Prihlás sa!

Od prihlásenia sa na Letnú akadémiu Discover ťa delí už len pár krokov! Prečítaj si informácie nižšie a pokračuj na stránku, tešíme sa!

Už si vyplnil/a prihlášku a ideš ju skontrolovať? Klikni sem:

Si registrovaný/á a chceš viac informacií:

O prihláške

Prihlášku môžeš začať tu: REGISTRÁCIA
Predtým si, prosím, prečítaj nasledovné informácie.

Prihlášku môžeš začať tu: REGISTRÁCIA Predtým si, prosím, prečítaj nasledovné informácie.

V SKRATKE:

 • Si stredoškolák*čka so záujmom objavovať a rozvíjať sa bez ohľadu na školské výsledky.
 • Základný poplatok je 269-329 EUR (záleží od konkrétneho turnusu, ale môžeš požiadať o štipendium alebo zaplatiť vyššiu sumu, aby si umožnil*a účasť na Discoveri aj iným!
 • Tvoja prihláška je bezplatná, o platbu budeš požiadaný*á po vyhodnotení prihlášky.
 • Žiadosti sa vyhodnocujú vždy 15. dňa v mesiaci a rozhodnutie dostaneš do dvoch až troch týždňov.

PRIHLÁŠKU MÔŽEŠ PODAŤ, AK SI:

 • Študentom ktorejkoľvek českej, slovenskej alebo zahraničnej strednej školy, ktorý/á maturuje v rokoch 2023 až 2026 (2027 pre bilingválne stredné školy).
 • Máš aspoň 15 rokov.

PREČO HĽADÁME PRÁVE TEBA?

 • Máš hlbší záujem o témy preberané na našich kurzoch,
 • chuť stráviť týždeň svojho leta na nezabudnuteľnej letnej akadémii,
 • a schopnosť vyjadriť vlastný názor a ochotu počúvať názory iných.

ÚSPECH TVOJEJ PRIHLÁŠKY NIE JE PODMIENENÝ:

 • známkami v škole,
 • či si sa v minulosti zúčastnil*a Letnej akadémie Discover,
 • či si prvák*čka alebo maturant*ka,
 • či si môžeš dovoliť zaplatiť plnú výšku poplatku za prihlášku,
 • či prihlášku vyplníš v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

Prihlasovacie termíny

TURNUSY

Každý turnus má kapacitu 70 – 90 študentov.

Kvôli vysokému dopytu je teraz turnus #E tiež medzinárodný. Záujemcom o medzinárodný turnus odporúčame #E, kde je väčšia šanca na prijatie.

Turnus A

voľné miesta


 21.–28. 7.

Turistický ráj (SK)

Turnus B

voľné miesta

Turnus C

voľné miesta


11.–18. 8.
PT Javorina (SK)

Turnus D

posledné miesta

International
11.–18. 8.
Svatý Jan pod Skalou (CZ)

Turnus E

voľné miesta

international, themed
18.–25. 8.
Hostačov (CZ)

Poplatok a štipendia

MÔŽEŠ POŽIADAŤ O PLNÉ ŠTIPENDIUM ALEBO O ZNÍŽENÝ POPLATOK DO 220 EUR (6499 Kč).

Priebeh výberu

Všetci prihlásení vyplňujú prihlášky, ktorá má tri časti. V prvej si zvolíš turnusy a kurzy, v druhej odpovieš na 3 jednoduché otázky, a v poslednej vyplníš osobné údaje a svoju výšku poplatku.

Tvoje odpovede budú anonymizované a posúdené dvoma hodnotiteľmi*kami, ktorí*ré ich obodujú a prípadne uvedú komentár, aby svoje hodnotenie objasnili. Naši skvelí hodnotitelia*ľky sa pri hodnotení pozerajú iba na to, ako si odpovedal na tieto tri otázky, nie ako boli Tvoje odpovede štrukturované alebo akú stranu si zaujal. Zaujíma nás, či si o svojej voľbe premýšľal*a, prečo ťa zaujíma práve tebou vybraný kurz, a čo hralo rolu pri tvojom rozhodovaní. Discover je o učení sa novým veciam a my len chceme vidieť, že máš pre danú tému nadšenie.

Údaje z hodnotenej časti sú rozhodujúce pre Tvoj výber na Letnú akadémiu Discover, pričom toto hodnotenie prebieha separátne v rámci turnusu – teda prihlásený*á na Turnus C nie je porovnávaný*á s prihláškou na Turnus D. To sa stane len v tom prípade, ak sú presunutí na rovnaký turnus.

PRI HODNOTENÍ SLEDUJEME SPLNENIE NASLEDOVNÝCH KRITÉRIÍ:

 • Odpovedal*a si na otázku v plnom rozsahu a vysvetlil*a si svoje odpovede

Presne tak. Stačí splniť túto podmienku a účasť na Discoveri máš takmer zaručenú. Nezabudni však, že kapacita je obmedzená a neskoršie prihlásenie sa môže znamenať, že tebou vybraný turnus bude obsadený. V takom prípade nezúfaj, pomôžeme Ti nájsť alternatívu.

