Často kladené otázky

OBECNÉ

Den začíná snídaní. Před ní se můžeš zúčastnit sportovních aktivit (běh, jóga, rozcvička, meditace). Dopoledne probíhají kurzy, které si zvolíš dle svých preferencí. Po kurzech následuje oběd a přestávka s volnočasovými aktivitami dle vlastního výběru, jako je sport nebo kreativní činnost. Odpoledne a večer se konají různé aktivity jako týmové hry nebo výlety. Většinu dní se konají také jednorázové workshopy. Ze širokého spektra si můžeš vybrat, co tě zrovna zajímá, a objevovat nová témata navrch tvého kurzu. Typický denní rozvrh vypadá takto: 

7:00-7:45 – [Ranní sport] Jóga nebo běh

8:00-8:45 – [Snídaně]

9:00-10:30 – [Kurz 1] Neurověda

10:45-12:15 – [Kurz 2] Salsa

12:15-13:15 – [Oběd]

13:15-13:45 – [pohyb po obědě] Volejbal

14:00-17:00 – [Odpolední aktivita] Hra na pevnost

17:00-17:45 – [Volný čas]

17:45-18:00 – [Týmový čas]

18:00-19:00 – [Večeře]

19:00-20:30 – [Večerní program] Workshopy o studiu v zahraničí, henně, astronomii

21:00-21:30 – [Niterno] Večerní meditace

21:30-… – [Volný čas]

Můžeme zajistit vegetariánskou (i veganskou), bezlepkovou i bezlaktózovou stravu. V případě jiných stravovacích omezení budeme komunikovat se zařízením a snažit se vyhovět tvým požadavkům.

Pokud se potýkáš s jakýmikoliv překážkami kvůli svým specifickým fyzickým nebo psychickým potřebám – například trpíš chronickým onemocněním, psychickými problémy, máš omezený zrak nebo pohyb, jsi neslyšící/nedoslýchavý*á nebo neurodiverzní osoba (dyslexie/ADHD/autistické spektrum atd.) – Discover se snaží být přístupný všem. Turnus E je letos pořádaný v Hostačově, v bezbariérovém areálu, který je přístupný i pro vozíčkáře. Pokud se chceš o naší bezbariérové i jiné dostupnosti dozvědět více, napiš nám prosím na discover@discover.sk a do předmětu napiš „přístupnost”.

Je velmi důležité, aby ses zúčastnil*a celého programu, protože máme časově velmi náročný a návazný program. Z tohoto důvodu bohužel nejsou povolené pozdní příjezdy a brzké odjezdy.

Za případné materiální škody nese odpovědnost Spolek Discover. Účastnice a účastníci před začátkem akce čestně prohlašují, že se budou řídit pokyny organizačního týmu Discover, interními předpisy Spolku Discover a zákony České nebo Slovenské republiky, podle místa turnusu. Za každý turnus jsou zároveň zodpovědní koordinátoři a koordinátorky jednotlivých turnusů, kteří se starají o bezproblémový průběh akce. Na každém z turnusů je přítomný i zdravotník*ice se vzděláním z oblasti medicíny (nebo osoba která absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci), a také kvalifikovaný terapeut nebo terapeutka.

Každý můžeš Discover podpořit skrz libovolně velký příspěvek na našem Darujme portálu

Pokud jsi student, můžeš také podpořit Discover tím, že zaplatíš vyšší poplatek než je standardní. Pokud můžeš zaplatit alespoň celý poplatek, vyber si jednu z možností níže. Tvůj vyšší příspěvek nám velmi pomůže udržovat a zlepšovat aktivity, které děláme.

1000 Kč nad standardní cenu – kromě pokrytí všech základních nákladů pro tebe a organizátory nám pomůžeš:

 • nabídnout stipendium pro jednoho studenta,
 • poskytnout vybavení pro jednu aktivitu nebo kurz,
 • organizovat Discover tím, že přispěješ na náklady na celoroční organizační přípravy pro Discover, kam patří mimo jiné schůzky lektorů a organizátorů, kde je plánován program a poskytována didaktická příprava.

