Přihlas se!

Jsi tu poprvé a chceš se přihlásit? Přečti si informace níž a pokračuj na stránku:

Už jsi vyplnil/a přihlášku a jdeš ji zkontrolovat? Tudy:

Jsi registrovaný/á a chceš víc informací:

O přihlášce

Prihlášku můžeš začít zde: REGISTRACE
Předtím si, prosím, prečti nasledující informace.

Prihlášku můžeš začít zde: REGISTRACE. Předtím si, prosím, prečti nasledující informace.

Přihlásit se můžeš, pokud jsi:

 •  studentem nebo studentkou jakékoliv české, slovenské, ale i zahraniční střední školy s rokem maturity od 2021 do 2024 (2025 pro bilingvní gymnázia).

Proč hledáme právě tebe? Máš:

 • hlubší zájem o témata, kterým se věnují naše kurzy,
 • vůli věnovat čas přípravě před letní akademií,
 • schopnost projevit vlastní názor a ochotu naslouchat názory ostatních.

O úspěchu přihlášky nerozhodují:

 • známky ve škole,
 • zda si už zúčastnil / a letní akademie v minulosti,
 • zda si můžeš dovolit zaplatit plnou částku účastnického poplatku,
 • zda přihlášku vyplníš v češtině nebo slovenštině.

Přihlasovací termíny

Tento rok máme čtyři deadliny:

Poplatek

240 eur a méně
Nemohu si dovolit plnou částku
240 EUR
Plná částka
240 EUR a více
Mohu přispět více, protože to pomůže

Letní akademie Discover je sice nezisková aktivita, ale i tak něco stojí. Kromě Tvého ubytování, stravy a pomůcek potřebujeme zaplatit i propagaci, administrativu a náklady organizačního týmu, včetně jejich přípravy a cesty. Nikdo z organizátorek a organizátorů ale nedostává honorář. Když jsme vydělili všechny tyto náklady očekávaným počtem účastnic a účastníků, dostali jsme se k částce 240 eur.

Můžeš si vybrat ze tří možností:

 • CHCI A MOHU ZAPLATIT PLNOU ČÁSTKU (240 €). 240 eur pokrývá Tvoje ubytování, stravu i další náklady za celý týden a jeho přípravu. Nic víc a nic méně.
 • MOHU PŘISPĚT VÍCE, PROTOŽE TO POMŮŽE (270 € a více). Pokud máš tu možnost, i pár eur nejvíce pomůže Discover posunout vpřed! Až stovka dobrovolníků každý rok usilovně pracuje na zvýšení kvality Discoveru a také na přípravě pěti turnusů plných perfektních kurzů a programu. Prostředky navíc použijeme nejen na realizaci nových kurzů a programu, ale hlavně na to, aby více studentů mohlo zažít Discover. Až 20 % všech skvělých studentů může na Discover přijít jen díky stipendijnímu fondu. Bez podpory těch, kteří mají možnost přispět více, bychom tuto možnost nemohli poskytovat. I ty nám můžeš pomoci tím, že v přihlášce vybereš přesnou částku, kolik můžeš přispět. Každé euro navíc nám pomůže!
 • NEMOHU SI DOVOLIT PLNOU ČÁSTKU (170 € a méně). Chceme, aby byl Discover co nejrozmanitější, a věříme, že přístup ke vzdělání nemá být určen tloušťkou peněženky. Na stránce s eseji nám prosím otevřeně popiš svou situaci a my se budeme snažit vyjít Ti vstříc. Vše, co napíšeš, zůstane zcela důvěrné. Každý rok máme desítky účastníků a účastnic, kteří by si Discover bez snížení poplatku nemohli dovolit.

Nenech se odradit od podání přihlášky, pokud se obáváš, že nemůžeš zaplatit ani jeden z možných poplatků. Přihláška je zdarma a máme vyčleněné prostředky na snížení poplatku v odůvodněných případech. Stačí, když nám pravdivě opíšeš svou finanční situaci. Uvědomujeme si, že jde o citlivé údaje, ale na to, abychom mohli Tvou žádost vyhodnotit co nejlépe, prosíme, abys uvedl resp. uvedla povolání svých rodičů (neuváděj jejich příjmy), případně rodinnou situaci (např. počet sourozenců, péče o prarodiče…) či neočekávané výdaje, které se vyskytly (nebo vyskytnou) v poslední (nejbližší) době. Můžeš nám důvěřovat, že tyto informace nebudeme šířit.

