Arabský Blízký východ

Arabský Blízký východ jakožto dynamický region mezi Marokem na západě a Irákem na východě je oblíbenou turistickou destinací trochu zahalenou exotickým tajemstvím, ale často hraje také roli strašáka a údajné hrozby pro evropskou kulturu. Jsou taková hodnocení opodstatněná? Co je to Blízký východ a je nám opravdu blízký? Skrze jaká média tento region primárně vnímáme a může nám třeba literatura nabídnout jiný pohled?
V kurzu Arabský Blízký východ se zaměříme jednak na pojmenování jazykové, náboženské a politické rozmanitosti arabského světa a jednak na vlastní představy a předsudky, které o něm můžeme mít. Proč má smysl je překonávat? Na základě krátkých textů a videí, ukázek z literárních i výtvarných děl a vlastních znalostí budeme diskutovat o pojmech (islám, válka, kulturní odlišnost, migrace…), které v souvislosti s regionem rezonují a které budeme chtít lépe pochopit. Pokusíme se prohloubit své analytické dovednosti a naučit se prezentovat své dojmy z četby ostatním.
Kurz si klade za cíl postupně zodpovědět několik okruhů otázek a kontaktem s autentickými prameny z regionu postavit solidnější základy pro porozumění blízkovýchodní kultuře:
1) Kde je Blízký východ, proč ho tak označujeme a kdo v tomto regionu žije? Jaký je vztah arabštiny, islámu a autoritativních režimů?
2) Proč je důležité si uvědomovat, jak mluvíme o „jiných“ kulturách a kriticky to reflektovat? Co je to orientalismus a odkud může pramenit?
3) Můžeme si přečíst Korán, klasickou arabskou poezii nebo třeba příběh Tisíce a jedné noci a porozumět jim?
4) Jak témata války, migrace nebo postavení žen zpracovávají moderní a současné romány slavných arabských spisovatelů? Dokážou nám zprostředkovat svou zkušenost?

Tento kurz je vhodný pro kohokoli, kdo rád čte, přemýšlí a diskutuje.

Adéla Provazníková

Adéla vystudovala arabistiku a český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde momentálně učí arabštinu, dodělává doktorát a příležitostně stávkuje. Absolvovala několik studijních a výzkumných pobytů na Blízkém východě, nejbližší a nejdelší vztah má k Egyptu. Působí v redakci časopisu pro světovou literaturu Plav a sama občas překládá. Zajímá se o kritickou pedagogiku, možnosti vytváření bezpečného prostředí ve vzdělávacích institucích a ve volném čase si užívá týmové sporty, hlavně volejbal a fotbal, ochotničení v divadle i obyčejné čtení.

Turnus E