Podpora a financování studentů*ek

Všem, kteří potřebují pomoci s financováním účastnického poplatku, nabízíme plná i částečná stipendia.

Stipendia

Stipendia jsou formou finanční podpory, která mohou studentům snížit výši účastnického poplatku a není třeba je splácet. V minulém roce bylo 94 % žádostí o stipendium úspěšných!

Stipendia jsou přidělována pouze na základě tvojí finanční situace a osobních okolností. Nepožadujeme po tobě žádné důkazy, požadujeme však, abys předložil*a pravdivé prohlášení s podrobnostmi o tvojí (a/nebo rodinné) finanční situaci.

Budeme chtít vědět o:

 •     tvé rodinné situaci (např. zda žiješ pouze s jedním rodičem nebo s tebou a tvými rodiči/sourozenci bydlí další příbuzní?);
 •     pracovní poměr tvého rodiče (rodičů) nebo zákonného zástupce (bez uvedení jejich příjmu) a zda vedle školy pracuješ;
 •      zda tě potkaly nějaké neočekávané výdaje (jaké?);
 •      proč požaduješ uvedenou částku (např. svou prací na částečný úvazek můžeš pokrýt pouze 50 % poplatku).

Náhled celého procesu přihlašování včetně sekce stipendia si můžeš prohlédnout zde.

Uzávěrka pro podání žádostí o stipendium je 15. května 2024. Pokud bys chtěl*a požádat o stipendium po tomto datu, kontaktuj nás prosím na: scholarships@discover.sk.

Kritéria pro udělení stipendia

Při udělování stipendií bere hodnotící komise v úvahu:

 •     tvoji prokázanou potřebu stipendia k účasti na Discover;
 •     tvoji motivaci účastnit se Discoveru;
 •     odkud pocházíš a jakou školu navštěvuješ;
 •     tvůj etnický původ;
 •     nejvyšší dosažené vzdělání rodiče (rodičů) nebo zákonného zástupce.

Při udělování stipendií se komise NErozhoduje na základě:

 •     tvého pohlaví;
 •     tvé národnosti;
 •     celkové kvality tvojí žádosti / hodnocení, které tvoje žádost obdržela;
 •     tvých mimoškolních aktivit.

Podpora romských studentů*ek

Jsi Rom nebo Romka? V tom případě máš možnost zúčastnit se Letní akademie Discover úplně zdarma!

Discover od roku 2023 provozuje speciální stipendijní program pro romské studenty*ky. Pokud ve své žádosti uvedeš, že jsi Rom*ka, máš nárok na plné financování bez žádných dalších otázek.

Tento rok máme 5 plně financovaných míst na všech našich turnusech a pracujeme na zajištění dalších. 

Chcete přispět a sponzorovat romského*ou studenta*ku? Napište nám prosím na emma.nabi-bourgois@discover.sk nebo zamiřte na naši stránku Darujme.

Podpora ukrajinských studentů*ek

Discover má od roku 2023 speciální stipendijní program pro ukrajinské studenty*ky, které zasáhla válka s Ruskem, a to jak v Česku nebo na Slovensku, tak na Ukrajině.

V letošním roce rozdáme 10 plných a částečných stipendií ukrajinským studentům*kám, z toho 5 na mezinárodním turnusu ve Svatém Janu pod Skalou ve dnech 11. – 18. srpna 2024.

Chcete přispět a sponzorovat ukrajinského*ou studenta*ku? Napište nám prosím na emma.nabi-bourgois@discover.sk nebo zamiřte na naši stránku Darujme.

Podpora studentů*ek se zdravotním postižením

Máš tělesné postižení nebo sníženou pohyblivost? Turnus E, který se koná v Hostačově mezi 21. a 28. srpnem 2024, se koná v prostředí vhodném pro vozíčkáře.

Studenti*ky se zdravotním postižením mají samozřejmě nárok na plné i částečné stipendium podle finanční potřeby.

Na přístupnosti nám záleží! Pokud můžete doporučit bezbariérové místo vhodné pro Letní akademii Discover 2025, napište nám na emma.nabi-bourgois@discover.sk.

