Podpora a financovanie študentov*iek

Štipendiá

Letná Akadémia Discover poskytuje plné aj čiastočné štipendiá pre všetkých študentov, ktorí potrebujú pomoc so zaplatením účastníckeho poplatku. Udelené štipendium nemusíš zaplatiť späť. Minulý rok sme úspešne poskytli štipendiá 94% žiadostiam, čo nás veľmi teší

Štipendiá prideľujeme výhradne na základe finančných a osobných okolností konkrétneho študenta. Od uchádzačov nevyžadujeme žiadne oficiálne dokumenty, no potrebujeme, aby si svoju finančnú situáciu a/alebo finančnú situácii tvojej rodiny pravdivo a pomerne dôkladne popísal*a. 

Takýto popis by mal obsahovať informácie o:

 • Tvojej aktuálnej rodinnej situácii (napr. žiješ len s jedným rodičom? Sú v tvojej domácnosti ďalší ľudia, o ktorých sa musia tvoji rodičia starať, napríklad súrodenci, starí rodičia?)
 • Aktuálne zamestnanie tvojich rodičov/zákonných zástupcov (bez uvedenia mesačného príjmu), a informácie o tvojom príjme, ak máš popri škole nejaké zamestnanie/brigádu
 • Neočakávané výdavky v poslednom čase (musela tvoja rodina nedávno zaplatiť niečo neočakávané?)
 • Dôvody, prečo žiadaš o určitú štipendijnú sumu (napr. s pomocou svojej birigády vieš pokryť iba 50 % poplatku na Discover).

Celú prihlášku vrátane žiadosti o získanie štipendia si môžeš pozrieť tu.

Termín na podanie žiadostí o štipendium je 15. mája 2024. Ak chceš požiadať o štipendium po tomto dátume, kontaktuj nás na scholarships@discover.sk.

Kritériá udeľovania štipendií

Naša komisia pre udeľovanie štipendií zohľadňuje :

 • či si tvoju potrebu štipendia na účasť na Discoveri primerane preukázal*a,
 • máš motiváciu prísť a aktívne sa na Discoveri zapájať,
 • odkiaľ pochádzaš a akú školu navštevuješ,
 • tvoj etnický pôvod,
 • najvyšší stupeň vzdelania, ktorý dosiahli tvoji rodičia alebo zákonní zástupcovia.

Pri udeľovaní štipendií komisia NErozhoduje na základe:

 • tvojho pohlavia,
 • tvojej národnosti,
 • celkovej výšky hodnotení, ktoré tvoja prihláška dosiahla,
 • tvojich mimoškolských aktivít.

Podpora rómskych študentov*IEK

Si Róm alebo Rómka? Máš jedinečnú možnosť zúčastniť sa Letnej Akadémie Discover úplne zdarma!

Od roku 2023 Discover realizuje špeciálny štipendijný program pre rómskych študentov*ky. Ak v prihláške uvedieš, že si Róm*ka, máš nárok na plné financovanie bez akýchkoľvek otázok. 

Tento rok máme 5 plne financovaných miest naprieč našimi turnusami a pracujeme na zabezpečení ďalších.

Chcete prispieť a sponzorovať rómskeho*é študenta*ku? Napíšte nám na emma.nabi-bourgois@discover.sk alebo prejdite na našu stránku Darujme

PODPORA UKRAJINSKÝCH ŠTUDENTOV*iek

Od roku 2023 Discover realizuje špeciálny štipendijný program pre ukrajinských študentov*ky, ktorí*é boli postihnutí vojnou s Ruskom. 

Tento rok rozdáme 10 úplných a čiastočných štipendií ukrajinským študentom v Česku, na Slovensku aj na Ukrajine. Z toho 5 miest je zaručených na medzinárodnom turnuse, ktoré sa uskutoční vo Svätom Jáne pod Skalou od 11. do 18. augusta 2024.

Chcete prispieť a sponzorovať ukrajinského študenta? Napíšte nám na emma.nabi-bourgois@discover.sk alebo prejdite na našu stránku Darujme.

PODPORA ŠTUDENTOV*IEK SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Máš telesné postihnutie alebo zníženú pohyblivosť? Turnus E, ktoré sa koná v Hostačove od 21. do 28. augusta 2024, sa uskutoční v priestoroch vhodných pre vozíčkarov

Samozrejme, študenti*ky so zdravotným postihnutím majú nárok na plné a čiastočné štipendiá na základe finančnej potreby.

Na prístupnosti nám záleží! Ak nám viete odporučiť lokalitu vhodnú na mobilitne prístupnú Letnú akadémiu Discover 2025, napíšte nám na emma.nabi-bourgois@discover.sk.

