Co je Letní akademie Discover?

Letní akademie Discover je prázdninová akce, kde se můžeš během jednoho týdne učit od těch nejlepších odborníků z různých oborů. Akademie Discover nabízí široké spektrum kurzů, na kterých formou experimentů, simulací a diskuzí jeho účastníci objevují témata, které je jednoduše fascinují nebo které chtějí v budoucnu studovat.

PROGRAM LETNÍ AKADEMIE DISCOVER

KURZY

V Discoveru věříme v holistický rozvoj, a proto všechny kurzy, které nabízíme jsou interaktivní a interdisciplinární. Každý student*ka si vybírá na svém turnuse 2 kurzy. Tento rok si studenti*ky mohou vybrat ze 71 kurzů napříč obory, jako například:

  • STEM (umělá inteligence, matematika, medicína, neurobiologie)
  • Sociální vědy (ekonomie, pozitivní psychologie, lidská práva v praxi),
  • Praktické kurzy (fotografie, jóga a meditace, první pomoc)
  • Humanitní vědy (právo a etika, historie)
  • Umění (udržitelný design, architektura)

DALŠÍ PROGRAM

Letní akademie Discover nabízí mnohem více než jen rozmanité kurzy. Program se připravuje celoročně a opírá se o holistický a zážitkový přístup ke vzdělávání. Každý student*ka tak během 1 týdne objeví svůj vlastní „vnitřní oheň“.

  • Noc za oponou je tradiční aktivita, která pomáhá detabuizovat téma duševního zdraví a snižuje hranice mezi lektory*kami a studenty*kami.
  • Odpolední Veletrh životních příležitostí nabízí možnost diskuze mezi všemi studenty*kami a lektory*kami o různorodých tématech, jako je studium v zahraničí, výběr oboru, low-cost cestování, nebo meditace. 
  • Zážitková hra studenty*ky zasvěcuje do složitých aspektů života a díky přejímání různých rolí mohou studenti na vlastní kůži poznat, jak rychle může demokracie sklouznout k diktatuře. 
  • Workshopy jsou různorodé tak, jak je různorodá komunita. Příklady: Angažované umění, Kultura a sexualita, Improvizační divadlo, Swing, Kouzlení, Levné cestování, Vybraná psychologická témata (např. mindset, práce se stresem, giftedness…), Květiny, Rozvojová a humanitární pomoc v praxi, Co můžeš ty udělat pro klima?, Poslouchání hudby a zvuků, Studium medicíny, Balet pro každého, Stopování po Evropě, Slackline, Crash course na Západní Balkán, Studium v zahraničí, Analogová fotografie, Lezení, Vše, co jste chtěli vědět o EU a báli jste se zeptat, Enviromentální psychologie, Základy vedení empatického rozhovoru aj.

STIPENDIA

Discover je komunita, která chce být otevřená všem bez ohledu na jejich finanční zázemí. Nechceme tedy, aby někdo nemohl jet na Letní akademii jen proto, že je pro něj účastnický poplatek příliš vysoký. V takových případech nabízíme stipendia podle individuálních potřeb. Základní účastnické poplatky se letos liší podle místa turnusů a pohybují se v rozmezí  6 499-7 999 Kč. Pokud je pro tvoji rodinu taková částka překážkou nebo pocházíš ze znevýhodněného prostředí, můžeš si zažádat až o plné stipendium. Žádost je součástí přihlášky, stačí pravdivě popsat důvody ke snížení poplatku a svoji rodinnou situaci.. Poplatky mohou být částečně sníženy nebo dokonce úplně odpuštěny (plné stipendium). Více informací najdeš v sekci Přihláška.