Filosofické problémy fyziky

Může být rukavice ve zcela prázdném vesmíru pravá nebo levá? Lze cestovat časem? Jak zvládne Schrödingerova kočka být zároveň živá i mrtvá? Jaký obrázek o světě nám fyzika vlastně dává?
Fyzika a filosofie k sobě mají mnohem blíž, než se může zdát. V tomto kurzu si ukážeme, kde se tyto dvě oblasti poznání střetávají a jak si mohou navzájem pomoci. Zaměříme se na několik oblastí moderní fyziky jako např. Newtonovu mechaniku, teorii relativity, kvantovou mechaniku nebo teorii strun a položíme si mimo jiné i následující otázky:
• Věda a její interpretace: proč se filosofové míchají do vědy?
• Co je špatně s Newtonovými zákony a umíme je spravit? Jak s tím souvisí absolutní prostor a co na to Bůh?
• Jakým způsobem Albert Einstein změnil naše představy o čase a prostoru?
• Kvantová mechanika: nejúspěšnější teorie v dějinách lidstva nebo polotovar?
• Jsou paralelní vesmíry science fiction nebo realita?
• 3, 4, 10, 26… Kolik dimenzí má prostoročas?!
Kurz je určen pro všechny, které zajímají tajemství našeho vesmíru. Nebude vyžadovat předchozí znalost pokročilé fyziky, a dokonce ani té středoškolské! Matematickou zdatnost kurz také nepředpokládá, ale některým rovnicím se zkrátka nevyhneme. Všechny základní fyzikální a matematické myšlenky si od základu vysvětlíme formou přednášky a posléze budeme hlavně filosofovat a diskutovat o jejich významu. Po absolvování kurzu se budeme na fyziku schopni podívat s odstupem a kriticky zhodnotit některá její tvrzení. Zároveň se seznámíme s filosofickou metodou a některými koncepty z metafyziky a filosofie vědy.
Richard Feynman, jeden z nejvýznamnějších fyziků dvacátého století jednou údajně prohlásil, že filosofie vědy je vědcům užitečná asi tak jako ornitologie ptákům. V duchu této myšlenky si v kurzu ukážeme, proč by se ptáci měli o ornitologii zajímat trochu více…

Matěj Krátký

Matěj odmaturoval na gymnáziu v Praze a nyní je studentem fyziky a filosofie na univerzitě v Oxfordu. Už na střední škole ho tato kombinace zajímala a možná si dokonce sliboval, že díky ní porozumí těm největším tajům vesmíru… Nyní už není tak naivní, ale zájem o podobné otázky si zachoval. V létě 2022 absolvoval stáž na Fyzikálním ústavu akademie věd, kde se zabýval teorií strun a v budoucnu by rád zkoumal její filosofické aspekty. Snaží se aktivně pomáhat studentům s přihláškami na univerzity ve Velké Británii formou doučování a popularizačními přednáškami. Když ho zrovna přestane bavit škola, hraje vodní polo nebo chodí s kamarády na dlouhé pěší výlety pustou krajinou. Taky rád hraje na kytaru nebo pomáhá svojí babičce se zahrádkou.