Pro registrované

Ahoj studente, ahoj studentko!

Tato část webu je určena právě pro Tebe. Jelikož dobře víme, že máš mnoho otázek, chceme zajistit, abys nám kvůli každé z nich nemusel/a psát. Proto v následujících sekcích najdeš nejčastější dotazy a odpovědi na ně. V případě, že zde Tvoje otázka není, neváhej nám napsat na mail uvedený níže.

Komunikace

Letos, tak jako předchozí roky, je primární komunikace s námi vedena na dvou kanálech – web s log-in portálem sloužící k pasivní výměně informací a mail discover@discover.sk sloužící k aktivní komunikaci. Většinu toho, co potřebuješ nebo chceš zjistit, najdeš právě na těchto dvou místech.

Víme, že na tuto otázku se asi nikdo nezeptá, ale i tak je důležitá. Abychom uměli lépe reagovat na Tvé otázky, potřebujeme od začátku vědět, čeho se týkají. Pak si je umíme mezi sebou rozdělit. Podle frekvence jednotlivých kategorií navíc víme určit, zda není třeba nějaké informace uvádět jasněji.

Tvůj předmět se nemusí skládat jen z klíčového slova, může tam být také doplněk, základem je ale klíčové slovo.

Na všechny dotazy ohledně přihlašování uveď do předmětu mailu “Přihlašování

 • pomoc s přihláškou, hodnocení, deadlines přihlášek a nejasnosti
 • např. nerozumím otázce v přihlášce

Na všechny dotazy ohledně plateb uveď do předmětu mailu “Platba

 • proběhlá platba, přeshraniční platební styk, splatnost a pod.
 • např. moje platba se vrátila, co mám dělat

Na všechny žádosti o změnu již zadaných informací uveď do předmětu mailu “Změna

 • není-li tedy údaj definitivní, použij ostatní předměty
 • (např. žádost o změnu sumy platby po přihlášení)

Na všechny dotazy ohledně samotného turnusu uveď do předmětu mailu “LAD

 • příjezdy a odjezdy, kurzy, ubytování, doprava apod.
 • např. mohu bydlet na pokoji s kamarádem?
 • informace k této kategorii budou ve většině případů známy až v průběhu jara/začátkem léta

Na všechny naléhavé dotazy ohledně čehokoli (i když to je náhodou z kategorií výše) uveď do předmětu mailu “Naléhavé

 • chyby v přihlášce, prodlení apod.
 • např. zapomněl jsem zaplatit včas, co mám dělat?

Na všechny ostatní dotazy ohledně čehokoliv uveď do předmětu mailu “Otázka

Tvůj mail budeme vyřizovat déle, protože všechny takové maily jdou do zvláštní složky. V prvním mailu, který od Tebe dostaneme, Ti proto připomeneme, že by bylo super používat vytvořený systém.

Přihlašování

Základ je si uvědomit, že to není nic, za co by ses měl/a stydět. Zkus si nejprve projít FAQ, Pro registrované nebo napiš někomu, koho z Discoveru znáš, rád/a Ti pomůže. Pokud tyto možnosti nefungovaly, neváhej nám napsat na discover@discover.sk, do předmětu uveď “Přihlašování” a my Ti pomůžeme jak jen budeme vědět.

V momentě, kdy je Tvá přihláška úspěšně odeslána, nejprve zkontrolujeme, zda v ní nechybí některé údaje. Následně ji posuneme k hodnocení. Každou přihlášku hodnotí dva hodnotitelé a hodnotitelky, kteří hodnotí jen 3 hodnocené otázky. Toto vše se samozřejmě děje anonymně. Rozhodnutí o Tvé přihlášce se dozvíš vždy v 15. den měsíce po ukončení přihlašovacího okna (tedy pokud se přihlásíš v únoru, výsledek Ti  přijde do poloviny března).

Hodnotitelé a hodnotitelky mají za úkol hodnotit každou otázku zvlášť a činí tak nezávisle na sobě. Primární důraz je kladen na schopnost ozřejmit své myšlenky v psané formě a také na schopnost umět si nadefinovat očekávání či motivaci. Naše doporučení je proto jednoduché – Tvoje odpověď má být upřímná a přiměřeně dlouhá.

V případě Turnusu D jsou hodnoceny i jazykové dovednosti, proto doporučujeme odpovědět v takovém rozsahu, aby se tyto dovednosti mohly ukázat.

