Prihlás sa!

Si tu po prvýkrát a chceš sa prihlásiť? Prečítaj si informácie nižšie a pokračuj na stránku:

Už si vyplnil/a prihlášku a ideš ju skontrolovať? Klikni sem:

Si registrovaný/á a chceš viac informacií:

O prihláške

Prihlášku môžeš začať tu: REGISTRÁCIA
Predtým si, prosím, prečítaj nasledovné informácie.

Prihlášku môžeš začať tu: REGISTRÁCIA Predtým si, prosím, prečítaj nasledovné informácie.

V SKRATKE:

 • Si študentom/kou strednej školy so záujmom objavovať a rozvíjať sa bez ohľadu na školské výsledky.
 • Základný poplatok je 290 EUR, môžeš požiadať o štipendium alebo zaplatiť vyššiu sumu.
 • Tvoja prihláška je bezplatná, o platbu budeš požiadaný/á až po vyhodnotení tvojej prihlášky.
 • Žiadosti sa vyhodnocujú 15. každý mesiac a rozhodnutie dostaneš do konca daného mesiaca.

MÔŽEŠ SA PRIHLÁSIŤ, AK SI:

 • študent akejkoľvek českej, slovenskej alebo zahraničnej strednej školy s maturitou v rokoch 2023 až 2026 (2027 pre bilingválne stredné školy).

PREČO HĽADÁME PRÁVE TEBA? MÁŠ:

 • hlbší záujem o témy, ktoré sa preberajú v našich kurzoch,
 • túžbu stráviť týždeň svojho leta na nezabudnuteľnej letnej akadémii,
 • schopnosť vyjadriť vlastný názor a ochotu počúvať názory iných.

O ÚSPECHU PRIHLÁŠKY NEROZHODUJÚ:

 • známky v škole,
 • či si sa v minulosti zúčastnil/a letnej akadémie,
 • či si prvák/čka alebo maturant/ka,
 • či si môžeš dovoliť zaplatiť celú sumu účastníckeho poplatku,
 • či vyplníš prihlášku v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

Prihlasovacie termíny

LAST CALL
POSLEDNÉ MIESTA NA TURNUSOCH C A E!
Prihlás sa ešte dnes a do týždňa budeš vedieť, či máš miesto.

Poplatok a štipendia

290 EUR
Základná suma
290 EUR a viac
Pomôž Discoveru rásť

Môžeš požiadať o štipendium v plnej výške alebo o možnosť znížených poplatkov vo výške od 60 do 220 EUR.

Letná akadémia Discover je nezisková aktivita, ale je spoplatnená. Okrem ubytovania, stravy a zásob musíme zaplatiť aj náklady na propagáciu, administratívu a náklady na organizačný tím vrátane jeho prípravy a cestovania. Žiadny z organizátorov nedostáva honorár. Keď sme všetky tieto náklady vydelili očakávaným počtom účastníkov, vyšlo nám 290 eur.

Nenechaj sa odradiť od podania žiadosti, ak sa obávaš, že nebudeš môcť zaplatiť niektorý z možných poplatkov. Registrácia je bezplatná a v odôvodnených prípadoch sme vyčlenili prostriedky na zníženie poplatku.Študentom a študentkám ponúkame štipedium v plnej výške ako aj možnosť znížených poplatkov vo výške od 60 do 220 EUR. Prosíme, uveď dôvod prečo žiadaš o zníženie účastníckeho poplatku. Mal(a) by si popísať čo najkonkrétnejšie:

 • Tvoju rodinnú situáciu
 • Zamestanie tvojich rodičov/zákonných zástupcov (bez uvedenia príjmov)
 • Nečakané výdavky

Aj napriek tomu, že ti to môže prísť ako zásah do tvojho súkromia, tieto informácie sú pre nás nevyhnutné pri spravodlivom udeľovaní štipendií, samozrejme sa o týchto dôvodoch nikto nedozvie a budú odstránené ihneď po ich vyhodnotení. Ber prosím na vedomie, že tvojej žiadosti nemusí byť vyhovené, avšak našou snahou je vyhovieť každému, komu by výška účastníckeho poplatku bránila v účasti na Discoveri a kto si o štipendium požiada včas, a to najneskôr do 1. mája. Pokiaľ ale tento dátum nestihneš, a aj tak sa budeš chcieť uchádzať o štipendium, napíš prosím email na liza.mrackova@discover.sk.

