Přihlas se!

Jsi tu poprvé a chceš se přihlásit? Přečti si informace níž a pokračuj na stránku:

Už jsi vyplnil/a přihlášku a jdeš ji zkontrolovat? Tudy:

Jsi registrovaný/á a chceš víc informací:

O přihlášce

Prihlášku můžeš začít zde: REGISTRACE
Předtím si, prosím, prečti nasledující informace.

Prihlášku můžeš začít zde: REGISTRACE. Předtím si, prosím, prečti nasledující informace.

VE ZKRATCE:

 • Jsi středoškolák se zájmem objevovat a rozvíjet sám/a sebe bez ohledu na školní výsledky.
 • Základní poplatek činí 290 €, můžeš požádat o stipendium nebo zaplatit vyšší částku a pomoci tím tak ostatním jet na Discover!
 • Tvoje přihláška je bezplatná, o platbu budeš požádán/a po vyhodnocení přihlášky.
 • Žádosti se vyhodnocují vždy 15. dne v měsíci a rozhodnutí obdržíš do konce daného měsíce.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽEŠ, POKUD JSI:

 • studentem jakékoli české, slovenské nebo zahraniční střední školy, která maturuje v letech 2023 až 2026 (2027 pro dvojjazyčné střední školy).

PROČ HLEDÁME PRÁVĚ TEBE? MÁŠ:

 • Hlubší zájem o témata probíraná v našich kurzech,
 • touhu strávit týden svého léta na nezapomenutelné letní akademii,
 • schopnost vyjádřit vlastní názor a ochotu naslouchat názorům ostatních.

O ÚSPĚCHU TVÉ PŘIHLÁŠKY NEROZHODUJE:

 • známkami ve škole,
 • zda jste se již letní akademie v minulosti zúčastnili,
 • zda jste v prvním nebo posledním ročníku,
 • zda si můžete dovolit zaplatit plnou výši přihlašovacího poplatku,
 • zda vyplníte přihlášku v češtině, slovenštině nebo angličtině.

Přihlasovací termíny

LAST CALL
POSLEDNÍ MÍSTA NA TURNUSECH C A E!
Přihlas se ještě dnes a budeš do týdne vědět, jestli máš místo.

Poplatek a stipendia

290 EUR
Plná částka
290 EUR a více
Mohu přispět více, protože to pomůže

Můžeš požádat o plné stipendium nebo o možnost sníženého poplatku ve výši 60 až 220 EUR.

Letní akademie Discover je nezisková aktivita, ale je zpoplatněna. Kromě ubytování, stravy a spotřebního materiálu je třeba zaplatit také propagaci, administrativu a náklady na organizační tým včetně jeho přípravy a cestování. Nikdo z organizátorů není za svou práci placen/A. Když jsme všechny tyto náklady vydělili předpokládaným počtem účastníků, vyšlo nám 290 eur.

Nenech se ALE odradit od přihlášení, pokud máš obavy, že nebudeš schopen/a zaplatit některý z možných poplatků. Registrace je bezplatná a v odůvodněných případech jsme vyčlenili prostředky na snížení poplatků.Studentům a studentkám nabízíme plné stipendium a také možnost sníženého poplatku v rozmezí od 60 do 220 eur. Uveď prosím důvod, proč žádáš o snížení účastnického poplatku. Měl/a bys uvést následující informace

 • tvou rodinnou situaci
 • Zaměstnání tvých rodičů/zákonných zástupců (bez zahrnutí příjmů)
 • Neočekávané výdaje

Ačkoli se to může zdát jako zásah do tvého soukromí, tyto informace jsou nezbytné pro spravedlivé přiznání stipendia; o těchto důvodech se samozřejmě nikdo nedozví a budou odstraněny, jakmile budou vyhodnoceny. Vezmi prosím na vědomí, že tvá žádost nemusí být úspěšná, ale snažíme se vyhovět každému, komu by výše poplatku za přihlášku bránila v účasti na programu Discover a kdo o stipendium požádá včas, nejpozději však do 1. května. Pokud však toto datum nestihneš a přesto se chceš o stipendium ucházet, napiš mi prosím na adresu liza.mrackova@discover.sk.

Úspěšné přihlášky vyzveme, aby uhradily poplatek na účet Slovenské debatní asociace (detaily najdeš na stránce Pro registrované). Pokud do stanoveného termínu poplatek neuhradíš, případně se nedohodneme na odkladu, uvolňuješ své místo na letní akademii.

Zbývající kapacity turnusů

Každý turnus má kapacitu 60 – 80 studentů. 

Turnus A

KAPACITA NAPLNĚNA


23. 7. – 30.7.
HOSTAČOV, CZ

Turnus B

KAPACITA NAPLNĚNA


30. 7. – 6. 8.
PLANINKA, SK

Turnus C

volná místa

Zážitkový
6. 8. – 13. 8.
PLANINKA, SK

 

Turnus D

KAPACITA NAPLNĚNA

International
6. 8. – 13. 8.
Sv. Jan pod Skalou CZ

Turnus E

volná místa

TEMATICKÝ
13. 8. – 20. 8.
Hostačov CZ

Průběh výběru

Všichni přihlášení vyplňují přihlášku, která má tři části. V první si zvolíš turnusy a kurzy, ve druhé odpovíš na 3 jednoduché otázky a v poslední vyplníš osobní údaje a svou výši poplatku.

