu tvojich rodičov/zákonných zástupcov (bez uvedenia príjmu) a či okrem štúdia aj pracuješ
 • Neočakávané výdaje
  • Chápeme, že zdieľanie týchto informácií ti môže byť nepríjemné, no uisťujeme ťa, že ich uvidia len 4 ľudia: dobrovoľníci, ktorí pracujú v tíme Starostlivosti o študentov, a ľudia zo Štipendijnej komisie. Dostávame veľa žiadostí o štipendiá a snažíme sa ich všetky schváliť. Informácie, ktoré tu zdieľaš, nám pomôžu štipendiá rozdeliť čo najspravodlivejším spôsobom. 
  •  Nemôžeme zaručiť, že tvoja žiadosť o štipendium bude úspešná, urobíme však všetko, čo je v našich silách, aby sa nikto z finančných dôvodov nemusel účasti na Discoveri vzdať. Aby tvoja žiadosť mala čo najväčšiu šancu, pošli ju prosíme do 15. júna 2024. Ak však tento dátum nestihneš a napriek tomu sa mieniš o štipendium uchádzať, napíš nám prosím na scholarships@discover.sk 

Pokiaľ si Maximum Discover Ambasádorom, môžeš sa okrem zľavy 30 EUR, na ktorú máš nárok, stále uchádzať aj o štipendium. Stačí uviesť, koľko peňazí navyše potrebuješ k týmto 30 €, ktoré ti už boli z účastníckeho poplatku odpočítané.

Cieľom Discover štipendií je zabezpečiť, aby letné turnusy boli dostupné všetkým bez ohľadu na ich socioekonomický status, akademické zázemie a/alebo krajinu pôvodu. Okrem toho je cieľom Discover štipendií vytvoriť rozmanitejšie prostredie, v ktorom sa môžeme všetci jeden od druhého učiť. Preto povzbudzujeme k podávaniu prihlášok najmä študentov*tky z marginalizovaných komunít. Od roku 2023 ponúkame aj špeciálne plné štipendiá pre rómskych študentov*tky a študentov*tky z Ukrajiny (buď žijúcich v Česku / na Slovensku, alebo žijúcich na Ukrajine). Pri udeľovaní štipendií komisia zvažuje hlavne:

 • Preukázanú potrebu pre účasť na Discoveri štipendium získať
 • Tvoju motiváciu na Discover ísť
 • Odkiaľ a z akej školy kandidát*ka pochádza
 • Etnickú príslušnosť kandidáta*ky
 • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie rodičov

Komisia pri udeľovaní štipendií NErozhoduje na základe:

 • Pohlavia
 • Národnosti
 • Kvality prihlášky
 • Mimoškolských aktivít uchádzača*ky

Celý poplatok za Letnú akadémiu Discover predstavuje 290 alebo 329 EUR (suma závisí od konkrétneho turnusu). Tento poplatok zahŕňa:

 • Ubytovanie
 • Stravu (5x/deň)
 • Materiálne zabezpečenie na kurzy a workshopy

Prípadné poistenie si môžeš zaistiť individuálne mimo našej organizácie.

V prípade, že máš pochybnosti, či tvoja prihláška prišla, bola znížená platba alebo či platba dorazila, prihlás sa s prihlasovacími údajmi, ktoré si  uviedol*a v prihláške, do nášho Login portálu. V prihlasovacom portáli nájdeš všetky informácie o stave  prihlášky, znížení poplatku a o stave platby.

Heslo si môžeš obnoviť prostredníctvom Prihlasovacieho portálu.

V prihláške uvedieš dva preferencie turnusov. O stave tvojej prihlášky a o tom, na ktorom turnuse (prípadne čakacej listine) sa nachádzaš, ťa budeme informovať emailom (väčšinou v polovici nasledujúceho mesiaca). Tieto informácie sa tiež dozvieš v prihlasovacom portáli. Ak si prijatý*á na svoj primárny turnus alebo si na čakacej listine, môžeš sa rozhodnúť prejsť na svoj turnus vedľajší. Zmena z druhého turnusu na prvý, ani voľba úplne nového turnusu nie je možná.

