Ekonomie pro 21. století

Ekonomie je možná jediná věda, proti které její vlastní studenti*ky protestují. Proč říkají, že je současná ekonomie v krizi a nestačí na řešení problémů 21. století, které trápí ekologické krize, nerovnosti i polarizace společnosti? V kurzu se podíváme novým pohledem na stará témata ekonomie i na to, co v klasických učebnicích nenajdete. Budeme se zabývat zakořeněnými nešvary současné ekonomie, která odpovídá světu minulého století, a budeme si klást otázku, jak může vypadat ekonomie pro století současné. Kurz vychází z heterodoxních směrů ekonomie, zejména sociální a ekologické ekonomie.

Budeme kreslit, diskutovat, číst, zkoumat. Pro kurz nejsou potřeba předchozí znalosti.

1/ Co je to ta ekonomika? A co je pro ní neviditelné? Jak to souvisí s péčí nebo znečištěním?
2/ Co je HDP, efektivita, užitek, a co s tím?
3/ Jak přistupuje ekonomie k nerovnostem? Má každého hlas stejnou váhu?
4/ Jak se změnil svět a jak se změnila ekonomie, od Platona po dnešek? Co je entropie?
5/ A kam dál? Co s tím má společného kobliha a šneci?

Kristina Zindulková

Kristinu zajímá vztah mezi ekonomií a udržitelností. Tuto cestu zahájila na Masarykově univerzitě studiem ekonomie a environmentalistiky, pokračovala programem sociálně-ekologické ekonomie ve Vídni na WU a poté v Paříži na Sorbonně. Pracuje jako analytička v klimatickém výzkumném týmu AMO, kde se zaměřuje na mitigaci klimatické změny a její ekonomické dopady, energetickou chudobu a komunitní energetiku. Má zkušenost s výzkumem, výukou na univerzitě nebo prací na ministerstvu. Ve volném čase se učí o transformativním vzdělání a je součástí českého klimatického hnutí. Ráda se podílí na terénním výzkumu zadržování vody v krajině nebo odolnosti lesů v českých, slovenských nebo bosenských horách, a jestli ne, tak tam stejně vyráží opakovaně a v jakémkoliv ročním období.

Turnus E