Údaje z hodnocené části jsou rozhodujícími pro Tvůj výběr na Letní akademii Discover, přičemž toto hodnocení probíhá separátně v rámci turnusů – tedy přihlášený/á na Turnus C není srovnáván/a s přihláškou na Turnus D. To se stane pouze, pokud jsou přesunuti na stejný turnus.

Naši skvělí hodnotitelé a hodnotitelky se při hodnocení dívají pouze na to, jak jsi odpověděl na tyto tři otázky, ne jak byly Tvé odpovědi strukturovány nebo jakou pozici jsi zaujal. Chceme vidět upřímný zájem, představy a schopnost vyjádřit své myšlenky.

PŘI HODNOCENÍ SLEDUJEME SPLNĚNÍ NÁSLEDOVNÝCH KRITÉRIÍ:

 • Odpověděl/a jsi na zadanou otázku v plném rozsahu a vysvětlil/a své odpovědi

Přesně tak. Stačí splnit tuto podmínku a účast na Discoveru máš téměř jistou. Nezapomínej ale, že kapacity jsou omezené a přihlásit se později může znamenat, že Tebou vybraný turnus bude plný. V takovém případě nezoufej, pomůžeme Ti najít alternativu.

V polovině měsíce po ukončení přihlašovacího kola dostaneš Rozhodnutí o Tvé přihlášce, které bude dostupné na Log-in portálu i v zaslaném mailu, který bude v případě Tvého úspěchu doplněn o informace ohledně platby a budoucích pokynech.

Neúspěšná přihláška na primární turnus

Přihláška může být také vyhodnocena jako neúspěšná ze dvou důvodů – nesplnila hodnotící kritérium v požadované kvalitě, kapacity primárního turnusu nejsou dostatečné nebo obojí. Jelikož si ale volíš dva turnusy, jsou Ti nabídnuty alternativy:

1. WAITING LIST

V rámci této možnosti budeš zařazen/a na čekací listinu jako náhrada za ty, kteří se z daného turnusu odhlásili. To se může stát dva týdny nebo dokonce jen několik dní před začátkem turnusu . V případě, že se později uvolní místo, vybereme studenty z čekací listiny na základě dvou kritérií – data podání přihlášky a počtu bodů, které jste z ní získali. O konečném rozhodnutí o získání či nezískání místa na sezení budete informováni do 18. září. června.

Pokud je čekací listina plná, budeme o tom čekatele na seznamu kontaktovat a ti se mohou během čekání přesunout na jiný turnus.

2. PŘESUN NA SEKUNDÁRNÍ TURNUS:

Sekundární turnus má sloužit jako alternativa, které se budeš moci zúčastnit, pokud se nebudeš moci zúčastnit primárního turnusu. Sekundární turnus by měl mít v době tvé registrace větší kapacitu. Na sekundární turnus můžeš přestoupit automaticky nebo ručně, i když nejsi vybrán/a na primární turnus a sekundární turnus ti z různých důvodů vyhovuje více. V obou případech bude přihláška zpracována společně s ostatními přihláškami na sekundární turnus v měsíci, kdy ke změně dojde (automaticky v měsíci podání přihlášky, ručně kdykoli od podání přihlášky).

V případě neúspěšného podání sekundární přihlášky budeš automaticky zařazen/a na čekací listinu sekundárního turnusu.

3. OPAKOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

V případě, že přihláška odeslaná v lednu až dubnu byla neúspěšná (ať na primární nebo i sekundární turnus), můžeš si ji opravit a znovu odeslat v dalších přihlašovacích oknech, přičemž faktor opakování nebude brán v úvahu (přihlášku tedy můžeš za nepříznivých okolností odeslat až 4krát).

 

Vyplnění přihlášky

PŘI ZODPOVÍDÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH OTÁZEK DOPORUČUJEME ŘÍDIT SE TĚMITO KRITÉRII:

 • Otázky nám mají pomoci dozvědět se více o tvé motivaci k podání přihlášky do programu Discover a vyslechnout si tvůj názor na vybrané výroky. Odpovídej upřímně a dej svým myšlenkám jasnou strukturu a stručný obsah. Na každou otázku máš minimální limit 95 slov a maximální limit 200 slov. 
 • Pokud si nejsi jistý/á, jak na některou otázku odpovědět, doporučujeme ti nahlédnout na naše webové stránky. Můžeš také požádat o pomoc přátele, kteří se již Discoveru zúčastnili, nebo nás – stačí nám napsat na adresu discover@discover.sk.

ČEKAJÍ NA TEBE 3 JEDNODUCHÉ OTÁZKY:

 • Co tě motivovalo k tomu, aby ses přihlásil/a na Letní akademii Discover 2023?
 • Proč jsi si vybral/a právě tyto čtyři kurzy?
 • Vyber si jedno z následujících tvrzení, zamysli se nad ním, zkus si na něj vytvořit názor a vysvětli, proč jsi si ho vybral/a. Poznámka: S výrokem nemusíš souhlasit, můžeš mu oponovat nebo zaujmout neutrální postoj.
 1. Technologie nemají pozitivní vliv na vyučovací proces.
 2. Občanská angažovanost studentů by měla být veřejně podporována. 
 3. Zvyšování rozmanitosti a inkluze nevede ke zlepšení společnosti. 
 4. Digitální gramotnost je dovedností budoucnosti.

Chceme zdůraznit, že na tyto otázky neexistuje správná odpověď a cesta je v tomto případě důležitější než cíl. Na základě tvých odpovědí bychom tě rádi co nejlépe poznali.

Držíme palce!

Přihlásit se můžeš na stránce Registrace.