Uvedomujeme si, že do Discoveru je ešte ďaleko a môžu sa vyskytnúť nečakané udalosti, ktoré Ti v účasti zabránia. Ak sa tak stane, napíš nám prosím email a do predmetu napíš „Storno”, aby sme tvoje miesto mohli ponúknuť inému záujemcovi alebo záujemkyni. Zaplatený registračný poplatok vraciame v týchto prípadoch nasledovne:

 • Do 31. mája: vrátime 100 % z poplatku
 • Od 1. júna do mesiaca pred turnusom: vrátime 50 % z poplatku
 • Mesiac pred turnusom až 5 dní pred začiatkom turnusu: vrátime 25 % z poplatku
 • Menej ako 5 dní pred turnusom sa poplatok nevracia

Ber prosím na vedomie, že prípadné bankové poplatky súvisiace s takýmto prevodom sú na tvoje náklady.

Pri podávaní prihlášky žiadny poplatok platiť nemusíš: účastnícky poplatok zaplatíš až po prijatí na turnus. Poplatok sa platí bankovým prevodom. Potrebné údaje ti zašleme, akonáhle bude tvoja prihláška úspešná.

Obvykle študentom zúčastniť sa viac než jedného turnusu Letnej akadémie Discover za rok nepovoľujeme. Ak si napriek tomu praješ účastniť sa ako svojho primárneho, tak aj sekundárneho turnusu, prosím, kontaktuj nás na adrese discover@discover.sk a do predmetu napíš “Akadémie”.

Discover je nielen o spoznávaní nových vecí, ale aj o spoznávaní nových ľudí. Preto ubytovanie rozdelíme tak, aby si so tvojimi kamarátmi  nebýval a mal*a možnosť spoznať nových. Ale neboj, že by si na Discoveri nemal*a dosť priestoru tráviť so svojimi kamarátmi čas. Okrem toho sú ubytovacie jednotky rozdelené podľa pohlavia. Ak sa identifikuješ nebinárne, opýtame sa ťa, či preferuješ byť na izbe s dievčatami alebo chlapcami. Ak si trans, ozvi sa nám prosím po vyhodnotení tvojej prihlášky a spoločne sa dohodneme, kde by si sa cítil*a najlepšie.

PRE REGISTROVANÝCH

Ahoj študent, ahoj študentka!

Ak si sa už zaregistroval*a na Log-in Portáli, táto časť webu je určená práve pre Teba. Keďže dobre vieme, že máš veľa otázok, chceme sa postarať, aby si nám kvôli každej z nich nemusel*a písať. Preto v nasledujúcich sekciách nájdeš najčastejšie otázky a odpovede na ne. Ak tvoja otázka nie je uvedená, neváhaj nám napísať na e-mail uvedený nižšie.

KOMUNIKÁCIA

Tento rok, rovnako ako v tých predchádzajúcich, prebieha primárna komunikácia s nami na dvoch kanáloch – web s Log-in portálom slúži k pasívnej výmene informácií a náš mail discover@discover.sk slúži k aktívnej komunikácii. Väčšinu toho, čo potrebuješ alebo chceš zistiť, nájdeš práve na týchto dvoch miestach.

Vieme, že na túto otázku sa asi nikto neopýta, ale aj tak je dôležitá. Aby sme vedeli lepšie reagovať na tvoje otázky, potrebujeme od začiatku vedieť, na čo sa týkajú. Potom si ich vieme medzi sebou rozdeliť. Podľa frekvencie jednotlivých kategórií navyše vieme určiť, či nie je treba nejaké informácie uvádzať jasnejšie.

Tvoj predmet nemusí pozostávať len z kľúčového slova, môže tam byť aj doplnok, základom však je kľúčové slovo.

Na všetky otázky ohľadom prihlasovania uveď v predmete mailu “Prihlasovanie”. To sa týka napríklad:

 • pomoci s prihláškou, hodnotenia, termínov prihlášok a nejasností
 • napr. nerozumiem otázke v prihláške

Na všetky otázky ohľadom platieb uveď v predmete mailu “Platba”. To sa týka napríklad:

 • Či prebehla platba, cezhraničné platobného styku, splatnosti a pod.
 • napr. moja platba sa vrátila, čo mám robiť ?