Až úspešné prihlášky vyzveme, aby uhradili poplatok na účet Slovenskej debatnej asociácie (detaily nájdeš na stránke Pre registrovaných). Ak do stanoveného termínu poplatok neuhradíš, prípadne sa nedohodneme na odklade, uvoľňuješ svoje miesto na letnej akadémii.

turnusy

Každý turnus má kapacitu 60 – 80 študentov. 

Turnus A

kapacita naplnená


23. 7. – 30.7.
Hostačov, CZ

Turnus B

kapacita naplnená


30. 7. – 6. 8.
Planinka, SK

Turnus C

voľné miesta

Zážitkový 
6. 8. – 13. 8.
Planinka, SK

Turnus D

kapacita naplnená

International
6. 8. – 13. 8.
Sv. Jan pod Skalou CZ

Turnus E

voľné miesta

TEMATICKÝ
13. 8. – 20. 8.
Hostačov CZ

Priebeh výberu

Všetci prihlásení vypĺňajú prihlášku, ktorá má tri časti. V prvej si zvolíš turnusy a kurzy, v druhej odpovieš na 3 jednoduché otázky a v poslednej vyplníš osobné údaje a svoju výšku poplatku.

Údaje z hodnotenej časti sú rozhodujúcimi pre Tvoj výber na Letnú akadémiu Discover, pričom toto hodnotenie prebieha separátne v rámci turnusov – teda prihlásený/á na Turnus C nie je porovnaný/á s prihláškou na Turnus D. To sa stane iba ak sú presunutí na rovnaký turnus.

Naši skvelí hodnotitelia a hodnotiteľky sa pri hodnotení pozerajú iba na to, ako si odpovedal na tieto tri otázky, nie ako boli Tvoje odpovede štrukturované alebo akú pozíciu si zaujal. Chceme vidieť úprimný záujem, predstavy a schopnosť vyjadriť svoje myšlienky.

PRI HODNOTENÍ SLEDUJEME SPLNENIE NASLEDOVNÝCH KRITÉRIÍ:

 • Odpovedal si alebo odpovedala si na zadanú otázku v plnom rozsahu a vysvetlil alebo vysvetlila svoje odpovede

Presne tak. Stačí splniť túto podmienku a účasť na Discoveri máš takmer istú. Nezabúdaj ale, že kapacity sú obmedzené a prihlásiť sa neskôr môže znamenať, že Tebou vybraný turnus bude plný. V takom prípade nezúfaj, pomôžeme Ti nájsť alternatívu.

V polovici mesiaca po ukončení prihlasovacieho kola dostaneš Rozhodnutie o Tvojej prihláške, ktoré bude dostupné na Log-in portále aj v zaslanom maili, ktorý bude v prípade Tvojho úspechu doplnený o informácie ohľadom platby a budúcich pokynoch.

Neúspešná prihláška na primárny turnus

Prihláška môže byť neúspešná z dvoch dôvodov – nesplnila hodnotiace kritérium v požadovanej kvalite, kapacity primárneho turnusu nie sú dostatočné alebo oboje. Keďže si ale volíš dva turnusy, sú Ti ponúknuté alternatívy: 

1. WAITING LIST

V prípade tejto možnosti budeš zaradený/á na zoznam čakateľov, ktorí nahradia tých, ktorí sa z turnusu odhlásili. Môže sa tak stať po dvoch týždňoch alebo dokonca niekoľko dní pred začiatkom turnusu.Zo zoznamu čakateľov študentov a študentky dopĺňame na základe dvoch kritérii, a to podľa toho kedy bola podaná prihláška a podľa počtu udelených bodov za prihlášku. Finálnu informáciu o tom či sa pre teba uvoľnilo miesto a budeš môcť ísť na turnus, na ktorom si na zozname čakateľov, ti dáme do 18. júna.