2000 Kč nad standardní cenu – kromě pokrytí všech základních nákladů pro tebe a organizátory nám pomůžeš:

 • zvýšit náš rozpočet na propagaci Discover pro více studentů a potenciálních sponzorů,
 • poskytnout vybavení pro jednu aktivitu nebo kurz,
 • organizovat Discover tím, že přispěješ na náklady na celoroční organizační přípravy pro Discover, kam patří mimo jiné schůzky lektorů a organizátorů, kde je plánován program a poskytována didaktická příprava.

3000 Kč nad standardní cenu – kromě pokrytí všech základních nákladů pro tebe a organizátory nám pomůžeš:

 • nabídnout stipendium alespoň pro jednoho studenta,
 • zvýšit náš rozpočet na propagaci Discover pro více studentů a potenciálních sponzorů,
 • poskytnout vybavení pro jednu aktivitu nebo kurz,
 • organizovat Discover tím, že přispěješ na náklady na celoroční organizační přípravy pro Discover, kam patří mimo jiné schůzky lektorů a organizátorů, kde je plánován program a poskytována didaktická příprava.

Standardní cena (6499-7999 Kč) – tato částka pokryje všechny základní náklady pro tebe a organizátory.

Podívej se do níže uvedených sekcí. Pokud tvoji otázka není zodpovězena, napiš nám na discover@discover.sk s popisem tvého problému či otázky, a my ti pomůžeme. Do předmětu prosím vždy uváděj „Otázka“.

Studenti

Discover pořádáme pro všechny středoškoláky a středoškolačky (min. věk 15 let a max. léto po maturitě), kteří se zajímají o svět okolo nich a chtějí rozumět, jak funguje. Nezáleží na tom, na jakou školu (nebo typ školy) chodíš ani na tvých známkách. Ačkoliv některé lektorky a lektoři studovali v zahraničí, Discover je otevřený všem, bez ohledu na to, kde nebo co chceš studovat. A pokud ještě nevíš, co chceš v životě dělat, kurzy a lektorský tým ti mohou přiblížit život vysokoškoláků daného oboru a s rozhodováním ti pomoct! Co se týče angličtiny, anglicky je potřeba umět jedině, když se hlásíš na mezinárodní turnus, jinak stačí mluvit česky nebo slovensky. 

Z právních důvodů není Letní akademie Discover otevřená pro studenty mladší 15 let, i když jsou zapsáni na střední škole. 

Pokud ještě nejsi na střední škole (nebo ekvivalentu), ale bude ti alespoň 15 let v době, kdy se budeš účastnit, na Discover jet můžeš! 

Pokud je ti 16 a více let, musíš být zapsán*a na střední škole (nebo ekvivalentu) v době, kdy podáváš přihlášku. Pokud ti naopak bude více než 19 let (tj. alespoň 20) v době, kdy se Discoveru zúčastníš, doporučujeme, abys nás kontaktoval*a na e-mailu: discover@discover.sk s předmětem “Přihláška”.

Poplatek za účast se liší v závislosti na tom, kterého turnusu se účastníš.

Turnus A (klasický), který proběhne od 21. do 28. července v Turistickém ráji (SK), stojí 6499 CZK.

Turnus B (klasický), který proběhne od 4. do 11. srpna ve Svatém Janu pod Skalou (CZ), stojí 6999 CZK.

Turnus C (klasický), který proběhne od 11. do 18. srpna v PT Javorina (SK), stojí 6999 CZK.

Turnus D (mezinárodní), který proběhne od 11. do 18. srpna ve Svatém Janu pod Skalou (CZ), stojí 7999 CZK.

Turnus E (tematický), který proběhne od 18. do 25. srpna v Hostačově (CZ), stojí 7299 CZK.

Částečně ano. Všem přihlášených umožňujeme v přihlášce požádat o snížení poplatku za účast na Discoveru. Tyto žádosti u každého studenta a studentky zvažujeme nezávisle na zbytku přihlášky. Pokud si nemůžeš dovolit zaplatit plnou sumu, nabízíme snížené poplatky ve výšce od 1500 do 7999 CZK. Prosíme, uveď důvod, proč žádáš o snížení účastnického poplatku, a kolik potřebuješ. Měl*a bys popsat co nejkonkrétněji:

