Nacionalismus hodný, zlý a ošklivý

Nacionalismus představuje jednu z hnacích sil moderního světa. Národní státy hlasují o globálních problémech, jako je pandemie či změna klimatu, nacionalističtí populisté chrání „národní identitu“ před hrozbou migrace a východ Evropy krvácí pro otázku, kým je a není ukrajinský národ. Všudypřítomnost a zdánlivá přirozenost nacionalismu však často komplikuje kritický pohled. V tomto multidisciplinárním kurzu vytáhneme fenomén nacionalismu do popředí a zmapujeme jeho vliv na dnešní společnost.

Skrze optiku sociologie, historie, psychologie a politologie budeme hledat odpovědi na následujících pět otázek:

1. Zrození či obrození? Co národy jsou, a odkud se berou?
2. Jak se buduje národ? Vynalézání tradic od Masaryka po Fica
3. Dobrý patriotismus, zlý nacionalismus? Varianty národních identit
4. Mezi demokracií, diktaturou a impériem? (Geo)politické, ekonomické a sociální důsledky nacionalismu ve Střední Evropě
5. Co to všechno znamená pro mě? Občanský život v imaginárním společenství

Významné teorie nacionalismu, které na otázky odpovídají, budeme aplikovat na historických příkladech Česka a Slovenska. Zkusíme si analyzovat dobové i současné projevy nacionalismu a na řadu přijdou i situační hry. Kurz je vhodný pro všechny fanoušky společenských věd a obzvlášť ty, kteří se zajímají o některou z výše vyjmenovaných disciplín. Rozvine schopnost kriticky analyzovat komentáře k domácí i světové politice a poskytne nové úhly pohledu jak na společnost, tak i na nás samotné. Kurz nevyžaduje předchozí znalost tématu.

Hubert Otevřel

Hubert se z Moravy vydal studovat International Politics na skotskou University of Stirling. V průběhu studia se mu své akademické zájmy v oblastech politična, filozofie a historie podařilo spojit zaměřením na nacionalismus a jeho vliv na (ne)demokratickou politiku. Své bakalářské studium zakončil závěrečnou prací o vlivu národní paměti na proruskou propagandu v Česku a Slovensku a již třetím rokem působí jako výzkumník v Institutu H21, kde v současnosti publikuje na téma národních mýtů, demokracie a populismu. Ve volném čase se rád věnuje sportu – především běhu a Brazilskému jiu-jitsu.

Turnus E