Prihlás sa!

Si tu po prvýkrát a chceš sa prihlásiť? Prečítaj si informácie nižšie a pokračuj na stránku:

Už si vyplnil/a prihlášku a ideš ju skontrolovať? Klikni sem:

Si registrovaný/á a chceš viac informacií:

O prihláške

Prihlášku môžeš začať tu: REGISTRÁCIA
Predtým si, prosím, prečítaj nasledovné informácie.

Prihlášku môžeš začať tu: REGISTRÁCIA Predtým si, prosím, prečítaj nasledovné informácie.

V skratke:

 • Si stredoškolák alebo stredoškoláčka so záujmom spoznávať a rozvíjať sa bez ohľadu na výsledky v škole.
 • Prihlasovanie na turnusy #C, #D a #E je teraz uzavreté, silne odporúčame s prihláškami na #A a #B neotáľať
 • Základný poplatok je 260 eur, môžeš požiadať o štipendium alebo zaplatiť vyššiu sumu.
 • Prihlášku podávaš zadarmo, k platbe Ťa vyzveme až po jej vyhodnotení.
 • Prihlášky hodnotíme na mesačnej báze a rozhodnutie sa dozvieš vždy 15. ďalší mesiac.

Prihlásiť sa môžeš, ak si:

 • študentom alebo študentkou akejkoľvek českej, slovenskej alebo zahraničnej strednej školy s rokom maturity od 2022 do 2025 (2026 pre bilingválne gymnáziá).

Prečo hľadáme práve teba? Máš:

 • hlbší záujem o témy, ktorým sa venujú naše kurzy,
 • chuť stráviť týždeň svojho leta na nezabudnuteľnej letnej akadémii,
 • schopnosť prejaviť vlastný názor a ochotu počúvať názory ostatných.

O úspechu prihlášky nerozhodujú:

 • známky v škole,
 • či si sa už zúčastnil/a letnej akadémie v minulosti,
 • či si prvákom alebo maturantom,
 • či si môžeš dovoliť zaplatiť plnú sumu účastníckeho poplatku,
 • či prihlášku vyplníš v češtine alebo slovenčine.

Prihlasovacie termíny

Prihlasovanie ukončené.

Poplatok a štipendia

260 EUR
Základná suma
260 EUR a viac
Pomôž Discoveru rásť

Možnosť požiadať o štipendium vo výške až 220 eur.

Letná akadémia Discover je síce nezisková aktivita, ale aj tak niečo stojí. Okrem Tvojho ubytovania, stravy a pomôcok potrebujeme zaplatiť aj propagáciu, administratívu a náklady organizačného tímu, vrátane ich prípravy a cesty. Nikto z organizátoriek a  organizátorov nedostáva honorár. Keď sme vydelili všetky tieto náklady očakávaným počtom účastníčok a účastníkov, dostali sme sa k sume 260 eur.

Nenechaj sa odradiť od podania prihlášky, ak sa obávaš, že nevieš zaplatiť ani jeden z možných poplatkov. Prihláška je zadarmo a máme vyčlenené prostriedky na zníženie poplatku v odôvodnených prípadoch. Prosíme, uveď dôvod prečo žiadaš o zníženie účastníckeho poplatku. Tá by mala obsahovať

 • Tvoju rodinnú situáciu 
 • Zamestanie Tvojich rodičov/opatrovníkov (bez uvedenia príjmov)
 • Nečakané výdavky 

Aj napriek tomu, že ti to môže prísť ako zásah do Tvojho súkromia, o týchto dôvodoch sa nikto nedozvie a budú odstránené ihneď po ich vyhodnotení. 

Ber prosím na vedomie, že Tvojej žiadosti nemusí byť vyhovené.

Až úspešné prihlášky vyzveme, aby uhradili poplatok na účet Slovenskej debatnej asociácie (detaily nájdeš na stránke Pre registrovaných). Ak do stanoveného termínu poplatok neuhradíš, prípadne sa nedohodneme na odklade, uvoľňuješ svoje miesto na letnej akadémii.

Zostávajúce kapacity turnusov

Každý turnus má kapacitu 72 – 80 študentov. Z toho voľných miest zostáva:

Turnus A

prihlasovanie ukončené


30. 7. – 6.8.
Nesměř CZ

Turnus B

prihlasovanie ukončené

tematický
31. 7. – 7. 8.
Sv. Jan pod Skalou CZ

Turnus C

prihlasovanie ukončené


7. 8. – 14. 8.
Planinka SK

Turnus D

prihlasovanie ukončené

International
7. 8. – 14. 8.
Sv. Jan pod Skalou CZ

Turnus E

prihlasovanie ukončené


21. 8. – 28. 8.
Křižanov CZ

Priebeh výberu

Všetci prihlásení vypĺňajú prihlášku, ktorá má tri časti. V prvej si zvolíš turnusy a kurzy, v druhej odpovieš na 3 jednoduché otázky a v poslednej vyplníš osobné údaje a svoju výšku poplatku. 

Údaje z hodnotenej časti sú rozhodujúcimi pre Tvoj výber na Letnú akadémiu Discover, pričom toto hodnotenie prebieha separátne v rámci turnusov – teda prihlásený/á na Turnus C nie je porovnaný/á s prihláškou na Turnus D. To sa stane iba ak sú presunutí na rovnaký turnus.

Naši skvelí hodnotitelia a hodnotiteľky sa pri hodnotení pozerajú iba na to, ako si odpovedal na tieto tri otázky, nie ako boli Tvoje odpovede štrukturované alebo akú pozíciu si zaujal. Chceme vidieť úprimný záujem, predstavy a schopnosť vyjadriť svoje myšlienky.

