Často kladené otázky

OBECNÉ

Tematický turnus se od běžných turnusů liší tím, že veškerými aktivity, od klasických kurzů po týmový čas a zábavu, prostupuje jedno téma. Program turnusu také nabádá studenty/ky k větší iniciativě a seberealizaci skrze nové aktivity a projekty. Turnus je vhodný jak pro nováčky, tak pro discoverácké veterány/ky, kteří si chtějí zkusit něco nového v rámci Discoveru. Tématem roku 2023 je „občanská angažovanost“. Turnus probíhá v češtině a slovenštině. Přihlásit se na něj můžete klasickou přihláškou.

Zážitový turnus (letos je to turnus C v Plánince, SK) se tento rok soustředí na nevšední pojetí každého dne na Discoveru. Každý den bude mít svůj specifický význam, který podpoří celkový cíl turnusu – vytvořit ideální atmosféru pro osobní růst, ale také podpořit pocit vzájemné spolunáležitosti. Turnus je vhodný jak pro nováčky, tak pro discoverácké veterány/ky, kteří si chtějí zkusit něco nového v rámci Discoveru. Turnus probíhá v češtině a slovenštině. Přihlásit se na něj můžete klasickou přihláškou.

Den začíná snídaní. Před ní se můžeš zúčastnit sportovních aktivit (běh, jóga, rozcvička, meditace). Dopoledne probíhají kurzy, které si zvolíš dle svých preferencí. Po kurzech následuje oběd a přestávka s volnočasovými aktivitami dle vlastního výběru, jako je sport nebo kreativní činnost. Odpoledne a večer se konají různé aktivity jako týmové hry nebo výlety. Většinu dní se konají také jednorázové workshopy. Ze širokého spektra si můžeš vybrat, co tě zrovna zajímá, a objevovat nová témata navrch tvého kurzu.

V případě vegetariánské (i veganské), bezlepkové i bezlaktózové stravy umí zařízení přichystat i jídla bez těchto surovin. V případě jiných stravovacích omezení budeme komunikovat se zařízením a snažit se vyhovět tvým požadavkům.

Pokud se potýkáš s jakýmikoliv překážkami kvůli svým specifickým fyzickým nebo psychickým potřebám – například trpíš chronickým onemocněním, psychickými problémy, máš omezený zrak nebo pohyb, jsi neslyšící/nedoslýchavý nebo neurodiverzní osoba (dyslexie/ADHD/autistické spektrum atd.) -, Discover se snaží být přístupný všem. Turnusy A a E jsou letos pořádány v Hostačově, v bezbariérovém areálu, který  je přístupný i pro vozíčkáře. Pokud se chceš o naší bezbariérové i jiné dostupnnosti dozvědět více, napište nám prosím na liza.mrackova@discover.sk. 

 

Je velmi důležité, aby ses zúčastnil/a celé akce, protože máme časově velmi náročný a návazný program. Z tohoto důvodu bohužel nejsou povolené pozdní příchody a brzké odchody.

Letní akademie Discover je organizovaná pod záštitou Slovenské debatní asociacie, která nese odpovědnost za případné materiální škody. Účastnice a účastníci před začátkem akce čestně prohlašují, že se budou řídit pokyny organizačního týmu Discover, interními předpisy SDA a zákony České nebo Slovenské republiky, podle místa turnusu. Za každý turnus jsou zároveň zodpovědní koordinátoři a koordinátorky jednotlivých turnusů, kteří se starají o bezproblémový průběh akce. Na každém z turnusů je přítomný i zdravotník nebo zdravotnice se vzděláním z oblasti medicíny a zároveň absolvovaným zdravotnickým kurzem pro rekreační akce, a také kvalifikovaný terapeut nebo terapeutka.

Žádná situace nemůže uhasit vnútorný oheň Discoveru. Pandemii bereme velmi vážně, pravidelně monitorujeme jak vládní opatření v Čechách i na Slovensku, tak samotný epidemiologický vývoj, a zvažujeme jejich dopady na Letní akademii Discover. Pevně doufáme a aktivně pracujeme na tom, abychom Discover mohli uspořádat bezpečně a zodpovědně a v maximální možné míře zachovali to, co dělá Discover Discoverem. 

