Produktový design zaměřený na člověka

Co má správný inženýr a konzultant společného? Oba jsou schopni skvěle porozumět problému, jenž jejich cílová skupina či jedinec čelí, navrhnout řešení otestovat ho a přijít s jeho konkrétní podobou.

Během tohoto kurzu si projdeme zásady řešení problémů dle inženýrských standardů, které budete moci aplikovat ve výrobě, pro svoje projekty a bastlení, ale i přeneseně v práci s komunitami a řešení jejich problémů, např. při řešení společesnkých situací. (Opravdu, správné disciplíny od sebe nemají daleko).

Celá výuka bude probíhat velmi prakticky, na řešení konkrétního problému, jenž identifikujeme v dotaznících a v prvních dvou hodinách, ve zbývajícím čase pak řešení navrhneme, vyrobíme a odprezentujeme klíčovým aktérům.

Na konci kurzu budete schopni:
– Indentifikovat problém nebo příležitost k řešení
– Provést strukturovaný rozhovor
– Navrhnout řešení problému ve skupině i individuálně
– Vyrobit a otestovat minimální prototyp
– Použít metody vhodné k řešení problému dle inženýrských nebo designerských zásad

Z výrobních procesů budete moci nakouknout k (dle zájmu a zaměření skupiny):
– Použítí 3D tisku
– Základům 3D modelování
– Pájení a návrhu plošných spojů

Kurz je intenzivní, s dobrovolnou částí ve volných hodinách dle zájmu, ale nevužaduje žádné speciální předpoklady. Je vhodný jak pro budoucí studenty umění, tak pro budoucí inženýry.

Vloni jsme například vyrobili lampičku na míru Discover studentům, naučili jsme se 3D tisk, pájet, jak fungují baterie, ale i jak provést rozhovor s budoucím klientem a zjistit jeho skutečné potřeby.

Jakub Zálešák

Jakub pracuje jako Výzkumný inženýr pro firmu Gowerlabs, kde úspěšně vloni postavil mozkový implantát pro studium Parkinsonovy choroby na prasečím modelu. Krom toho také momentálně studuje na ČVUT, kde se učí jak být lepším projektovým manažerem inovací. Bakaláře už má, a to z University College London, kde krom jeho studia medicínské fyziky rozvážel pizzu, učil debatu a vedl pájecí workshopy pro Inženýry bez hranic. V současné době ho nejvíce baví 3D Tisk, produktový design, bouldering a územní plánování. Jeho oblíbený tip an konverzaci je, když mu povíte o tom, co jste naposledy postavili, o kvalitní knize či obskurním filmu, který byste mu doporučili.