Medicínská věda 21. století

Z pohledu velkých (i malých) lékařských objevů budeme hovořit o tom, jak lidstvo získává znalosti a dovednosti potřebné k léčbě nemocí od infekčních onemocní přes rakovinu až po infarkt. Během interaktivních seminářů, diskuzí, rozborů odborných textů i hands-on praktik se účastníci*e dozví o fungování (nejen) lékařského výzkumu, pochopí podstatu chorob, které nás nejvice sužují a podívají se na zdraví z mnoha různých úhlů pohledu. Témata, které budeme probírat, jsou medicína založená na důkazech (jak probíhají studie? co jsou to biasy?), onemocnění srdce a cév aneb nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích (co to vlastně je infarkt a jak probíhá jeho moderní léčba?), mikrobiologie, antibiotika a veřejné zdraví (proč nedávat antibiotika na rýmu? jaké nemoci trápí rozvojové země?), civilizační choroby (jak vzniká cukrovka z buněčného pohledu? jak využít moderní technologie k její léčbě?) a rakovina (co to vlastně je? jak funguje screening?). Zájem o vědu a medicínu není podmínkou, uvítáme všechny zájemce/zájemkyně fascinované fungováním lidského těla!

Václav Melenovský

Vašek aktuálně pracuje v pražské fakultní nemocnici jako lékař v oboru vnitřní lékařství se zaměřením na kardiologii (onemocnění srdce). Práci s pacienty kombinuje s doktorským studiem, ve kterém se věnuje výzkumu arytmií na své alma mater – 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Právě o propojenosti vědy a výzkumu s medicínou a různých pohledech na zdraví bude jeho kurz. Rozený pražák, který se snaží při každé příležitosti vyjet ven za hranice města někam do lesa a do hor. Byl leta aktivní ve skautingu, kde vedl oddíl, či vzdělávací a zážitkové akce. Během studií medicíny zakládal projekt Medici na ulici, který se věnuje zdravotní péči o lidi bez domova a který nyní působí po celé ČR. Ve volném čase hodně běhá a boulderuje, trochu čte (články a poezii), nebo se dovzdělává poslechem podcastů.

Turnus E