Pre registrovaných

Ahoj prihlásený/prihlásená!

Táto časť webu je určená práve pre Teba. Keďže dobre vieme, že máš mnoho otázok, chceme zabezpečiť, aby si nám kvôli každej z nich nemusel/nemusela písať. Preto v nasledujúcich sekciách nájdeš najčastejšie otázky a odpovede na ne. V prípade, že tu Tvoja otázka nie je, neváhaj nám napísať na mail uvedený nižšie.

Komunikácia

Tento rok, tak ako predošlé, je primárne komunikácia s nami vedená na dvoch kanáloch – web s log-in portálom slúžiaci na pasívnu výmenu informácií a mail discover@discover.sk slúžiaci na aktívnu komunikáciu. Väčšinu toho, čo potrebuješ alebo chceš zistiť, nájdeš práve na týchto dvoch miestach.

Vieme, že túto otázku sa asi nikto neopýta, ale aj tak je dôležitá. Aby sme vedeli lepšie reagovať na Tvoje otázky, potrebujeme od začiatku vedieť, čoho sa týkajú. Tak si ich vieme medzi sebou rozdeliť. Podľa frekvencie jednotlivých kategórií navyše vieme určiť, či nie je potrebné nejaké informácie uvádzať jasnejšie. 

Tvoj predmet nemusí pozostávať len z kľúčového slova, môže tam byť aj doplnok, základ je ale práve to kľúčové slovo.

Na všetky otázky ohľadom prihlasovania uveď do predmetu mailu “Prihlasovanie”

 • pomoc s prihláškou, hodnotenie, deadlines prihlášok a nejasnosti
 • napr. nerozumiem otázke v prihláške

Na všetky otázky ohľadom platieb uveď do predmetu mailu “Platba”

 • prebehla platba, cezhraničný platobný styk, splatnosť a pod.
 • napr. moja platba sa vrátila, čo mám robiť 

Na všetky žiadosti o zmenu už zadaných informácií uveď do predmetu mailu “Zmena”

 • ak teda nie je údaj definitívny, použi ostatné predmety 
 • (napr. žiadosť o zmenu sumy platby po prihlásení)

Na všetky otázky ohľadom samotného turnusu uveď do predmetu mailu “LAD”

 • príchody a odchody, kurzy, ubytovanie, doprava a pod.
 • napr. môžem bývať na izbe s kamarátom?
 • informácie k tejto kategórii budú vo väčšine prípadov známe až v priebehu jari/začiatkom leta

Na všetky súrne otázky ohľadom čohokoľvek (aj keď to je náhodou z kategórií vyššie) uveď do predmetu mailu “Súrne”

 • chyby v prihláške, omeškania a pod.
 • napr. zabudol som zaplatiť včas, čo mám robiť?

Na všetky ostatné otázky ohľadom čohokoľvek uveď do predmetu mailu “Otázka”

Tvoj mail budeme vybavovať dlhšie, keďže všetky takéto maily idú do osobitného priečinku. V prvom maile, ktorý od Teba dostaneme, Ti preto pripomenieme, že by bolo super používať vytvorený systém.

Prihlasovanie

Základ je si uvedomiť, že to nie je nič, za čo by si sa mal/mala hanbiť. Skús si najprv prejsť FAQ, Pre registrovaných alebo napíš niekomu, koho z Discoveru poznáš, rád/rada Ti pomôže. Ak tieto možnosti nefungovali, neváhaj nám napísať na discover@discover.sk, do predmetu uveď “Prihlasovanie” a my Ti pomôžeme ako len budeme vedieť.

V momente, keď je Tvoja prihláška úspešne odoslaná, najprv skontrolujeme, či v nej nechýbajú niektoré údaje. Následne ju posunieme na hodnotenie. Každú prihlášku hodnotia dvaja hodnotitelia, ktorí hodnotia len 3 hodnotené otázky. Toto všetko sa samozrejme deje anonymne. Rozhodnutie o Tvojej prihláške sa dozvieš vždy v 15. deň mesiaca po ukončení prihlasovacieho okna (teda ak sa prihlásiš vo februári, musíš čakať do polovice marca).

Hodnotitelia majú za úlohu hodnotiť každú otázku osobitne a robia tak nezávisle od seba. Primárny dôraz je kladený na schopnosť ozrejmiť svoje myšlienky v písanej forme a taktiež na schopnosť vedieť si zadefinovať očakávania či motiváciu. Naše odporúčanie je preto jednoduché – Tvoja odpoveď má byť úprimná a primerane dlhá. Skracovanie alebo rozpisovanie uberá na prvom aspekte.

V prípade Turnusu D sú hodnotené aj jazykové zručnosti, preto odporúčame odpovedať v takom rozsahu, aby sa tieto zručnosti mohli ukázať.

