EU a její sousedé

Proč v roce 2004 Evropská unie přijala Českou republiku, a proč má zájem o to, aby se jejími členy staly i Albánie, Srbsko nebo třeba Gruzie? Splňovalo by dnešní Maďarsko či Polsko kritéria pro vstup do EU? Jaké jsou výhody a rizika vymáhání demokratických principů a ochrany lidských práv prostřednictvím přístupu k finančním prostředkům? A proč má Bosna a Hercegovina přes 100 ministrů?

“EU a její sousedé” studentstvu nabídne praktický vhled do vytváření a realizace zahraniční politiky Evropské unie vůči zemím v jejím sousedství, především na Západním Balkáně, na Ukrajině a na Kavkaze. Zaměří se na to, jakým způsobem a na základě jakých priorit Evropská unie formuluje svoji zahraniční politiku vůči svým nejbližším sousedům a do jaké míry se Evropské unii daří ve své zahraniční politice prosazovat ochranu demokracie a lidských práv v době, kdy jsou podle mnohých tyto hodnoty pod tlakem v rámci Unie samotné.

Kurz pod vedením lektora s pracovními zkušenostmi z mezinárodních organizací poskytne studentstvu potřebné informace a nástroje k tomu, aby se dokázalo ve vztazích Evropské unie se svými sousedy s přehledem orientovat. Během každé lekce bude prostor pro debatu, během které si studentvo bude mít možnost vyzkoušet nacházet odpovědi na otázky, které si každodenně kladou diplomaté a evropští lídři.

Vojtěch Hons

Vojta Hons studoval anglické a francouzské právo na univerzitách v Londýně a Paříži a mezinárodní právo v Leidenu. Po studiích získal pracovní zkušenosti v Radě Evropy a v Evropské komisi v oblastech bezpečnosti a ochrany vlády práva, demokracie a lidských práv. Soustředí se na kontext Evropské unie a jejího bezprostředního sousedství, především na region Západního Balkánu, a v současné chvíli pracuje v Delegaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině. Ve volném čase nejraději leze po skalách, tančí a fotí na film.

Turnus C

(Meta)fyzika prostoru a času

Matěj Krátký

Aplikovaná sociológia

Nina Fabšíková

Digitální design

Johana Šperlová

Dokumentárny film (prakticky aj teoreticky)

Ľuboš Perniš

EU a její sousedé

Vojtěch Hons

Jedy pohledem medicíny a historie

Theodora Voráčková

Ľudia a moc v politike

Jakub Dovčík

Migrace, hranice, Evropa

Veronika Dvorská

O AI prakticky

Václav Maixner

Postav si raketu!

Lukáš Málek

Právo v kontexte

Emil Hodál

Psychosociální intervence

Julie Kraupnerová

Tvořit architekturu

Martina Kesslová

Udržitelná energetika

Antonín Šámal

Výskum vedomia vo vedách mysle – praktický úvodný kurz

Flávia Lujza Csiky