Kdy, kde a kolik

Discover proběhne ve dvou turnusech. První turnus se koná od 22.7. do 29.7. 2018 a druhý turnus bude od 19.8. do 26.8. 2018 v rekreačním středisku v malebném údolí v Podskalí u Považskej Bystrice. Podle svojí finanční situace si můžeš zvolit plný (220€) účastnický poplatek, nebo v případě potřeby požádat o jeho snížení. Jednoduše napiš do svojí přihlášky, proč ho potřebuješ snížit. Je možné, že tě požádáme o doplňující informace.

Kam posílat platbu?

Číslo účtu: 2665455121/1100 (Tatra banka)
Název: Slovenská debatná asociácia
Adresa: Pražská 11, 81104 Bratislava, Slovenská republika
Adresa pobočky banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
SWIFT (BIC): TATRSKBX
IBAN: SK40 1100 0000 0026 6545 5121
Zpráva pro adresáta: “Discover 2018 Příjmení účastníka”
Variabilní symbol: RRMMDD (datum narození účastníka)
Konstantní symbol: vynechať nebo 558
Bankovní poplatky: hrazené zadavatelem platby

Je velmi důležité, aby platba byla poslaná se zprávou pro adresáta ve formě “Discover 2018 příjmení” (tj. tvoje příjmení), jinak nemusíme vědět, zda byl poplatek zaplacený.

Došel nám tvůj poplatek?

Pokud jsi po příjetí na Discover poslal/a poplatek a chceš zkontrolovat, či k nám dorazil, podívej se prosím do login portálu.

Příjezdy a odjezdy

Je velmi důležité, aby ses zúčastnil/a celé akce, protože máme časově náročný program. Z tohoto důvodu bohužel nemůžeme tolerovat pozdní příjezdy a brzké odjezdy. Příjezd na Discover je vždy v neděli (22.7. nebo 19.8.) od 12:00 do 17:30, odjezd je v příští neděli (29.7. nebo 26.8.) po 14:00.

Doprava do Podskalia

Najjednoduchšie bude cestovať z Považskej Bystrice, kde stoja aj vlaky z Česka (ktoré idú cez Horní Lideč) alebo sa do nej dá dostať zo Žiliny. Tam nastúpite na autobusovej alebo železničnej stanici na autobus smerom do Pružiny a vystúpite na zastávke Ďurďové – rázcestie. Ďalej môžete ísť buď peši 2km až k odbočke vľavo do strediska, alebo počkať na autobus na zastávku Ďurďové – mládežnícky tábor. Môžete ísť autobusom aj z Púchova, odtiaľ niektoré autobusy chodia aj priamo na Ďurďové – mládežnícky tábor. Odporúčame si spoje vyhľadať na www.cp.sk.

Ak idete autom, dôležité je, aby ste namiesto smeru na Podskalie šli na Ďurďové. Ak pôjdete cestou z Dolného Lieskova, neodbočujte v Tŕstí doľava na Podskalie. Miesto toho pokračujte ešte asi kilometer rovno smerom na Pružinu, a tesne pred Pružinou pri zástavke SAD odbočte doľava na Ďurďové. Po 2km, ešte pred Ďurďovým, je odbočka doľava do rekreačného zariadenia.Toto je cesta z diaľnice, exit Beluša. Takto vyzerá odbočka, na ktorej sa ide doľava.

Čo si doniesť

Doneste si poznámkový blok a pero. Čo sa týka oblečenia, pôjdeme na celodennú túru, takže si prichystajte oblečenie a topánky do hôr (pohorky), a plavky, keďže v Podskalí je aj bazén. Zoberte si so sebou aj dostatok teplého oblečenia, lebo vo vrchoch býva chladnejšie. Doneste si preukaz poistenca v zdravotnej poisťovni a, pokiaľ nie ste poistení na Slovensku, Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Môžete si podľa chuti doniest frisbee, karty, stolné hry… ale nebojte sa, o zábavu bude postarané.

Návratka a potvrdenie o bezinfekčnosti

Nezabunite si so sebou priniesť návratku a prehlásenie o bezinfekčnosti vyplnenú zákonným zástupcom, ak máte menej ako 18 rokov. Návratku a prehlásenie pošleme emailom všetkým účastníkom spolu s pokynmi pár týždňov pred začatím akadémie.

Vrátenie účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok vraciame podľa termínu odhlásenia: Do 30. mája/května 75 %, do 30. júna/června 50 %, do 25. júla/července 25 % z jeho sumy.