Podpořte nás

Jak nás můžete podpořit:

Jednoduše můžete napřímo Discover darovat skrze darovací portál.

Druhým způsobem darování je uzavření darovací smlouvy na částku, kterou si zvolíte. V takovém případě, prosím, kontaktujte fundraisingovou koordinátorku Anetu Bernardovou skrze bernardova@discover.sk.

Pokud jste plátcem daně na Slovensku, máte možnost věnovat 2% Vašich daní na chod Discoveru. Více informací najdete zde, případně nás kontaktujte.

  • Darováním 140 eur nám umožníte udělit stipendium jednomu studentovi ze znevýhodněných poměrů.
  • Darem ve výši 240 eur pokryjete jednomu studentovi celý účastnický poplatek. 
  • Účastnický poplatek pro všechny studenty je nižší než skutečné náklady, které máme na jednoho studenta. Rozdíl pokrýváme sponzorskými dary.