Nakoniec chceme upozorniť, že sa nemusíš báť toho, že Tvoje očakávania nezahŕňajú celý Discover. Je nám jasné, že všetci vidíme Discover inak a hodnotitelia budú tieto pohľady brať do úvahy, nie však hodnotiť. Chceme spoznať Teba.

Nie, čas prihlásenia nie je hodnotený. Na druhej strane sa môže stať, že aj keď budeš mať najlepšiu prihlášku zo všetkých, ale prihlásiš sa neskoro, nedostaneš sa na svoj turnus. Ľudia sa na turnus vyberajú každý mesiac a keď im je raz oznámené, že budú súčasťou daného turnusu, môžu iba oni tento fakt zmeniť (nezaplatením, presunutím na sekundárny turnus).

Na Waiting list sa dostaneš, ak Tvoja prihláška bola úspešná, avšak turnus je naplnený a zároveň si si túto možnosť vybral/vybrala ako alternatívu. Waiting list funguje tak, že čakáš, kým sa niekto z tvojho preferovaného turnusu odhlási/premiestni. V takom prípade ty zaujmeš jeho/jej miesto ak si bol/bola vo Waiting liste najvyššie. Avšak odporúčame ti sa skôr prihlásiť na iný turnus, pretože je malá pravdepodobnosť, že niekto nepôjde a ty sa na turnus dostaneš – a to by predsa bola škoda neísť na Discover vôbec.

Upozornenie: Waiting list funguje dynamicky. To znamená, že ak si raz bol/bola na prvom mieste, teda najvyššie, môže sa stať, že niekto Ťa predbehne. Deje sa tak preto, lebo jeho prihláška má vyššie hodnotenie. Neboj sa, časový charakter je v tomto prípade započítaný a ak napríklad čakáš od januára, niekto z mája Ťa v ňom len ťažko predbehne.

Bohužiaľ nie, ak sa ale prihlásiš a Tvoja prihláška nebude úspešná, môžeš sa pokúsiť prihlásiť sa ešte raz v ďalšom prihlasovacom okne. To platí aj v prípade, že sme Ťa prijali, avšak si zaradený/zaradená na Waiting list alebo svoj sekundárny turnus. Napríklad ak sa neúspešne prihlásiš vo februári, môžeš to skúsiť znovu v marci, apríli aj máji. 

Upozornenie: Hodnotitelia nebudú vedieť o tom, že sa hlásiš viackrát, hodnotenie preto nebude ovplyvnené týmto faktom.

Je nám ľúto, že sme nedokázali Tvoju otázku zodpovedať. Napíš nám na discover@discover.sk a do predmetu mailu uveď “Prihlasovanie” a my Ti ju zodpovieme čo najskôr.

Platby

V momente, keď sa prihlásiš, ešte nie si účastníkom/účastníčkou, preto od Teba nepotrebujeme platbu. Informácie o platbe Ti prídu spolu s Rozhodnutím o Tvojej prihláške v maili a nájdeš ich aj vo svojom Log-in portáli.

Pokyny k platbe sa zasielajú spolu s Rozhodnutím o Tvojej prihláške, čo znamená k 15. dňu v mesiaci po ukončení prihlasovacieho kola. Na zaplatenie máš následne čas do konca daného mesiaca, ak nie je povedané inak. To, či Tvoja platba prišla, sa dozvieš až v prvej polovici nasledujúceho mesiaca prostredníctvom Log-In portálu. 

Príklad: Janka sa prihlásila v marci. Dobre vie, že sa Rozhodnutie o jej prihláške dozvie až v polovici apríla, preto počká. Akonáhle jej 15. apríla príde Rozhodnutie o jej prihláške a Janka je prijatá, má čas do konca apríla poslať platbu na uvedený účet. Janka ju pošle hneď na druhý deň, no na tom nezáleží, pretože platby sú spracované až v ďalší mesiac, teda v máji. Janka toto vie, lebo si prečítala FAQ a sekciu Pre registrovaných. Zhruba v polovici mája jej preto na Log-in portáli vyskočí upozornenie, že jej platba bola zaplatená, žiadny mail nedostane. Ak by nezaplatila/neregistrovali sme jej platbu, dostala by mail s výzvou zaplatiť do konca mája, v opačnom prípade by bola jej prihláška zrušená.

Upozornenie: Ako Tím starostlivosti o študentov nemáme prístup k účtu, raz za mesiac však dostávame zoznam obdržaných platieb. Preto v prípade, ak chceš zistiť, či registrujeme Tvoju platbu, musíš počkať do polovice ďalšieho mesiaca. Rovnako nevieme schváliť Tvoju platbu na základe Potvrdenia o platbe alebo Výpisu z Tvojho účtu. Ak by Tvoja situácia bola súrna, vieme skúsiť zistiť tieto údaje skôr.

Ak neobdržíme Tvoju platbu včas a nebudeš reagovať na naše výzvy, Tvoja prihláška bude odmietnutá a prípadné znovuprihlásenie nebude možné.