 • Jak vysoké stipendium potřebuješ (tj. kolik můžeš zaplatit nebo kolik bys chtěl*a, aby Ti Discover udělil)
 • Tvoje rodinná situace (např. žiješ pouze s jedním rodičem, nebo s Tebou a tvými rodiči/sourozenci žijí i další příbuzní?)
 • Zaměstnanecká situace tvých rodičů/zákonných zástupců (bez uvedení příjmu) a zda kromě studia také pracuješ
 • Neočekávané výdaje

Chápeme, že sdílení těchto informací může být pro tebe nepříjemné, ale chceme tě ujistit, že je uvidí pouze 4 lidé: dobrovolníci, kteří jsou součástí týmu Péče o studenty, a lidé ve výboru pro stipendia. Dostáváme mnoho žádostí o stipendia a snažíme se je všechny udělit. Informace, které zde poskytuješ, jsou klíčové pro to, abychom mohli udělovat stipendia co nejspravedlivěji. Nemůžeme garantovat, že tvá žádost o stipendium bude úspěšná, ale uděláme vše, co je v našich silách, aby finanční důvody nestály nikomu v cestě na Discover. Aby měla tvá žádost o stipendium co nejlepší šanci, prosím, podej ji do 15. května. Pokud si přeješ požádat o stipendium po tomto datu, prosím, kontaktuj liza.mrackova@discover.sk po odeslání tvé žádosti. 

Pokud jsi Maximum Discover Ambassador, můžeš stále požádat o stipendium navíc k slevě 30 eur, na kterou máš nárok. Při uvádění, kolik stipendia potřebuješ, prosím, uveď, kolik peněz potřebuješ navíc k 30 eurům, které jsou již odečteny z tvého poplatku.

Cílem Discover stipendií  je zajistit, aby letní turnusy byly dostupné všem bez ohledu na jejich socioekonomický status, akademické zázemí a/nebo zemi původu. Kromě toho je cílem Discover stipendií vytvořit rozmanitější prostředí, ve kterém se můžeme všichni učit jeden od druhého, a to tím, že povzbuzujeme k podávání přihlášek zejména studenty*ky z marginalizovaných komunit.

Od roku 2023 nabízíme i speciální plná stipendia pro romské studenty*ky a studenty*ky z Ukrajiny (buď žijící v Česku / na Slovensku, nebo žijící na Ukrajině). 

Při udělování stipendií komise přihlíží hlavně k: 

 • Prokázané potřebě stipendium získat pro účast na Discoveru
 • Tvojí motivaci jet na Discover
 • Odkud a z jaké školy kandidát*ka pochází
 • Etnicita kandidáta*ky
 • Nejvyšší dosažené vzdělání rodičů 

Komise při udělování stipendií NErozhoduje na základě: 

 • Genderu
 • Národnosti
 • Kvalitě přihlášky
 • Mimoškolních aktivit uchazeče*ky

Celý poplatek za Letní akademii Discover představuje 6499-7999 CZK (záleží na konkrétním turnusu). V něm je zahrnuté:

 • Ubytování
 • Strava (5x/den)
 • Materiální zabezpečení na kurzy a workshopy

Případné pojištění si můžeš zařídit individuálně mimo naši organizaci.

V případě že máš pochybnosti, zda přišla tvá přihláška, byl snížený poplatek nebo dorazila platba, přihlaš se do login portálu svými přihlašovacími údaji, které jsi uvedl*a v přihlášce. V login portálu najdeš všechny informace o přihlášce, snížení poplatku i stavu platby. 

Heslo si můžeš obnovit prostřednictvím přihlašovacího portálu.

V přihlášce uvádíš dva preferenční turnusy. O stavu tvé přihlášky a o tom, na jakém turnuse (případně na Seznamu náhradníků) se nacházíš, tě budeme informovat emailem (většinou v polovině následujícího měsíce). Tyto informace také zjistíš i v přihlašovacím portále. Pokud jsi přijat nebo přijata na svůj primární turnus, nebo jsi na Seznamu náhradníků, můžeš se rozhodnout přejít sekundární turnus. Změna z druhého turnusu na první, ani volba úplně nového turnusu není možná.