Podpora študentov*IEK s neurodivergenciou

Študenti*ky na spektre sú u nás vítaní! Pokiaľ máš diagnostikované ADHD, ASD, alebo sa potýkaš s duševnými ťažkosťami a obávaš sa, že by to mohlo ovplyvniť tvoj zážitok z Discoveru, vedz, že našou komunitou už prešlo viacero neurodivergentných študentov aj lektorgov.

Duševné zdravie a vytvorenie bezpečného prostredia pre všetkých je pre nás veľmi dôležité. Na Discoveri prebieha množstvo spoločných aktivít, no žiadna z nich nie je povinná ani známkovaná – slobodne môžeš k niečomu pristupovať inak, alebo stráviť nejaký čas osamote. 

Na každom turnuse je prítomný aspoň jeden terapeut, či terapeutka (školený v  psychológii, či sociálnej práci), ktorému*ej sa môžeš zveriť s akýmikoľvek obavami, a náš zdravotník, či zdravotníčka ti rad*a pomôže pokiaľ musíš pravidelne brať akékoľvek lieky. 

Študenti*ky s neurodivergenciou majú samozrejme nárok na plné a čiastočné štipendiá na základe finančnej potreby.

Pokiaľ potrebuješ iný typ podpory a váhaš kvôli tomu s podaním prihlášky, napíš nám na discover@discover.sk. a radi spoločne nájdeme spôsob ako ti pomôcť.

Podpora LGBTQ+ študentov*iek

Discover podporuje práva všetkých študentov*iek prejavovať vlastnú genderovú a sexuálnu identitu. Naša komunita bývalých študentov*iek, lektorov*iek a organizátorov*iek už zahrňuje množstvo LGBTQ+ členov*iek a pokiaľ hľadáš podporu, poradenstvo alebo vypočutie, určite sa na niekoho z nás budeš môcť obrátiť.

Vieme, že LGBTQ+ deti a mladých ľudí môže sprevádzať obzvlášť vysoká miera duševných ťažkostí. Duševné zdravie a pohoda sú na Discoveri dôležitou témou a my dbáme na to, aby sa každého turnusu okrem zdravotníka zúčastňoval aj minimálne jeden terapeut, či terapeutka.

Aby sme Discover spravili inkluzívnejším, zároveň sa staráme o:

 • normalizovanie vzájomného zdieľania zámen medzi študent*kmi i lektor*kami;
 • zabezpečenie aspoň jednej genderovo neutrálnej toalety v našich zariadeniach;
 • uistenie sa, že vzdelávacie aktivity týkajúce sa zdravia alebo vzťahov vždy zahŕňajú a nemarginalizujú skúsenosti LGBTQ+;
 • zabezpečenie špeciálneho ubytovania pre trans a nebinárnych študentov*ky, pokiaľ to potrebujú;
 • aby všetci členovia Discover tímu podpísali náš Etický Kódex , ktorý zahŕňa nulovú toleranciu homofóbneho, bifóbneho či transfóbneho vyjadrovania sa a šikany;
 • zhromažďovanie spätnej väzby od našich študentov*iek o ich skúsenostiach s nami.

Ak máš návrhy ako by sme mohli Discover lepšie prispôsobiť členom LGBTQ+, ozvi sa nám na emma.nabi-bourgois@discover.sk.

LGBTQ+ študenti samozrejme majú nárok na plné aj čiastočné štipendiá na základe finančnej potreby.

Podpora pri prihlasovaní

Nie vždy ide iba o peniaze.

Ak si nikdy na Discoveri, alebo dokonca na žiadnom inom letnom tábore nebol*a, vyplnenie prihlášky môže byť mätúce, ba priam strašidelné. Sme tu pre teba a radi ti pomôžeme! Napíš nám a dohodneme ti čas s niekým, kto ti pomôže krok za krokom prihlášku vyplniť.

Ak máš akékoľvek otázky, potrebuješ, aby ti niekto s prihláškou pomohol, či by sa ti zišiel akýkoľvek iný druh pomoci, kontaktuj nás na discover@discover.sk.

Kontakty

Pri otázkach týkajúcich sa podania žiadosti o štipendium, či ich výsledkoch nás prosíme kontaktuj na adrese scholarships@discover.sk.

Ak potrebuješ pomôcť s prihláškou, alebo máš otázky ohľadom účasti na turnuse, prosíme kontaktuj discover@discover.sk.

Ak si mal*a s nejakým*ou členom*kou Discover komunity akúkoľvek negatívnu skúsenosť, a chcel*a by si sa o tom s niekým porozprávať, neváhaj sa obrátiť na našich komunitných ombudsmanov Moniku Václavkovú a/alebo Mateja Lorka.

Pre otázky ohľadom diverzity a prístupnosti, vrátene záujmu pomôcť nám vylepšiť inkluzivitu na Discoveri, prosíme kontaktujte emma.nabi-bourgois@discover.sk.