Pozeráme sa na umenie (niekedy aj počúvame) a bavíme sa o tom

Ľuboš Perniš

Turnus C