Na všetky žiadosti o zmenu už zadaných informácií uveď v predmete mailu “Zmena”. To sa týka napríklad:

 • Zmeny tvojej preferencie, turnusu, kurzu, výšky poplatku
 • napr. mením svoj výber turnus na lacnejší, vrátite mi peniaze?

Na všetky otázky ohľadom turnusu ktorého sa chystáš zúčastniť uveď v predmete mailu “Turnus [písmeno turnusu]”. To sa týka napríklad:

 • Príchodov a odchodov, kurzov, ubytovania, dopravy a pod.
 • napr. môžem byť ubytovaný s kamarátom?

Na všetky naliehavé otázky ohľadom čohokoľvek uveď v predmete mailu “Naléhavé”. 

To sa týka napríklad:

 • chýb v prihláške, meškania a pod.
 • napr. zabudol som zaplatiť včas, čo mám robiť?

Pre všetky otázky týkajúce sa zrušenia tvojej účasti na turnuse, uveď v predmete mailu “Storno”.

Pre všetky ostatné otázky ohľadom čohokoľvek uveď v predmete mailu “Otázka”.

Tvoj mail budeme vybavovať dlhšie, pretože všetky takéto maily idú do špeciálneho priečinka. V prvom maile, ktorý od Teba dostaneme, Ti preto pripomenieme, že by bolo super používať zavedený systém.

PRIHLÁŠKY

Základom je si uvedomiť, že to nie je nič, čoho by si sa mal*a obávať, alebo za čo by si sa mal*a hanbiť. Skús si najprv prejsť FAQ, Pre registrovaných alebo napísať niekomu, koho poznáš z Discoveru – rád*a Ti pomôže. Ak tieto možnosti nefungovali, neváhaj nám napísať na discover@discover.sk. Do predmetu uveď „Prihlasovanie“ a my Ti pomôžeme, ako len budeme vedieť.

V momente, keď je tvoja prihláška úspešne odoslaná, najprv skontrolujeme, či v nej nechýba nejaký údaj. Následne ju posunieme k hodnoteniu. Každú prihlášku hodnotí tím dvoch hodnotiteľov a hodnotiteliek, z ktorých každý posudzuje len 3 hodnotené otázky. To všetko sa samozrejme deje anonymne. Rozhodnutie o tvojej prihláške sa dozvieš vždy v 15. deň mesiaca po ukončení prihlasovacieho okna (ak sa teda prihlásiš v februári, výsledok Ti príde do polovice marca).

Hodnotitelia a hodnotiteľky majú za úlohu zvažovať každú otázku zvlášť a činia tak nezávisle na sebe. Primárny dôraz sa kladie na schopnosť jasne vyjadriť svoje myšlienky v písanej podobe a tiež na schopnosť definovať očakávania alebo motiváciu. Tvoja odpoveď by preto mala byť úprimná a primerane dlhá.

V prípade Turnusu D sa posudzujú aj jazykové znalosti, preto odporúčame odpovedať v takom rozsahu, aby sa tieto stihli prejaviť.

Nakoniec chceme prízvukovať – netreba sa báť toho, že  by Tvoje očakávania a motivácie pre Discover beli veľmi netypické, alebo že väčšina má iné. Vieme, že všetci vidíme Discover inak a hodnotitelia budú tieto perspektívy brať do úvahy, nie je ich cieľom hodnotiť ich. Chceme ťa spoznať.

O medzinárodný turnus je tradične medzi študentmi veľký záujem a rýchlo sa naplní. Preto pri výbere študentov*iek na medzinárodný turnus zohľadňujeme nasledovné kritériá:

 • motivácia študenta*tky ísť na Discover,
 • národnosť (zahraniční študenti*tky sa nemôžu zúčastniť žiadneho iného turnusu kvôli jazykovej bariére a našim cieľom je mať na turnuse D 50 % zahraničných študentov a 50 % Čechov a Slovákov),
 • bodové skóre prihlášky (prihlášky sú hodnotené anonymne),
 • účasť študenta*tky na predchádzajúcom Discoveri a medzinárodnom turnuse.

