Další aktivity

Discover stáže

Discover stáže zapojují středoškoláky a středoškolačky do organizace všech Discover aktivit. Stážisté a stážistky se naučí jak to chodí v neziskové organizaci a co vše obnáší zařízení letních aktivit pro několik set lidí, od rezervace areálů po marketing. Stážisté a stážistky se pod dohledem zkušených organizátorů a organizátorek plně zapojí do všech aspektů Discoveru.

Discover oddíly

Discover oddíly jsou neformální kroužky složené jak ze studentů a studentek Discoveru, tak z organizačního týmu. Během setkání oddílů se studenti a studentky baví spolu s lektory a lektorkami na stejné rovině o čemkoliv, co je zrovna zajímá nebo pálí. Jednotlivé oddíly si tvoří vlastní program podle preferencí svých členů a členek.