Naděje nás tedy neopouští. Necháváme proto přihlášky stále otevřené a pokračujeme v plánování. Jsme si ale vědomi rizika a nejistoty, která padá na letní akce. Proto jsme se rozhodli, že pokud bude Discover zrušen z nařízení vlády či z rozhodnutí organizačního týmu, vrátíme všem studentům plnou výši poplatku. Neváhejte tedy poslat svou přihlášku, není co ztratit!  

Zdraví a bezpečí našich studentů a studentek a organizačního týmu je naši nejvyšší prioritou. Pokud se letní akce budou smět uskutečnit, zajistíme, aby Discover proběhl zodpovědně a bezpečně. Všem přijatým studentům a studentkám dodáme včas před turnusy potřebné informace ohledně případného testování a dalších pandemických opatření.  

V posledních dvou letech jsme úspěšně zorganizovali osm turnusů v panemických podmínkách. Na všech turnusech nastavujeme zpřísněné hygienické podmínky. Všechny učebny se dezinfikují mezi každou výukou a všem účastníkům a účastnicím se pravidelně měří teplota. Na všech turnusech je přítomný zdravotník nebo zdravotnice, kteří dopředu a průběžně komunikují s krajskými hygienickými stanicemi. Ve všech areálech bude k dispozici izolační místnost a dostatek dezinfekčních a ochranných pomůcek. Účastníky a účastnice ovšem také žádáme, aby si s sebou přivezli dostatečné množství vlastních respirátorů a dezinfekcí pro celý pobyt.   

Discover lze podpořit takzvaným zvýšeným účastnickým poplatkem. Pokud můžeš zaplatit alespoň plný poplatek, vyber si jednu z následujících možností. Tvůj zvýšený poplatek nám velmi pomůže udržet a zlepšovat aktivity, které děláme.

380 € – kromě pokrytí všech základních výdajů na Tebe a organizátory nám pomůžeš:

 • pokrýt jedno stipendium pro studenta nebo studentku
 • zajistit vybavení jedné aktivity nebo kurzu
 • zvýšit naši připravenost na organizaci Discoveru

350 € – kromě pokrytí všech základních výdajů na Tebe a organizátory nám pomůžeš:

 • zvýšit náš rozpočet na propagaci Discoveru jak směrem ke studentům a studentkám, tak směrem k firmám a sponzorům
 • zajistit vybavení jedné aktivity nebo kurzu
 • zvýšit naši připravenost na organizaci Discoveru

320 € – kromě pokrytí všech základnch výdajů na Tebe a organizátory nám pomůžeš:

 • zajistit vybavení jedné aktivity nebo kurzu
 • zvýšit naši připravenost na organizaci Discoveru

290 € – tato suma pokryje všechny základní výdaje na Tebe a organizátory

Napiš nám na discover@discover.sk s popisem Tvého problému či otázky, a my ti pomůžeme. Do předmětu prosím vždy uváděj „Otázka“.

Studenti

Discover pořádáme pro všechny středoškoláky a středoškolačky (minimální věk 15 let a maximálně léto po maturitě), kteří se zajímají o svět okolo nich a chtějí rozumět, jak funguje. Nezáleží na tom, na jakou školu chodíš ani na tvých známkách. Ačkoliv některé lektorky a lektoři studovali v zahraničí, Discover je otevřený všem, bez ohledu na to, kde nebo co chceš studovat. A pokud ještě nevíš, co chceš v životě dělat, kurzy a lektorský tým ti mohou přiblížit život vysokoškoláků daného oboru a s rozhodováním ti pomoct! Co se týče angličtiny, anglicky je potřeba umět jedině, když se hlásíš na mezinárodní turnus, jinak stačí mluvit česky nebo slovensky. 

V případě že máš pochybnosti, zda přišla Tvá přihláška, byl snížený poplatek nebo dorazila platba, přihlaš se do login portálu Tvými přihlašovacími údaji, které jsi uvedl/a v přihlášce. V login portálu najdeš všechny informace o přihlášce, snížení poplatku i stavu platby. V případě zapomenutí hesla nám napiš na discover@discover.sk a my ti vygenerujeme nové heslo.