Náš cieľ je tiež nemať priveľa študentov*tiek z jednej školy, či z jedného mesta a dávať príležitosť skôr študentom*tkám zo štátnych škôl než zo súkromných.

Nie, doba prihlásenia nie je hodnotená. Na druhej strane sa môže stať, že aj keď budeš mať najlepšiu prihlášku zo všetkých, no prihlásiš sa neskoro, nedostaneš sa na svoj turnus. Ľudia sa na turnus vyberajú každý mesiac a keď im je raz oznámené, že budú daného turnusu súčasťou, môžu tento fakt zmeniť len oni (nezaplatením, presunutím na sekundárny turnus).

Na Zoznam náhradníkov sa dostaneš, ak bola tvoja prihláška úspešná, avšak turnus je naplnený a zároveň si si inú možnosť nevybral*a ako alternatívu. Čakacia listina funguje tak, že čakáš, kým sa niekto z tvojho preferovaného turnusu odhlási/presunie. V takom prípade zaujmeš jeho/jej miesto, ak si bol*a na Zozname náhradníkov v poradí najvyššie. To sa nemusí stať, najmä v prípade medzinárodného turnusu. Preto silne odporúčame zvoliť si sekundárnu možnosť turnusu.

Upozornenie: Čakacia listina funguje dynamicky. To znamená, že ak si už raz bol*a na prvom mieste v poradí, teda najvyššie, ešte môže sa stať, že ťa niekto predbehne. Stane sa tak, pokiaľ ich prihláška má vyššie hodnotenie. No neboj sa, časový charakter je  tiež zahrnutý do rovnice a ak napríklad čakáš od januára, niekto z mája ťa v zozname predbehne len ťažko.

Bohužiaľ, nie. Ak sa však prihlásiš a tvoja prihláška nebude úspešná, môžeš to skúsiť znovu v ďalšom prihlasovacom okne. Platí to aj v prípade, že sme ťa prijali, no ocitol*la si sa na čakacej listine alebo svojom záložnom  turnuse. Napríklad ak sa neúspešne prihlásiš v februári, môžeš to skúsiť znovu v marci, apríli aj v máji.

Dôležité: Hodnotitelia nebudú vedieť o tom, že sa hlásiš viackrát, hodnotenie týmto faktom nebude ovplyvnené.

Jasné, rozhodne! Hodnotitelia nebudú vedieť, že sa znovu prihlasuješ, takže tvoje predchádzajúce odmietnutie nový posudok neovplyvní.

Kurzy prideľujeme po uzatvorení prihlášok, v polovici júna. To znamená, že tie, ktoré budeš navštevovať, sa dozvieš na konci júna. Snažíme sa prideliť každému ich prvé dve preferencie. Niekedy to však jednoducho nie je možné. Preto sa môžeš ocitnúť na svojom treťom alebo štvrtom vybranom kurz. Sme si celkom istí, že budeš príjemne prekvapený*á a že si ich veľmi užiješ. Možno je to osud! Ak máš ohľadom svojho pridelenia kurzu silné negatívne pocity, môžeš napísať koordinátorom svojho turnusu, a oni skúsia zistiť, či sa s tým dá niečo urobiť. Obvykle sme ale už urobili všetko, čo bolo v našich silách, a je nepravdepodobné, že by si mohol*a svoje kurzy zmeniť.

Je nám ľúto, že sme nedokázali tvoju otázku zodpovedať. Napíš nám na discover@discover.sk a do predmetu mailu uveď „Prihlasovanie“ a my Ti ju zodpovieme čo najskôr.

PLATBY

V momente, keď sa prihlásiš, ešte nie si účastníkom*čkou, preto od Teba platbu nepotrebujeme. Informácie o platbe Ti prídu spolu s Rozhodnutím o prihláške v maili a nájdeš ich aj na svojom Log-in portáli.

Za prihlásenie na Discover sa žiadny poplatok neplatí. O zaplatení účastníckeho poplatku ťa požiadame až potom, čo Ti bude ponúknuté miesto. Potrebné bankové údaje ti zašleme následne.