Približne do 2 – 3 týždňov po ukončení prihlasovacieho kola dostaneš rozhodnutie o tvojej prihláške, ktoré bude dostupné na Log-in portáli a v zaslanom e-maili, ktorý bude doplnený o informácie o platbe a ďalšie pokyny v prípade, že budeš úspešný*á.

Neúspešná prihláška na primárny turnus

Prihláška môže byť vyhodnotená ako neúspešná z dvoch dôvodov – nesplnila kritériá hodnotenia v požadovanej kvalite, kapacita primárneho turnusu je nedostatočná alebo z obidvoch dôvodov. Keďže si však vyberáš dva turnusy, ponúkneme Ti alternatívy:

 1. WAITING LIST

Na zoznam náhradníkov budeš zaradený, ak bola tvoja prihláška úspešná, ale turnus je obsadený a ty si si túto možnosť vybral*a ako alternatívu. Waiting list funguje tak, že čakáš, kým sa niekto z tvojho preferovaného turnusu odhlási/preloží. V tomto prípade zaujmeš jeho/jej miesto, ak si bol*a na waiting liste najvyššie.

Všetkým prihláseným uchádzačom*kám, ktorí sú na čakacom zozname, poskytneme do konca júna aktuálne informácie o stave ich prihlášky.

Upozornenie: Waiting list funguje dynamicky. To znamená, že pokiaľ si bol*a na prvom mieste, t. j. najvyššie, môže sa stať, že Ťa niekto predbehe. Stane sa to v prípade, že má jeho*jej prihláška vyššie hodnotenie. Neboj sa, zohľadňuje sa aj časový charakter, a ak čakáš napríklad od januára, niekto z mája ťa len ťažko predbehne.

Ak je waiting list plný, kontaktujeme o tom čakateľa*ku, ktorý sa môže počas čakania presunúť na iný turnus.

 1. PRESUN NA SEKUNDÁRNY TURNUS:

Sekundárny turnus má slúžiť ako alternatíva, ktorej sa budeš môcť zúčastniť, ak sa nebudeš môcť zúčastniť primárneho turnusu. Ak si v prihláške uviedol*a sekundárny turnus a prihláška bola dobre vyhodnotená, bude ti tam automaticky ponúknuté miesto. Potom sa môžeš rozhodnúť, či toto miesto prijmeš, budeš zaradenýna waiting list alebo sa pokúsiš znova prihlásiť na primárny turnus.

 1. OPÄTOVNÉ PODANIE PRIHLÁŠKY

V prípade, že prihláška zaslaná v januári až apríli bola neúspešná, môžeš ju opraviť a opätovne podať v ďalších prihlasovacích oknách, pričom faktor opätovného podania sa nebude brať do úvahy (takže prihlášku môžeš v nepriaznivých podmienkach podať opätovne až štyrikrát).

Vyplnenie prihlášky

PRI ODPOVEDIACH NA NASLEDUJÚCE OTÁZKY ODPORÚČAME RIADIŤ SA NASLEDUJÚCIMI KRITÉRIAMI

Otázky nám majú pomôcť dozvedieť sa viac o tebe a o tvojej motivácii podať prihlášku do programu Discover. Odpovedaj úprimne a svojim myšlienkam daj jasnú štruktúru a stručný obsah. Neexistujú žiadne nesprávne odpovede! Na každú otázku máš maximálny limit 200 slov. 

Ak si nie si istý*a, ako odpovedať na otázku, odporúčame Ti pozrieť si našu webovú stránku. O pomoc môžeš požiadať aj kamarátov*ky, ktorí sa už Discoveru zúčastnili, alebo nás – stačí nám napísať na discover@discover.sk.

ČAKAJÚ ŤA 3 JEDNODUCHÉ OTÁZKY:

 • Čo ťa motivuje prihlásiť sa na Discover 2024?
 • Prečo si si vybral*a práve tieto kurzy?

Vyber si jednu z nasledujúcich osobných otázok:

 • Ako by ťa opísali tvoji kamaráti? 
 • Aký je tvoj najväčší sen?
 • Keby si bol*a vynálezcom, čo by si chcel*a vynájsť?
 • Je rozdiel medzi podvádzaním pri teste v škole a braním úplatkov?
 • Keby si bol*a budovou, akou budovou by si bol*a

Tieto otázky slúžia na to, aby sme sa dozvedeli viac o tvojej motivácii prihlásiť sa na Discover a lepšie spoznali spôsob tvojho premýšľania.

Držíme ti palce!

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽEŠ NA STRÁNKE REGISTRÁCIA.