JSI ROM / ROMKA? PŘIJĎ NÁS VZDĚLAT.

Verze v romštině níže.

Již více než deset let organizuje Letní akademie Discover letní tábory pro studenty středních škol z Česka, Slovenska i ze zahraničí.

Discoveru ze všeho nejvíce záleží na hodnotách vzdělávání, diverzity a aktivního občanství a s hrdostí tyto hodnoty uplatňuje například snižováním účastnického poplatku, zapojením terapie a konverzací o duševním zdraví do programu, přijímáním LGBT+ studentů/tek a dobrovolníků/ček nebo hlasováním za komunitní pravidla o šikaně a obtěžování. Naši studenti a studentky nám často říkají, že nikdy předtím nic podobného Discoveru nezažili o mnoho z nich se každoročně vrací jako členové našeho týmu.

Discover se však stále má co učit. Naše komunita je stále rasově a etnicky homogenní. Navzdory tomu, že Romové jsou největší minoritou v Evropě a tvoří téměř desetinu populace Slovenska a okolních krajin, na Discoveru jsou téměř nezastoupení. Romové a Romky z Česka a Slovenska chybějí úplně.

Tak by to nemělo být.

V zemích, kde se Discover organizuje, ilegální segregace romských dětí do oddělených škol, tříd a “zvláštních škol” činí školy, kam chodili naši zakladatelé a zakladatelky, nepřístupné. Z tohoto důvodu a důvodů širší diskriminace Romů a Romek v občanském životě, na pracovním trhu, prostřednictvím sterilizace či genocidy se mnozí z nás nenaučili ptát, proč jsou v našich třídách pouze gadžové (ne-Romové).

Discover je odhodlaný spolupracovat s romskými organizacemi, aby s jejich pomocí zvrátili dopad rasismu na naši komunitu. To se týká i složení našeho týmu a studentů/tek. Jsme si vědomí, že většina z nás se stále učí jak hovořit o anticiganismu a že absence romský poznatků v tom, co učíme – od československé historie po právo, veřejný život a kulturní dopad pandemie – je součástí problému.

Pokud to pandemická opatření dovolí, turnusy Discoveru se letos budou konat v srpnu. Pokud jsi Rom/ka, angažuješ se ve vzdělávání a mluvíš česky, slovensky či anglicky – ať už jsi jednotlivec nebo skupina, akademik/čka nebo aktivista/ka, z Česka, Slovenska nebo zahraničí – rádi bychom tě pozvali navštívit náš tábor, kde bychom se od tebe mohli něco naučit. (Může jít o workshop, povídání o tvé práci nebo cokoliv, o čem bys s námi chtěl/a diskutovat.)

Discover zabezpečí stravu a ubytování a proplatí náklady na cestování; taktéž jsme ochotni si promluvit o tom, co ti můžeme za tvou práci nabídnout. Obzvlášť bychom uvítali zprávy od romských žen, LGBT+ Romů/ek a od Romů/ek, kteří čelí překážkám kvůli svým duševním nebo fyzickým potřebám. Napiš nám o sobě na sociálních sítích nebo na e-mail emma.nabi-bourgois@discover.sk. Doufáme, že se nám ozveš a že se od tebe něco naučíme.

ROMA? AVEN U SIKHAVEN AMEN.

Imar buter sar deš berš e ňilajeskeri akademija Discover kerel ňilajeskere tabori perdal sikhľuvne so phiren pre maškarutne sikhade andal o Čechi the Slovačiko.

Hin lenge but pal o sikhľuvibnaskere hodnoti, pal e diverzita, pal oda kaj manuš te el aktivno občanos u kale hodnoti keren le prikladoha, oleha kaj o poťibena nane avka bare, keren terapije the vakeribena pal o mentalno sasťipen, Andro programos kiden the le sikhľuvnen andal e LGBT+ komunita the olen so keren bijo love vaj keren kidnipena vaš e komunitna pravidla pal e šikana. O sikhľuvne amenge vakeren, hoj mek nigda nazadžiďile ajso vareso sar o Discover u but lendar aven pale.

Discover hin so te sikhľol. Amari komunita hiňi rasovo the etnicko homogenno. The vaš oda, hoj Roma hine nekbareder minorita andre europa u keren maj jekh deš la slovačikone populacijatar. Hine pro Discover maj nazaačade.

Kada nane ča sar oda hin.

Thema kaj e ňilajeskeri akademija hiňi, keren nalegalno segregacija romane čhavenca. Toven len andro aver sikhade u klasi, the andro špecijalna sikhade. Kada keren o sikhade, andre save phirenas amare zathode le romane čhavenge napristupno. Olestar the olestar kaj hiňi bari le romengeri diskriminacija andro manušengero dživipen, pro buťakero trhos, the tel e sterilizacija vaj samurdaripen, pen buter aňi naačhaven pre oda, hoj andro amare klasi hine ča romane čhave.

Discover hin o phundrado buťake le romane organizacijenca, kaj te visarel avri o dikhiben pro rasizmus pre amari komunita. Kada kerel the amaro timos the o sikhľuvne. Pro akana džanas, hoj buter amendar, pes furt sikhavel sar te vakerel pal o anticiganizmus u hoj hiňi absencija pal o romane džaňibena andre oda, so sikhavas – la čechikoslovaťiko historijatar kijo hakaj, anglomanušengero dživipen u kulturno doperiben pandemijatar – hin jekh le problemostar.

Te e pandemija domukela, Discover turnusa ada berš ena andro augustos. Te sal rom. U keres la sikhľuvibnaha, vakeres čechika, slovačika vaj angličika – te sal jekh vaj san grupa, akademik vak aktivistas palo Čechi, Slovačiko vaj aver thema – rade tumen vičinas te dikhel pro amaro taboris, kaj bi tutar šaj vareso sikhľiľam. (Kada šaj el te denašel o vorkšopos, te phenel amenge the amare sikhľuvnenge pal oda so keren, vaj vareso aver soha kamen te avel avri.)

Discover poťinela chaben u heľol kaj te presovel the o drom. Sam phundrade te vakerel the pal oda, so ela tiri buťi. Samas bi rade, kaj te avenas LGBT+ manuša, romane manuša saven hin problema le mentalno vaj fizicko kampľipnaha. Irin amenge pal peste pro socijalna seri vaj pro mejlos emma.nabi-bourgois@discover.sk. Paťas hoj amenge irineha u pes vareso tutar sikhľuvaha.

Kada sas irindo u prethodo anglo meriben le Stanislavoskero Tomášiskero andro eňadešto Julos, saves chudne o phandle Teplicate. Andro kale keribnaskero vuvud, amen džanas hoj le Romenge kampel hangi andre manušengero vakeriben. Pal le romengero dživipen džal.