Prihlás sa!

Si tu po prvýkrát a chceš sa prihlásiť? Prečítaj si informácie nižšie a pokračuj na stránku:

Už si vyplnil/a prihlášku a ideš ju skontrolovať? Klikni sem:

Si registrovaný/á a chceš viac informacií:

O prihláške

Prihlášku môžeš začať tu: REGISTRÁCIA Predtým si, prosím, prečítaj nasledovné informácie.

Prihlášku môžeš začať tu: REGISTRÁCIA Predtým si, prosím, prečítaj nasledovné informácie.

Prihlásiť sa môžeš, ak si:

 • študentom alebo študentkou akejkoľvek českej, slovenskej alebo zahraničnej strednej školy s rokom maturity od 2021 do 2024 (2025 pre bilingválne gymnáziá)

Prečo hľadáme práve teba? Máš:

 • hlbší záujem o témy, ktorým sa venujú naše kurzy,
 • vôľu venovať čas príprave pred letnou akadémiou,
 • schopnosť prejaviť vlastný názor a ochotu počúvať názory ostatných.

O úspechu prihlášky nerozhodujú:

 • známky v škole,
 • či si sa už zúčastnil/a letnej akadémie v minulosti,
 • či si môžeš dovoliť zaplatiť plnú sumu účastníckeho poplatku,
 • či prihlášku vyplníš v češtine alebo slovenčine.

Prihlasovacie termíny

Tento rok máme štyri deadliny:

Poplatok

240 eur a menej
NEMÔŽEM SI DOVOLIŤ PLNÚ SUMU
240 EUR
Plná suma
240 EUR a viac
MÔŽEM PRISPIEŤ VIAC, PRETOŽE TO POMÔŽE

Letná akadémia Discover je síce nezisková aktivita, ale aj tak niečo stojí. Okrem Tvojho ubytovania, stravy a pomôcok potrebujeme zaplatiť aj propagáciu, administratívu a náklady organizačného tímu, vrátane ich prípravy a cesty. Nikto z organizátoriek a  organizátorov nedostáva honorár. Keď sme vydelili všetky tieto náklady očakávaným počtom účastníčok a účastníkov, dostali sme sa k sume 240 eur.

Môžeš si vybrať z troch možností:

 1. CHCEM A MÔŽEM ZAPLATIŤ PLNÚ SUMU (240 €). 240 eur pokrýva Tvoje ubytovanie, stravu aj ďalšie náklady za celý týždeň a jeho prípravu. Nič viac a nič menej.
 2. MÔŽEM PRISPIEŤ VIAC, PRETOŽE TO POMÔŽE (270 € a viac). Ak máš tú možnosť, aj pár eur najviac pomôže Discoveru posunúť sa vpred! Až stovka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok každý rok usilovne pracuje na zvýšení kvality Discoveru a tiež na príprave piatich turnusov plných perfektných kurzov a programu. Prostriedky navyše použijeme nielen na realizáciu nových kurzov a programu, ale hlavne na to, aby viacerí študenti a študentky mohli zažiť Discover. Až 20% všetkých skvelých študentov a študentiek môže na Discover prísť iba vďaka štipendijnému fondu. Bez podpory tých, ktorí majú možnosť prispieť viac, by sme túto možnosť nemohli poskytovať. Aj ty nám môžeš pomôcť tým, že v prihláške môžeš vybrať presnú sumu, koľko môžeš prispieť. Každé euro naviac nám pomôže!
 3. NEMÔŽEM SI DOVOLIŤ PLNÚ SUMU (170 € a menej). Chceme, aby bol Discover čo najrozmanitejší a veríme, že prístup k vzdelávaniu nemá byť určený hrúbkou peňaženky. Na stránke s esejami nám prosím otvorene opíš Tvoju situáciu, a my sa budeme snažiť vyjsť Ti v ústrety. Všetko, čo napíšeš, ostane úplne dôverné. Každý rok máme desiatky účastníkov a účastníčok, ktorí by si Discover bez zníženia poplatku nemohli dovoliť.