Úspěšné uchazečky a uchazečů vyzveme, aby uhradili poplatek na účet České debatních asociace, detaily najdeš na stránce Pro registrované. Kdo do stanoveného termínu poplatek neuhradí, případně se nedohodneme na odkladu, uvolňuje své místo na letní akademii.

Zbývající kapacity turnusů

Každý turnus má kapacitu 80 studentů. Z toho volných míst zbývá:

Přihlašování uzavřeno
80
Turnus A

tematický
1.8. – 8.8.2021
Sv. Jan, ČR

Přihlašování uzavřeno
80
Turnus B

mezinárodní
8.8. – 15.8.2021
Sv. Jan, ČR

Přihlašování uzavřeno
80
Turnus C


15.8. – 22.8.2021 
Podskalie, SR

Přihlašování uzavřeno
80
Turnus D


22.8. – 29.8.2021
Podskalie, SR

Přihlašování uzavřeno
80
Turnus E


22.8. – 29.8.2021
Křižanov, ČR

Průběh výběru

Všichni přihlášení vyplňují přihlášku sestavenou ze tří částí – zatímco v první vyplňují osobní údaje, v druhé si vybírají 2 turnusy, alternativu v případě neúspěchu přihlášky (podrobnosti níže), kurzy na svůj primární turnus a případné zvýšení / snížení poplatku, v té poslední, zvané hodnocená část, odpovídají na každý rok se měnící zadání. Údaje z hodnocené části jsou rozhodujícími pro výběr studenta nebo studentky na Letnou akademii Discover, přičemž toto hodnocení probíhá separátně v rámci turnusů, tedy přihlášen na Turnus C není porovnán s přihlášenou na Turnus D. To se stane jedině pokud jsou přesunuti na stejný turnus.

Účastníků a účastnice vybíráme na základě tří motivačních otázek (tzv. hodnocená část). Při hodnocení sledujeme splnění následujících kritérií:

Při hodnocení sledujeme splnění následujících kritérií:

 • Účastník nebo účastnice odpověděla na zadanou otázku v plném rozsahu
 • Jedinečnou schopnost popsat a definovat svou motivaci, očekávání a rozhodnutí

Pokud účastník nebo účastnice

 • Splní všechna kritéria, je přijat nebo přijata na Letnou akademii Discover automaticky na svůj primární turnus v případě, že v něm ještě jsou volná místa. Pokud ne, je umístěn nebo umístěna na vrchní místa Waiting listu nebo přesunut, či přesunuta na sekundární turnus.
 • Nesplní jedno z kritérií je v závislosti od času přihlášení a aktuálních kapacit turnusu přijat nebo přijata, případně umístěný či umístěna na Waiting list nebo sekundární turnus
 • Nesplní ani jedno z kritérií je přihláška neúspěšná a přihlášen nebo přihlášena mají možnost ji zopakovat v dalších přihlašovacích oknech.

Kromě kvality hodnocené části je rozhodující čas přihlášení – přihlášky se rozhodují v měsíčních intervalech a tudíž větší šanci má Online či přihlášeno z prvních přihlašovacích oken. V rámci jednoho přihlašovacího okna se postupuje stejným způsobem, tedy spíše přihlášen nebo přihlášena má v případě stejného hodnocení přednost před později přihlášenými.

Přihlášky přijímáme v několika kolech od spuštění přihlašování v lednu až dokud nenaplníte kapacitu, nejpozději do května. Čím dříve se přihlásíš, tím větší šanci na přijetí budeš mít.

V polovině měsíce po ukončení přihlašovacího kola se dozvíš Rozhodnutí o Tvé přihlášce, které bude dostupné jako na Log-in portále, tak i v zaslaném mailu, který bude v případě Tvého úspěchu doplněný o informace ohledně platby a budoucích pokynech.