Napríklad: Janka sa prihlásila v marci. Veľmi dobre si uvedomuje, že rozhodnutie o jej prihláške jej doručíme v strede apríla; preto čaká. Hneď ako dostane rozhodnutie o svojej prihláške a 15. apríla je Janka prijatá.  Je jej povedané, že má do konca apríla zaslať platbu na uvedený účet. Janka ju odošle ďalší deň, v priebehu 7 dní dostane na portáli oznámenie potvrdzujúce jej platbu. Neobdrží potvrdzovací e-mail, ale nezúfa: prečítala si Často kladené otázky a vie, ako to chodí. Ak by zabudla zaplatiť alebo by sme jej platbu nenašli, dostala by od nás e-mail s výzvou zaplatiť do polovice mája, inak by bola jej prihláška zrušená.

Ak zistíš, že nemôžeš zaplatiť načas alebo si zabudol*a zaplatiť, daj nám vedieť  na discover@discover.sk s predmetom „Platba“.

Ak od teba platbu načas neobdržíme a/nemáme od teba žiadnu spätnú väzbu, pošleme ti jednu výzvu. Po jednom týždni uplynutom od toho e-mailu bude tvoja prihláška zamietnutá a nebudeš môcť prihlášku znovu podať.

Vieme, že od času, kedy podáš prihlášku, po čas, kedy od nás dostaneš spätnú väzbu, sa všeličo môže zmeniť. Ak zrazu zistíš, že nemôžeš požadovaný poplatok zaplatiť alebo nemôžeš zaplatiť do stanoveného termínu, prosím, napíš nám na discover@discover.sk a vlož „Platba“ do predmetu. Postaráme sa o teba čo najskôr.

Dozvieš sa to keď ti pošleme rozhodnutie o prijatí – to sa zobrazí aj na portáli s prihláškou.

E-mail s bankovými údajmi, ktoré potrebuješ na uskutočnenie prevodu, obdržíš od nás až po tom, ako ti ponúkneme miesto na turnuse. Môžeš platiť v eurách (EUR) alebo v českých korunách (CZK). V prípade medzinárodného bankového prevodu musia byť prípadné poplatky (ak nejaké sú) uhradené tebou.

Uvedomujeme si, že nečakané veci sa dejú každý deň. Preto chceme, aby si nemusel*a počítať a hlásiť sa až na posledný termín, kedy máš najväčšiu istotu, že sa budeš môcť zúčastniť. 

Vrátime ti tvoj účastnícký poplatok (ak si už zaplatil*a) v závislosti na dátume tvojho zrušenia: 

 • do 31. mája (vrátane): vrátime 100 % poplatku 
 • od 1. júna aspoň do 31 dní pred akciou: vrátime 50 % poplatku 
 • medzi 30 a 8 dňami pred akciou: vrátime 20 % poplatku 
 • 7 dní alebo menej pred akciou: žiadne vrátenie peňazí 

Všetky prípadné bankové poplatky spojené s týmto prevodom sú na tebe a budú strhnuté z vrátených peňazí.

Je nám ľúto, že sme tu na tvoju otázku nedokázali odpovedať. Napíš nám na discover@discover.sk s predmetom „Platba“, a my to čo najskôr napravíme.

ZMENY

V prihláške si vyberieš dva turnusy – primárny a sekundárny, pričom sa môžeš kedykoľvek prihlásiť na sekundárny. V takom prípade je tvoja prihláška braná ako zaslaná v daný mesiac, avšak možno tak urobiť iba raz a iba jednosmerne. Teda pokiaľ si to rozmyslíš, nebude sa s tým dať bohužiaľ nič robiť. Preto uvažuj o sekundárnom turnuse ako o svojej reálnej alternatíve.

no! Výber kurzu si môžeš pokojne sám*a zmeniť v Log-in portáli do 15. mája 2024. Na tom, že si odpovedal*a na otázky o 2 iných kurzoch, keď si sa prihlasoval*a, nezáleží. Ak si svoj výber kurzu chceš zmeniť až po 15. máji 2024, no ešte pred prerozdelením kurzov, napíš nám na discover@discover.sk a uveď „Zmena“ do predmetu. V správe nám prosím vysvetli, o aký nový výber kurzov máš záujem.

Ak chceš kurzy zmeniť až po ich prerozdelení na začiatku júna, budeš musieť v správe kontaktovať priamo koordinátorov tvojho turnusu. Tí skontrolujú, či je stále možné s tvojim výberom niečo robiť. 

