EU a její sousedé

Proč v roce 2004 Evropská unie přijala Českou republiku, a proč má zájem o to, aby se jejími členy staly i Albánie, Srbsko nebo třeba Gruzie? Splňovalo by dnešní Maďarsko či Polsko kritéria pro vstup do EU? Jaké jsou výhody a rizika vymáhání demokratických principů a ochrany lidských práv prostřednictvím přístupu k finančním prostředkům? Proč Evropská unie vynaložila 6 miliard eur na řešení migrační situace v Turecku, a jak lze hodnotit výsledky těchto snah?

“EU a její sousedé” studentům nabídne praktický vhled do vytváření a realizace zahraniční politiky Evropské unie vůči zemím v jejím sousedství, především na Západním Balkáně a na Kavkazu. Zaměří se na to, jakým způsobem a na základě jakých priorit Evropská unie formuluje svoji zahraniční politiku vůči svým nejbližším sousedům a do jaké míry se Evropské unii daří ve své zahraniční politice prosazovat ochranu demokracie a lidských práv v době, kdy jsou podle mnohých tyto hodnoty pod tlakem v rámci Unie samotné.

Kurz pod vedením lektora s pracovními zkušenostmi z mezinárodních organizací poskytne studentům potřebné informace a nástroje k tomu, aby se dokázali ve vztazích Evropské unie se svými sousedy s přehledem orientovat. Během každé lekce bude prostor pro debatu, během které si studenti budou mít možnost vyzkoušet nacházet odpovědi na otázky, které si každodenně kladou diplomaté a evropští lídři.

Vojta Hons

Vojta Hons studoval anglické a francouzské právo na univerzitách v Londýně a Paříži a mezinárodní právo v Leidenu. Po studiích získal pracovní zkušenosti v Radě Evropy a v Evropské komisi, v oblastech ochrany vlády práva, demokracie a lidských práv. Soustředí se na kontext Evropské unie a jejího bezprostředního sousedství, především na region Západního Balkánu. Ve volném čase nejraději cestuje po regionech, kterým se věnuje pracovně, leze po skalách a fotí na film.