Kedy, kde a koľko

Discover prebehne vo dvoch turnusoch. Prvý turnus sa koná od 22.7. do 29.7.2018  a druhý turnus bude od 19.8. do 26.8. 2018 v rekreačnom stredisku v malebnom údolí v Podskalí pri Považskej Bystrici. Podľa tvojej finančnej situácie si môžeš zvoliť plný (210€) alebo znížený (170€) účastnícky poplatok alebo v prípade potreby požiadať o jeho ďalšie zníženie. Jednoducho napíš do svojej prihlášky, prečo zníženie potrebuješ. Je možné, že ťa požiadame o doplňujúce informácie.

Kam posielať platbu?

Číslo účtu: 2665455121/1100 (Tatra banka)
Názov: Slovenská debatná asociácia
Adresa: Pražská 11, 81104 Bratislava, Slovenská republika
Adresa pobočky banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
SWIFT (BIC): TATRSKBX
IBAN: SK40 1100 0000 0026 6545 5121
Správa pre adresáta: “Discover 2018 Priezvisko účastníka”
Variabilní symbol: RRMMDD (dátum narodenia účastníka)
Konštantný symbol: vynechať nebo 558
Bankové poplatky: hradené zadávateľom platby

Je veľmi dôležité, aby platba bola poslaná so správou pre adresáta vo forme “Discover 2018 priezvisko” (t.j. tvoje priezvisko), inak nemusíme vedieť, či poplatok bol zaplatený alebo nie.

Došiel nám od teba poplatok?

Ak si po prijatí na Discover poslal poplatok a chceš skontrolovať, či k nám dorazil, pozri sa prosím do login portálu.

Príchody a odchody

Je veľmi podstatné, aby ste sa zúčastnili na celom podujatí, keďže máme časovo náročný program. Z tohto dôvodu bohužiaľ nemôžme tolerovať neskoré príchody a skoré odchody. Príchod na Discover je vždy v nedeľu (22.7. alebo 19.8. od 12:00 do 17:30), odchod je v nedeľu (29.7. nebo 26.8. po obede, tj. v 13:00).

Doprava do Podskalia

Najjednoduchšie bude cestovať z Považskej Bystrice, kde stoja aj vlaky z Česka (ktoré idú cez Horní Lideč) alebo sa do nej dá dostať zo Žiliny. Tam nastúpite na autobusovej alebo železničnej stanici na autobus smerom do Pružiny a vystúpite na zastávke Ďurďové – rázcestie. Ďalej môžete ísť buď peši 2km až k odbočke vľavo do strediska, alebo počkať na autobus na zastávku Ďurďové – mládežnícky tábor. Môžete ísť autobusom aj z Púchova, odtiaľ niektoré autobusy chodia aj priamo na Ďurďové – mládežnícky tábor. Odporúčame si spoje vyhľadať na www.cp.sk.

Ak idete autom, dôležité je, aby ste namiesto smeru na Podskalie šli na Ďurďové. Ak pôjdete cestou z Dolného Lieskova, neodbočujte v Tŕstí doľava na Podskalie. Miesto toho pokračujte ešte asi kilometer rovno smerom na Pružinu, a tesne pred Pružinou pri zástavke SAD odbočte doľava na Ďurďové. Po 2km, ešte pred Ďurďovým, je odbočka doľava do rekreačného zariadenia.Toto je cesta z diaľnice, exit Beluša. Takto vyzerá odbočka, na ktorej sa ide doľava.

Čo si doniesť

Doneste si poznámkový blok a pero, hygienické potreby a uterák. Čo sa týka oblečenia, pôjdeme na celodennú túru, takže si prichystajte oblečenie a pevnú obuv, a plavky, keďže v Podskalí je aj bazén. Zoberte si so sebou aj dostatok teplého oblečenia, lebo vo vrchoch býva chladnejšie. Doneste si preukaz poistenca v zdravotnej poisťovni a, pokiaľ nie ste poistení na Slovensku, Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Môžete si podľa chuti doniest frisbee, karty, stolné hry… ale nebojte sa, o zábavu bude postarané.

Formulár na registrácii a potvrdenie o bezinfekčnosti
Nezabudnite si so sebou priniesť vyplnené nasledovne formuláre:
– Nečlenská registrácia na podujatie (vytlačená na jednom hárku)
– Formulár o obmedzeniach v strave, bezinfekčnosti a zdravotnom stave.
V prípade, že ešte nemáte 18 rokov, formuláre podpisuje zákonný zástupca.
Oba dokumenty Vám budú zaslané niekoľko týždňov pred Discoverom.
Vrátenie účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok vraciame podľa termínu odhlásenia: Do 30. mája/května 75 %, do 30. júna/června 50 %, do 25. júla/července 25 % z jeho sumy.