organizátorka

Eliška Kučerová

Během gymnázia kličkovala Eliška přírodními vědami mezi geografií, matematikou, o které díky Discoveru zjistila, že to nebude to pravé, a chemií. A právě láska k chemii ji přivedla do Hradce Králové na Farmaceutickou fakultu UK, kde teď studuje ve 3. ročníku. Snaží se nakouknout pod pokličku dění na fakultě skrz studentskou komoru akademického senátu a podílí se na projektu Ambasadoři, který pomáhá prvákům zorientovat se v novém prostředí. Sní o tom, že bude jednou pracovat jako klinický farmaceut, nebo alespoň v nemocniční lékárně. Mimo školu spoluvede v Kolíně sedmým rokem dívčí skautský oddíl. Když zrovna nelítá s dětmi po lese, věnuje se rukodělným činnostem. Během střední dobrovolničila v obci, kde bydlí, na akcích pro děti i dospělé nebo při hospodaření s odpady. Ani po absolvování zlaté Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu nepřestává hledat nové výzvy. Ráda chodí po horách i lesích, nejlépe s mapou v ruce, běhá a když má s kým, uvidíte ji tancovat.