Ak je zoznam čakateľov preplnený, kontaktujeme čakateľov/ky o tejto skutočnosti a môžu sa presunúť na sekundárny turnus,  kým čakajú.

2. PRESUN NA SEKUNDÁRNY TURNUS

Sekundárny turnus má slúžiť ako alternatíva, ktorej sa môžeš zúčastniť, ak sa nemôžeš zúčastniť primárneho turnusu. Sekundárny turnus by mal mať v čase prihlásenia väčšiu kapacitu. Na sekundárny turnus sa môžeš presunúť buď automaticky alebo manuálne a to aj v prípade, že nebudeš vybratý či vybratá na svoj primárny turnus a sekundárny turnus Ti bude z rôznych príčin vyhovovať viac. V oboch prípadoch je prihláška spracovaná s ostatnými prihláškami na sekundárny turnus v mesiaci, kedy sa táto zmena udiala (automaticky v mesiac prihlásenia, manuálne kedykoľvek od momentu prihlásenia).

V prípade neúspechu prihlášky na sekundárny turnus si automaticky umiestnený alebo umiestnená na Waiting list sekundárneho turnusu.

3. OPAKOVANIE PRIHLÁŠKY

V prípade, že prihláška odoslaná v januári až apríli bola neúspešná (či na primárny alebo aj sekundárny turnus), môžeš si ju opraviť a znovu odoslať v ďalších prihlasovacích oknách, pričom faktor opakovania nebude braný do úvahy (prihlášku teda môžeš za nepriaznivých okolností odoslať až 4-krát).

Vyplnenie prihlášky

PRI ODPOVEDIACH NA NASLEDUJÚCE OTÁZKY ODPORÚČAME DODRŽIAVAŤ TIETO KRITÉRIÁ:

 • Otázky slúžia na to aby sme sa mohli dozvedieť viac o tvojej motivácii prihlásiť sa na Discover a počuť tvoj názor na vybrané výroky.Odpovedaj úprimne a daj svojim myšlienkam jasnú štruktúru a stručný obsah. Na každú otázku máš limit minimálne 95 slov a maximálne 200 slov. 
 • Ak si nevieš rady s odpoveďou na otázku, odporúčame ti, aby si sa informoval/a na našej webovej stránke. Môžeš požiadať o pomoc aj kamarátov a kamarátky, ktoré sa už Discoveru zúčastnili, alebo nás – stačí nám napísať na discover@discover.sk.

ČAKAJÚ NA VÁS 3 JEDNODUCHÉ OTÁZKY:

 • Čo ťa motivovalo prihlásiť sa na letnú akadémiu Discover 2023?
 • Prečo si si vybral/a tieto štyri kurzy?
 • Vyber si jeden z nasledujúcich výrokov, zamysli sa nad ním, skús si na neho vytvoriť názor a vysvetli, prečo si si ho zvolil/a. Pozn. s výrokom nemusíš súhlasiť, môžeš mu ako oponovať, tak aj zaujať neutrálne stanovisko.
 1. Technológie nemajú pozitívny vplyv na vzdelávací proces.
 2. Občianska angažovanosť študentov by mala byť verejne podporovaná.
 3.  Zvyšovanie diverzity a inklúzie nevedie k zlepšeniu v spoločnosti.
 4. Digitálna gramotnosť je zručnosť budúcnosti.

Chceme zdôrazniť, že žiadna otázka nemá správnu odpoveď a cesta je v tomto prípade dôležitejšia ako cieľ. Na základe tvojich odpovedí by sme ťa chceli čo najlepšie spoznať.

Držíme palce!

Prihlásiť sa môžeš na stránke Registrácia.