Uvědomujeme si, že do Discoveru je ještě daleko a můžou se vyskytnout nečekané události, které Ti zabrání v účasti. Pokud se tak stane, napiš nám prosím e-mail a do předmětu napiš „Storno”, abychom tvoje místo mohli nabídnout jinému zájemci alebo zájemkyni. Zaplacený registrační poplatek vracíme v těchto případech následovně:

 • Do 31. května: vrátíme 100 % z poplatku
 • Od 1. června do měsíce před turnusem: vrátíme 50 % z poplatku
 • Měsíc před turnusem až 5 dní před začátkem turnusu: vrátíme 25 % z poplatku
 • Méně než 5 dní před turnusem se poplatek nevrací

Ber prosím na vědomí, že případné bankovní poplatky související s tímto převodem jsou na tvé náklady.

Při podání přihlášky nemusíte platit žádný poplatek: účastnický poplatek zaplatíte až po přijetí do programu.

Poplatek se platí bankovním převodem. Potřebné údaje vám zašleme, jakmile bude vaše přihláška úspěšná.

Obvykle nepovolujeme studentům účastnit se více než jednoho turnusu Letní akademie Discover za rok. Pokud si přesto přeješ účastnit se jak svého primárního, tak sekundárního turnusu, prosím, kontaktuj nás na adrese discover@discover.sk a do předmětu napiš “Akademie”.

Discover je nejen o poznávání nových věcí, ale i o poznávání nových lidí, a proto ubytování rozdělíme tak, aby si nebydlel*a s tvými kamarády a měl*a možnost poznat nové lidi. Ale neboj se, že bys na Discoveru neměl*a dost prostoru trávit s nimi čas. Kromě toho jsou ubytovací jednotky rozdělené podle pohlaví.

Pokud se identifikuješ jako nebinární, zeptáme se, zda preferuješ být na pokoji s holkami, nebo klukama. Pokud jsi trans, ozvi se nám prosím po vyhodnocení tvé přihlášky a společně se dohodneme, kde by ses cítil*a nejlépe.

PRO REGISTROVANÉ

Ahoj studente, ahoj studentko!

Pokud jsi se již zaregistroval*a na Log-in Portálu, tato část webu je určena právě pro Tebe. Jelikož dobře víme, že máš mnoho otázek, chceme zajistit, abys nám kvůli každé z nich nemusel*a psát. Proto v následujících sekcích najdeš nejčastější dotazy a odpovědi na ně. V případě, že zde tvoje otázka není, neváhej nám napsat na mail uvedený níže.

KOMUNIKACE

Letos, tak jako předchozí roky, je primární komunikace s námi vedena na dvou kanálech – web s Log-in portálem sloužící k pasivní výměně informací a mail discover@discover.sk sloužící k aktivní komunikaci. Většinu toho, co potřebuješ nebo chceš zjistit, najdeš právě na těchto dvou místech.

Víme, že na tuto otázku se asi nikdo nezeptá, ale i tak je důležitá. Abychom uměli lépe reagovat na tvé otázky, potřebujeme od začátku vědět, čeho se týkají. Pak si je umíme mezi sebou rozdělit. Podle frekvence jednotlivých kategorií navíc víme určit, zda není třeba nějaké informace uvádět jasněji.

Tvůj předmět se nemusí skládat jen z klíčového slova, může tam být také doplněk, základem je ale klíčové slovo.

Na všechny dotazy ohledně přihlašování uveď do předmětu mailu “Přihlašování”. Například: 

 • pomoc s přihláškou, hodnocení, deadlines přihlášek a nejasnosti
 • např. nerozumím otázce v přihlášce

Na všechny dotazy ohledně plateb uveď do předmětu mailu “Platba”. Například:

 • proběhlá platba, přeshraniční platební styk, splatnost a pod.
 • např. moje platba se vrátila, co mám dělat

Na všechny žádosti o změnu již zadaných informací uveď do předmětu mailu “Změna”. Například:

 • není-li tedy údaj definitivní, použij ostatní předměty
 • (např. žádost o změnu sumy platby po přihlášení)

Na všechny dotazy ohledně samotného turnusu uveď do předmětu mailu “Turnus [písmeno turnusu]”. Například:

 • příjezdy a odjezdy, kurzy, ubytování, doprava apod.
 • např. mohu bydlet na pokoji s kamarádem?
 • informace k této kategorii budou ve většině případů známy až v průběhu jara/začátkem léta

Na všechny naléhavé dotazy ohledně čehokoliv (i když to je náhodou z kategorií výše) uveď do předmětu mailu “Naléhavé”. Například:

 • chyby v přihlášce, prodlení apod.
 • např. zapomněl jsem zaplatit včas, co mám dělat?