Neúspěšná přihláška na primární turnus

Přihláška může být neúspěšná ze dvou důvodů – nesplnila maximálně jedno z hodnotících kritérii, kapacity primárního turnusu nejsou dostatečná nebo obojí. V každém případě je přihlášené/mu nabídnuta volba, jak dále postupovat.

1. Waiting list

V případě této možnosti je Online nebo přihlášena umístěna na seznam čekatelů, kteří každý rok nahrazují odhlášených z turnusu. To se může stát po dvou týdnech ale i několik dní před začátkem turnusu.

Lidé v tomto seznamu se nemusí posouvat nutně nahoru – v případě, že na Waiting listu je čekatel z ledna a další čekatelka se přidá v březnu, může být v závislosti na hodnocení přihlášky umístěna před čekatele z ledna. Čekatel z ledna totiž sice získává bonusové body za dobu strávenou na Waiting listu (k těm, co obdržel za přihlášku), čekatelka z května může ale stále získat více. Tento scénář je ukázkový a nemusí nutně reflektovat skutečnost.

V případě přeplněného Waiting listu kontaktujeme čekatelů a čekatelkou o této skutečnosti, přičemž po celou dobu čekání mohou přemístit na sekundární turnus.

Upozornění: Přemístění na sekundární turnus je definitivní a nelze jej změnit. Přesunutí také negarantuje účast na sekundárním turnusu, protože přihláška je v takovém případě zpracována s ostatními přihláškami na daný turnus v měsíci přesunutí.

2. Přesun na sekundární turnus

Sekundární turnus má sloužit jako pojistka, které se student nebo studentka může zúčastnit pokud se nemohou účastnit primárního turnusu, proto by sekundární turnus měl být turnus, který má v době přihlášení větší kapacity. Na sekundární turnus může student nebo studentka přesunout buď automaticky nebo manuálně a to i v případě, že nebude vybrán či vybrána na svůj primární turnus a sekundární turnus bude z různých příčin vyhovovat více přihlášenému či přihlášené. V obou případech je přihláška zpracována s ostatními přihláškami na sekundární turnus v měsíci, kdy se tato změna udála (automaticky v měsíc přihlášení, manuálně kdykoliv od momentu přihlášení).

V případě neúspěchu přihlášky na sekundární turnus je Online nebo přihlášena automaticky umístěna na Waiting list sekundárního turnusu.

3. Opakování přihlášky

V případě, že přihláška odeslaná v lednu až dubnu byla neúspěšná (či na primární nebo i sekundární turnus), přihlášen nebo přihlášena si ji mohou zopakovat v dalších přihlašovacích oknech, přičemž faktor opakování nebude brán v úvahu (přihlášku tedy může student nebo studentka za nepříznivých okolností odeslat až 4krát).

Vyplnění přihlášky

K přihlášení použij formulář v odkazu níže. Svou pozornost soustřeď na motivační otázky.

Při jejím psaní doporučujeme dodržet následující kritéria:

 • Odpovídej upřímně a nesnaž se své myšlenky překrýt komplikovanou strukturou nebo rozčleněním. Očekáváme, že 50-100 slov bude stačit, avšak horní limit je 150
 • Pokud nemáš jasnou odpověď na otázku, nesnaž se pokračovat a najdi si informace na našem webu, napiš s kámošema z Discover, případně nám napiš a až potom napiš, jaká je Tvá odpověď

Rozsah každé otázky je 150 slov. Dolní limit neexistuje, avšak je vysoce pravděpodobné, že krátké odpovědi nebudou vyhodnoceny jako splňující kritéria.

Čekají Tě 3 jednoduché otázky:

 1. Co Tě motivovalo přihlásit se na Letnou Akademii Discover 2021?
 2. Proč sis vybral nebo vybrala tyto dva kurzy jako své primární možnosti?
 3. Jaké jsou Tvé očekávání od Letné Akademie Discover 2021?

Chceme zdůraznit, že žádná otázka nemá správnou odpověď a cesta je v tomto případě mnohem důležitější než cíl. Na základě Tvých odpovědí bychom Tě chtěli co nejlépe poznat.

Držíme palce!

Přihlásit se můžeš na stránce Registrace.