To nás veľmi mrzí! Máš niekoľko možností:

Ak je tvojím problémom to, že si účastnícky poplatok nakoniec nemôžeš dovoliť, neváhaj nám napísať na discover@discover.sk s predmetom „Platba.“ Urobíme, čo bude v našich silách.

Ak potrebuješ svoju účasť zrušiť z iných dôvodov, kontaktuj nás na discover@discover.sk s predmetom „Zrušenie“.

Tvoj účastnícky poplatok (pokiaľ si už zaplatil*a) ti vrátime vo výške závisiacej od dátumu tvojho zrušenia:

 • Do 31. mája (vrátane): vraciame študentom 100 % poplatku
 • Od 1. júna a aspoň 31 dní pred začiatkom turnusu: vraciame 50 % poplatku
 • Medzi 30 a 8 dňami pred začiatkom turnusu: vraciame  20 % poplatku
 • 7 alebo menej dní pred začiatkom turnusu: bohužiaľ poplatky nevraciame

Prosím, ber na vedomie, že všetky prípadné bankové poplatky spojené s takýmto prevodom sú na tvoju zodpovednosť a budú z vrátených peňazí odrátané.

Ľutujeme, že sme tu na tvoju otázku nedokázali odpovedať. Napíš nám na discover@discover.sk a uveď „Akadémia“ v predmete e-mailu, a mi to čo najskôr napravíme.

LETNÁ AKADÉMIA DISCOVER

Všetky informácie o tejto sekcii budú na pravidelné báze aktualizované,  v súčasnosti ešte nie sú úplné. Preto túto stránku pravidelne sleduj!

Ak máš nejaké otázky už teraz, neváhaj písať na discover@discover.sk a v predmete uveď „LAD“.

 • Príchody a odchody
 • Doprava na Discover
 • Čo si so sebou priniesť
 • Registračný formulár a ďalšie formuláre
 • Kontakt na koordinátorov

Kurzy prideľujme po uzávierke prihlášok, v polovici júna. To znamená, že o tých, ktoré nakoniec budeš navštevovať, sa dozvieš koncom júna.

Snažíme sa každému prideliť jeho prvé dve preferencie, niekedy to však jednoducho nie je možné. Môžeš sa tak ocitnúť na svojej tretej alebo štvrtej preferencii. Veríme, že budeš príjemne prekvapený*á a že si ich nakoniec veľmi užiješ. Že by to bol osud?

Snažíme sa každému prideliť jeho prvé dve preferencie, niekedy to však jednoducho nie je možné. Môžeš sa tak ocitnúť na svojej tretej alebo štvrtej preferencii. Veríme, že budeš príjemne prekvapený*á a že si ich nakoniec veľmi užiješ. Že by to bol osud?

Ak máš ohľadom svojho pridelenia kurzu silné negatívne pocity, môžeš napísať koordinátorom svojho turnusu, a oni skúsia zistiť, či sa s tým dá niečo urobiť. Obvykle sme ale už v takom prípade urobili všetko, čo bolo v našich silách, a je nepravdepodobné, že by si mohol*a svoje kurzy  ešte zmeniť.

Máme vlastný zberný autobus, ktorý študentov vyzdvihneme na stanici metra/autobusov Zličín v Prahe a odvezieme priamo do Svatého Jána pod Skalou, kde sa  medzinárodný turnus koná. Autobus vyráža v nedeľu popoludní, keď sa turnus začína. Tým istým autobusom sa študenti z Sv. Jána pod Skalou na stanicu  Zličín v Prahe vrátia v nasledujúcu nedeľu ráno, keď  turnus končí. Za cestu týmto autobusom netreba nič platiť. O tom, kedy na teba bude autobus čakať, ťa informujeme v uvítacom e-maile pár týždňov pred začiatkom turnusu. Na stanici Zličín v Prahe bude prítomný i člen nášho tímu a pomôže ti.

Všeobecne platí, že sa na všetky ostatné turnusy (okrem turnusu D z Prahy)sa účastníci dopravujú sami. Niektoré turnusy však môžu organizovať skupinovú dopravu a to na vlastné náklady študentov.