PRI HODNOTENÍ SLEDUJEME SPLNENIE NASLEDOVNÝCH KRITÉRIÍ:

 • Odpovedal si alebo odpovedala si na zadanú otázku v plnom rozsahu a vysvetlil alebo vysvetlila svoje odpovede

Presne tak. Stačí splniť túto podmienku a účasť na Discoveri máš takmer istú. Nezabúdaj ale, že kapacity sú obmedzené a prihlásiť sa neskôr môže znamenať, že Tebou vybraný turnus bude plný. V takom prípade nezúfaj, pomôžeme Ti nájsť alternatívu.

V polovici mesiaca po ukončení prihlasovacieho kola dostaneš Rozhodnutie o Tvojej prihláške, ktoré bude dostupné na Log-in portále aj v zaslanom maili, ktorý bude v prípade Tvojho úspechu doplnený o informácie ohľadom platby a budúcich pokynoch.

Neúspešná prihláška na primárny turnus

Prihláška môže byť neúspešná z dvoch dôvodov – nesplnila hodnotiace kritérium v požadovanej kvalite, kapacity primárneho turnusu nie sú dostatočné alebo oboje. Keďže si ale volíš dva turnusy, sú Ti ponúknuté alternatívy: 

1. WAITING LIST

V prípade tejto možnosti si umiestnený alebo umiestnená na zoznam čakateľov, ktorí môžu nahradiť odhlásených z turnusu. To sa môže stať po dvoch týždňoch ale aj niekoľko dní pred začiatkom turnusu. 

Ľudia v tomto zozname sa nemusia posúvať nutne hore – v prípade, že na Waiting liste je čakateľ z januára a ďalšia čakateľka sa pridá v marci, môže byť v závislosti od hodnotenia prihlášky umiestnená pred čakateľa z januára. Čakateľ z januára totiž síce získava bonusové body za dobu strávenú na Waiting liste (k tým, čo obdržal za prihlášku), čakateľka z marca môže ale stále získať viac. Tento scenár je ukážkový a nemusí nutne reflektovať skutočnosť.

V prípade preplneného Waiting listu kontaktujeme čakateľov a čakateľky o tejto skutočnosti, pričom sa počas celej doby čakania môžu presunúť na sekundárny turnus.

2. PRESUN NA SEKUNDÁRNY TURNUS

Sekundárny turnus má slúžiť ako alternatíva, ktorej sa môžeš zúčastniť, ak sa nemôžeš zúčastniť primárneho turnusu. Sekundárny turnus by mal mať v čase prihlásenia väčšiu kapacitu. Na sekundárny turnus sa môžeš presunúť buď automaticky alebo manuálne a to aj v prípade, že nebudeš vybratý či vybratá na svoj primárny turnus a sekundárny turnus Ti bude z rôznych príčin vyhovovať viac. V oboch prípadoch je prihláška spracovaná s ostatnými prihláškami na sekundárny turnus v mesiaci, kedy sa táto zmena udiala (automaticky v mesiac prihlásenia, manuálne kedykoľvek od momentu prihlásenia).

V prípade neúspechu prihlášky na sekundárny turnus si automaticky umiestnený alebo umiestnená na Waiting list sekundárneho turnusu.

3. OPAKOVANIE PRIHLÁŠKY

V prípade, že prihláška odoslaná v januári až apríli bola neúspešná (či na primárny alebo aj sekundárny turnus), môžeš si ju opraviť a znovu odoslať v ďalších prihlasovacích oknách, pričom faktor opakovania nebude braný do úvahy (prihlášku teda môžeš za nepriaznivých okolností odoslať až 4-krát).

Vyplnenie prihlášky

Na prihlásenie použi formulár v odkaze nižšie. Svoju pozornosť sústreď na výber kurzov a hodnotené otázky.

PRI ODPOVEDIACH NA NE ODPORÚČAME DODRŽAŤ NASLEDOVNÉ KRITÉRIÁ:

 • Odpovedaj úprimne a svojim myšlienkam daj jasnú štruktúru a výstižný obsah. Očakávame, že 50-100 slov bude stačiť, avšak horný limit je 150 slov. Aj keď hodnotíme iba obsah, hodnotiteľom pomôže, ak budú rozumieť všetkému,
 • Ak sa trápiš s odpoveďou na otázku, odporúčame Ti nájsť informácie na našej web stránke. Nápomocní môžu byť aj kamaráti a kamarátky, ktorí sa už Discoveru zúčastnili alebo aj my – stačí nám napísať na discover@discover.sk 

Rozsah každej otázky je 150 slov. Dolný limit neexistuje, avšak je vysoko pravdepodobné, že krátke odpovede nemusia splniť kritériá.

ČAKAJÚ ŤA 3 JEDNODUCHÉ OTÁZKY:

 1. Čo Ťa motivovalo prihlásiť sa na Letnú akadémiu Discover 2022?
 2. Prečo si si vybral alebo vybrala tieto dva kurzy ako svoje primárne možnosti?
 3. Vyber si jeden z nasledujúcich výrokov, zaujmi k nemu názor a vysvetli, prečo si si ho zvolil/zvolila? Pozn. s výrokom nemusíš súhlasiť, môžeš mu ako oponovať tak aj zaujať neutrálne stanovisko.

Chceme zdôrazniť, že žiadna otázka nemá správnu odpoveď a cesta je v tomto prípade oveľa dôležitejšia, než cieľ. Na základe Tvojich odpovedí by sme Ťa chceli čo najlepšie spoznať.

Držíme palce!

Prihlásiť sa môžeš na stránke Registrácia.