Tento rok opäť organizujeme dva česko-slovenské a jeden medzinárodný turnus. Informácie o prihláškach na medzinárodný turnus nájdeš na anglickej verzii tejto stránky. Aby bol medzinárodný turnus skutočne medzinárodný, počet miest pre českých a slovenských uchádzačov je veľmi obmedzený. Ak ale nebudeš prijatý na turnus medzinárodný, môžeš v nasledujúcom mesiaci poslať prihlášku na československé turnusy (v jednom okamihu môžeš mať odoslanú prihlášku iba na jeden turnus)

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti a študentky všetkých českých a slovenských stredných škôl s rokom maturity od 2018 do 2021 (2022 pre bilingválne gymnázia), ktorí majú:

– hlbší záujem o témy, ktorým sa venujú naše kurzy,
– vôľu venovať čas príprave pred letnou akadémiou, vrátane prečítania okolo 100 strán textu,
– schopnosť prejaviť vlastný názor a ochotu počúvať názory ostatných.

O úspechu prihlášky nerozhodujú:

– známky v škole,
– či ste sa už zúčastnili letnej akadémie v minulosti,
– či si môžete dovoliť zaplatiť plnú sumu účastníckeho poplatku,
– či prihlášku vyplníte v češtine alebo slovenčine.

Priebeh výberu

Účastníkov vyberáme na základe dvoch krátkych esejí. Prihlášky prijímame od otvorenia prihlasovacieho obdobia od februára až pokiaľ nenaplníme kapacitu. Čím skôr sa prihlásite, tým väčšiu šancu na prijatie budete mať. Vždy na začiatku mesiaca zhodnotíme všetky prihlášky, ktoré sme v predchádzajúcom mesiaci dostali.

Záujemcom následne pošleme email o prijatí, neprijatí alebo umiestnení na čakaciu listinu. Neúspešní uchádzači môžu svoje prihlášky prepracovať a prihlásiť sa znova.

Poplatok

Letná akadémia Discover je síce nezisková aktivita, ale aj tak niečo stojí. Okrem Tvojho ubytovania, stravy a pomôcok potrebujeme zaplatiť aj propagáciu, administratívu a náklady členov organizačného tímu, vrátane ich prípravy a cesty. Nikto z organizátorov ale nedostáva honorár. Keď sme vydelili všetky tieto náklady očakávaným počtom účastníkov, dostali sme sa k sume 220 eur.

Môžeš si vybrať ze troch možností:

 1. CHCEM A MÔŽEM ZAPLATIŤ PLNÚ SUMU (220 )220 eur pokrýva Tvoje ubytovanie, stravu aj ďalšie náklady za celý týždeň a jeho prípravu. Nič viac a nič menej.
 2. NEMÔŽEM SI DOVOLIŤ PLNÚ SUMU (160 € a menej). Chceme, aby bol Discover čo najrozmanitejší a veríme, že prístup k vzdelávaniu nemá byť určený hrúbkou peňaženky. Na stránke s esejami nám prosím otvorene opíš Tvoju situáciu, a my sa budeme snažiť vyjsť Ti v ústrety. Všetko, čo napíšeš, ostane úplne dôverné. Každý rok máme desiatky účastníkov, ktorí by si to bez zníženia poplatku nemohli dovoliť, a môžeš medzi nimi byť aj Ty!
 3. MÔŽEM PRISPIEŤ, AK TO POMÔŽE (250 € a viac). Môžeš prispieť k tomu, aby sa Discover rozvíjal intenzívnejšie, aby sa organizačný tím vedel lepšie pripraviť, a aby sme mohli realizovať naše rozvojové plány. Príspevky nad hladinou účastníckych poplatkov využijeme najmä na štipendijný fond, ktorý umožní účasť ďalším mladým ľuďom, ktorých rodiny si ju nemôžu dovoliť.

Nenechajte sa odradiť od podania prihlášky, ak sa obávate, že neviete zaplatiť ani jeden z možných poplatkov. Prihláška je zadarmo, a máme vyčlenené prostriedky na zníženie poplatku v odôvodnených prípadoch. Stačí, ak nám pravdivo opíšete svoju finančnú situáciu. Uvedomujeme si, že ide o citlivé údaje, ale na to, aby sme vedeli tvoju žiadosť vyhodnotiť čo najlepšie prosíme, aby si uviedol povolania svojich rodičov (neuvádzaj ich príjmy), prípadne rodinnú situáciu (napr. počet súrodencov, starostlivosť o starého rodiča…), či neočakávané výdavky, ktoré sa vyskytli (alebo vyskytnú) v poslednej (najbližšej) dobe. Môžete nám dôverovať, že tieto informácie nebudeme šíriť.

Úspešných uchádzačov vyzveme, aby uhradili poplatok na účet Slovenskej debatnej asociácie, detaily nájdete v sekcii Pre prijatých. Kto do stanoveného termínu poplatok neuhradí, prípadne sa nedohodneme na odklade, uvoľňuje svoje miesto na letnej akadémii.

Vyplnenie prihlášky

Na prihlásenie použi formulár v odkazu nižšie. Sústreď svoju pozornosť najmä na dve esejové otázky. Naším cieľom je zistiť, ako premýšľaš a prezentuješ svoj názor. Vyber si z ponuky otázku, ktorá je Ti najbližšia, a odpovedz tak, aby si sa nám predstavil v čo najlepšom svetle.

Esejové otázky sú tieto:
 1. Ktorú osobnosť dnešnej doby považuješ za lídra a prečo?
 2. Vyber si jednu z týchto otázok:
  1. Je rodová (gendrová) rovnosť dosiahnuteľná? Zaujmi stanovisko.
  2. Je genetické inžinierstvo nádejou ľudstva, alebo je to nemorálny podnik, ktorý by mal byť zakázaný? Zaujmi stanovisko.

Limit pre každú esej je 200 slov.

Aby si mal(a) lepšiu predstavu o tom, čo očakávame od prihlášky, dávame k nahliadnutiu ukážkovú esej. Chceme zdôrazniť, že žiadna otázka nemá správnu odpoveď a cesta je v tomto prípade oveľa dôležitejšia ako cieľ.

Počet miest na letnej akadémii je obmedzený a naším zámerom je vybrať uchádzačov, ktorým bude najviac na osoh, a ktorí budú zároveň vedieť prispieť k jej celkovému úspechu.

Držíme palce!

Prihlásiť sa môžeš na stránke Registrácia.

Prihlasovanie

Tento rok máme tri deadliny:

 • Pre Early Birds: od 1.3 do 31.3.2018 (oznámenie o prijatí ti príde do 15.4)
 • Pre Strategists: od 1.4 do 30.4. 2018 (oznámenie o prijatí ti príde do 15.5)
 • Pre Procrastinators: od 1.5 do 31.5.2018 (oznámenie o prijatí ti príde do 15.6)
 • Pre Latecomers: od 1.6. do 17.6.2018 (oznámenie o prijatí ti príde do 30.6.)