Psychosociální intervence

Každý se v životě potýká s náročnými situacemi. S některými si zvládneme poradit sami*y, někdy potřebujeme podporu okolí či odborníků. V rámci tohoto kurzu se budeme věnovat různým přístupům a technikám, jež mohou lidem pomoci obtíže či životní výzvy překonat.

Cílem kurzu je seznámit studenty s různými formami intervencí, vytvořit prostor pro jejich praktický nácvik a následně společně reflektovat získané zkušenosti. Společně se zorientujeme v nabízených formách psychické pomoci a jednotlivých službách. Při poskytování podpory druhým je však nezbytné umět rovněž pracovat sám*sama se sebou, porozumět svému prožívání a rozpoznat vlastní kapacity. Kurz tedy bude rovným dílem klást důraz na způsoby poskytování podpory ostatním i na péči o sebe.
V rámci kurzu se budeme věnovat například:
– základům krizové intervence
– vedení podpůrného rozhovoru s praktickým nácvikem
– psychohygieně v roli pomáhajícího
– relaxačním technikám
– emoční inteligenci a seberegulaci

Kurz je vhodný pro kohokoliv, ať už přemýšlí o studiu pomáhající profese nebo chce rozvíjet své komunikační dovednosti. Budeme se opírat o teorii, jádrem však bude zážitek a společná diskuse nad tématy.

Julie Kraupnerová

Julie má za sebou bakalářské studium psychologie v Brně na FF MU a magisterskou psychologii v Praze na FF UK. Během studijních let byla aktivní lektorkou workshopů na téma duševního zdraví v rámci organizace Nevypusť duši, na které s láskou vzpomíná. Zkušenost má rovněž jako krizová interventka na Lince bezpečí, která poskytuje podporu dětem a studentům. V současnosti pracuje jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze na oddělení závislostí. Ať už cestuje kamkoliv v rámci ČR i světa, vždy vyhledává lokální kavárny s výběrovou kávou. Kudy chodí, tudy si prozpěvuje, ráda tančí, háčkuje, drbe pejsky a peče (a samozřejmě i jí) skořicové šneky.

Turnus C