Nakonec chceme upozornit, že se nemusíš bát toho, že Tvá očekávání nezahrnují celý Discover. Je nám jasné, že všichni vidíme Discover jinak a hodnotitelé budou tyto pohledy brát v úvahu, nikoli však hodnotit. Chceme Tě poznat.

Ne, doba přihlášení není hodnocena. Na druhé straně se může stát, že i když budeš mít nejlepší přihlášku ze všech, ale přihlásíš se pozdě, nedostaneš se na svůj turnus. Lidé se na turnus vybírají každý měsíc a když jim je jednou oznámeno, že budou součástí daného turnusu, mohou pouze oni tento fakt změnit (nezaplacením, přesunutím na sekundární turnus).

Na Waiting list se dostaneš, pokud Tvá přihláška byla úspěšná, avšak turnus je naplněn a zároveň sis tuto možnost vybral/a jako alternativu. Waiting list funguje tak, že čekáš, až se někdo z tvého preferovaného turnusu odhlásí/přemístí. V takovém případě zaujmeš jeho/její místo pokud jsi byl/a ve Waiting listu nejvyšší.

Upozornění: Waiting list funguje dynamicky. To znamená, že pokud jsi jednou byl/a na prvním místě, tedy nejvyšší, může se stát, že někdo Tě předčí. Děje se tak proto, že jeho přihláška má vyšší hodnocení. Neboj se, časový charakter je v tomto případě započítán a pokud například čekáš od ledna, někdo z května Tě v něm jen těžko předčí.

Bohužel ne, pokud se ale přihlásíš a Tvoje přihláška nebude úspěšná, můžeš se pokusit přihlásit ještě jednou v dalším přihlašovacím okně. To platí i v případě, že jsme Tě přijali, avšak jsi zařazen/a na Waiting list nebo svůj sekundární turnus. Například pokud se neúspěšně přihlásíš v únoru, můžeš to zkusit znovu v březnu, dubnu i květnu.

Upozornění: Hodnotitelé nebudou vědět o tom, že se hlásíš vícekrát, hodnocení proto nebude ovlivněno tímto faktem.

Je nám líto, že jsme nedokázali Tvou otázku odpovídat. Napiš nám na discover@discover.sk a do předmětu mailu uveď „Přihlašování“ a my Ti ji zodpovíme co nejdříve.

Platby

V momentě, kdy se přihlásíš, ještě nejsi účastníkem/účastnicí, proto od Tebe nepotřebujeme platbu. Informace o platbě Ti přijdou spolu s Rozhodnutím o Tvé přihlášce v mailu a najdeš je i ve svém Log-in portálu.

Pokyny k platbě se zasílají spolu s Rozhodnutím o Tvé přihlášce, což znamená k 15. dni v měsíci po ukončení přihlašovacího kola. Na zaplacení máš následně čas do konce daného měsíce, není-li řečeno jinak. To, zda Tvoje platba přišla, se dozvíš až v první polovině následujícího měsíce prostřednictvím Log-In portálu.

Příklad: Jana se přihlásila v březnu. Dobře ví, že se Rozhodnutí o její přihlášce dozví až v polovině dubna, proto počká. Jakmile jí 15. dubna přijde Rozhodnutí o její přihlášce a Janka je přijata, má čas do konce dubna poslat platbu na uvedený účet. Jana ji pošle hned druhý den, ale na tom nezáleží, protože platby jsou zpracovány až v další měsíc, tedy v květnu. Janka toto ví, protože si přečetla FAQ a sekci Pro registrované. Zhruba v polovině května jí proto na Log-in portálu vyskočí upozornění, že její platba byla zaplacena, žádný mail nedostane. Pokud by nezaplatila/neregistrovali jsme její platbu, obdržela by mail s výzvou zaplatit do konce května, v opačném případě by byla její přihláška zrušena.

Upozornění: Jako Tým péče o studenty nemáme přístup k účtu, jednou za měsíc však dostáváme seznam obdržených plateb. Proto v případě, že chceš zjistit, jestli registrujeme Tvou platbu, musíš počkat do poloviny dalšího měsíce. Rovněž neumíme schválit Tvou platbu na základě Potvrzení o platbě nebo Výpisu z Tvého účtu. Pokud by Tvoje situace byla naléhavá, umíme zkusit zjistit tyto údaje dříve.

Pokud Tvou platbu neobdržíme včas a nebudeš reagovat na naše výzvy, Tvoje přihláška bude odmítnuta a případné znovupřihlášení nebude možné.

