Přihlas se!

Jsi tu poprvé a chceš se přihlásit? Přečti si informace níž a pokračuj na stránku:

Už jsi vyplnil/a přihlášku a jdeš ji zkontrolovat? Tudy:

Jsi registrovaný/á a chceš víc informací:

O přihlášce

Prihlášku můžeš začít zde: REGISTRACE
Předtím si, prosím, prečti nasledující informace.

Prihlášku můžeš začít zde: REGISTRACE. Předtím si, prosím, prečti nasledující informace.

Ve zkratce:

 • Jsi středoškolák nebo středoškolačka se zájmem poznávat a rozvíjet se bez ohledu na výsledky ve škole
 • Přihlašování na turnusy #C, #D a #E je nyní uzavřené, silně doporučujeme s přihláškami na #A a #B neotálet
 • Základní poplatek je 260 eur, můžeš požádat o stipendium nebo zaplatit vyšší sumu
 • Přihlášku podáváš zadarmo, k platbě Tě vyzveme až po jejím vyhodnocení
 • Přihlášky hodnotíme na měsíční bázi a rozhodnutí se dozvíš vždy 15. další měsíc

PŘIHLÁSIT SE MŮŽEŠ, POKUD JSI:

 • studentem nebo studentkou jakékoliv české, slovenské nebo zahraniční střední školy s rokem maturity od 2022 do 2025 (2026 pro dvojjazyčná gymnázia)

PROČ HLEDÁME PRÁVĚ TEBE? MÁŠ:

 • hlubší zájem o témata, kterým se věnují naše kurzy,
 • chuť strávit týden svého léta na nezapomenutelné letní akademii,
 • schopnost projevit vlastní názor a ochotu poslechnout si názory ostatních.

O ÚSPĚCHU PŘIHLÁŠKY NEROZHODUJÍ:

 • známky ve škole,
 • zda jsi se už zúčastnil/a letní akademie v minulosti,
 • zda jsi prvákem nebo maturantem,
 • zda si můžeš dovolit zaplatit plnou sumu účastnického poplatku,
 • zda přihlášku vyplníš v češtině nebo slovenštině.

Přihlasovací termíny

Přihlašování ukončeno.

Poplatek a stipendia

260 EUR
Plná částka
260 EUR a více
Mohu přispět více, protože to pomůže

Možnost požádat o stipendium ve výši až 220 eur

Letní akademie Discover je sice nezisková aktivita, ale přesto něco stojí. Kromě tvého ubytování, stravy a pomůcek potřebujeme zaplatit i propagaci, administrativu a náklady organizačního týmu, včetně jejich přípravy a cesty. Nikdo z organizátorek a organizátorů nedostává honorář. Když jsme vydělili všechny tyto náklady očekávaným počtem účastnic a účastníků, dostali jsme se k částce 260 eur.

Nenech se odradit od podání přihlášky, obáváš-li se, že neumíš zaplatit ani jeden z možných poplatků. Přihláška je zdarma a máme vyčleněny prostředky na snížení poplatku v odůvodněných případech. Prosíme, uveď důvod, proč žádáš o snížení účastnického poplatku. Ta by měla obsahovat

 • Tvojí rodinnou situaci
 • Zaměstnání Tvých rodičů/opatrovníků (bez uvedení příjmů)
 • Neočekávané výdaje

Ač ti to může přijít jako zásah do Tvého soukromí, o těchto důvodech se nikdo nedozví a budou odstraněny ihned po jejich vyhodnocení.

Ber prosím na vědomí, že Tvé žádosti nemusí být vyhověno.

Úspěšné přihlášky vyzveme, aby uhradily poplatek na účet Slovenské debatní asociace (detaily najdeš na stránce Pro registrované). Pokud do stanoveného termínu poplatek neuhradíš, případně se nedohodneme na odkladu, uvolňuješ své místo na letní akademii.

Zbývající kapacity turnusů

Každý turnus má kapacitu 72 – 80 studentů. Z toho volných míst zbývá:

Turnus A

přihlašování ukončeno


30. 7. – 6.8.
Nesměř CZ

Turnus B

přihlašování ukončeno

tematický
31. 7. – 7. 8.
Sv. Jan pod Skalou CZ

Turnus C

přihlašování ukončeno


7. 8. – 14. 8.
Planinka SK

Turnus D

přihlašování ukončeno

International
7. 8. – 14. 8.
Sv. Jan pod Skalou CZ

Turnus E

přihlašování ukončeno


21. 8. – 28. 8.
Křižanov CZ

Průběh výběru

Všichni přihlášení vyplňují přihlášku, která má tři části. V první si zvolíš turnusy a kurzy, ve druhé odpovíš na 3 jednoduché otázky a v poslední vyplníš osobní údaje a svou výši poplatku.

Údaje z hodnocené části jsou rozhodujícími pro Tvůj výběr na Letní akademii Discover, přičemž toto hodnocení probíhá separátně v rámci turnusů – tedy přihlášený/á na Turnus C není srovnáván/a s přihláškou na Turnus D. To se stane pouze, pokud jsou přesunuti na stejný turnus.

Naši skvělí hodnotitelé a hodnotitelky se při hodnocení dívají pouze na to, jak jsi odpověděl na tyto tři otázky, ne jak byly Tvé odpovědi strukturovány nebo jakou pozici jsi zaujal. Chceme vidět upřímný zájem, představy a schopnost vyjádřit své myšlenky.

