Na okraj společnosti a zase zpět!

Na okraj společnosti a zase zpět je kurz zaměřen na cílové skupiny, které se nejčastěji pohybují na okraji společnosti. V každém bloku se dotkneme jedné cílové skupiny a budeme se snažit nalézt odpověď na nejpalčivější otázky dané skupiny. V případě zájmu se můžeme dotknout i jiných cílových skupiny či naopak se více zaměřit na vedení advokační kampaně.

1. Lidé se zkušeností s bezdomovectvím aneb proč potkáváme „bezďáky v ulicích?
2. Romové aneb proč není cigán jako cikán?
3. Obchod s bílým masem aneb moderní otroctví?
4. Váleční uprchlíci aneb z války rovnou do chudoby?

Poslední blok strávíme výběrem jednoho tématu a nastínění si advokační kampaně, která by mohla pomoci v řešení dané problematiky. Představíme si, co je to advokační kampaň, k čemu je dobrá, jak jí plánovat a jak si jí připravit a jak jí realizovat.

Dominik Ertner

Dominik je srdcem pražský kavárenský povaleč. Vystudoval sociální pedagogiku a sociální práci. V dalších studiích si odskočil na komunitní krizovou práci a gender studies. Momentálně studuje řízení a supervizi. Dlouho dělal terénního pracovníka pro lidi bez domova, v současnosti se pohybuje v terénu s ukrajinskými uprchlíky, kdy vedl uprchlické hotely a momentálně koordinuje terénní týmy interkulturních a sociálních pracovníků. Krom toho se snaží být občansky angažovaný v rámci odborového organizování a advokačních kampaní zaměřené na sociální politiku (např. ochrana práv zaměstnanců*kyň v sociálních službách, rušení humanitárních hostelů, rušení podpory bydlení, politický lobbing jak na komunální tak národní úrovni apod.).

Turnus E