Kritická ekonómia a udržateľný nerast

„Nekonečný rast na konečnej planéte nie je udržateľný a musí viesť ku kolapsu…“ tvrdila skupina vedcov už v 70. rokoch 20.storočia. O 50 rokov neskôr sa nachádzame v dobe zmietanej klimatickou krízou, a tiež krízou nerovností. Hoci si uvedomujeme konečnosť našej planéty, stále sa ako spoločnosť nevieme vzdať vidiny nekonečného ekonomického rastu.

V kurze “Kritická ekonómia a udržateľný nerast” sa pozrieme na súčasný socio-ekonomický spoločenský systém v kontexte jeho dopadov na prírodu i ľudské vzťahy. Ukážeme si, že „zelený rast“, ktorý presadzujú medzinárodné organizácie v reakcii na zhoršujúcu sa klimatickú krízu, nie je reálnym riešením. Následne si priblížime koncept nerastu (česky nerůst, anglicky degrowth), ktorý volá po hlbšej transformácii spoločnosti. Volá po spoločnosti a ekonomike, ktorá napĺňa potreby ľudí, rešpektuje limity planéty a prichádza s víziou dobrého života pre všetkých.

Zaujíma ťa, ako súvisí ekonomický rast s deštrukciou životného prostredia, prehlbujúcimi sa nerovnosťami a (ne)spokojnosťou väčšiny ľudí? Máš chuť debatovať o tom, či je HDP vhodný ukazovateľ blahobytu spoločnosti? Láka ťa zistiť čo je to “koblihová” ekonomika?
Ale ježia sa ti zo slova „ekonómia“ vlasy? Neboj, na kurze nebudeme počítať a nie sú potrebné ani absolvované hodiny ekonómie. Budeme spoločne skúmať hodnoty a princípy, na ktorých naša spoločnosť stojí a mala by stáť, aby sa udržala v rámci hraníc našej planéty. Budeme čítať články od popredných autorov a autoriek, a spoločne diskutovať o tom, ako by transformácia spoločnosti takých rozmerov mohla vyzerať. V neposlednom rade budeme posilňovať našu schopnosť predstaviť si iný svet a snívať o ňom.

Katarína Kováčová

Katka pochádza z Banskej Bystrice, ale už piatym rokom študuje a pracuje v Brne. Pôsobí v organizácii NaZemi, kde je lektorkou globálneho vzdelávania a súčasťou nerůstového tímu, ktorého hlavným cieľom je šíriť povedomie o ekonomickom koncepte „nerůstu“ v českom prostredí. Minulý rok pracovala na prípravách nerůstovej metodickej brožúry „Odvaha nerůst“ pre vzdelávateľov a vzdelávateľky. Svoj čas trávi aj v klimatickom hnutí Re-set, kde sa venuje kampaniam proti poisťovaniu fosílnych biznisov, a v kolektíve Limity Jsme My, ktorý sa prostredníctvom občianskej neposlušnosti usiluje o klimatickú spravodlivosť a prechod na post-rastovú ekonomiku. Katka má vyštudované environmentálne a európske štúdiá na Masarykovej univerzite. Jej veľkou vášňou je komunitné bývanie, radikálna pohoda a tvorba trhlín v systéme, akou je napríklad Klimakemp, v ktorom môžeme spoločne vytvárať iný svet. Rada sa pri ohni porozpráva o pokojovkách, o jej láske k Portugalsku, či o tom, ako nevyhorieť zo štúdia a aktivizmu (to sa i sama stále snaží zistiť).

Turnus C

Advocacy: kampaň k prosazení zákona

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Biofyzika

Sára Bánovská

Drogy a jejich vliv na tělo, mysl a společnost

Karel Kieslich

Etika a Politická filozofie

Sebastian Štros

Klimatická spravedlnost?!

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a udržateľný nerast

Katarína Kováčová

Ľudské práva a ich ochrana

Eva Hamašová

Nákaza

Jana Lohrová

Pozitivní psychologie

Laura Opletalová

Slast

Adam Lalák

Sociologie v praxi

Františka Tranová

Technologie a lidstvo

Jakub Křikava

Textil a současné umění

Štěpán Folget

Udržitelná města budoucnosti

Tereza Zoumpalova