Zvládání krizových situací

Krizí se rozumí cokoliv, s čím si člověk sám neví rady. Může to být tedy nějaký problém zvenčí, například úraz či ekonomické ohrožení, ale i problém uvnitř, ať už jde o smutek, osamělost, nebo něco úplně jiného.

V tomto kurzu budeme kombinovat získávání praktických dovedností při práci s člověkem v krizové situaci s vysvětlováním fungování sociální záchranné sítě. Budeme si povídat o tom, jak vést rozhovor s člověkem v těžké situaci, co se dá udělat pro něj, ale taky o tom, co v takovou chvíli můžete dělat pro sebe. Tyto zkušenosti se dají získávat velmi prakticky, součástí kurzu tedy budou i improvizované “scénky”, kde na sobě navzájem budete rovnou zkoušet získané dovednosti. V návaznosti se pak zaměříme na to, jak vlastně umí naše společnost pomáhat lidem v tísňových situacích různého druhu.

Budeme řešit systémové opatření v ČR a na Slovensku a srovnávat ho se zahraničím. Diskutovat budeme také o tom, co by dle názorů studentů a studentek měl vlastně sociální záchranný systém pokrývat a co už by mělo být na individuální zodpovědnosti každého obyvatele. Součástí kurzu je taky rozebírání toho, co všechno vlastně krize je, jak se do ní můžete dostat a jestli to vlastně můžete vždycky ovlivnit. Ačkoliv probereme náročné situace ve všech věkových skupinách, budeme se zaměřovat nejvíce na středoškoláky a středoškolačky.

Mikoláš Opletal

Miki vystudoval Mensa gymnázium v Praze, následně prošel bakalářským studiem Sociální a Charitativní práci na HTF UK, odkud pokračoval na obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK, kde snad letos úspěšně dokončí magisterské studium. Vedle studia pracuje jako konzultant na Lince důvěry Dětského krizového centra a jako terénní sociální pracovník v pilotním programu pod Armádou Spásy ČR. Posledních pět let se zapojuje do společenského dění jako aktivista, z pozice dobrovolníka se podílel na kampani Jsme fér, v uplynulých dvou letech se začal angažovat v českém enviromentálním hnutí. Ve volném čase se věnuje scénickému šermu, hraje divadlo a larpy.

Turnus B

Advokační kampaň

Mirek Crha

Architektura

Petra Karlová

Ekonómia rozhodovania

Matej Lorko

Feminismus v praxi

Sabina Snížková

Inženýrství

Mariana Ochodková

Klimatická spravedl… co?

Benedikt Straňák

Kritická ekonómia a nerůst

Katarína Kováčová

Neoliberalismus

Hynek Halakuc

Oděv – Co, jak, proč?

Štěpán Folget

Sociální práce

Valerie Plevová

Vizuálny storytelling

Flávia Lujza Csiky

Zdraví a změna klimatu

Jana Lohrová

Zelené mezinárodní vztahy

Vojta Hons

Zvládání krizových situací

Mikoláš Opletal