Pro všechny otázky týkající se změn, které chceš provést ve své přihlášce, uveď do předmětu mailu “Změna”. Například: 

 • změna preferencí tvého kurzu nebo tvého turnusu, tvého poplatkového statusu, atd.
 • např. Měním svou volbu turnusu na levnější, můžete mi vrátit peníze? 

Pro všechny otázky týkající se zrušení tvé účasti na turnusu, uveď do předmětu mailu “Storno”.

Na všechny ostatní dotazy ohledně čehokoliv uveď do předmětu mailu “Otázka”

Tvůj mail budeme vyřizovat déle, protože všechny takové maily jdou do zvláštní složky. V prvním mailu, který od Tebe dostaneme, Ti proto připomeneme, že by bylo super používat vytvořený systém.

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Základ je si uvědomit, že to není nic, čeho by ses měl*a bát nebo za co by ses měl*a stydět. Zkus si nejprve projít FAQ, nebo napiš někomu, koho z Discoveru znáš, rád*a Ti pomůže. Pokud tyto možnosti nefungovaly, neváhej nám napsat na discover@discover.sk, do předmětu uveď “Přihlašování” a my Ti pomůžeme jak jen budeme vědět.

V momentě, kdy je tvá přihláška úspěšně odeslána, nejprve zkontrolujeme, zda v ní nechybí některé údaje. Následně ji posuneme k hodnocení. Každou přihlášku hodnotí dva hodnotitelé a hodnotitelky, kteří hodnotí jen 3 hodnocené otázky. Toto vše se samozřejmě děje anonymně. Rozhodnutí o tvé přihlášce se dozvíš vždy v 15. den měsíce po ukončení přihlašovacího okna (tedy pokud se přihlásíš v únoru, výsledek Ti přijde do poloviny března).

Hodnotitelé a hodnotitelky mají za úkol hodnotit každou otázku zvlášť a činí tak nezávisle na sobě. Primární důraz je kladen na schopnost ozřejmit své myšlenky v psané formě a také na schopnost umět si nadefinovat očekávání či motivaci. Naše doporučení je proto jednoduché – tvoje odpověď má být upřímná a přiměřeně dlouhá.

V případě Turnusu D jsou hodnoceny i jazykové dovednosti, proto doporučujeme odpovědět v takovém rozsahu, aby se tyto dovednosti mohly ukázat.

Nakonec chceme upozornit, že se nemusíš bát toho, že Tvá očekávání nezahrnují celý Discover. Je nám jasné, že všichni vidíme Discover jinak a hodnotitelé budou tyto pohledy brát v úvahu, nikoli však hodnotit. Chceme tě poznat.

O mezinárodní turnus je tradičně mezi studenty největší zájem a rychle se naplní, a proto při výběru studentů*ek na mezinárodní turnus přihlížíme k následujícím kritériím: 

 • motivace studenta*ky jet na Discover,
 • národnost (zahraniční studenti*ky se nemohou zúčastnit žádného jiného turnusu kvůli jazykové bariéře a naším cílem je mít na turnusu D 50 % zahraničních studentů a 50 % Čechů a Slováků),
 • bodového hodnocení přihlášky (přihlášky jsou hodnoceny anonymně),
 • zda se student*ka již dříve zúčastnil*a Discoveru a mezinárodního turnusu.

Naším cílem je také nemít příliš mnoho studentů*ek z jedné školy, z jednoho města a dávat také příležitost spíše studentům*kám ze státních škol než ze soukromých.

Ne, doba přihlášení není hodnocena. Na druhé straně se může stát, že i když budeš mít nejlepší přihlášku ze všech, ale přihlásíš se pozdě, nedostaneš se na svůj turnus. Lidé se na turnus vybírají každý měsíc a když jim je jednou oznámeno, že budou součástí daného turnusu, mohou pouze oni tento fakt změnit (nezaplacením, přesunutím na sekundární turnus).