Podpora neurodivergentních studentů*ek

Studenti na spektru jsou u nás vítaní! Ať už ti byla diagnostikováno ADHD (/HKP), PAS, nebo se potýkáš s jiným problémem duševního zdraví a obáváš se, že by to mohlo negativně ovlivnit tvoji zkušenost na Discoveru, chceme tě ujistit, že naše komunita již čítá několik neurodivergentních studentů*ek i lektorů*ek a organizátorů*ek.

Na duševním zdraví a vytváření bezpečného prostoru pro všechny nám velmi záleží. Na Letní akademii Discover se děje mnoho aktivit, ale žádná z nich není povinná ani hodnocená – můžeš k nějaké aktivitě přistoupit jinak a zažít ji po svém nebo být nějaký čas o samotě. 

Každého turnusu se účastní alespoň jeden*a terapeut*ka (který*á má vzdělání v psychologii nebo sociální práci), na kterého*ou se můžeš kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem. Na každém turnusu je i medik*ička, který*á ti může pomoci, asistovat ti při aplikaci tvé medikace nebo poskytnout lékařskou pomoc.

Neurodivergentní studenti*ky mají samozřejmě nárok na plné i částečné stipendium na základě finanční potřeby.

PODPORA STUDENTŮ*EK LGBTQ+

Discover podporuje práva všech studentů projevovat vlastní genderovou a sexuální identitu. Naše komunita bývalých studentů*ek, lektorů*ek a organizátorů*ek již čítá mnoho LGBTQ+ členů*ek a v případě potřeby podpory, poradenství nebo naslouchajícího ucha se na někoho z nás můžete vždy spolehnout.

Víme, že LGBTQ+ děti a mladé lidi mohou v nadměrné míře provázet duševní potíže. Duševní zdraví a duševní pohoda jsou v Discoveru důležitým tématem a dbáme na to, aby se každého turnusu kromě jednoho zdravotníka účastnil*a alespoň jeden*na terapeut*ka.

Přijali jsme některá další opatření, abychom udělali Discover inkluzivnější:

 • normalizujeme vzájemné sdílení zájmen mezi lektory a studenty i mezi studenty navzájem;
 • zajistíme alespoň jednu genderově neutrální toaletu v zařízeních;
 • vždy dbáme na to, aby aktivity dotýkající se tématu zdraví nebo vztahů zahrnovaly i zkušenosti LGBTQ+ a nevylučovaly je či je nebagatelizovaly;
 • zajistíme speciální ubytování pro trans a nebinární studenty*ky, pokud to potřebují;
 • necháme všechny členy Discoveru podepsat náš etický kodex, který zahrnuje nulovou toleranci homofobní, bifobní a transfobní šikany a vyjadřování;
 • budeme shromažďovat zpětnou vazbu od našich studentů*ek o jejich zkušenostech s námi.

Pokud máš nějaké návrhy, jak učinit Discover inkluzivnějším pro LGBTQ+ členy, napiš nám na emma.nabi-bourgois@discover.sk.

LGBTQ+ studenti mají nárok na plná i částečná stipendia na základě finanční potřebnosti.

Podpora s přihláškou

Není to vždy jen o penězích.

Pokud jsi nikdy nebyl*a na Discoveru, nebo dokonce na žádném jiném letním pobytu či táboře, může pro tebe být vyplnění přihlášky matoucí, nebo dokonce děsivé. Jsme tu, abychom ti pomohli! Napiš nám a dohodneme ti čas s někým, kdo ti pomůže vyplnit přihlášku (příp. i žádost o stipendium) krok za krokem.

Pokud máš nějaké dotazy, potřebuješ někoho, kdo by ti pomohl s přihláškou, nebo potřebuješ jinou pomoc, kontaktuj nás na adrese discover@discover.sk.

Kontakty

Máš-li jakékoli dotazy k podání žádosti o stipendium nebo výsledku žádosti o stipendium, kontaktuj nás na adrese scholarships@discover.sk.

Pokud potřebuješ pomoci s přihláškou nebo máš nějaké dotazy ohledně účasti, obrať se na discover@discover.sk.

Pokud jsi měl*a negativní zkušenost s jiným členem Discoveru a chtěl*a bys si o tom s někým promluvit, neváhej se obrátit na naše komunitní ombudsmany Moniku Václavkovou a/nebo Mateje Lorka.

S dotazy týkajícími se našeho úsilí o rozmanitosti a inkluzi, včetně toho, jak můžete pomoci, se na nás obraťte na emailu emma.nabi-bourgois@discover.sk.