Čo je Discover

Letná akadémia Discover je letné podujatie, ktoré každoročne umožňuje stredoškolákom na týždeň zažiť atmosféru najlepších univerzít a snaží sa im sprostredkovať hodnoty poznania, občianstva a rozmanitosti.

Študentom ponúka široké protfólio kurzov, od biológie či práva cez robotiku a kvantovú fyziku až po históriu umenia. Na kurzoch študenti formou experimentov, simulácií a diskusií objavujú obory, o ktorých štúdiu na vysokej škole uvažujú, alebo ich fascinujú, a preto by ich chceli bližšie spoznať. V našich zemepisných šírkach je to asi jediné miesto, kde sa môžu účastníci v priebehu jedného týždňa učiť od tímu lektorov, z ktorých mnohí študovali na univerzitách v Oxforde, Cambrige či na Harvard a pracujú v oblastiach od neurologického výskumu, cez Google a OECD až po konzuláty alebo vzdelávacie inštitúcie.

Našich účastníkov učíme premýšľať o svete okolo nich a tom, ako naň môžu mať pozitívny dopad aj vo svojom veku. Počas kurzov ako aj v tímových diskusiách kladieme dôraz na tímovú prácu, komunitu a zodpovednosť.

Naši účastníci sú predovšetkým zvedaví študenti, ktorí chcú svet okolo nich spoznať hlbšie, ako im to umožňuje ich stredná škola. Podstatná je pre nás otvorenosť všetkým mladým ľuďom, ktorí prejavia záujem a potenciál pre účasť bez ohľadu na ich sociálne zázemie. V ročníku 2015 obdržal približne každý štvrtý účastník plné alebo čiastočné štipendium.

Oba československé turnusy sa budú už po niekoľkýkrát konať v malebnom údolí obce Podskalie, neďaleko Považskej Bystrice. Priestorné rekreačné stredisko poskytuje príjemné ubytovanie v niekoľkých budovách, klasickú aj vegetariánsku stravu, futbalové ihrisko, plážový volejbal a bazén.

Program

Kurzy

Doobeda sa budeš venovať dvom odborným kurzom, ktoré si pred Discover vyberieš. Na nich sa sústredíte na kľúčové otázky v danej oblasti a budete objavovať odpovede cez spoločné rozhovory. Zistíš, prečo sú dané otázky dôležité, čomu sa dá veriť pri hľadaní odpovedí a na čo si dať pozor, a ako obhájiť svoj názor. Chceš vedieť, či sa dá vymazať pamäť? Či smie štát niekedy mučiť svojich občanov? Stačí si vybrať kurz.

Workshopy

Poobedie na Discover patrí workshopom. Tie budú každý deň rôzne. Budeš si na nich napríklad môcť vyskúšať na vlastnej koži slávne psychologické experimenty, debatovať o témach ako feminizmus alebo rasizmus, vypočuť si ako sa zakladá start-up, prejsť rýchlokurzom salsy či písania esejí alebo získať tipy ako si vybrať vysokú školu.

Zábava

Voľný čas a večer na Discover je o zábave, smiechu a oddychu. Takže si budete môcť zašportovať (čo tak metlobal, alebo bazén), súťažiť, zaspievať karaoke alebo s gitarou pri ohni , či naučiť sa rozpoznávať súhvezdia letnej oblohy.

Atmosféra

Na Discover je celý deň o tom, že sa rozprávame o veciach, čo nás zaujímajú. Kurzami a workshopmi sa rozhovory iba začínajú, pokračujú na obede, večeri a často do neskorých nocí. Toľko zaujímavých ľudí, koľko stretnete za týždeň na Discover nestretnete často za celý rok! Ak si chcete deň na Discover predstaviť farebnejšie, prečítajte si článok našej účastnícky Terky.