Na Seznam náhradníků se dostaneš, pokud tvá přihláška byla úspěšná, avšak turnus je naplněn a zároveň sis tuto možnost vybral*a jako alternativu. Seznam náhradníků funguje tak, že čekáš, až se někdo z tvého preferovaného turnusu odhlásí/přemístí. V takovém případě zaujmeš jeho/její místo pokud jsi byl*a na Seznamu náhradníků nejvýše.

Upozornění: Seznam náhradníků funguje dynamicky. To znamená, že pokud jsi jednou byl*a na prvním místě, tedy nejvýše, může se stát, že někdo tě předčí. Děje se tak proto, že jeho přihláška má vyšší hodnocení. Neboj se, časový charakter je v tomto případě započítán a pokud například čekáš od ledna, někdo z května tě v něm jen těžko předčí.

Bohužel ne. Pokud se ale přihlásíš a tvoje přihláška nebude úspěšná, můžeš se pokusit přihlásit ještě jednou v dalším přihlašovacím okně. To platí i v případě, že jsme tě přijali, avšak jsi zařazen*a na Seznam náhradníků nebo svůj sekundární turnus. Například pokud se neúspěšně přihlásíš v únoru, můžeš to zkusit znovu v březnu, dubnu i květnu.

Upozornění: Hodnotitelé nebudou vědět o tom, že se hlásíš vícekrát, hodnocení proto nebude ovlivněno tímto faktem.

Ano, rozhodně! Hodnotitelé nebudou vědět, že se znovu přihlašuješ, takže tvé předchozí odmítnutí neovlivní tvoje hodnocení. 

Kurzy přidělujeme po uzavření přihlášek, v polovině června. To znamená, že se dozvíš, které kurzy budeš navštěvovat, na konci června. Snažíme se přidělit každému jeho první dvě preference, ale někdy to prostě není možné a můžeš být přidělen*a na tvůj třetí nebo čtvrtý preferovaný kurz. Jsme si docela jisti, že budeš příjemně překvapen*a a že si je moc užiješ. Možná je to osud! Pokud máš silné pocity ohledně svého přidělení kurzu, můžeš napsat koordinátorům svého turnusu, aby zjistili, zda lze něco udělat. Obvykle jsme ale již udělali vše, co bylo v našich silách, a je nepravděpodobné, že bys mohl*a své kurzy změnit.

Je nám líto, že jsme nedokázali tvou otázku odpovídat. Napiš nám na discover@discover.sk a do předmětu mailu uveď „Přihlašování“ a my Ti ji zodpovíme co nejdříve.

PLATBY

V momentě, kdy se přihlásíš, ještě nejsi účastní*icí, proto od Tebe nepotřebujeme platbu. Informace o platbě Ti přijdou spolu s Rozhodnutím o tvé přihlášce v mailu a najdeš je i ve svém Log-in portálu.

Za přihlášení do Discoveru se žádný poplatek neplatí. O zaplacení účastnického poplatku tě požádáme až potom, co ti bude nabídnuto místo. Poté ti zašleme potřebné bankovní údaje.

Pokyny k platbě se zasílají spolu s Rozhodnutím o tvé přihlášce, což znamená k 15. dni v měsíci po ukončení přihlašovacího kola. Na zaplacení máš následně čas do konce daného měsíce, není-li řečeno jinak. To, zda tvoje platba přišla, se dozvíš až v první polovině následujícího měsíce prostřednictvím Log-in portálu.

Příklad: Jana se přihlásila v březnu. Dobře ví, že se Rozhodnutí o její přihlášce dozví až v polovině dubna, proto počká. Jakmile jí 15. dubna přijde Rozhodnutí o její přihlášce a Janka je přijata, má čas do konce dubna poslat platbu na uvedený účet. Jana ji pošle hned druhý den, ale na tom nezáleží, protože platby jsou zpracovány až v další měsíc, tedy v květnu. Janka toto ví, protože si přečetla FAQ a sekci Pro registrované. Zhruba v polovině května jí proto na Log-in portálu vyskočí upozornění, že její platba byla zaplacena, žádný mail nedostane. Pokud by nezaplatila*neregistrovali jsme její platbu, obdržela by mail s výzvou zaplatit do konce května, v opačném případě by byla její přihláška zrušena.

