Podpořte nás

Věříme, že možnost sdílet lásku ke vzdělání by měla být přístupná všem studentům bez ohledu na finanční situaci jejich rodin. Náklady na Discover držíme co nejníže a všichni jej organizujeme bez nároku na odměnu, přesto je cena v porovnání s běžnými letními tábory vyšší. Desetině studentů příspěvěk dotujeme už nyní. Zvýšení poplatku by se stalo bariérou pro velkou část studentů.

JAK HOSPODAŘÍME?

příjmy

A poplatky studentů
B sponzoři

výdaje

I ubytování a strava
II stipendia
III přípravná setkání
IV výukové pomůcky

Jak nás můžete podpořit:

Jednoduše můžete napřímo Discover darovat skrze darovací portál.

Druhým způsobem darování je uzavření darovací smlouvy na částku, kterou si zvolíte. V takovém případě, prosím, kontaktujte fundraisingovou koordinátorku Anetu Bernardovou skrze bernardova@discover.sk.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na mailu bernardova@discover.sk.

Darováním 160 eur nám umožníte udělit stipendium jednomu studentovi ze znevýhodněných poměrů.

Darem ve výši 290 eur pokryjete jednomu studentovi celý účastnický poplatek. 

Účastnický poplatek pro všechny studenty je nižší než skutečné náklady, které máme na jednoho studenta. Rozdíl pokrýváme sponzorskými dary.

 

Máme jméno a rosteme

V roce 2024 organizujeme už 14. ročník, letos s 5 turnusy. Jeden z nich je mezinárodní, vedený v anglickém jazyce.

Ročně nabízíme program pro 400 studentů.

Od roku 2011 máme už přes 1700 absolventů.

Na přípravě Discoveru se podílí přes 100 dobrovolníků.

Discover v médiích

„Nestává se v těchto obtížných časech člověku příliš často, aby zažil okamžik krystalicky průzračného optimismu, záblesk nekomplikované naděje. Autorka těchto řádků takový hezký moment znovuobnovené víry v budoucnost prožila předminulou sobotu v benediktinském klášteře ve Svatém Janu pod Skalou nedaleko Prahy.

(…) organizátoři z Discoveru předávají českým a slovenským teenagerům také některé z dovedností, jež na špičkových školách načerpali a jimž se v tuzemském vzdělávacím systému stále nevěnuje příliš pozornost. Třeba schopnost zformulovat myšlenku a kultivovaně debatovat, zvyk propojovat obory a hledat nečekané souvislosti, zásadu nevěnovat pozornost jen studijním výsledkům, ale také celkové kvalitě života. A v širším smyslu poselství o tom, že s kvalitním vzděláním se pevně pojí idea aktivního občanství a odpovědnosti za stav světa.“

Silvie Lauder: Dostavte se prosím k letu na Mars
Respekt 35/2020

„Kdyby se mě někdo na jaře zeptal, čím bych chtěla být, odpovím, že herečkou. Po tomhle týdnu odpovím, že dobrým člověkem.“ 

absolventka mezinárodního turnusu z Polska

„Discover mi pomohol rozhodnúť sa, čo chcem ísť študovať a dodal mi motiváciu skúsiť šancu aj na zahraničných univerzitách.“

absolvent Discoveru 2020