Exekutívny tím

Vedenie organizácie

Liza Mračková

Liza Mračková

V rámci bakalára, Líza vyštudovala neurobiológiu a históriu umenia. V súčastnej dobe Líza pokračuje v neurobiologickom výzkume a zaujíma se o učenie, pamäť a sociálnu neurobiológiu. Na Discoveri viedla kurz Neurosexismus a náš mozog a tento rok vedie Discover outreach, diverzitu a marketing.

Emma Nabi-Bourgois

Emma Nabi-Bourgois

Emma, pôvodom z Francúzska, sa v roku 2021 presťahovala do Prahy. Práve dokončuje svoju doktorandskú prácu z histórie, ktorá sa zameriava na spôsob, akým prostredie a ľudský dopad na krajinu ovplyvnili identitu a pocit spolupatričnosti v 19. storočí. Emma na Discoveri už niekoľko rokov učí históriu a teraz je jeho riaditeľkou, kedy mimo iné, dohliada na fundraising a udalosti.

Letná akadémia discover

Marketing & outreach

Interné procesy

rada starších

Martina Kavanová

Martina Kavanová

Laureen Hollge

Laureen Hollge

Adam Lalák

Adam Lalák

Jon Šotola

Jon Šotola

Ombudi

Monika Václavková

Monika Václavková

Michal Neusch

Michal Neusch