Ľudia a moc v politike

Premýšľali ste niekedy nad tým, čo znamená moc, kto ju má a ako ju získal? Čo to skutočne sú štáty, ako a prečo vznikli, či čo nás ich pôvod a fungovanie môže naučiť o tom, ako sa môžu spravovať lepšie?

Tento kurz bude spájať zamyslenia sa nad teóriami moci a jej nositeľov z pohľadov politickej teórie či politickej antropológie, no tiež politickej reality, s realitou a praxou fungovania politiky. Najprv pozrieme na to, ako vyzerá vyzerá fungovanie štátu – v stredoeurópskom či anglo-americkom prostredí – a potom sa pozrieme na to, ako fungujú niektoré procesy, ktoré vytvárajú politiky – napríklad dane či organizovanie školstva, zdravotníctva alebo dôchodkov – ovplyvňujúce životy bežných ľudí. Budeme sa venovať aj tomu, akú rolu v tom hrajú byrokracie, médiá či volebné cykly a budeme diskutovať o príkladoch z dejín, ktoré nám to pomôžu lepšie pochopiť.

Budeme pritom ilustrovať všetky tieto koncepty cez praktické príklady, vrátane video-dokumentov, reportáží či aj komediálnych seriálov ilustrujúcich koncepty, ktoré budeme študovať.

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorým záleží na veciach verejných, chceli by im lepšie rozumieť, pripadne sa na nich niekedy v budúcnosti podieľať. Nepotrebujete žiadne predchádzajúce znalosti, aj keď záujem o dejiny, politiku či pasívna znalosť angličtiny budú určite užitočné.

Jakub Dovčík

Jakub rád číta a premýšľa o tom, ako sa dá zo Slovenska urobiť krajina, ktorá dokáže poskytnúť kvalitný život a príležitosti pre všetkých, bez ohľadu na to, kde sa narodia. Vyštudoval technologickú politiku v Cambridge, rozvojovú ekonómiu a antropológiu v Londýne a dve letá tiež strávil v Číne – na univerzitách v Pekingu a Šanghaji, kde nachádzal až príliš veľa relevancie pre slovenský kontext v literatúre z devätnásteho storočia. Po škole sa vrátil pracovať pre slovenský Úrad vlády, kde rozbiehal vládny útvar zodpovedný za technologickú a inovačnú politiku a pracoval v kancelárii predsedu vlády. Po troch rokoch sa vrátil do Londýna, kde pracuje v think-tanku zameranom na podporu politických lídrov v stratégii a implementácii ich agendy. Vo voľnom čase Jakub rád číta, behá, chodí po horách a občas píše do slovenských novín.

Turnus C

(Meta)fyzika prostoru a času

Matěj Krátký

Aplikovaná sociológia

Nina Fabšíková

Digitální design

Johana Šperlová

Dokumentárny film (prakticky aj teoreticky)

Ľuboš Perniš

EU a její sousedé

Vojtěch Hons

Jedy pohledem medicíny a historie

Theodora Voráčková

Ľudia a moc v politike

Jakub Dovčík

Migrace, hranice, Evropa

Veronika Dvorská

O AI prakticky

Václav Maixner

Postav si raketu!

Lukáš Málek

Právo v kontexte

Emil Hodál

Psychosociální intervence

Julie Kraupnerová

Tvořit architekturu

Martina Kesslová

Udržitelná energetika

Antonín Šámal

Výskum vedomia vo vedách mysle – praktický úvodný kurz

Flávia Lujza Csiky