Nenechaj sa odradiť od podania prihlášky, ak sa obávaš, že nevieš zaplatiť ani jeden z možných poplatkov. Prihláška je zadarmo a máme vyčlenené prostriedky na zníženie poplatku v odôvodnených prípadoch. Stačí, ak nám pravdivo opíšeš svoju finančnú situáciu. Uvedomujeme si, že ide o citlivé údaje, ale na to, aby sme vedeli Tvoju žiadosť vyhodnotiť čo najlepšie, prosíme, aby si uviedol resp. uviedla povolania svojich rodičov (neuvádzaj ich príjmy), prípadne rodinnú situáciu (napr. počet súrodencov, starostlivosť o starého rodiča,…), či neočakávané výdavky, ktoré sa vyskytli (alebo vyskytnú) v poslednej (najbližšej) dobe. Môžeš nám dôverovať, že tieto informácie nebudeme šíriť.

Úspešné uchádzačky a uchádzačov vyzveme, aby uhradili poplatok na účet Slovenskej debatnej asociácie (detaily nájdeš na stránke Pre registrovaných). Kto do stanoveného termínu poplatok neuhradí, prípadne sa nedohodneme na odklade, uvoľňuje svoje miesto na letnej akadémii.

Zostávajúce kapacity turnusov

Každý turnus má kapacitu 80 študentov. Z toho voľných miest zostáva:

prihlasovanie ukončené
80
Turnus A

tematický
1.8. – 8.8.2021
Sv. Jan, ČR

prihlasovanie ukončené
80
Turnus B

medzinárodný
8.8. – 15.8.2021
Sv. Jan, ČR

prihlasovanie ukončené
80
Turnus C


15.8. – 22.8.2021 
Podskalie, SR

prihlasovanie ukončené
80
Turnus D


22.8. – 29.8.2021
Podskalie, SR

prihlasovanie ukončené
80
Turnus E


22.8. – 29.8.2021
Křižanov, ČR

Priebeh výberu

Všetci prihlásení vypĺňajú prihlášku, ktorá má tri časti. V prvej vyplníš osobné údaje a v druhej si vyberieš 2 turnusy, postup v prípade neúspešnej prihlášky (podrobnosti nižšie), kurzy na svoj primárny turnus a prípadné zvýšenie/zníženie poplatku. Posledná časť prihlášky je hodnotená a odpovedáš v nej na zadané otázky. Údaje z hodnotenej časti sú rozhodujúcimi pre výber študenta alebo študentky na Letnú akadémiu Discover, pričom toto hodnotenie prebieha separátne v rámci turnusov – teda prihlásený/á na Turnus C nie je porovnaný/á s prihláškou na Turnus D. To sa stane iba ak sú presunutí na rovnaký turnus.

Účastníkov a účastníčky vyberáme na základe troch motivačných otázok (tzv. hodnotená časť).

Pri hodnotení sledujeme splnenie nasledovných kritérií:

 • Účastník alebo účastníčka odpovedala na zadanú otázku v plnom rozsahu,
 • Jedinečnú schopnosť popísať a definovať svoju motiváciu, očakávania a rozhodnutia.

Ak účastník či účastníčka

 • Splní všetky kritériá, je automaticky prijatý alebo prijatá na Letnú akadémiu Discover na svoj primárny turnus v prípade, že v ňom ešte sú voľné miesta. Ak nie, je umiestnený alebo umiestnená na vrchné miesta Waiting listu alebo presunutý, či presunutá na sekundárny turnus. 
 • Nesplní jedno z kritérií, ale odošle prihlášku včas, môže byť prijatý alebo prijatá. Ak na turnuse nie je miesto, bude sa postupovať podľa ním alebo ňou zvoleného spôsobu – umiestnenie na Waiting list, presunutie na sekundárny turnus.
 • Nesplní ani jedno z kritérií, prihláška je neúspešná a prihlásený alebo prihlásená majú možnosť ju zopakovať v ďalších prihlasovacích kolách.

Okrem kvality hodnotenej časti je rozhodujúci čas prihlásenia. Prihlášky sa hodnotia v mesačných intervaloch. Väčšiu šancu má prihlásený či prihlásená z prvých prihlasovacích okien. V rámci jedného prihlasovacieho okna sa postupuje rovnakým spôsobom. Skôr prihlásený alebo prihlásená má v prípade rovnakého hodnotenia prednosť pred neskôr prihlásenými. 

Prihlášky prijímame v niekoľkých kolách od spustenia prihlasovania v januári až pokým nenaplníme kapacitu, najneskôr do mája. Čím skôr sa prihlásiš, tým väčšiu šancu na prijatie budeš mať. 

V polovici mesiaca po ukončení prihlasovacieho kola dostaneš Rozhodnutie o Tvojej prihláške, ktoré bude dostupné na Log-in portále aj v zaslanom maili, ktorý bude v prípade Tvojho úspechu doplnený o informácie ohľadom platby a budúcich pokynoch.

