Exekutívny tím

Vedenie organizácie

Jakub Křikava

Jakub Křikava

V3
Outreach, Marketing, Fundraising

Jirka Lhotka

Jirka Lhotka

V3
Organizácia letnej akadémie Discover

Karel Kieslich

Karel Kieslich

V3
Program letných akadémií, Komunita, Podujatia

Emma Nabi-Bourgois

Emma Nabi-Bourgois

KOORDINÁTORKA

Letná akadémia discover

Marketing & outreach

Interné procesy

Komunita

rada starších

Martina Kavanová

Martina Kavanová

Laureen Hollge

Laureen Hollge

Adam Lalák

Adam Lalák

Jon Šotola

Jon Šotola

Ombudi

Monika Václavková

Monika Václavková

Matej Lorko

Matej Lorko