Rozhodnutie sa dozvieš spolu s Rozhodnutím o Tvojej prihláške, pričom bude obsahovať aj informáciu o sume a ďalšie pokyny.

Je nám jasné, že za tie týždne sa môže veľa zmeniť. Preto Ťa v prvom rade prosíme, aby si bral/brala do úvahy to, že asi budeš platiť za Discover mesiac od odovzdania prihlášky. Ak sa aj napriek tomu niečo stane, napíš nám na mail discover@discover.sk a do predmetu uveď Platba. My sa Ti budeme venovať čo najskôr.

Číslo účtu: 2665455121/1100 (Tatra banka)
Názov: Slovenská debatná asociácia
Adresa: Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Adresa pobočky banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
SWIFT (BIC): TATRSKBX
IBAN: SK40 1100 0000 0026 6545 5121
Správa pre adresáta: “Discover 2021 Priezvisko účastníka alebo účastníčky”
Variabilný symbol: RRMMDD (dátum narodenia účastníka alebo účastníčky)
Konštantný symbol: vynechať nebo 558
Bankové poplatky: hradené zadávateľom platby

Platbu odosielaš až po schválení prihlášky!

Je veľmi dôležité, aby bola platba poslaná so správou pre adresáta vo forme “Discover 2022 priezvisko” (t.j. Tvoje priezvisko), inak nemusíme vedieť, či bol poplatok zaplatený alebo nie.

Uvedomujeme si, že nečakané veci sa stávajú každý deň. Preto chceme, aby si nemusel kalkulovať a hlásiť sa až posledný termín, keď máš najväčšiu istotu, že sa budeš môcť zúčastniť.

V prípade, že zrušíš svoju účasť 

 • do konca mája, vrátime Ti 100% Tvojho poplatku.
 • nie menej ako mesiac pred turnusom, vrátime Ti 50% z uhradeného poplatku
 • nie menej ako 2 dni pred turnusom, vrátime Ti 25% z uhradeného poplatku
 • menej ako 2 dni pred turnusom, nevrátime Ti z uhredeného poplatku nič

Je nám ľúto, že sme nedokázali Tvoju otázku zodpovedať. Napíš nám na discover@discover.sk a do predmetu mailu uveď “Platby” a my Ti ju zodpovieme čo najskôr.

ZMENY

Tento rok sme sa rozhodli Ti zjednodušiť premiestňovanie medzi turnusmi. V prihláške si vyberieš dva – primárny a sekundárny, pričom sa môžeš kedykoľvek prehlásiť na sekundárny (no nemusíš byť prijatý/prijatá), avšak iba raz a iba jednosmerne. Teda ak si to rozmyslíš, nebude sa s tým dať bohužiaľ nič robiť. Preto uvažuj o sekundárnom turnuse ako o svojej reálnej alternatíve.

Toto rozhodnutie sa nám nerobilo ľahko, avšak pre rok 2022 sme sa rozhodli, že zmeny medzi turnusmi nebudú možné pomimo týchto dvoch zmenených turnusov. Samozrejme, môžeš kedykoľvek podať svoju prihlášku znovu, riskuješ tým ale neprijatie. Je tomu tak pre vypočítavosť a pričasté zmeny minulý ročník.

Áno! Svoje kurzy môžeš voľne meniť až do konca mája ako len chceš. Nevadí, že si v prihláške hovoril o iných dvoch, nebudeš musieť nič dopĺňať ani písať, stačí si ich v Log-in portáli vymeniť. 

Rada od nás je, že kurzy tvoria len dopoludňajšiu časť programu. Aj keď všetci chceme byť s kamarátmi a kamarátkami, priestoru na to je dosť aj mimo kurzy.

To nám je veľmi ľúto. Máš niekoľko možností: prvou je zvážiť sekundárny turnus, možno Ti bude vyhovovať viac. Ak je tvojim problémom finančná situácia, neváhaj nám dodatočne napísať Žiadosť o zníženie poplatku – urobíme, čo budeme môcť. Ak ani to nepomôže a stále potrebuješ zručiť účasť, napíš nám na discover@discover.sk a uveď do predmetu “Zmena”. 

Je nám ľúto, že sme nedokázali Tvoju otázku zodpovedať. Napíš nám na discover@discover.sk a do predmetu mailu uveď “Zmena” a my Ti ju zodpovieme čo najskôr.

Letná akadémia Discover

Všetky informácie v tejto sekcii sa budú priebežne dopĺňať, pretože v tomto momente by neboli aktuálne alebo úplné. Sleduj preto túto stránku pravidelne!

V prípade, že máš nejakú otázku už teraz, neváhaj nám napísať na discover@discover.sk a do predmetu uveď “LAD”.

 • Príchody a odchody
 • Doprava na Discover
 • Čo si priniesť
 • Formulár na registráciu a iné formuláre
 • Kontakt na koordinátorov a koordinátorky