Neúspešná prihláška na primárny turnus

Prihláška môže byť neúspešná z dvoch dôvodov – nesplnila maximálne jedno z hodnotiacich kritérii, kapacity primárneho turnusu nie sú dostatočné alebo oboje. V každom prípade je prihlásenému a prihlásenej ponúknutá alternatíva: 

1. Waiting list

V prípade tejto možnosti je prihlásený alebo prihlásená umiestnená na zoznam čakateľov, ktorí môžu nahradiť odhlásených z turnusu. To sa môže stať po dvoch týždňoch ale aj niekoľko dní pred začiatkom turnusu. 

Ľudia v tomto zozname sa nemusia posúvať nutne hore – v prípade, že na Waiting liste je čakateľ z januára a ďalšia čakateľka sa pridá v marci, môže byť v závislosti od hodnotenia prihlášky umiestnená pred čakateľa z januára. Čakateľ z januára totiž síce získava bonusové body za dobu strávenú na Waiting liste (k tým, čo obdržal za prihlášku), čakateľka z mája môže ale stále získať viac. Tento scenár je ukážkový a nemusí nutne reflektovať skutočnosť.

V prípade preplneného Waiting listu kontaktujeme čakateľov a čakateľky o tejto skutočnosti, pričom sa počas celej doby čakania môžu presunúť na sekundárny turnus.

2. Presun na sekundárny turnus

Sekundárny turnus má slúžiť ako alternatíva, ktorej sa študent alebo študentka môže zúčastniť, ak sa nemôže zúčastniť primárneho turnusu. Sekundárny turnus by mal mať v čase prihlásenia väčšiu kapacitu. Na sekundárny turnus sa môže študent alebo študentka presunúť buď automaticky alebo manuálne a to aj v prípade, že nebude vybratý či vybratá na svoj primárny turnus a sekundárny turnus bude z rôznych príčin vyhovovať viac prihlásenému či prihlásenej. V oboch prípadoch je prihláška spracovaná s ostatnými prihláškami na sekundárny turnus v mesiaci, kedy sa táto zmena udiala (automaticky v mesiac prihlásenia, manuálne kedykoľvek od momentu prihlásenia).

V prípade neúspechu prihlášky na sekundárny turnus je prihlásený alebo prihlásená automaticky umiestnená na Waiting list sekundárneho turnusu.

3. Opakovanie prihlášky

V prípade, že prihláška odoslaná v januári až apríli bola neúspešná (či na primárny alebo aj sekundárny turnus), prihlásený alebo prihlásená ju môže opraviť a znovu odoslať v ďalších prihlasovacích oknách, pričom faktor opakovania nebude braný do úvahy (prihlášku teda môže študent alebo študentka za nepriaznivých okolností odoslať až 4-krát).

Vyplnenie prihlášky

Na prihlásenie použi formulár v odkaze nižšie. Svoju pozornosť sústreď na motivačné otázky.

Pri odpovediach na ne odporúčame dodržať nasledovné kritériá:

 • Odpovedaj úprimne a svojim myšlienkam daj jasnú štruktúru a výstižný obsah. Očakávame, že 50-100 slov bude stačiť, avšak horný limit je 150.
 • Ak sa trápiš s odpoveďou na otázku, odporúčame Ti nájsť informácie na našej web stránke. Nápomocní môžu byť aj kamaráti a kamarátky, ktorí sa už Discoveru zúčastnili alebo aj my – stačí nám napísať na discover@discover.sk 

Rozsah každej otázky je 150 slov. Dolný limit neexistuje, avšak je vysoko pravdepodobné, že krátke odpovede nemusia splniť kritériá.

Čakajú Ťa 3 jednoduché otázky:

 1. Čo Ťa motivovalo prihlásiť sa na Letnú akadémiu Discover 2021?
 2. Prečo si si vybral alebo vybrala tieto dva kurzy ako svoje primárne možnosti?
 3. Aké sú Tvoje očakávania od Letnej akadémie Discover 2021?

Chceme zdôrazniť, že žiadna otázka nemá správnu odpoveď a cesta je v tomto prípade oveľa dôležitejšia, než cieľ. Na základe Tvojich odpovedí by sme Ťa chceli čo najlepšie spoznať.

Držíme palce!

Prihlásiť sa môžeš na stránke Registrácia.