Dokumentárny film a antropológia

Antropológia ako najkomplexnejšia veda o človeku, o ľudskom vývoji, kultúrach či spoločnosti, vznikla vo veľkej miere vďaka rozšíreniu dopravných a komunikačných spojení v priebehu 18. storočia. Vďaka technologickému pokroku už mnohí z raných výskumníkov používali pri štúdiu kultúr a spoločenstiev fotografiu na názornú ilustráciu neznámej problematiky. Ako sa cena filmu a kamier znižovala a prístup k nim zjednodušoval, čoraz viac antropológov začalo pri svojom výskume využívať dokumentárny a etnografický film. Tak vznikla aj úplne nová aplikovaná forma antropológie, vizuálna antropológia.

Všetky dobré a informatívne filmy či videá predovšetkým potrebujú mať dobrú myšlienku – a tento kurz vás naučí, ako skvelé námety a príbehy nájsť! Na týždeň sa ponoríme do sveta príbehov, budeme sa veľa pýtať a dozvedať o ľuďoch všeobecne, o ľuďoch v našom okolí na Discoveri aj mimo neho, či o sebe samotných. V priebehu kurzu sa naučíme, ako nenachať veci len pri nápade a rozprávaní, ale ako zámerne hľadať a ďalej rozvíjať príbehy, hodnotiť ich realizovateľnosť z hľadiska mediálnej produkcie či získavať prístup k zaujímavým ľuďom/informátorom. Na kurze si nielen povieme o rôznych metódach výskumu a plánovaní produkcie videa, ale aj si to prakticky vyskúšame.

Na 1. a časti 2. hodiny budeme spolu veľa diskutovať o tom, čo je spoločenskovedný výskum a akú rolu zohráva konkrétne antropológia – zamyslíme sa, ako vieme skúmať životy ľudí okolo nás a tlmočiť naše zistenia širokej verejnosti. Odkiaľ vieme získať zaujímavé námety a príbehy? Aké vlastnosti má mať nápad, aby bol vhodný nielen pre klasický antropologický výskum, ale aj na filmové spracovanie? Prečo je teda napríklad aj obyčajná cesta do školy kontroverznou a emočne nabitou témou?

Na 2. až po 5. hodine budeme v menších skupinkách tvoriť vlastné filmové mini-projekty, ktoré vybudujeme úplne od základov. Najprv si odskúšame našu metodológiu na sérií menších cvičení a následne len s ľuďmi a zdrojmi, ktoré nám poskytne naša krásna celoturnusová bublina, nájdeme zaujímavé námety či celé príbehy na spracovanie do krátkeho filmu. Po tom, čo si každá skupinka zvolí svoj unikátny nápad, všetci členovia sa na niekoľko dní na kurze aj mimo neho vžijú do role všímavých antropológov a dokumentárnych tvorcov, teda režisérov, výskumníkov, kameramanov a editorov v jednom.

Na 6. hodine si vzájomne odprezentujeme napínavý priebeh produkcie týchto skupinových projektov aj s krátkymi filmovými ukážkami. Na záver budeme reflektovať, ako sa nám v skupinkách celkovo pracovalo, čo sa nám pri plánovaní a filmovaní podarilo a čo nám až tak nevyšlo. Výstupom kurzu bude poznanie, ako vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas celého týždňa vieme aplikovať nielen v podobných projektoch, ale aj v bežnom živote a robiť tak svojou troškou svet okolo seba informovanejším a toleratnejším. A ako úplnú čerešničku na torte, ak budú účastníci a účastníčky kurzu súhlasiť, zrealizujeme počas posledného večera malý filmový festival pre celý turnus.

Ak aj nemáš predošlé skúsenosti s prácou s kamerou či tvorbou videí, nezúfaj! Na kurze sa všetko potrebné naučíme a na naše malé natáčanie nám úplne postačia mobily. Kurz je určený pre úplne všetkých, ktorí radi tvoria a rozmýšľajú o ľuďoch a o svete okolo seba.

Patrícia Barbora Šebíková

Paťku odjakživa zaujímalo dianie v spoločnosti a ľudia ako takí, od spoločenských problémov na svetovej či miestnej úrovni až po maličkosti bežných dní. A tak sa po dlhej dileme medzi štúdiom medicíny a štúdiom práva nakoniec rozhodla pre bakalárske štúdium antropológie, odboru ktorý svojou komplexitou stojí priamo v strede všetkých náuiek o ľudoch, či po ich spoločenskej alebo biologickej stránke. Jej kroky teda viedli na jej vysnívané UCL. Počas pomerne interdisciplinárneho štúdia, ktorým je univerzita známa, tak okrem samotnej antropológie pričuchla aj k jej mnohým aplikovaným formám, z ktorých si najviac zamilovala dokumentárny film. Predtým ako sa presťahovala do Londýna, Paťka študovala na Poštovej v Košiciach, veľa debatovala a dobrovoľníčila v rôznych neziskovkách či študentských projektoch, čo jej zostalo až dodnes. V roku 2016 však prvýkrát zavítala aj na Discover, na ktorom bola odvtedy ešte trikrát ako študentka, raz ako organizátorka a minulý rok aj ako lektorka a koordinátorka turnusu. Na turnuse aj mimo neho vám Paťka s hocičím, discoverovým či nediscoverovým, veľmi rada poradí a pomôže. Káva, film a Londýn (nie nutne v tomto poradí) sú tri veci, ktoré okrem svojej rodiny a kamarátov miluje najviac na svete. Okrem iného si vo voľnej chvíli rada nájde čas na prečítanie dobrej knihy, zájde na nové divadelné predstavenie na West Ende, či na navštívi nové miesto alebo mesto z jej nekonečného cestovateľského wishlistu.

Turnus B

Ako trénovať debatu

Stanislav Jozef Krištofík

Data Science

Martin Bucháček

Debatovanie

Stanislav Jozef Krištofík

Dokumentárny film a antropológia

Patrícia Barbora Šebíková

Genderová ekonomie

Linda Kunertová

Imunológia

Nicole Kocúrová

Informatika – O co jde a jak sám začít

Vojta Crha

Ľudia a moc v politike

Jakub Dovčík

Matematika: relácie a zobrazenia

Tinka Kalašová

Medzinárodné zločiny a ich právo

Lenka Božiková

Politická filozofie

Kateřina Cohnová

Praktická první pomoc

Theodora Voráčková

Praktický kurz biomedicinského inženýrství

Jakub Zálešák

Psychologie člověka

Marie Polášková

Salsa

Nicole Kocúrová

Školství a vzdělávání v mezioborovém pojetí

Štěpán Kment

Vojna a právo

Michal Neusch

Ženy, zdraví a ženská práva

Zuzi Hellerová