Pokud zjistíš, že nemůžeš zaplatit včas nebo jsi zapomenul*a zaplatit, dej nám vědět na discover@discover.sk s předmětem „Platba“. Pokud od tebe platbu včas neobdržíme a nemáme od tebe žádnou zpětnou vazbu, pošleme ti e-mail s připomínkou k zaplacení. Po uplynutí jednoho týdne od tohoto e-mailu bude tvoje přihláška zamítnuta a nebudeš moci přihlášku podat znovu.

Proto tě v první řadě prosíme, abys bral*a v úvahu to, že asi budeš platit za Discover měsíc od předání přihlášky. Pokud se přesto něco stane, napiš nám na mail discover@discover.sk a do předmětu uveď „Platba“. My se Ti budeme věnovat co nejdříve.

Rozhodnutí se dozvíš spolu s Rozhodnutím o tvé přihlášce, přičemž bude obsahovat i informaci o částce a další pokyny.

Když ti nabídneme místo na turnusu, obdržíš od nás e-mail s bankovními údaji, které potřebuješ k provedení převodu. Můžeš platit v eurech (EUR) nebo v českých korunách (CZK). V případě mezinárodního bankovního převodu musí být případné poplatky zaplaceny tebou.

Uvědomujeme si, že nečekané věci se stávají každý den. Proto chceme, abys nemusel*a kalkulovat a hlásit se až poslední termín, kdy máš největší jistotu, že se budeš moci zúčastnit.

Vrátíme ti zpět tvůj účastnický poplatek (pokud jsi už zaplatil*a) v závislosti na datu tvého zrušení:

 • do 31. května (včetně): vrátíme 100 % poplatku
 • od 1. června alespoň do 31 dnů před akcí: vrátíme 50 % poplatku
 • mezi 30 a 8 dny před akcí: vrátíme 20 % poplatku
 • 7 dní nebo méně před akcí: žádné vrácení peněz

Všechny případné bankovní poplatky spojené s tímto převodem jsou na tobě a budou strženy z vrácení peněz.

Je nám líto, že jsme nedokázali tvou otázku odpovídat. Napiš nám na discover@discover.sk a do předmětu mailu uveď „Platby“ a my Ti ji zodpovíme co nejdříve.

ZMĚNY

V přihlášce si vybereš dva turnusy – primární a sekundární, přičemž se můžeš kdykoli přihlásit na sekundární. V takovém případě je tvá přihláška braná jako zaslaná v daný měsíc, avšak lze tak učinit pouze jednou a pouze jednosměrně. Tedy pokud si to rozmyslíš, nebude se s tím dát bohužel nic dělat. Proto uvažuj o sekundárním turnusu jako o své reálné alternativě.

Ano! Své kurzy můžeš volně měnit až do konce května, jak jen chceš. Nevadí, že jsi v přihlášce mluvil o jiných dvou, nebudeš muset nic doplňovat ani psát, stačí si je v Log-in portálu vyměnit.

Rada od nás je, že kurzy tvoří jen dopolední část programu. I když všichni chceme být s kamarády a kamarádkami, prostoru k tomu je dost i mimo kurzy.

To nám je velmi líto. Máš několik možností: první je zvážit sekundární turnus, možná Ti bude vyhovovat víc. Pokud je tvým problémem finanční situace, neváhej nám dodatečně napsat Žádost o snížení poplatku – uděláme, co budeme moci. Pokud ani to nepomůže a stále potřebuješ zrušit účast, napiš nám na discover@discover.sk a uveď do předmětu „Změna„.

Je nám líto, že jsme nedokázali tvou otázku odpovídat. Napiš nám na discover@discover.sk a do předmětu mailu uveď „Změna“ a my Ti ji zodpovíme co nejdříve.

Průběh LETNÍ AKADEMIE DISCOVER

Všechny informace o této sekci budou průběžně doplňovat, protože v tomto okamžiku by nebyly aktuální nebo úplně. Sleduj proto tuto stránku pravidelně!

V případě, že máš nějakou otázku už teď, neváhej nám napsat na discover@discover.sk a do předmětu uveď „LAD“.