PŘI HODNOCENÍ SLEDUJEME SPLNĚNÍ NÁSLEDOVNÝCH KRITÉRIÍ:

 • Odpověděl/a jsi na zadanou otázku v plném rozsahu a vysvětlil/a své odpovědi

Přesně tak. Stačí splnit tuto podmínku a účast na Discoveru máš téměř jistou. Nezapomínej ale, že kapacity jsou omezené a přihlásit se později může znamenat, že Tebou vybraný turnus bude plný. V takovém případě nezoufej, pomůžeme Ti najít alternativu.

V polovině měsíce po ukončení přihlašovacího kola dostaneš Rozhodnutí o Tvé přihlášce, které bude dostupné na Log-in portálu i v zaslaném mailu, který bude v případě Tvého úspěchu doplněn o informace ohledně platby a budoucích pokynech.

Neúspěšná přihláška na primární turnus

Přihláška může být neúspěšná ze dvou důvodů – nesplnila hodnotící kritérium v ​​požadované kvalitě, kapacity primárního turnusu nejsou dostatečné nebo obojí. Jelikož si ale volíš dva turnusy, jsou Ti nabídnuty alternativy:

1. WAITING LIST

V případě této možnosti jsi umístěn nebo umístěna na seznam čekatelů, kteří mohou nahradit odhlášené z turnusu. To se může stát po dvou týdnech, ale i několik dní před začátkem turnusu.

Lidé v tomto seznamu se nemusí posouvat nutně nahoru – v případě, že na Waiting listu je čekatel z ledna a další čekatelka se přidá v březnu, může být v závislosti na hodnocení přihlášky umístěna před čekatele z ledna. Čekatel z ledna totiž sice získává bonusové body za dobu strávenou na Waiting listu (k těm, co obdržel za přihlášku), čekatelka z března může ale stále získat více. Tento scénář je ukázkový a nemusí nutně reflektovat skutečnost.

V případě přeplněného Waiting listu kontaktujeme čekatele a čekatelky o této skutečnosti, přičemž se po celou dobu čekání mohou přesunout na sekundární turnus.

2. PŘESUN NA SEKUNDÁRNÍ TURNUS

Sekundární turnus má sloužit jako alternativa, které se můžeš účastnit, pokud se nemůžeš účastnit primárního turnusu. Sekundární turnus by měl mít v době přihlášení větší kapacitu. Na sekundární turnus se můžeš přesunout buď automaticky nebo manuálně a to i v případě, že nebudeš vybrán/a na svůj primární turnus a sekundární turnus Ti bude z různých příčin vyhovovat více. V obou případech je přihláška zpracována s ostatními přihláškami na sekundární turnus v měsíci, kdy se tato změna udála (automaticky v měsíc přihlášení, manuálně kdykoli od momentu přihlášení).

V případě neúspěchu přihlášky na sekundární turnus jsi automaticky umístěn/a na Waiting list sekundárního turnusu.

3. OPAKOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

V případě, že přihláška odeslaná v lednu až dubnu byla neúspěšná (ať na primární nebo i sekundární turnus), můžeš si ji opravit a znovu odeslat v dalších přihlašovacích oknech, přičemž faktor opakování nebude brán v úvahu (přihlášku tedy můžeš za nepříznivých okolností odeslat až 4krát).

Vyplnění přihlášky

Pro přihlášení použij formulář v odkazu níže. Svou pozornost soustřeď na výběr kurzů a hodnocené otázky.

PŘI ODPOVĚDÍCH NA NĚ DOPORUČUJEME DODRŽET NÁSLEDOVNÁ KRITÉRIA:

 • Odpovídej upřímně a svým myšlenkám dej jasnou strukturu a výstižný obsah. Očekáváme, že 50-100 slov bude stačit, nicméně horní limit je 150 slov. I když hodnotíme pouze obsah, hodnotitelům pomůže, budou-li rozumět všemu,
 • Pokud se trápíš s odpovědí na otázku, doporučujeme Ti najít informace na naší webové stránce. Nápomocní mohou být i kamarádi a kamarádky, kteří se již Discoveru zúčastnili nebo i my – stačí nám napsat na discover@discover.sk

Rozsah každé otázky je 150 slov. Dolní limit neexistuje, avšak je vysoce pravděpodobné, že krátké odpovědi nemusí splnit kritéria.

ČEKAJÍ TĚ 3 JEDNODUCHÉ OTÁZKY:

 1. Co Tě motivovalo přihlásit se na Letní akademii Discover 2022?
 2. Proč sis vybral/a tyto dva kurzy jako své primární možnosti?
 3. Vyber si jeden z následujících výroků, zaujmi k němu postoj a vysvětli, proč sis ho zvolil/a? Pozn. s výrokem nemusíš souhlasit, můžeš mu jak oponovat tak i zaujmout neutrální stanovisko.

Chceme zdůraznit, že žádná otázka nemá správnou odpověď a cesta je v tomto případě mnohem důležitější, než cíl. Na základě Tvých odpovědí bychom Tě chtěli co nejlépe poznat.

Držíme palce!

Přihlásit se můžeš na stránce Registrace.