Ľudia a moc v politike

Prečo veľa snáh o zlepšovanie fungovania spoločnosti alebo štátu zlyháva? Prečo aj vlády zo silným mandátom, populárni prezidenti či početné spoločenské hnutia nedokážu dosiahnuť reformy, ktoré by chceli a ktoré často sľubujú svojim voličom a voličkám? Ako funguje reálna moc v štáte a ako ju využiť pre verejné blaho?

Tento kurz bude spájať zamyslenia sa nad teóriami moci a jej nositeľov z pohľadov politickej teórie či politickej antropológie, no tiež politickej reality.

Najprv pozrieme na to, ako vyzerá vyzerá fungovanie štátu – v stredoeurópskom či anglosaskom prostredí – a potom sa pozrieme na to, ako fungujú niektoré procesy, ktoré vytvárajú politiky ovplyvňujúce životy bežných ľudí. Budeme sa venovať aj tomu, akú rolu v tom hrajú byrokracie, médiá či volebné cykly a budeme diskutovať o príkladoch z dejín, ktoré nám tieto témy pomôžu lepšie pochopiť.

Počas kurzu budeme veľa diskutovať, ale témy si priblížime aj krátkymi videami a tiež na záver spoločnou negociáciou, ktorá nám priblíži niektoré aspekty fungovania parlamentov.

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorým záleží na veciach verejných, chceli by im lepšie rozumieť, pripadne sa na nich niekedy v budúcnosti podieľať. Nepotrebujete žiadne predchádzajúce znalosti, aj keď záujem o dejiny, politiku či pasívna znalosť angličtiny budú určite užitočné.

Jakub Dovčík

Jakub rád číta a premýšľa o tom, ako sa dá zo Slovenska urobiť krajina, ktorá dokáže poskytnúť kvalitný život a príležitosti pre všetkých, bez ohľadu na to, kde sa narodia. Vyštudoval technologickú politiku v Cambridge, rozvojovú ekonómiu a antropológiu v Londýne a dve letá tiež strávil v Číne – na univerzitách v Pekingu a Šanghaji, kde nachádzal až príliš veľa relevancie pre slovenský kontext v literatúre z devätnásteho storočia. Po škole nastúpil na analytickú jednotku slovenského Úradu vlády, neskôr pomáhal rozbiehať vládny útvar zodpovedný za technologickú a inovačnú politiku a dnes pracuje v kancelárii predsedu vlády. Vo voľnom čase Jakub veľa číta biografie amerických prezidentov, rád chodí po horách, občas píše do slovenských novín a skúša Ottolenghiho recepty.

Turnus B

Ako trénovať debatu

Stanislav Jozef Krištofík

Data Science

Martin Bucháček

Debatovanie

Stanislav Jozef Krištofík

Dokumentárny film a antropológia

Patrícia Barbora Šebíková

Genderová ekonomie

Linda Kunertová

Imunológia

Nicole Kocúrová

Informatika – O co jde a jak sám začít

Vojta Crha

Ľudia a moc v politike

Jakub Dovčík

Matematika: relácie a zobrazenia

Tinka Kalašová

Medzinárodné zločiny a ich právo

Lenka Božiková

Politická filozofie

Kateřina Cohnová

Praktická první pomoc

Theodora Voráčková

Praktický kurz biomedicinského inženýrství

Jakub Zálešák

Psychologie člověka

Marie Polášková

Salsa

Nicole Kocúrová

Školství a vzdělávání v mezioborovém pojetí

Štěpán Kment

Vojna a právo

Michal Neusch

Ženy, zdraví a ženská práva

Zuzi Hellerová