Rozhodnutí se dozvíš spolu s Rozhodnutím o Tvé přihlášce, přičemž bude obsahovat i informaci o částce a další pokyny.

Proto Tě v první řadě prosíme, abys bral/a v úvahu to, že asi budeš platit za Discover měsíc od předání přihlášky. Pokud se přesto něco stane, napiš nám na mail discover@discover.sk a do předmětu uveď „Platba“. My se Ti budeme věnovat co nejdříve.

Číslo účtu: 2665455121/1100 (Tatra banka)

Název: Slovenská debatná asociácia

Adresa: Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Adresa pobočky banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

SWIFT (BIC): TATRSKBX

IBAN: SK40 1100 0000 0026 6545 5121

Zpráva pro adresáta: “Discover 2022 Příjmení účastníka/účastnice”

Variabilní symbol: RRMMDD (datum narození účastník/účastnice)

Konstantní symbol: vynechat nebo 558

Bankovní poplatky: hrazené zadavatelem platby

Platbu odesíláš až po schválení přihlášky!

Je velmi důležité, aby byla platba zaslána se zprávou pro adresáta ve formě “Discover 2022 příjmení” (tj. Tvé příjmení), jinak nemusíme vědět, jestli byl poplatek zaplacen nebo ne.

Uvědomujeme si, že nečekané věci se stávají každý den. Proto chceme, abys nemusel/a kalkulovat a hlásit se až poslední termín, kdy máš největší jistotu, že se budeš moci zúčastnit.

V případě, že zrušíš svou účast

 • do konce května, vrátíme Ti 100% Tvého poplatku.
 • ne méně než měsíc před turnusem, vrátíme Ti 50% z uhrazeného poplatku
 • ne méně než 2 dny před turnusem, vrátíme Ti 25% z uhrazeného poplatku
 • méně než 2 dny před turnusem, nevrátíme Ti z uhrazeného poplatku nic

Je nám líto, že jsme nedokázali Tvou otázku odpovídat. Napiš nám na discover@discover.sk a do předmětu mailu uveď „Platby“ a my Ti ji zodpovíme co nejdříve.

ZMĚNY

V přihlášce si vybereš dva turnusy – primární a sekundární, přičemž se můžeš kdykoli přehlásit na sekundární. V takovém případe je Tvá přihláška braná jako zaslaná v daný měsíc, avšak lze tak učinit pouze jednou a pouze jednosměrně. Tedy pokud si to rozmyslíš, nebude se s tím dát bohužel nic dělat. Proto uvažuj o sekundárním turnusu jako o své reálné alternativě.

Toto rozhodnutí se nám nedělalo snadno, avšak pro rok 2022 jsme se rozhodli, že změny mezi turnusy nebudou možné kromě těchto dvou změněných turnusů. Samozřejmě, můžeš kdykoli podat svou přihlášku znovu, riskuješ tím ale nepřijetí. Je tomu tak kvůli vypočítavosti a častým změnám minulých ročníků.

Ano! Své kurzy můžeš volně měnit až do konce května, jak jen chceš. Nevadí, že jsi v přihlášce mluvil o jiných dvou, nebudeš muset nic doplňovat ani psát, stačí si je v Log-in portálu vyměnit.

Rada od nás je, že kurzy tvoří jen dopolední část programu. I když všichni chceme být s kamarády a kamarádkami, prostoru k tomu je dost i mimo kurzy.

To nám je velmi líto. Máš několik možností: první je zvážit sekundární turnus, možná Ti bude vyhovovat víc. Pokud je tvým problémem finanční situace, neváhej nám dodatečně napsat Žádost o snížení poplatku – uděláme, co budeme moci. Pokud ani to nepomůže a stále potřebuješ zrušit účast, napiš nám na discover@discover.sk a uveď do předmětu „Změna„.

Je nám líto, že jsme nedokázali Tvou otázku odpovídat. Napiš nám na discover@discover.sk a do předmětu mailu uveď „Změna“ a my Ti ji zodpovíme co nejdříve.

Letní akademie Discover

Všechny informace o této sekci budou průběžně doplňovat, protože v tomto okamžiku by nebyly aktuální nebo úplně. Sleduj proto tuto stránku pravidelně!

V případě, že máš nějakou otázku už teď, neváhej nám napsat na discover@discover.sk a do předmětu uveď „LAD„.

 • Příchody a odchody
 • Doprava na Discover
 • Co si přinést
 • Formulář na registraci a jiné formuláře
 • Kontakt na koordinátory a koordinátorky