O mezinárodní turnus je tradičně mezi studenty největší zájem a rychle se naplní, a proto při výběru studentů/tek na mezinárodní turnus přihlížíme k následujícím kritériím: 

 • národnost (zahraniční studenti/ky se nemohou zúčastnit žádného jiného turnusu kvůli jazykové bariéře a naším cílem je mít na turnusu D 50 % zahraničních studentů a 50 % Čechů a Slováků),
 • bodového hodnocení přihlášky (přihlášky jsou hodnoceny anonymně),
 • zda se student/ka již dříve zúčastnil/a Discoveru a mezinárodního turnusu,
 • motivace studenta/ky jet na Discover.

Naším cílem je také nemít příliš mnoho studentů/ek z jedné školy, z jednoho města a dávat také příležitost spíše studentům/kám ze státních škol než ze soukromých.

V přihlášce uvádíš dva preferenční turnusy. O stavu tvé přihlášky a o tom, na jakém turnuse (případně waiting listu) se nacházíš, tě budeme informovat emailem (většinou v polovině následujícího měsíce). Tyto informace také zjistíš i v přihlašovacím portále. Pokud jsi přijat nebo přijata na svůj primární turnus, nebo jsi na waiting listě, můžeš se rozhodnout přejít sekundární turnus. Změna z druhého turnusu na první, ani volba úplně nového turnusu není možná.

Celý poplatek za Letní akademii Discover představuje 260€. V něm jsou zahrnuté:

 • Ubytování
 • Strava (5x/den)
 • Materiální zabezpečení na kurzy a workshopy
 • Uvítací balíček

Případné pojištění si můžeš zařídit individuálně mimo naši organizaci.

Částečně ano. Všem přihlášených umožňujeme v přihlášce požádat o snížení poplatku za účast na Discoveru. Tyto žádosti u každého studenta a studentky zvažujeme nezávisle na zbytku přihlášky. Pokud si nemůžeš dovolit zaplatit plnou sumu, nabízíme snížené poplatky ve výšce od 0 do 260 EUR. Prosíme, uveď důvod proč žádáš o snížení účastnického poplatku. Měl/a bys popsat co nejkonkrétněji:

 • Tvoji rodinnou situaci
 • Zaměstnání Tvých rodičů/opatrovníků (bez uvedení příjmů)
 • Nečekané výdaje

Ačkoliv ti to může přijít jako zásah do Tvého soukromí, o těchto důvodech se nikdo nedozví a budou odstraněné ihned po jejich vyhodnocení. Ber prosím na vědomí, že Tvé žádosti nemusí být vyhověno.

Cílem Discover stipendií  je zajistit, aby letní turnusy byly dostupné všem bez ohledu na jejich socioekonomický status, akademické zázemí a/nebo zemi původu. Kromě toho je cílem Discover stipendií vytvořit rozmanitější prostředí, ve kterém se můžeme všichni učit jeden od druhého, a to tím, že povzbuzujeme k podávání přihlášek zejména studenty/ky z marginalizovaných komunit.

Od roku 2023 nabízíme i speciální plná stipendia pro romské studenty/ky a studenty/ky z Ukrajiny. 

Při udělování stipendií komise přihlíží hlavně k: 

 • Prokázané potřebě stipendium získat pro účast na Discoveru
 • Tvojí motivaci jet na Discover
 • Odkud a z jaké školy kandidát/ka pochází
 • Etnicita kandidáta/ky
 • Nejvyšší dosažené vzdělání rodičů 

Komise při udělování stipendií NErozhoduje na základě: 

 • genderu
 • národnosti
 • kvalitě přihlášky
 • mimoškolních aktivit uchazeče/ky

Uvědomujeme si, že do Discoveru je ještě daleko a můžou se vyskytnout nečekané události, které Ti zabrání v účasti. Pokud se tak stane, dej nám prosím s předstihem vědět, abychom Tvoje místo mohli nabídnout jinému zájemci alebo zájemkyni. Zaplacený registrační poplatek vracíme v těchto případech následovně:

