Psychosociální intervence

Každý se v životě potýká s náročnými situacemi. S některými si zvládneme poradit sami*y, někdy potřebujeme podporu okolí či odborníků. V rámci tohoto kurzu se budeme věnovat různým přístupům a technikám, jež mohou lidem pomoci obtíže či životní výzvy překonat.

Cílem kurzu je seznámit studenty s různými formami intervencí, vytvořit prostor pro jejich praktický nácvik a následně společně reflektovat získané zkušenosti. Společně se zorientujeme v nabízených formách psychické pomoci a jednotlivých službách. Při poskytování podpory druhým je však nezbytné umět rovněž pracovat sám*sama se sebou, porozumět svému prožívání a rozpoznat vlastní kapacity. Kurz tedy bude rovným dílem klást důraz na způsoby poskytování podpory ostatním i na péči o sebe.
V rámci kurzu se budeme věnovat například:
– základům krizové intervence
– vedení podpůrného rozhovoru s praktickým nácvikem
– psychohygieně v roli pomáhajícího
– relaxačním technikám
– emoční inteligenci a seberegulaci

Kurz je vhodný pro kohokoliv, ať už přemýšlí o studiu pomáhající profese nebo chce rozvíjet své komunikační dovednosti. Budeme se opírat o teorii, jádrem však bude zážitek a společná diskuse nad tématy.

Julie Kraupnerová

Julie má za sebou bakalářské studium psychologie v Brně na FF MU a magisterskou psychologii v Praze na FF UK. Během studijních let byla aktivní lektorkou workshopů na téma duševního zdraví v rámci organizace Nevypusť duši, na které s láskou vzpomíná. Zkušenost má rovněž jako krizová interventka na Lince bezpečí, která poskytuje podporu dětem a studentům. V současnosti pracuje jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze na oddělení závislostí. Ať už cestuje kamkoliv v rámci ČR i světa, vždy vyhledává lokální kavárny s výběrovou kávou. Kudy chodí, tudy si prozpěvuje, ráda tančí, háčkuje, drbe pejsky a peče (a samozřejmě i jí) skořicové šneky.

Turnus C

(Meta)fyzika prostoru a času

Matěj Krátký

Aplikovaná sociológia

Nina Fabšíková

Digitální design

Johana Šperlová

Dokumentárny film (prakticky aj teoreticky)

Ľuboš Perniš

EU a její sousedé

Vojtěch Hons

Jedy pohledem medicíny a historie

Theodora Voráčková

Ľudia a moc v politike

Jakub Dovčík

Migrace, hranice, Evropa

Veronika Dvorská

O AI prakticky

Václav Maixner

Postav si raketu!

Lukáš Málek

Právo v kontexte

Emil Hodál

Psychosociální intervence

Julie Kraupnerová

Tvořit architekturu

Martina Kesslová

Udržitelná energetika

Antonín Šámal

Výskum vedomia vo vedách mysle – praktický úvodný kurz

Flávia Lujza Csiky