ČO JE DISCOVER?

Láska k objavovaniu, nadšenie pre vzdelávanie a zmysel pre občiansku zodpovednosť. Discover je predovšetkým komunita inšpiratívnych ľudí zo všetkých kútov sveta, ktorí venujú svoj čas zdieľaniu svojich vedomostí, skúseností a nadšenia prostredníctvom Letnej akadémie Discover, ako aj celoročného programu Discover Yourself, online webinárov a mentoringu. Cieľom Discoveru a motiváciou všetkých členov komunity Discover je hľadať odpovede na najrôznejšie otázky a výzvy vo svete, rozširovať vlastné obzory a prebúdzať nadšenie v druhých. 

Od roku 2011 prešlo programom Discover viac ako 1 700 študentov a študentiek.

Letná akadémia Discover

  • Náš flagship program už od roku 2011,
  • 5 turnusov pre celkovo 400 stredoškolákov z Česka, Slovenska a zahraničia (2 medzinárodné turnusy) počas letných prázdnin,
  • týždeň kurzov a workshopov, počas ktorých spoznáš nové oblasti, diskutuješ, rozvíjaš sa a objavuješ to, čo ťa baví.

Discover Yourself

  • 6 víkendových stretnutí počas roka pre 15 študentov*ek pod vedením mentora a so zaujímavými hosťami*kami,
  • víkend zameraný na 1 – 2 oblasti štúdia (ekonómia, právo, IT, sociológia, technológie…),
  • sebarozvojové prvky a zameranie sa na prvok absolvovania roka v uzavretej skupine.

Stáže a mentoring

  • Stáže Discover zapájajú stredoškolákov*stredoškoláčky do organizácie všetkých Discover aktivít, vďaka, ktorým spoznáš ako to funguje v neziskovej organizácii a čo všetko obnáša príprava letných programov pre niekoľko stoviek ľudí.
  • Môžeš sa tiež zapojiť do celoročného mentoringu od lektorov*iek a konzultovať s nimi všetko, s čím potrebujete poradiť.

NAŠE HODNOTY – láska k poznaniu, rešpekt k diverzite, občianska angažovanosť

HISTÓRIA DISCOVERU

Letnú akadémiu Discover založili v roku 2011 slovenskí a českí študenti na Oxforde. Ich pôvodným cieľom bolo poskytnúť stredoškolákom*čkam možnosť zažiť inšpiratívny spôsob vzdelávania sa o zaujímavých témach, ktoré poznali z Oxfordu. Prvý Discover sa konal v tomto roku a postupom času sa letné akadémie premenili. Od svojho vzniku Discover rozširoval svoj záber a postupne posilnil holistickejší prístup k sebarozvoju. Väčšina ľudí z Discoveru sú dobrovoľníci. Ich jedinou odmenou je možnosť pozitívne ovplyvniť novú generáciu študentov*iek a silná komunita inšpiratívnych osobností, ktorá sa prostredníctvom Discoveru vytvorila.