 • Do 31. května: vrátíme 100 % z poplatku
 • Od 1. června do měsícepřed turnusem: vrátíme 50 % z poplatku
 • Měsíc před turnusem až 5 dní před začátkem turnusu: vrátíme 25 % z poplatku
 • Méně než 5 dní před turnusem se poplatek nevrací

Discover je nejen o poznávání nových věcí, ale i o poznávání nových lidí, a proto ubytování rozdělíme tak, aby si nebydlel/a s tvými kamarády a měl/a možnost poznat nové lidi. Ale neboj se, že bys na Discoveru neměl/a dost prostoru trávit s nimi čas. Kromě toho jsou ubytovací jednotky rozdělené podle pohlaví.

Lektoři

Lektorkou nebo lektorem se můžeš stát, pokud máš ukončené tři roky studia na vysoké škole. Výjimkou je, pokud chceš učit neakademický kurz jako např. jóga nebo debata, tam tři roky studia nevyžadujeme. Pokud ti je alespoň 22 let, můžeme od této podmínky ustoupit i v jiných výjimečných případech.

Discover je otevřený všem, ať už studovali v Česku, na Slovensku, nebo v zahraničí. Stačí zapálení pro svůj obor a chtít tuto vášeň sdílet dál. Pak je jedno, jestli máš titul z Horní Dolní nebo z Harvardu.

Čistého času jsou to jistě desítky hodin, kdy je třeba dobře si rozmyslet koncepci kurzu, plán hodin i jednotlivé aktivity. Je už jen na tobě, jestli budeš kurz připravovat v týdnech před Discoverem nebo průběžně v rámci celého roku. Důrazně ovšem doporučujeme nenechávat přípravy až na samotný turnus, kdy nebude času (a ani připojení k internetu) nazbyt. 

Natolik, aby se na něj přihlásili studenti a studentky. Ti si kurzy vybírají sami a pokud se nikdo nepřihlásí, nemůže kurz proběhnout. Je už ale na tobě,  jestli chceš učit kurz úzce zaměřený  pro pár nadšenců, a nebo široce zaměřený pro více studentů.

Ano! Tvorba kurzu je čistě na tobě – stačí různá témata  zajímavě propojit.

Tak dobrá, aby ses na turnusu a všech aktivitách cítil/a dobře. V angličtině neprobíhají jen kurzy, ale i celý program včetně diskuzí u jídla. Mezinárodní turnus je zkrátka anglický od začátku až do konce.

Pokud se na anglický turnus necítíš, určitě si vybereš z ostatních turnusů v češtině a slovenštině.

Discover je otevřen všem, ať už studovali v Česku, na Slovensku nebo v zahraničí. Stačí, když jsi zapálený/á pro svůj obor a chceš svoji vášeň sdílet dál. V takovém případě je jedno, jestli máš titul z Horní Dolní nebo z Harvardu.

Ano, je hned několik způsobů, jak se zapojit do předávání svého nadšení dál. Během odpolední se konají individuální workshopy. Ty může uspořádat lektorský, ale i organizační tým. A vždycky rádi uvítáme externí hosty třeba jen na jedno odpoledne – napište nám 😉 

Discover je neziskový projekt, organizovaný nadšenými dobrovolníky a dobrovolnicemi. Za práci pro Discover si nebereme jinou odměnu, než energii, kterou nám studenti a studentky předávají. Ovšem tvoje cesta (do určité výše), bydlení a jídlo po dobu turnusů je hrazeno Discoverem. 

Snažíme se maximálně vyjít vstříc preferencím, které lektorové/ky a organizátoři/ky uvádí v přihlášce. Ovšem ne vždy je to možné. Přiřazování lektorů na turnusy je složitý proces. Snažíme se o vyvážené zastoupení oborů a zkušeností. Proto nemůžeme zaručit, že se dostaneš na svou první volbu.

Rozhodně! Discover začínal před jedenácti lety a jeho první lektorové a lektorky pochopitelně jako studenti nikdy nejeli. Až v posledních letech se nám stává, že spokojení studenti se vrací jako lektoři, a my to bereme jako známku toho, že svou práci děláme dobře <3