Turnus A bude organizovať skupinové cestovanie z Prahy,Brna a Popradu.

Viac informácií o skupinovom cestovaní bude k dispozícii začiatkom leta.

PRE LEKTOROV

Lektorom môžeš byť, ak si už ukončil*a tri roky vysokoškolského štúdia. Lektori tiež musia mať v čase, keď učia, aspoň 22 rokov. Existuje jedna výnimka z tohto pravidla: Ak chceš vyučovať neakademický kurz, ako je jóga alebo debata, tri roky skončeného štúdia nevyžadujeme.

Pokiaľ tieto požiadavky nespĺňaš, no chcel*a by si na Discoveri učiť, prosím, kontaktuj nás. Discover je otvorený  každému, či už študovali v Českej republike, na Slovensku alebo v zahraničí. To hlavné, čo ti treba, je nadšenie pre svoje odbory a ochotu svoju vášeň zdieľať.

Určite to bude pár tuctov hodín. Musíš si štruktúrou kurzu dobre rozmyslieť a každú jednu hodinu a individuálnu aktivitu dôkladne naplánovať. Záleží len na tebe, či chceš kurz pripravovať v týždňoch pred Discoverom alebo počas celého roka. Výrazne však odporúčame nenechať prípravy na samotný priebeh turnusu – dostatočné množstvo času na to tam dostupné nebude (a pravdepodobne ani dostatok pripojenia na internet).

Dosť pútavý na to, aby sa študenti hlásili! Študenti si vyberajú kurzy sami a ak sa nikto neprihlási, tvoj kurz môže byť zrušený. Je však len na tebe, či chceš vyučovať kurz úzko mienení pre zopár nadšencov alebo široko zameraný a pre väčší počet študentov.

Áno! Všetko, čo treba, je prepojiť ich zaujímavým spôsobom.

Musí byť dostatočne dobrá na to, aby si sa sám*a pohodlne cítil*a pri  komunikácii počas celého týždňa a odbornom a detailnom zodpovedaní študentských otázok. V angličtine prebiehajú nielen kurzy, ale i celý program – vrátane workshopov, či diskusií počas jedál. Medzinárodný turnus je od začiatku do konca  celý po anglicky. Všetky ostatné turnusy sú však v češtine a/alebo slovenčine.

Discover je otvorený všetkým, či už študovali v Českej republike, na Slovensku alebo niekde inde. Je potrebné byť vášnivý k svojmu odboru a svoje nadšenie chceš ďalej šíriť. V žiadnom prípade nezáleží na tom, či máš titul z Hornej Dolnej alebo z Harvardu.

Isteže. Existuje mnoho spôsobov, ako sa o svoje vášne podeliť s ostatnými! Individuálne workshopy sa väčšinou konajú popoludní. Môžu ich viesť lektori aj organizátori. Vždy radi privítame tiež externých hostí, aj keby len na jedno poobedie – stačí nám dopredu napísať správu!

Discover je neziskový projekt, organizovaný nadšenými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Za prácu na Discoveri si preto žiadne finančné ohodnotenie neberieme – iba energiu a nadšenie, ktoré pri spoločne strávenom týždni od seba navzájom čerpáme. Tvoja cesta na turnus (do určitej výšky), ubytovanie a jedlo počas turnusu však bude Discoverom hradené.

Robíme všetko pre to, aby sme preferenciám lektorov a organizátorov uvedené v prihláške vyšli v ústrety. Nie je to však vždy možné. 

Priraďovanie lektorov na turnusy je komplikovaný proces a  musí spĺňať mnohé požiadavky. Snažíme sa o vyvážené zastúpenie rôznych odborov a životných skúseností na každom turnuse. Preto nemôžeme sľúbiť, že sa dostaneš svoju hlavnú preferenciu turnusu.

Určite áno! Discover začal v roku 2011 a jeho prví prednášajúci nikdy neboli študentmi Discoveru. Až v posledných rokoch sa absolventi začali vracať ako lektori. Berieme to ako známku toho, že robíme svoju prácu dobre, no aj tí, ktorí absolventmi nie sú, sú vrelo vítaní <3