 • Příchody a odchody
 • Doprava na Discover
 • Co si přinést
 • Formulář na registraci a jiné formuláře
 • Kontakt na koordinátory a koordinátorky

Pronajímáme autobus, který v neděli odpoledne, kdy začíná turnus, vezme studenty z pražského metra/autobusového nádraží Zličín do Sv. Jana pod Skalou, kde se koná mezinárodní turnus. Tento samý autobus vezme studenty zpět na pražské metro/autobusové nádraží Zličín ze Sv. Jana pod Skalou v neděli ráno, kdy turnus končí. Za jízdu tímto autobusem nic navíc neplatíš. Bude ti sděleno, kdy na tebe bude autobus čekat v uvítacím e-mailu několik týdnů před turnusem, a člen našeho týmu bude na nádraží Zličín, aby tě případně navigoval.

Obecně platí, že na všechny ostatní turnusy (kromě turnusu D z Prahy) se účastníci dopravují sami. Některé turnusy však můžou organizovat skupinovou dopravu, a to na vlastní náklady studentů.

Turnus A bude organizovat skupinové cestování z Prahy, Brna, nebo Popradu.

Více informací o skupinovém cestování bude k dispozici blíže k létu.

Lektoři

Lektorkou nebo lektorem se můžeš stát, pokud máš ukončené tři roky studia na vysoké škole. Pokud chceš učit neakademický kurz jako např. jóga nebo debata, tři roky studia nevyžadujeme. Pokud ti je alespoň 22 let, můžeme od této podmínky ustoupit i v jiných výjimečných případech.

Discover je otevřený všem, ať už studovali v Česku, na Slovensku, nebo v zahraničí. Stačí mít zapálení pro svůj obor a chtít tuto vášeň sdílet dál. Pak je jedno, jestli máš titul z Horní Dolní nebo z Harvardu.

Čistého času jsou to jistě desítky hodin, kdy je třeba dobře si rozmyslet koncepci kurzu, plán hodin i jednotlivé aktivity. Je už jen na tobě, jestli budeš kurz připravovat v týdnech před Discoverem nebo průběžně v rámci celého roku. Důrazně ovšem doporučujeme nenechávat přípravy až na samotný turnus, kdy nebude času (a ani připojení k internetu) nazbyt.

Natolik, aby se na něj přihlásili studenti a studentky. Ti si kurzy vybírají sami a pokud se nikdo nepřihlásí, nemůže kurz proběhnout. Je už ale na tobě,  jestli chceš učit kurz úzce zaměřený  pro pár nadšenců, a nebo široce zaměřený pro více studentů.

Ano! Tvorba kurzu je čistě na tobě – stačí různá témata zajímavě propojit.

Tak dobrá, aby ses na turnusu a všech aktivitách cítil*a dobře. V angličtině neprobíhají jen kurzy, ale i celý program včetně diskuzí u jídla. Mezinárodní turnus je zkrátka anglický od začátku až do konce.

Pokud se na anglický turnus necítíš, určitě si vybereš z ostatních turnusů v češtině a slovenštině.

Discover je otevřen všem, ať už studovali v Česku, na Slovensku nebo v zahraničí. Stačí, když jsi zapálený*á pro svůj obor a chceš svoji vášeň sdílet dál. V takovém případě je jedno, jestli máš titul z Horní Dolní nebo z Harvardu.

Ano, je hned několik způsobů, jak se zapojit do předávání svého nadšení dál. Během odpolední se konají individuální workshopy. Ty může uspořádat lektorský, ale i organizační tým. A vždycky rádi uvítáme externí hosty třeba jen na jedno odpoledne – napiš nám!  

Discover je neziskový projekt, organizovaný nadšenými dobrovolníky a dobrovolnicemi. Za práci pro Discover si nebereme jinou odměnu, než energii, kterou nám studenti a studentky předávají. Ovšem tvoje cesta (do určité výše), bydlení a jídlo po dobu turnusů je hrazeno Discoverem. 

Snažíme se maximálně vyjít vstříc preferencím, které lektorové*ky a organizátoři*ky uvádí v přihlášce. Ovšem ne vždy je to možné. Přiřazování lektorů na turnusy je složitý proces. Snažíme se o vyvážené zastoupení oborů a zkušeností. Proto nemůžeme zaručit, že se dostaneš na svou první volbu.

Rozhodně! Discover začínal před jedenácti lety a jeho první lektorové a lektorky pochopitelně jako studenti nikdy nejeli. Až v posledních letech se nám stává, že spokojení studenti se vrací jako lektoři, a my to bereme jako známku toho, že svou práci děláme dobře <3.